Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis saab meie ilusast ringteest ?
 • Mida arvavad noored usust, täpsemalt ristiusust ?
 
Säutsu twitteris
Norax koolituskeskus
Turismikorraldus III
Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber
referaatRakvere 2009
Sisukord
Sissejuhatus 3
„Heal lapsel“ mitu nime 4
Vabadussõja mälestussammas 5
Huvitavamaid hooneid 6
Rakvere esimene lasteaiahoone 6
Karmeli koguduse kirik 7
Rakvere saksa gümnaasium 8
Rakvere gümnaasium 9
Vabaduskirik 11
Rakvere spordikeskus 12
Kokkuvõte 14
Lisad 15
Kasutatud allikad 22


 • Sissejuhatus


  Rakvere on pika ajaloo ning kireva minevikuga linn. Samuti on huvitava saatusega ka linna südames asuv Vabadusplats ning hooned selle ümber. Hea asukoha tõttu on läbi aastate paljud püüdnud seda platsi enda valdusesse saada, kuid lõpuks on see siiski jäänud üldkasutatavaks kogu linnarahvale. Praegusel linnavalitsusel on plaan ehitada Vabadusplatsil olevale ringteele hoonestus, kuna senisel kujul on haljasala rahvale kättesaamatu. Kuid miks mitte säilitada linnaruumi veidi õhku ja avarust ning jätta plats nii nagu ta on.
  Kuna ma ise kahjuks Rakvere linna elanik ei ole, jäi mulle algul selgusetuks, kus Vabadusplats üldse asub. Samuti ei ole ma kursis niivõrd linna ajaloo ning selle endiste ja praeguste kodanikega. Kuid leian, et Eesti kultuuri- ja kodulugu väärib igal juhul tundmaõppimist, eriti kuna tegemist on ka minu kodumaakonna keskusega.
  Järgnevas referaadis püüangi anda ülevaate Vabadusplatsi ümber asuvate huvitavamate hoonete ajaloost ja käekäigust tänapäeval.
 • „Heal lapsel“ mitu nime


  Õpetaja heinamaaks nimetati linna keskel, kunagisel kirikumaal asuvat lagedat platsi, kus asuvad Vabaduse plats ja park, lai Kastani puiestee, moodne spordikompleks ning teised erinevad spordirajatised ja -asutused. Esialgu oli see lage ala mõeldud linna staadioniks1, et aga seal ida suunas maa tõusis, oleks spordiväljaku tegemine nõudnud suuri kulutusi.
  Vabadusplatsi kujundamist uueks linnasüdameks alustati 1920.-1930. aastail, pärast linna keskel laiunud kirikumaade riigistamist. Uue keskuse kujundamist alustati Vabadussõja ausamba püstitamisest. Sellega tegeles 1923.a moodustatud Vabadussõjas langenud virumaalaste kalmuküngaste korraldamise komitee, kes valis ausamba autoriks skulptor Amandus Adamsoni . Üheskoos leiti samba sobivaimaks asukohaks kruusaküngas endisel Õpetaja heinamaal. Kohalik rahvas hakkas mälestussamba alust küngast kutsuma Ausambamäeks.2
  1940.aasta sügisel nimetas uus, nõukogude võim Vabadusplatsi ümber 21. juuni nimeliseks väljakuks. Kujundamisjärgus iluplatsile maeti ümber Palermo metsa alt, tammikust ja mujalt välja kaevatud Vene punakaartlaste, madruste ja kohalike punaste surnukehad. Hauatähisena toimis väike punane puitobelisk. Pärast Teist maailmasõda lisandusid uued ümbermatmised, seejärel püstitati siia 1950 Alar Kotli tüüpprojekteeritud mälestussammas ja paik sai nimeks Vennaskalmistu. Vabadussõja mälestussamba ja Vennaskalmistu rahumeelne teineteise kõrval püsimine annab tunnistust tänapäeva rakverelastele omasest sallivusest.3
  Vabadussõja ausamba taha jäävas pargiosas on teed olemas, ent viletsas seisus ning vajavad rekonstrueerimist. Lisaks sellele on ala üldiselt pime ning asotsiaalide kogunemispaiga kuulsusega (sellest ka rahvasuus nimetus „Pätipark“).4
  Tegemist on 2005. aastal OÜ Aiastiil koostatud Vabaduse pargi rekonstrueerimis- projekti järgi tehtavate ehitustööde I etapiga. Kõnniteede ehitusele peaks järgnema sel aastal (2007) ka ühe pargiosa valgustuse väljaehitamine ja haljastuse rajamine.
  Linna haljastusinseneri Anu Kivi sõnul on pargi rekonstrueerimise eesmärk muuta pargi eri osad omavahel sidusaks, et pargist saaks ühtne tervik.
  Vabaduse park jaguneb neljaks osaks – kunagine kiigemägi ehk Vabadussõja ausamba ümbrus, mis on rahvasuus viimasel ajal rohkem tuntud kui Ausambamägi (joonisel all paremal)5, II maailmasõjas nõukogude poolel sõdinute ausamba ümbrus (ülal vasakul), endine liuväli (all vasakul) ja nn. „pätipark“ ülal paremal. • Vabadussõja mälestussammas


  Sammas valmis 1925. aastal Amandus Adamsoni kavandi põhjal. Tegu on maakonna keskse mälestussambaga. Tsementbetoonist samba valmistas kohalik ehitusmeister Weigel insener Adoffi juhatusel . Sõjameeste kujud valati pronksi Itaalias Pistoia linnas A. Adamsoni valmistatud mudelite põhjal. Vabadussõja mälestussammas kujutab endast kuuejärgulist tsementplokkidest astmikpüramiidi, millel seisab skulptuuriüksus - tõstetud mõõgaga sõdur ja tema najale toetuv haavatud lipukandja. Kujude kõrgus on 2,13 meetrit ja mälestussamba üldkõrgus 8,5 meetrit. Aluse esiküljel on reljeeftähtedes kiri “1918 - 1920 Vabadussõjas langenuile”, selle all pronksreljeef stseenidega muistsest iseseisvusest ja Vabadussõjast. Mälestusmärki ümbritseb tsementplokkidele toetuv raudkett.
  Mälestusmärk avati pidulikult 30. augustil 1925. 21. oktoobri öösel 1940, pärast Nõukogude Liidu okupatsiooni algust, õhati sammas punavõimu poolt. Ausambamägi jäi alles ja kaua aega viidi öösiti samba alusele lilli. 30. augustil 1992 avati samas paigas mälestussamba koopia, skulptoriks virulane Lembit Palm ja arhitektiks samuti virulane Kuno Raude. Aastal 1999 lisati ausamba põhjakülge mälestustahvel 32 soome vabatahtliku nimega, kes langesid Eesti Vabadussõjas (1918-1920) Virumaal. 2004. aasta Võidupüha paraadiks puhastati mälestusmärk ning muudeti ilmastikukindlamaks.6 • Huvitavamaid hooneid


  Esimesed hooned Vabadusplatsi äärde ehitati 1929-19317
 • Rakvere esimene lasteaiahoone


  Esimene linna lasteaed loodi 1919. a juuni algul. See oli mõeldud 6-10aastastele, tegutses tuletõrje aias Pikk tn 49 ja oli avatud vaid suvekuudel.
  Kõige olulisemaks kujunes eestiaegsete lasteaedade arenguloos lastekaitseühingute tegevus.
  Aastal 1919 rajatud Virumaa Lastekaitse Ühing, mille tööd juhtis Heinrich Aviksoo ( linnapea 1930-1940), avas oma esimese lasteaia novembris 1925. See asus Jakobsoni uues elumajas Vabaduse tänavas (nüüd Koidula 8). Et kulud osutusid ühingule üle jõu käivaks, suleti see juba järgmisel kevadel. Edasi jätkas nimetatud lasteaia pidamist uus ühing ja nimelt Rakvere Lastekaitse Ühing (eesotsas oli aastatel 1921-1930 linnapea Aleksander Pääro), kes tegeles sellega kuni 1930. aastani.
  Virumaa Lastekaitse ühingu lasteaiahoone ehitati 1929. aastal. See oli esimene hoone, mis püstitati Vabadusplatsi kõrvale.8 Samuti on see Rakvere esimene lasteaiahoone. Kreutzwaldi tänavas, praegu Koidula tn 14. Selle maja projekti tegi arhitekt August Tauk ja nurgakivi pandi pidulikult 5. mail 1929. Järgmisel suvel võeti maja esimene korrus kasutusele. Majja asusid ühingu emade ja laste nõuandepunkt, eelkooliealiste laste raamatukogu, loomulikult lasteaed, Punase Risti kohalik komitee ning karskusselts . Maja avati pidulikult ja õnnistati 9. novembril 1930. Maja teise korruse ruumid valmisid 1931 . aastal.
  Virumaa Lastekaitse Ühingu lasteaias käis esialgu 70 lapse ümber, mõne aja pärast kasvas see arv sajani. 1937/1938.a talvel oli lapsi 140. Juhatajaks oli esimesel neljal aastal O. Seeger, seejärel Elsa Zimmermann. 1937.aasta sügisel asus lasteaia juhataja kohale Ella Tuberik.
  Lastekaitse ühingu rajatud lasteaiast sai hiljem Rakvere linna lastepäevakodu ja seejärel linna 1. lasteaed.
  Sõja ajal, 1942-1944, tegutseti Tallinna tn 7a. Sõjategevuse siinmail lõppemise järel koliti tagasi oma endisse majja. Enne oli aga vaja ruumid remontida, sest need olid olnud kaks aastat Saksa sõjaväe kasutuses. Tööd sai lasteaed alustada 1945. a jaanuari alguses, esialgu tuli kokku 85 last. Üks kasvatajatest oli Arvo Pärdi ema Linda .
  1. lasteaed tegutses oma majas Kreutzwaldi 2 - Koidula 14 kuni uue lasteaiahoone ehitamiseni Lille tänavas. See sündis 1969. aastal ja uutes ruumides sai 1. lastepäevakodust linna tollane suurim lasteasutus. 1970. a kolis vanasse lasteaia majja (Koidula 14) Rakvere pioneerimaja.9
  Tänapäeval tegutseb majas Kauri lasteaed ning muusikakool .10

 • Karmeli koguduse kirik


  El Carmen on hispaania keeles lühend väljendist Nuestra Señora del Carmen „Karmeli mäe Püha Neitsi Maarja ehk Karmeli mäe Jumalaema “.
  Karmeli mäe Jumalaemale on pühendatud kirikuid, mille järgi on nime saanud mitmed kohad hispaaniakeelses maailmas.11
  Rakvere Karmeli koguduse kirik asub Koidula 5. Projekti koostas arhitekt Engelhard Corjus ( Korjus ), hoone valmis 1933.a. Ka täna mõjub kiriku lihtne, ent ometi sümbolistlik ehituskeel meie sakraalehitiste üldise konservatiivsuse taustal värskelt.
  1955-1969 teenis kogudust ja elas kirikuhoones Arpad Ader , kelle kogu pere on Eesti kultuurielus hästi tuntud. Õpetaja ise oli nimeka laulja Aleksander Arderi poeg ja ka tema Rakveres kasvanud ja õppinud poegadest said loomeinimesed – luuletaja ning lastekirjanik Ott Arder ja muusik Jaan Arder.12
  Karmeli kogudus andis alates 1995-2008 aastani välja ka kristlikku ajakirja, mida ilmus kokku 137 numbrit.
  Karmel on kristlik ajakiri, mis alguse saanud kaheksa aastat tagasi Rakvere Karmeli koguduse lehena, et levitada infot
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #1 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #2 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #3 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #4 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #5 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #6 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #7 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #8 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #9 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #10 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #11 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #12 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #13 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #14 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #15 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #16 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #17 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #18 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #19 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #20 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #21 Huvitavaid hooneid Vabaduse väljaku ümber #22
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-09-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 17 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor rexona Õppematerjali autor

  Meedia

  Lisainfo

  giidireferaat, Norax koolituskeskuse tööalane koolitus
  rakvere , giid , vabaduse väljak , vabaduskirik , karmeli kogudus , rakvere saksa gümnaasium , kauri kool

  Mõisted

  Sisukord

  • Sisukord
  • Sissejuhatus
  • Heal lapsel“ mitu nime
  • Vabadussõja mälestussammas
  • Huvitavamaid hooneid
  • Kokkuvõte
  • Lisad
  • Kasutatud allikad

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  0
  docx
  V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
  414
  pdf
  Tiit Lauk humanitaar
  132
  doc
  Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu
  180
  doc
  Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010
  226
  doc
  Portugali põhjalik referaat
  82
  doc
  KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017
  99
  doc
  11-klassi kirjanduse eksami konspekt- raamatu kokkuvõtted
  62
  docx
  Kirjanduse lõppueksami materjalid

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !