Humanistlik paradigma (0)

5 Hindamata
 
Humanistlik paradigma
Organismiline lähenemine
Abraham Harold Maslow
(1908 - 1970)
Maslow, A. Motivation and personality. 1954
(1970).
Maslow, A. Toward a psychology of being. 1968.
Humanistlik psühholoogia
American Association of Humanistic
Psychology (1962)
I Psühholoogia eesmärgid:
1.Uurida inimese kogemust (experiencing
person)
2. Uurida loovust, valikuid ja eneseteostust.
3. Uurida isiksuse jaoks olulisi sündmusi.
4. Psühholoogia eesmärk on aidata inimestel
oma eneseväärikust tõsta.
Eneseteostus (self-actualization)
organismiline lähenemine
What humans can be, they must be.
II Motivatsioon:
defitsiidi vajadused (D-needs)
olemise vajadused (B-needs)
III Vajaduste hierarhia:
Vajaduste hierarhia
D-needs, B-needs
1. Füsioloogilised vajadused (Physiological
needs)
söök, vesi, uni, seks
2. Turvalisuse või kaitstuse vajadused (Safety
needs)
sõltuvus, stabiilsus, hirmudest vaba, füüsiline
kaitstus
3. Kuuluvuse ja armastuse vajadused
(Belongigness and love)
sõprus, kuuluvus perekonda (gruppi),
koosolemine, armastus
4. Tunnustatuse vajadused (Esteem needs)
enesehinnang, saavutused, enesekindlus,
unikaalsus, staatus
5. Eneseteostuse vajadused (Self-actualization
needs)
spontaansus, loovus, sõltumatus, teiste
aktsepteerimine, enda aktsepteerimine, sisemise
potentsiaali realiseerimine
Reeglid
· Kõrgemad vajadused tekivad evolutsiooniliselt
hiljem.
· Kõrgemad vajadused tekivad arengus hiljem.
87% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Humanistlik paradigma #1 Humanistlik paradigma #2 Humanistlik paradigma #3 Humanistlik paradigma #4 Humanistlik paradigma #5 Humanistlik paradigma #6 Humanistlik paradigma #7 Humanistlik paradigma #8 Humanistlik paradigma #9 Humanistlik paradigma #10 Humanistlik paradigma #11 Humanistlik paradigma #12 Humanistlik paradigma #13 Humanistlik paradigma #14 Humanistlik paradigma #15 Humanistlik paradigma #16 Humanistlik paradigma #17 Humanistlik paradigma #18 Humanistlik paradigma #19
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-09-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
13 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
ksbajeva Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Maslow, A
 • Uurida inimese kogemust
 • Uurida loovust, valikuid ja eneseteostust
 • Uurida isiksuse jaoks olulisi sündmusi
 • Psühholoogia eesmärk on aidata inimestel
 • Belongigness and love)
 • Kõrgemad vajadused tekivad evolutsiooniliselt
 • Kõrgemad vajadused tekivad arengus hiljem
 • Kõrgemad vajadused pole otseselt seotud
 • Kõrgemate vajaduste rahuldamine olulisem
 • Kõrgemad vajadused eeldavad rohkem
 • Kõrgemad vajadused on nõrgemad
 • Hierarhias edasiminekuks pole tingimata
 • Tõde
 • truth)
 • Headus
 • goodness)
 • beaty)
 • Terviklikkus
 • unity)
 • Tundlikkus masinlikkus
 • aliveness)
 • Unikaalsus
 • uniqueness)
 • Täius
 • perfection)
 • Lõplikkus
 • completion)
 • Õiglus
 • justice)
 • order)
 • Lihtsus
 • simplicity)
 • Piisavus
 • totality)
 • Mängulisus
 • playfulness)
 • Iseseisvus
 • self-sufficiency)
 • Tähenduslikkus mõttetus
 • meaningfulness)
 • Iseeneslikkus ränk töö
 • effortlessness)
 • Ennastteostanud inimesi iseloomustab neli

Teemad

 • Humanistlik paradigma
 • Organismiline lähenemine
 • Abraham Harold Maslow
 • 1970)
 • 1954
 • 1968
 • Humanistlik psühholoogia
 • American Association of Humanistic
 • Psychology (1962)
 • I Psühholoogia eesmärgid
 • experiencing
 • person)
 • Eneseteostus (self-actualization)
 • organismiline lähenemine
 • What humans can be, they must be
 • II Motivatsioon
 • D-needs
 • B-needs
 • III Vajaduste hierarhia
 • Vajaduste hierarhia
 • D-needs, B-needs
 • Füsioloogilised vajadused
 • Turvalisuse või kaitstuse vajadused
 • Kuuluvuse ja armastuse vajadused
 • Tunnustatuse vajadused
 • Eneseteostuse vajadused
 • Reeglid
 • Being)
 • Olemise väärtused (Being values )
 • B - values (metamotives)
 • peak experience)
 • intensiivne olemise väärtuste tunnetamine
 • Kriteeriumid
 • Kestvus (lühiajaline - sekunditest kuni
 • minutiteni)
 • Intensiivsus
 • Realselt üleelatav seisund
 • Ruumi ja aja transformatsioonid
 • Terviklikkus, teadvustamise teravus
 • Mõju järgnevatele sündmustele
 • spontaansed tippelamused
 • transitiivsed “punktid” eluteel
 • Being cognition (B - cognition) “ ... passive
 • mode of perceiving. It involves letting oneself
 • be reached, touched or affected ...”
 • VI Metavajadused ja metapatoloogia
 • Metaneeds)
 • Deprivatsioon Metapatoloogia
 • B-love)
 • pole omandustundega seotud
 • ei saa kunagi küllastatud
 • esteetiline või müstiline elamus
 • pikaajaline terapeutiline effekt
 • sügav ja kõikehaarav kogemus
 • minimaalne ärevuse ja tigeduse tase
 • sõltumatus, armukadeduse puudumine
 • võimaldab tõest partneri taju
 • pakub partnerile eneseaktsepteerimist ja
 • armastust kui väärtust
 • VIII Eneseteostus
 • awareness)
 • reaalsuse adekvaatne tajumine
 • avatus kogemusele
 • tippelamused
 • eetililine teadvus
 • honesty)
 • huumor
 • identifikatsioon inimkonnaga
 • olemuslik armastus (B-love)
 • inimeste aktsepteerimine
 • vabadus
 • kõrge privaatsusvajadus
 • sõltumatus
 • loovus
 • spontaansus
 • trust)
 • missiooni tunnetus
 • mittekonformsus
 • probleemide lahendamise suunatus
 • enesekindlus, eneseusaldus
 • transpersonaalne psühholoogia (transpersonal
 • psychology)
 • Kliendikeskne lähenemine
 • Carl Ranson Rogers (1902 - 1987)
 • Counseling and psychotherapy: newer concepts on
 • practice. (1942)
 • Client-centered therapy: its current practice
 • implications, and theory. (1951)
 • On becoming a person. (1961)
 • Center for Studies of the Person (1968)
 • La Jolla, CA
 • I. Põhipüüdlus aktualiseerida
 • actualizing tendency)
 • kaasasündinud
 • Tulemus
 • suureneb sõltumatus
 • suureneb sotsiaalsus
 • suureneb keerukus (diferentseeritus)
 • experience)
 • antud ajahetkel teadvustatud seisund
 • organismic valuing process)
 • feeling)
 • III. Fenomenoloogiline väli
 • phenomenological field)
 • reaalsus - antud ajahetkel tajutav ja kogetav
 • maailm
 • kogemus
 • sümboliseerimine (teadvus)
 • fenomenoloogiline väli
 • Self)
 • mina - aktualiseerumise oluliseim sündmus
 • geštalt
 • püsiv struktuur
 • suheted mina ja maailma vahel
 • V. Tingimatu positiivne tagaside
 • need for positive regard
 • need for self-regard
 • unconditional positive regard
 • VI. Kongruentsus
 • mina ja kogemus
 • organismiline
 • hinnang asendub mina-hinnanguga
 • mina ei sümboliseeri vastuolulist
 • kogemust
 • selektiivne sümboliseerimine
 • haavatav ärevusele ja hirmule
 • oht mina-struktuurile
 • eelteadvuslik kogemuse
 • kirjeldus, kaitsed
 • kogemuse sümboliseerimine
 • kogemuse moonutamine
 • kogemuse mittesümboliseerimine
 • VII. Kliendikeskne psühhoteraapia
 • client-centered therapy)
 • Tingimused
 • Terapeutiline protsess
 • Täielikult funktsioneeriv isiksus
 • fully functioning person)
 • self
 • regard)
 • Q-sorting technique (William Stephenson)
 • ideaalmina, reaalmina
 • T – group, encounter group
 • facilitator)
 • õppimine ja fasilitaator
 • Eksistentsiaalne lähenemine
 • I Viktor E. Frankl (1905 -1997 )
 • The Doctor and the Soul: From psychotherapy to
 • logotherapy (1955)
 • Man’s search for meaning: an introduction to
 • logotherapy (1962)
 • The will to meaning (1969)
 • Inimese kontseptsiooni kolm printsiipi
 • tahtevabadus (freedom of will)
 • tähenduslikkus (will to meaning)
 • elu mõte (meaning of life)
 • II Rollo Reese May (1909 - 1994)
 • The springs of creative living: a study of human
 • nature and god. (1940)
 • The meaning of anxiety. 1950/1977
 • Man’s search for himself. 1953
 • Love and will. 1969
 • I. Eksistentsiaalsed terminid
 • isiksus ja tema maailm, siin ja
 • praegu
 • fenomenoloogia: tähendus, väärtused
 • Eksisteerimise kolm osist
 • keskkond, suhe füüsilise
 • maailmaga
 • interpersonaalsus, suhe teistega
 • teadvus, suhe endaga
 • Vabadus (potentsiaal) - valikuvabadus
 • dilemma, teadvus
 • We are what we choose to be”
 • Vastutus
 • Teadvus ja eneseteadvus
 • Autentsus (authencity)
 • elamine vastavuses oma sisemistele
 • väärtustele
 • oma vabaduse tunnetamine
 • teadvustamine)
 • suhted
 • ärevuse vähendamine
 • courage
 • Surm
 • surmast teadlik olemine
 • ärevus
 • motivatsioon
 • surm - vastand loovale elule
 • sümboolne suremine
 • II. Isiksus ja maailm
 • depersonaliseerumine
 • võõrandumine
 • Inimese probleem
 • jõuetus (powerlessness)
 • apaatia, mõttetus
 • tigedus, agressiivsus
 • võõrandumine, üksildus
 • ärevus (anxiety)
 • stress
 • Anxiety is the apprehension cued off by a
 • threat to some value that the individual holds
 • essential to his or her existence as a person”
 • anxiety
 • fear
 • olemuslik
 • kultuuri poolt võimendatud
 • oma olemuse pidev
 • tunnetamine
 • konformsus, vabadusest
 • loobumine
 • oma potentsiaali
 • realiseerimisest loobumine
 • normaalne areng: ärevuse ja süü
 • teadvustamine
 • loss of
 • values)
 • Lääne kultuur
 • edukus ja võistlus
 • kontroll looduse üle
 • kontroll inimese üle
 • inimene kui
 • ekspluateeritav impersonaalne objekt
 • olemise mõttetus, võõrandumine
 • loodusest ja teineteisest
 • üksildus (loneliness)
 • Olemuslik dilemma
 • uute väärtuste loomine ja leidmine
 • teadvustamine
 • eneseleidmine
 • III. Eneseleidmine
 • oma afektiivsuse teadvustamine (keha
 • vajadused, emotsioonid)
 • Eneseteadvuse neli taset
 • teadvuse eelne
 • süüdimatus”
 • sisemise jõu otsingud
 • vastutuse
 • olemasolu, oma vigadest õppimine
 • (Maslow
 • tippelamused), olemuse mõistmine
 • tähenduse andmine eelnevatele tasemetele
 • kui tervik
 • paradoksid - vastandite tegeliku olemuse
 • To be and not to be”
 • Armastus ja võim, tahe ja otsustamine
 • vabadus ja paratamatus
 • IV. Armastuse olemus
 • aktsepteerimine, vastastikune arengu
 • toetamine
 • kind of love)
 • bioloogilise vajaduse rahuldamine
 • sümbioos
 • seksuaalsuhete kontekstis
 • nii kreatiivne kui ka
 • destruktiivne)
 • see, mis saavutab kontrolli terve
 • isiksuse üle
 • sõprus, meeldivus
 • ennastohverdavus
 • autentne armastus - nelja tüübi
 • koosesinemine
 • V. Psühhoteraapia
 • neurootilise ärevuse muutmine
 • normaalseks ärevuseks
 • mitteautentse eluga kaasneb kogemuse
 • tõrjumine alateadvusse
 • efektiivse teraapia eeldus - empaatiline
 • mõistmine
 • logoteraapia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

19
doc
178
docx
240
docx
7
doc
31
doc
31
doc
69
odt
56
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto