Hirsjärvi, Huttunen. Sissejuhatus kasvatusteadusse - sarnased materjalid

kasvatusteadus, müüdid, eesm, uurimine, ülevaatlik, harjumused
Sissejuhatus kasvatusteadusse
2
doc

"Sissejuhatus kasvatusteadusse"

„Sissejuhatus kasvatusteadusse“ Autorid: Sirrka Hirsjärvi, Jouko Huttunen Tõlkija Meri-Liis Laherand AS Medicina, 2005 Tallinn Raamat on mõeldud kasvatusteaduse aluste õpikuks. Autorite taotlus oli visandada ülevaatlik pilt kasvatusest ja õpetusest ning neid uurivast teadusest. Raamatus vaadeldakse teadust, mille nimi on kasvatusteadus, otsitakse selle tunnusjooni ja uurimisobjekte. Teose ülesehitus o...

Kasvatusteadus ja... - Tallinna Ülikool
169 allalaadimist
SISSEJUHATUS KASVATUSTEADUSESSE
6
odt

SISSEJUHATUS KASVATUSTEADUSESSE

SISSEJUHATUS KASVATUSTEADUSESSE Sirkka Hirsjärvi Jouko Huttunen KOKKUVÕTE Sissejuhatav osa tutvustab kasvatuse ja ühiskonna arengut primitiivses-, agraar-, feodaal- ja industriaalühiskondades ning muutunud arusaamsi lapsepõlvest. Inimene ei saa elada ja kasvada tühjuses; ta vajab kasvukeskonda. Primitiivsetes ühiskondades oli raske eristada kasvatust ja õpetust kogu elutervikust....

Kasvatusteadus ja... - Tallinna Ülikool
87 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused ja vastused
28
doc

Ülevaade psühholoogiast kordamisküsimused ja vastused

...kontinuaalsed järjepidevad ja katkendlikud Siit tulenevalt eristatakse kahte psühholoogia arengu mudelit Millised need võiksid olla Akumulatsiooni mudel: kaasaegne psühholoogia eelneva arengu tulemus Järjepidev areng Ristviljastuse mudel: psühholoogia kui erinevate mõjude hübriid Arengu katkendlikkus Psühholoogiat puudutavad erinevad faktorid nagu keelearengut on puudutanud kaubandus sõjad immigratsioon Siit tulenevalt tekivad erinevad psühholoogiad: bioloogiline äri kliendi kliiniline jms Eesti psühholoogid Tulving Rektorid psühholoogid Konstantin Ramul Juhan Tork Peeter Tulviste Jüri Allik Endel Tulving sündinud 26 mail 1927 Petseris on eesti päritolu Kanada psühholoog üks tunnustatumaid mälu uurijaid maailmas Ta on tuntud kui episoodilise mälu avastaja ja uurija Põge...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
721 allalaadimist
Tööde vormistamise juhend
52
doc

Tööde vormistamise juhend

- - TALLINNA ÜLIKOOL KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT MATERJALE ÜLIÕPILASTE KASVATUSTEADUSLIKE TÖÖDE KOOSTAMISEKS, VORMISTAMISEKS JA KAITSMISEKS TPÜ KIRJASTUS TALLINN 2004 SISUKORD SAATEKS......................................................................................................................4 I. TÖÖ KAVANDAMINE.............................................................................................5 1. Eesmärgid....................................................................

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
342 allalaadimist
0-1 aastase lapse aeglane areng ja selle kontrollimine
28
doc

0-1 aastase lapse aeglane areng ja selle kontrollimine+

...at – operatsioonieelse mõtlemise periood; 7-11 eluaastat – konkreetse mõtlemise periood; 12- ... eluaastat – abstraktse e formaalloogilise mõtlemise periood (Laps ja lasteaed:11). Euroopas hästi tuntud lastekasvatusguru Emmi Pikler (Nagel 2007) on seisukohal, et parim kasvatus lapsele on see, kui tema arengut ei kiirustata. Pikleri kasvatusteooria põhimoto kõlab nii: “Andke mulle aega ja ruumi!” Aastaid laste arengut jälgides jõudis ta järeldusele, et juba vastsündinul on võimed ja oskused, et olla täiskasvanutega võrdne isiksus ja seetõttu tuleb beebit respekteerida. Ükski laps ei sünni närvilisena selles mõttes, nagu seda täiskasvanute kohta öeldakse. Kui imikute soove respekteeritaks, siis oleks iga terve laps rahulik ja rõõmus. oleks hea, kui last ümbritseks 3–4 -kuuseks saamiseni vaikne rahulik keskkond ning ta...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
267 allalaadimist
Kasvatusteadustete loengud ja grupitööd
15
docx

Kasvatusteadustete loengud ja grupitööd

1. loeng Sissejuhatus kasvatusteadustesse Esitus/seminaritöö: Rühmatööna 3-5 inimest TÄHTAEG OKTOOBRI lõpp ? Eesti pedagoogika ajaloo märkimisväärsest inimesest (nt Viive Roos); pedagoogika arhiiv muuseum. (Peeter Põld(üks esimesi haridusministreid); Johannes Käis (Reform pedagoogika); Lembit Andresen: tegeles pedagoogika ajalooga ? Ilukirjadusteose analüüs (arenguromaan;kooli romaan) Kuidas inimesed on kasvanud,kujunenud (perekond, isiksus) Millisena kohtad arengutegureid? ; Mida ütleb romaan isiksuseks saamise kohta...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
117 allalaadimist
Sissejuhatus kasvatusteadusesse
4
odt

Sissejuhatus kasvatusteadusesse

SISSEJUHATUS KASVATUSTEADUSESSE Sirkka Hirsjärv, Jouko Huttunen KONSPEKT KASVATUST PUUDUTAVA MÕTLEMISE JA TEADMUSE OLEMUS – Inimese argimõtlemise ja -teadmiste lähtekohaks on tema isiklikud kogemused – Inimesed selgitavad, tõlgendavad ja hindavad olukordi. Nad on aja jooksul talletanud mällu mitmesuguseid teadmisi ning vestlustes vahendavad neid üksteisele. Samuti loovad nad oma kogemusi ja mujalt hangitud teavet kokku põi...

Sissejuhatus... - Tallinna Pedagoogiline Seminar
147 allalaadimist
Psühholoogia alused
53
doc

Psühholoogia alused

...e seaduspärasusi,teadvuse mehhanisme ja piirvõimeid. Laias laastus võib psühholoogia jagada teoreetiliseks ja rakenduslikuks. Esimene on nii metoodiliselt kui sisuliselt teisele aluseks ja lähtekohaks. Psühholoogial on täita eelkõige abistav, otsinguid suunav,konsulteeriv ja otsuseid ette valmistav funktsioon. Mõnedel aladel, nagu kasvatustöö ja ravi, on psühholoogial siiski otsesemalt nähtavad ülesanded.“Kolm vaala“ millele psühholoogia eelkõige, on filosoofia , (neuro)füsioloogia ja matemaatika. Psühholoogia harud A. Teoreetilisema orientatsiooniga harud 1) Üldpsühholoogia-käsitleb universaalseid, normaalse inimese psüühika ja käitumise seaduspärasusi(n-ö psühholoogia ABC); 2) Psühhofüsioloogia-uurib psüühiliste ja füsioloogiliste protsesside vahekor...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
487 allalaadimist
Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused
5
doc

Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused

...s. Sotsioloogi töö on andmeid koguda ja tõlgendada tekkinud situatsiooni. Samuti ka ennustada asjade edasiminekut. Ei ole kindlat tõde või teooriat, mis kõike seletaks, kuna ühiskond on pidevas muutumises siis muutuvad ka teooriad ja tõed. 2. Auguste Comte’i, Emile Durkheim’i, Max Weberi roll sots. kui teadusharu arengus. AC sots-ga teaduse rajaja. Ta määratles algsed sots meetodid, kuidas ühiskonda objektiivselt uurida. Tema seisukoht on teadus võib olla väärtuste vaba ja objektiivne. ED oluline on grupp kuhu inimene kuulub mitte et ta ei oleks üksi kuna tagajärjed ja suhted tekivad omavahelise suhtlusega. Tema suurim töö oli enesetapu uurimine. Ta leidis et rasketel olukordadel nagu näiteks majanduslikel poliitilistel muudatuste ajal on neid rohkem. Uuringute abil tõlgendas ta neid ja leidis et kui sul on t...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
85 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

...s, kodus (primaarne s.), siis koolis (sekundaarne s.) ja lõpuks täiskasvanuea erinevates rollides (tertsiaarne s.). Pidevalt omandatakse uusi arusaami, primaarse sotsialisatsiooni jooksul omandatud aga on kõige püsivamad ja seotud emotsioonidega . õpitakse “oluliste teiste” (significant others) käest. - Nendest arusaamadest osa puudutavad seda, mis on “hea” või “halb”, mis on “keelatud”, mis on “lubatud” => väärtused: ühiskonnaliikmete ühised arusaamad hea ja halva kohta, mis annavad standardid inimeste tegevusele. * neid tegevusi ei saa seletada lihtsalt inimese ratsionaalsuse või omakasupüüdlikkusega. Weber: “ratsionaalne”, “väärtusratsionaalne” “affektiivne” „traditsiooniline tegevus”. Väärtusratsionaalne: kuigi vahendid valitakse üldiselt ratsionaalselt, asetavad kõigest muust kõrgemal seisvad v...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
125 allalaadimist
Teatriteaduste alused
20
rtf

Teatriteaduste alused

FLKU 05 155 Kirjandus ja teatriteaduse alused Kordamisküsimused 1 Millega tegelavad draamauuringud teatriteadus ja etendusuuringud Mis on ühist mis erinevat Draamauuringud dramatic studies Teatriteadus theatre studies Theaterwissenschaft Etendusuuringud performance studies 2 Millised on teatriteaduse peamised valdkonnad ja nende uurimisprobleemid · Teatriajalugu on teatriteaduse haru mis tegeleb allikate alustekstid reiiraamatud kostüümid dekoratsioonikavandid kavad fotod...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
117 allalaadimist
McQuail-Massikommunikatsiooniteooria-
21
doc

McQuail "Massikommunikatsiooniteooria"

...vitamiseks ja vahetamiseks. Lisaks peab toimime pidev teadete voog, milles enamik selle tasandi subjekte osalevad. Sellest tasandist allapoole jääb järjest enam erinevaid kommunikatsioonivõrgustike liike, mis põhinevad mõnel ühisel igapäevaelu tunnusel: lähem keskkond, huvi, vajadus või tegevus. Selle tasandi põhiküsimused puudutavad kuuluvust ja identiteeti, koostööd ja normide loomist. Grupisisesel ja isikutevahelisel tasandil pööratakse tähelepanu suhtlemise vormile ning interaktsiooni, mõju ja liikmeksolemise mallidele, samuti normatiivsele kontrollile. Isikutevahelisel tasandil keskendub kommunikatsiooniuurimine info töötlemisele, tähenduse omistamisele j kommunikatsiooni võimalikule mõjule. Palju juhtumeid ...

Sissejuhatus kommunikatsiooni... - Tartu Ülikool
106 allalaadimist
Sissejuhatus kirjandusteadusesse
42
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

...ke, etniliste ja ka seksuaalvähemuste loomingut, ei ole elitaarne, sisaldab nii kõrg- kui massikirjanduse teoseid ? AGA kaanon on mitmete eri tasandi normide ja tegurite tulem, nende hulgas olulised kanooniliste teoste kõrge kunstiline ja intellektuaalne tase ja nende haakuvus ajast aega aktuaalsete inimolemist ja ühiskonda puudutavate probleemiga ? Ka nn. avatud kaanon ei tohiks välja visata seal sajandeid olnud teoseid, on vajalik dialoog uute ja pikemat aega kaanonis sisaldunud teoste vahel Mis on poeetiline keel (A. Merilai ja J. Wainrighti määratlused) ? Mis on selle iseloomulikud jooned? (A. Merilai, “Poeetika”, lk 33) ? rütmiline kõne (sarnaste häälikurühmade korrapärane vaheldumine); ? keeleline heakõla (alg- ja lõppriim, suurenenud häälikuühtsus); ? häälikute, sõnade, lausete...

Kirjandus- ja teatriteaduse... -
113 allalaadimist
Bachmann ja Maruste
40
doc

Bachmann ja Maruste

...tte kauaks). Info esineb lühimälus verbaalselt, semantiliselt (mõistetakse tähendusi), abstraktsete sekkidena, sümbolitena, tinglike koodidena. Mälujälje loomine 4-12 sek, kestus seesmise ülekordamisega minuteid ja tunde. Püsimälu –talletatakse materjal millel on n-ö strateegiline tähendus. Isiksuslikult olulised teadmised, oskused, kogemused säilitatakse püsimälus väga pikka aega. Info viimiseks lühimälust püsimällu on vajalikud verbaalne kordamine, info mõtestamine, seostamine varasemaga või siis tugevad elamused. Kestus on mõõdetav inimese elueaga. Semantilise mälustruktuuri mudel - LIND suudab lennata on suled, kanaarilind laulab on kollane jaanalind on suur ei suuda lennata. Protseduurimälu – aluseks vilumusele (jalgaratta sõit, masinakirjaoskus, tantsuoskus). On efektiivne, kord ujuma...

Sissejuhatus psühholoogiasse -
146 allalaadimist
Kultuuriteooria loengu konspekt
28
doc

Kultuuriteooria loengu konspekt

...reetsest tervikust, siis on seda võimalik ära kasutada poliitlist eesmärkid saavutamiseks. Meie riik, meie kultuur, kõik mis kokku ei sobi sellega ei ole meie ühiskonnas vajadust. Suur hulk teoreetikuid leiavad, et kui kult. ei sobitada totaliseerivat rolli on definitsioonist siiski abi. Meie oma kul.definitsioonid: • kõrgkultuur- kirjandus, kontserdid, filmid, mida keegi ei vaata. • Rahvakultuur - tantsud, laulud, ühendab ajaloolise traditsiooniga. Kõrg ja rahva kul eksisteerivad küll koos, aga ühisosa on väike. • Olmekultuur - Kultuur kui olmeline ja igapäevast elu iseloomustav nähtuda kogum. Keegi on kultuurne, keegi on kultuuritu. Kultuur kui enese-määratlemise alus: see on meie kultuur, meie harjumused. See eristab meid kõikidest teistest. Kõrg, rahva, olme-kultuur, enesemääratluse alus,...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
246 allalaadimist
Eksamikonspekt II osa
21
doc

Eksamikonspekt II osa

...sionaalne struktuur-kajastab vastastikust tegevusalast sõltuvust emotsionaalne struktuur- kajastab isiklike eelistuste ja tõrjumise, sümpaatia ja antipaatia suhteid kommunikatiivne struktuur- iseloomustab teabe leviku teid (kes kellega, mis juhtudel suhtleb) alluvusstruktuur e. hierarhia- näitab alluvus-ja võrdsussuhteid gruppi puudutavate otsuste vastuvõtmisel ning tegevuse mõjutamisel IV Grupidünaamika Grupi arengu 4-astmeline protsess: 1.Formeerumine: ettevaatlikkus, suletus, passiivsus, vastutuse vältimine, alistuvus 2.Tormamine või ründamine: nõudlikkus, alarühmade teke; takerdumine pisiasjadesse; tagarääkimine; võimuvõitlus; suletus 3.Normaliseerumine: peretunne/meie-tunne; konfliktide vältimine; vastutulelikkus; viisakus, sõbralikkus 4.Toimimine: vastutustunne; konfliktide lahendamine; loovus; paindl...

Sissejuhatus psühholoogiasse... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
291 allalaadimist
Sissejuhatus romaani filoloogiasse
17
doc

Sissejuhatus romaani filoloogiasse

...kõige suuremate germaani keele mõjutustega lääne ja idagoodi mõju vähetuntav burgundi franko rpvans keeles vaieldav normanni mõju tüponoomias: Eriti tuntav on see kohanimedes nt: vy > vik laht gate < gata tee boeuf < bud osmik frangi mõju Põhja Pranstusmaal oluline foneetikas leksikas sõnalaenud mis puudutavad: Põllumajandust loodust: hestr > htre Perekonda ühiskonda: *marchskalk > maréchal *bannjan > bannir Värvused: gris blanc brun jaune Germaani mõju alt jäävad välja religiooni majanduse ja kaubanduse valdkonnad Superstraat Ibeerias: gooti mõju nõrk mõned sõnad ja pärisnimed nagu Alfonso sueebidelt mõned üksikud sõnad vandaalidest pole jälgi jäänud rändasid läbi araabia mõju oli oluline eriti hispaania keelele: suur osa veemajandust puudutavast sõnavar...

Sissejuhatus romaani... - Tartu Ülikool
68 allalaadimist
quot Sissejuhatus sotsioloogiasse quot-loeng-kodanikeühiskond-sotsiaalsed muutused
4
doc

"Sissejuhatus sotsioloogiasse" loeng: kodanikeühiskond, sotsiaalsed muutused

Sissejuhatus sotsioloogiasse 17.10 Kodanikeühiskond Veel mõisteid: ? kodanikuühiskond (tuleneb sõnast kodanik/kodanlik – üks inimene, kes lähtub oma huvidest, tähelepanu ainsusel) ? kolmas sektor ? mittetulundussektor ? vabasektor inglise keeles 'civil society' – tsiviliseeritud inimesed. 18. saj – tekkis sfäär, kus inimesed saavad üksteist usaldada, suusõnalised lepingud jne. --> Adam Smith; --> Adam Ferguson. See sfäär oli nende jaoks majandussfäär. Rõhk tsiviliseeritusel. Adam Smith – nähtamatu käe teooria (vaba turg reguleerib end ise). Hegel räägib kolmest komponendist, mis moodustavad riigi: riik (kõige kõrgemal seisev osa), perekond ja nende vahele jääv bürgerliche Gesellschaft (kodanlik ühiskond). See on vajaduste rahuldamise sfäär – majandustegevus toimub seal. Teiseks osaks on korporatsioonid – MTÜ-de eellased n-ö. Kolmandaks osaks olid p...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
40 allalaadimist
Sissejuhatus üldkeeleteadustesse loengukonspekt
23
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadustesse loengukonspekt

Sissejuhatus üldkeeleteadustesse Õpik F. Karlsson ’’Üldkeeleteadus’’- digilaenutus ebrary Mis on keel? Keele all mõeldakse inimese poolt kasutatavat loomulikku keelt, mis tavaliselt teostub keeleliselt ehk verbaalse suhtlsuse vormis. Keel on võimalik tänu inimese keelevõimele. *Keel on üks inimese kognitiivsetest võimetest, võrreldav kuulmise ja nägemisega. Iga teaduslik lähenemine tahab liigitada ja defineerida, keeleteaduslik ka. Keel kui uurimisobjekt ja selle süstematiseerimine. -Kommunikatsioonisüsteem -keeleteaduse uurimisobjekt Tähenduse, funktsiooni poolt ke...

Sissejuhatus... - Tartu Ülikool
53 allalaadimist
Auditeerimise alused
17
docx

Auditeerimise alused

AUDITEERIMISE ALUSED 07.09 RAAMATUPIDAMISE ARVESTUSE JA ARUANDLUSE PÕHIPRINTSIIBID 1. majandusüksuse printsiip - raamatupidamiskohuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustes ja majandustehingutest. 2. jätkuvuse printsiip – raamatupidamisaruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev ja tal puudub kavatsus tegevus lõpetada või vajadus seda teha. Jätkuvust kinnitab see: 1. kui ettevõte suudab tõrgeteta täita oma pikaajalisi kohustusi, ...

Auditeerimine - Kutsekool
83 allalaadimist
ISIKSUSE- ja SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA
34
rtf

ISIKSUSE- ja SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA

...ed 2. Isiksuseteooriad 2.1. Psühhoanalüütilised teooriad (Freud, Jung, Adler, Erikson, Horney, Fromm, Reich) 2.2. Käitumuslikud ja õppimisteooriad (Allport, Catell, Eysenck, Skinner, Bandura) 2.3. Humanistlikud teooriad (Rogers, Maslow, Lievegoed) 3. Isiksuse struktuur 3.1.Suundus (vajadused, huvid, veendumused, ideed, väärtused, tõekspidamised, hoiakud) 3.2.Temperament (Hippokrates, Eysenck, Costa, McCrae) 3.3. Iseloom 3.4. Võimed (Binet, Stern, Spearman, Thurstone, Guilford, Gardner, Sternberg). 3.4.1. Intelligentsus ja selle mõõtmine 3.4.2. Emotsionaalne intelligentsus (Goleman, LeDoux) 4. Motivatsioon ja emotsioonid 4.1. Motivatsiooniteeoriad (Freud, Lewin, Yerkes, Maslow, Rotter, Zuckermann) 4.2. Motivatsiooniseisundid ( seadumused, soovid, kavatsused, püüdlused, kiindumused, kired) 4.3....

Isiksuse- ja... - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
123 allalaadimist
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

...juhtimise praktilist kogemust ja töötab selle põhjal välja praktilised soovitused juhtimise kõikide vormide ja tahkude täiustamiseks ja juhtimise efektiivsemaks muutmiseks. ? Juhtimine on juhtimise printsiipide, meetodite, vahendite ja vormide ühtsus. 17. 18. Juhtimisteooria ? Selgitab juhtimise olemust ja tähtsust puudutavaid seaduspärasusi ? Püüab selgeks teha asjaolusid ja tegureid, mis on juhtimisel olulised ja millest juht peab lähtuma ? Organisatsiooni ja juhtimisteooria on organisatsiooni ja juhtimise seaduspärasuste ja põhitõdede kogumit. 19. 20. Teadusliku juhtimise printsiibid 21. Kolm nõuet: • Üldkehtivus (ei sõltu juhtimistegevuse liigist ega valdkonnast) • Objektiivsus (ei sõltu üksikute juhtide soovist) • Kohustuslikkus (neid kasutamata on edukas juhtimine võimatu) 22. 23...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
184 allalaadimist
Downi Sündroom
25
pdf

Downi Sündroom

SISUKORD Downi sündroomist üldiselt 3 Esinemise sagedus 4 Iseloomulikud tunnused 5 Rakud kromosoomid ja geenid 6 Downi sündroomi põhjustav kromosoomihäire 7 Downi sündroomi eri tuübid 8 21 trisoomia 8 Mosaiiksus 10 Lapse areng 10 Maksimaalne potentsiaal ...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
99 allalaadimist
Andekas laps
45
doc

Andekas laps

... akadeemiline võimekus loominguline mõtlemine liidrivõimed võimed kujutavas või esituskunstis psühhomotoorne võimekus 3 Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis psühholoogilist hindamist erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka litsentsitud spetsialistide poolt läbiviidud standardiseeritud testide tulemustest väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel konkurssidel või võistlustel ning valdkonna ekspertide hinnangutest § 47  Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamine 1 Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel ...

Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
111 allalaadimist
Ajaloo ülemineku eksami vastused 2010
19
doc

Ajaloo ülemineku eksami vastused 2010

...as, et inimkonna vabastamine eeldab riigi hävimistavalda. Oma teoses „Rahvaste Laulud“ avaldas Herder ka 13 eesti rahvalaulu, mis temani olid jõudnud ilmselt tollase Põltsamaa pastori kaudu Pilet 3 *Feodaalsuhted. Aadel Senjöör-vasalli suhted; läänide liigid; pärisorjuse kujunemine, erinevad rendivormid, sunnismaisus; aadlike kasvatus, elu-olu Tekkis varakeskaja jooksul. Arenes välja järk-järgult kuni lõplikult XI sajandi kõrgkeskaja alguseks. Senjöör oli maaomamik, kes andis oma vasallile maa sõjateenistuse eest. Vasall oli aadlik. Oli olemas Rendi- kui ka mõisahärrus. Rendihärruse puhul on talupojal maa, mida ta harib ning peab mõisnikule renti maksma. Sealt sai ka alguse pärisorjus.Varakeskaja jooksul sulandusid orjad ja seni vabad talupojad ühtseks sõltuvate talupoegade klassiks.Kuna talupojata olek...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Poliitilisest maailmast arusaamine James N Danziger
64
doc

Poliitilisest maailmast arusaamine James N.Danziger

...rjeldamine (mis? küsimused) Näit: USAs on 3 osariiki, Eesti president on Arnold Rüütel. 2. Seletus Selgitamine, miks teatud poliitiline nähtus ilmneb just sellisena nagu ta seda teeb. (miks? küsimused). Täpset seletust anda on tihti üsna raske, kuna põhjuse ja tagajärje vahelised seosed on tihti üsna keerukad. Näit: Eesti-Läti sõjale võib tuua kümneid erinevaid põhjendusi ja seletusi. 3. Ettekirjutus Ettekirjutamine, mis peaks juhtuma poliitikas (mis peaks juhtuma, mis peaks olema). Tegeleb normatiivse poliitilise teadmisega (mis peaks olema, mitte mis on). Näit: Missugune peaks olema valitsuse roll meditsiini toetamises?. Normatiivne poliitiline teadmine põhineb väärtushinnangutel, mis põhinevad suuresti kirjeldavatel ja seletavatel teadmistel. Vastus näites toodud küsimusele sõltub: ...

Riigiteadused -
12 allalaadimist
Sotsioloogia vaheeksam
8
docx

Sotsioloogia vaheeksam

...sikasjas • näha ebatavalist igapäevases • Näha individuaalsust sotsiaalses kontekstis: ühiskond meie igapäevastes valikutes 3. Anna sotsioloogiline seletus sellele, miks sotsioloogia tekkis sellises paigas ning sellisel ajal, nagu ta tekkis. Sotsioloogia sündis suurtest ühiskonnamuutustest: • Valgustusajastu (u 1680-1780)- endisest kõrgema väärtuse saab haridus, mõistus, kahtlemine • Poliitiline/demokraatlik revolutsioon (Prantsuse Revolutsioon 1789)- hakati pöörama tähelepanu inimõigustele ja võrdsusele • Industriaalne revolutsioon ja teaduslik-tehniline revolutsioon- uus majandus • Urbaniseerumisrevolutsioon (linnade plahvatuslik kasv) ja kogukonna lagunemine 4. Võrdle ja vastanda omavahel kolme klassikalist sotsioloogia teooriat - funktsionalismi, konfliktiteooriat ja s...

Sotsioloogia - Estonian Business School
54 allalaadimist
Inimeste juhtimine organisatsioonis
13
doc

Inimeste juhtimine organisatsioonis

...miskompetentsus. Juhtimiskogemused. Juhtimisvead ja nende vältimise võimalused. Otsustamine ja probleemide lahendamine. Eetiline juhtimine. Kontrollimehhanismid ja nende mõju töökäitumisele. 30. Juhtimisvead ja nende vältimise võimlaused. Töötajatele ebaselged firma eesmärgid ja väärtused, arusaamatud tööalased rollid, ebaselged prioriteedid, pidevad muutused, tasakaalustamata vastutus ja otsustamine, halvad suhted juhtidega, halvasti määratletud tööülesanded, mittepiisav tunnustamine, mitteturvaline töökeskkond. 31. Eetiline juhtimine, eetika printsiibid ja eetilised dilemmad. Eetilised printsiibid Väärtused ja normid millega indiviid end seob, muutuvad isiksuslikeks suhtlemisraamideks. Eetilised printsiibid juhivad meid proble...

Juhtimispsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
189 allalaadimist
Psühholoogia eksam
10
doc

Psühholoogia eksam

...ajatel Alaväärsuse ebatäiuslikkuse tunne 5 Identiteet vs rollisegadus tõelevastavus 12 20 a +Teadlikkus enda tugevatest külgedest enda aktsepteerimine Rahulolematus Intiimsus vs isolatsioon armastus 20 30 a +Terviklikkus lähisuhetes töös ja peres Hirm suhete ees üksindus 7 Uue põlvkonna kasvatamine vs stagnatsioon hoolimine 30 65 a +Heameel omapoolsest panusest elu jätkamisse Enda elu tühisuse tunnetamine ei ole teinud midagi järgmise põlvkonna aitamiseks 8 Ego terviklikkus vs meeleheide elutarkus 65 … +Rahulolu saavutatu üle Toimetulek surmaga Kahetsus elus kaotatud võimaluste üle kibestumine Mis on L Võgotski arenguteooria põhiidee Kuidas kasutatakse lähimat arengutaset Lev Võgotski 1896 1934 poolt rajatud kultuurilis ajaloo...

Psühholoogia - Sisekaitseakadeemia
112 allalaadimist
Arengupsühholoogia kokkuvõte
28
docx

Arengupsühholoogia kokkuvõte

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
308 allalaadimist
Omakultuur-konspekt- eksamiteemad
34
doc

Omakultuur-konspekt, eksamiteemad

... 10 1. moderniseerimine ja mineviku pärand kaasajal kohustuslik: 2, 4 Omakultuur Eestlaste ja naaberrahvaste päritolu teooriad 2 suurt lugu: 1. Keelepuu teooria (J.Sajnovics, S.Gyarmathy, A.Reguly,M.A.Castren, F.J.Wiedemann, E.N.Setälä,P.Ariste)Vanem teooria (18.saj.) Ungari uuria avastas. Soome-Ugri keelte sugulus. 2. Kontaktiteooria (Kalevi Wiik, Ago Künnap) Inimrände ajaloost • Kaasaegne inimene Homo sapiens sapeins aafrikast u. 120 000 - 100 000 aastat tagasi. • Euroopasse jõudis u. 40 000 aastat tagasi. • Baltoskandinasse 23 000 – 19 500 aastat tagasi. • Jää paksus toonana näit Leedus 0.5 km, Skandinaavia mägedes 2.5km. • Baltikumi asustamine 19 000 – 23 000 aastat tagasi. • Jäämereni jõudmine 11 000 – 9000 aastat...

Raamatukogundus ja... -
71 allalaadimist
MONTESSORI PEDAGOOGIKA - KASVATAMISEST JA FILOSOOFIAST
25
pdf

MONTESSORI PEDAGOOGIKA - KASVATAMISEST JA FILOSOOFIAST

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut MONTESSORI PEDAGOOGIKA - KASVATAMISEST JA FILOSOOFIAST Tallinn 2011 2 SISUKORD SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 3 MARIA MONTESSORI ELUST ............................................................................................... 4 MARIA MONTESSORI PEDAGOOGILISE LÄHENEMIS...

Kasvatusteadus ja... - Tallinna Ülikool
104 allalaadimist
Pedagoogika uurimismeetodid kordamisküsimused
6
doc

Pedagoogika uurimismeetodid kordamisküsimused

...atud intervjuu – vaba, süva, informaalne, mitteametlik, juhtimata, struktureerimata intervjuu. Sarnaneb hariliku vestlusega, ka teema võib vestluse käigus muutuda. Võtab palju aega, subjektiga räägitakse mitu korda. Läbiviimine: Individuaalintervjuuna – kõige levinum Paariintervjuuna – rühmaintervjuu alavorm, näit. kasvatusteadustes lapse ja vanema koosintervjueerimine Rühmaintervjuuna – kui uuritakse rühmade kultuure, vt fookusgrupp 10. Dokumentide analüüs Andmete kogumine mõtestatult. On nii andmekogumise kui ka andmeanalüüsimeetod. Eesmärgiks võib olla väga erinevate kättesaadavate dokumentide/andmekandjate analüüs (õpilastööd, kirjad, käsikirjad, tööplaanid, protokollid, joonised/joonistused, fotod, helisalvestused, videolindid, arvutikettad jmt). Andmestik: Autobiograafiad - eluloo...

Pedagoogika uurimismeetodid - Tartu Ülikool
104 allalaadimist
Sotsioloogia konspekt
9
docx

Sotsioloogia konspekt

...oimuvaid protsesse uuritakse ühiskonna erinevatel tasanditel. Indiviid, sotsiaalne grupp, ühiskond TEADUSED Seotud teadused: 1) Geograafia sotsiograafia tegeleb nii ühiskonda kui sots, gruppide ruumilise paigutamisega. Rajaja R.Steinmets (1862-1940) 2) Kasvatusteadus ehk Pedagoogika. Sotsiaalpedagoogika rajaja on Saksateadlane Paul Notrop (1854-1924) 1899 andis välja teose „Sotsiaalpedagoogika“. Peab lähtuma ühiskonna vajadustest, ühiskond on huvitatud, et kujuneks välja sotsialiseerunud isiksus. 3) Psühholoogia- teadus inimese käitumisest. Psühholoogia suund sotsiaalpsühholoogia -uurib inimeste käitumist ühiskonnas, isiksus on sotsiaalsete suhete summa. Rajaja Willi...

Sotsioloogia - Kutsekool
52 allalaadimist
Iseloomu kasvatamine-mis see on
13
docx

Iseloomu kasvatamine, mis see on?

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Kasvatusteaduste osakond ISELOOMU KASVATAMINE- MIS SEE ON? Referaat Õppejõud: Marika Veisson Tallinn 2009 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Inimese areng hõlmab süstemaatilisi muutusi alates munaraku viljastumise hetkest, kuni surmani. Maailmas on miljoneid erineva iseloomuga inimesi, kuid ometigi on neist nii mõnedki kasvanud sarnastel elutingimust...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
Uurimustöö alused
84
doc

Uurimustöö alused

........................................................................ 77 Lisa 1. Strömpl, J. Kvalitatiivsete meetodite kasutamise võimalustest sotsiaaltöö uurimisel. — ajakiri Sotsiaaltöö 2/ 2004. Lisa 2. Niglas, K. 2003. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite vahekorrast sotsiaal- ja kasvatusteaduslikus uurimistöös. — Kog. Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja kasvatusteadustes. Tallinna Pedagoogikaülikool. Tallinn. Lisa 3. Sotsiaalsed probleemid. 3 SISSEJUHATUS Inimkonna areng on olnud pidevas liikumises ning seda on püütud jaotada etappidesse millegi alusel, mis on maailma tol perioodil kõige enam mõjutanud (tehnoloogia areng, sõjad). Evolutsiooni aeglast, stabiilset arengut mõistame me kvantitatiivsena, pöördeline e. rev...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
733 allalaadimist
MAADEAVASTUSED 15-– 18-SAJANDIL
7
doc

MAADEAVASTUSED 15. – 18. SAJANDIL

...u – Euroopas oli puudus väärismetallidest, idamaid kujutati ette aga väga rikastena ? Euroopa linnade tõusev kodanlus tundis vajadust uute turvalisemate mereteede järele ? müüdid pururikastest riikidest, mida mindi otsima ? ristiusu levitamine ja vajadus võidelda islamiga ? soov leida meretee Indiasse ja Kagu - Aasiasse ? elukoha otsimine ? kauplemine ? varastamine ? uute teadmiste hankimine ? kuulsusejanu Eeldused: ? karavellide ilmumine ? uute navigatsioonivahendite kasutusele võtmine: kompassi täiustumine ja astrolaabi leiutamine (tähekõrgusmõõtja) ? Hispaanias ja Portugalis leidus piisavalt meresõidukogemusega meremehi ? Pürenee poolsaarel oli palju sõjakaid rüütleid (hidalgosid), kes olid valmis minema kaugetele merereisidele ? ristisõjad avardasid eu...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
EKA I
18
docx

EKA I

Palun kirjeldage eesti kirjanduse kaanoni problemaatikat. (Kirjanduslugude maiskondlik vs keelepõhine printsiip; ilukirjanduslikud vs tarbetekstid jne.) Keel –Cornelius Hasselblatt -: RAHVUSKIRJANDUS. Maiskondlik – Jaan Undusk, Liina Lukas. 90ndatel algas vaidlus kaanoni üle 1996 traditsioon ja pluralism 1997 Tiit Hennoste 98/00 Epp Annus 1999 muutuste mehhanismid 2007 Linda Kaljundi 2008 Rahvuskultuur ja tema teised Kirjanduslugu – kirjanduse ajaloost kirjutatud, teatud autoreid käsitlev, kindlaid rõhuasetusi ja hinnanguid sisaldav narratiiv. Kirjandusajalugu – tähistab kirjanduse ajaloo virtuaalset arhiivi või ideaalset ruumi, mis sisaldab endas kõike. Rahvaluu...

Kirjandus - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
Psühholoogia koolieksami materjal
10
docx

Psühholoogia koolieksami materjal

...sündinul olemas antud eluperioodi suhtes olulised toitumisrefleksid (imemis- ja neelamisrefleks, põie ja pärasoole reflektoorne tühjendamine) On ka selliseid kohanemist hõlbustavaid reflekse, mis kaovad 3-4 kuu vanuselt (näiteks………………………….) Tingitud refleksid kujunevad kogemuste ja õppimise põhjal elu jooksul. Need on teadmised, oskused, harjumused, kombed jne. NÄRVISÜSTEEM SOMAATILINE NÄRVISÜSTEEM AUTONOOMNE NÄRVISÜSTEEM kesknärvisüsteem e. piirdenärvisüsteem sümpaatiline närvi- parasümpaatiline tsentraalne nst e. perifeerne nst süsteem närvisüsteem Närvisüsteem jaguneb somaatiliseks e kehanärvisüsteemiks ja autonoomseks e. vegetatiivseks närvisüsteemiks. Autonoomne n...

Psühholoogia - Keskkool
45 allalaadimist
Eesti foneetika ja fonoloogia kordamisküs -vastused 2011
19
doc

Eesti foneetika ja fonoloogia kordamisküs.-vastused 2011

Kordamisküsimused “Eesti foneetikas ja fonoloogias” A B ja C rühmale Millistest faasidest koosneb kõige lihtsam kõneakt Kõneakt koosneb suhtlusprotsessi põhietappidest milleks on: 1 Sõnumi kodeerimine mõte mõistestamine ja keelendamine lingvistiline 2 Sõnumi tootmine füsioloogiline ja neuraalne tegevus füsioloogiline artikulatoorne foneetika 3 Sõnum signaalina häälelaine akustiline akustiline foneetika 4 Sõnumi vast...

Eesti foneetika ja fonoloogia - Tartu Ülikool
131 allalaadimist
Ühiskonnaõpetuse gümnaasiumi konspekt
20
rtf

Ühiskonnaõpetuse gümnaasiumi konspekt

...lanikkond 15-74a -aktiivsed (hõivatud, töötud) ja mitteaktiivsed (vanurid, heitunud, kodused, lapsed) Ressursside kasutamisel eristatakse järgmiseid mõisteid: -Efektiivsus (20. Saj keskpaigas) – kuidas toota? Tootmisprotsessi ehitada? -Optimaalsus Ettevõtte turuväärtus – Finantskapiltal ja Intellektuaalne kapital( Inimkapital-teadmised, oskused, motivatsioon; struktuurikapital – juhtimine, innovatsioon). 9.2 Majandussüsteemid -Tavamajandus – kõige vanim süsteem, agraarühiskond, naturaalmajandus -Segamajandus – Tavaliselt on kasutusel segamajandus Turumajandus Käsumajandus -Määrab konkurents -Määrab plaan -Hinna kujundab turg -Hinna kehtestab valitsus -Kaupade ja teenuste valik on lai ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
22 allalaadimist
Juhtimine 2011 kordamisküsimused vastused
10
doc

Juhtimine 2011 kordamisküsimused/vastused

...imiv organisatsioon. MAX WEBBER 5. Hawthorne efekt “Inimesed kalduvad oma tegevuses normist kõrvale, kui nad on tähelepanu keskpunktis”. 6. Milline oli Douglas McGregory panus juhtimisse, ning millised olid tema põhilised seisukohad? Mcgregor vaatles inimesi ja avastas, et inimesed jagunevad kahte gruppi – käitumise alusel. X-tüüpi inimesed pole ise initsiatiivikad kuid kui neile ülesanne kätte anda, teevad nad selle ära, neid tuleb pidevalt tagant utsitada ja kontrollid, sellised inimesed väldivad vastutust, teevad vaid niipalju, kui neilt nõutakse. Y-tüüpi inimesed on initsiatiivikamad, võimelised ise endale tööülesandeid püstitama ja nendega hakkama saama, meeldib võtta vastutust 1. Nimeta 5 erinevat organisatsiooni liiki Usuorganisatsioonid,äriühingud, mittetulundusühingud,sihtasutused, formaa...

20. sajandi euroopa ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
Psühholoogiast üldiselt
8
doc

Psühholoogiast üldiselt

..., konservatiivsed ainult soojätkamine vaidlust taunivad, Kui tuua väikesele lapsele täiskasvanulik teadust siis tekib lapsel väärkujutlus. Piire on raske määratleda. Füsioloogia ja psühholoogilised tundmused on samad olenemata sellest kas eesmärk on nauding või järglaste saamiseks. Seksuaalsus läbi aegade. • Seksuaalkasvatust ei ole üldse vaja (Abordid, õnnetu abielu, haigused) • Seksuaalsus kui soojätkamine • Vabameelne käsitlus • Seksuaalne mitmekülgne käsitlus Kvaliteedi poole ei püüelda ning meeleolu (soovi seksida) ei osata luua. Armastus Lääne kultuuride romantilise armastuse ideaal. • Tõeline armastus, võib lüüa lõkkele esimesest silmapilgust. • Igalühel meist on olemas vaid üks ja tõeline armastus, • Tõeline armastus ületab kõik tõkked. • Minu arma...

Psühholoogia - Keskkool
128 allalaadimist
Eksamiküsimused vastustega
20
doc

Eksamiküsimused vastustega

... tegevuse tulemuseks on valmistatud toodang või osutatud teenus, • komiteed ja komisjonid - eesmärk on tegevuse planeerimine, kooskõlastamine, hindamine jne, • otsustamise ja probleemide lahendamise rühmad või nõukogud - eesmärk on organisatsiooni kitsaskohti puudutava informatsiooni kogumine, probleemide analüüs ja lahendamine. Kõigi nende rühmade ühiseks eesmärgiks on liikmete talendi, teadmiste ja võimu ühendamine ühise eesmärgi saavutamiseks. Ametliku rühma liikmed võivad rahuldada ka oma suhtlemisvajadust. Mitteametlikud ehk informaalsed rühmad moodustuvad vastavalt inimeste huvidele ja omavahelistele suhetele. Põhiliseks eesmärgiks on omavaheline suhtlemine. Informaalsed rühmad võivad kujune...

Organisatsioonikäitumine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
279 allalaadimist
Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt
13
pdf

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

...andusteadus Majandusteadus uurib majanduslikke nähtusi nagu rahandus, majanduslike hüvede vahetus, tootmine jne. Eeldab, et indiviid on egoist ja individualist ja proovib pidevalt individuaalset kasu maksimeerida. Sotsioloogia uurib sotsiaalseid nähtusi nagu inimeste reageerimine ühele või teisele poliitilisele või muule inimesi puudutavale otsusele. Sotsioloogid eeldavad, et inimene on sotsiaalne ja sõbralik. Sotsioloogia haru, mis uurib ka majanduslikke nähtusi, nimetatakse majandussotsioloogiaks. Sotsioloogia vs. Õigusteadus Õigusteadus uurib õigust, seadusi. Analüüsivad ja kritiseerivad õigusnormide sisu. Sotsioloogid uurivad teisi sotsiaalseid nähtusi, kuid on olemas õigussotsioloogia, mis tegeleb õigusliku valdkonna uurimisega. Sotsioloogid õigusnormide sisuga ei tegele. Sotsioloogia vs. Ajalooteadus Ajaloot...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
167 allalaadimist
Ärilogistika eksamiküsimused ja vastused TTÜ
21
docx

Ärilogistika eksamiküsimused ja vastused TTÜ

...si, tervishoid, haridus, politsei Militaarvaldkond Ürituste korraldamine Kvalifitseerunud logistikajuht peab olema pädev paljudes valdkondades: Majanduse põhitõed Juhtimine Finantsid, arvestus Turundus Tehnoloogia, inseneeria, IT Seadused, rahvusvahelised normid Keskkonnakaitse Võõrkeeled, suhtlemine Psühholoogia Logistika missioon- tagada õigete kaupade ja teenuste kättesaadavus õige hinnaga, õigel ajal, õiges kohas, õiges koguses. Tarneahela tegutsemise ulatus hõlmab varustamist, tootmist ja distributsiooni. Juhtimine ulatub üle organisatsiooni piiride hõlmates planeerimise ja kontrolli teiste organisatsiooni üksuste tegutsemise üle Kas logistika loob väärtust? Kauba või teenuse kasulikkuses eristatakse kolme komponenti: • Tootmine loob vormi kasulikkust • Logistika loob aja ja koha kasulikkust • Turund...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
409 allalaadimist
Antiikkirjanduse eksam 2011
18
doc

Antiikkirjanduse eksam 2011

Antiikkirjanduse eksamiküsimused 1 Mis on antiikkirjandus Millisesse ajavahemikku see langeb Nimetus antiikkirjandus tuleb antiquus antiqua antikuum – vana või muistne põline auväärne ja see omakorda tuleneb teisest lad Keelsest sõnast ante – vanem enne või ees Roomas kasutati antiqua Kreeka pärandi kohta Enamasti arvatakse et minevik on seljataga tulevik ees Tegelikult on vaid vastupidi – minevik on läbielanute silme ees seega on ees ent tulevik on tundmatu seega ...

Antiikkirjandus - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
Avalike suhete põhjalik konspekt
33
docx

Avalike suhete põhjalik konspekt

...a hea arusaamine ning side organisatsiooni ja kindlate sihtgruppide vahel; see on kindel planeeritud ja pidev jõupingutus rajada ning säilitada head tahet ja vastastikust mõistmist organisatsiooni ning tema sihtgruppide vahel (F. Seitel, 1996) • 1923.a. oli suhtekorralduse isa E.Bernays (1891-1995) defineeritud suhtekorraldust kui avalikkusele antavat veenmiseks suunatud informatsiooni, et korrigeerida suhtumist ja tegusid ning jõupingutusi, et vastastikku integreerida organisatsiooni suhtumisi ja tegevusi organisatsiooni avalikkuse omadega. E. Bernay hakkas terminit kõige aktiivsemalt kasutama ja nimetas end esimesena suhtekorraldusnõustajaks. Bernays esimesena esitas teooria selle kohta, et suhtekorraldus on kahesuunaline kommunikatsioon. • ...

Avalikud suhted - Tallinna Ülikool
94 allalaadimist
Loogika aine ja ajalugu
20
doc

Loogika aine ja ajalugu

Loogika aine ja ajalugu: sissejuhatus T Tamme T Tammeti ja R Prangi loogikaõpikule Mõtlemisest tõestamiseni Tanel Tammet Department of Computer Sciences University of Göteborg and Chalmers University of Technology 41296 Göteborg Sweden email: tammet@cs chalmers se Puhta loogika eesmärk on olla õige kõigis võimalikes maailmades mitte ainult selles veider segases vaevarikkas maailmas kuhu juhus meid on heitnud Loogik peab eneses alal hoidma teatud annuse jumalikkust: ta ei tohi al...

Loogika - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
Arenguspsühholoogia konspekt
22
doc

Arenguspsühholoogia konspekt

...iline looduslik nähtus, kuid arvesse tuleb võtta väga erisugused mõjud lähtuvalt konkreetsest keskkonnast, kus laps kasvab. Mikrotasand – kodu Makrotasand – ühiskond Arengu faktorid • Bioloogilised tegurid, mis mõjutavad arengut • KK tegurid (nii füüsiline kui mittefüüsiline) • Kasvatus, õpetus • Enesearendamine Arengu alaliigid • Füüsiline areng – kuidas erinevad kehastruktuurid „küpsevad“ Nt kasv (pikkus) • Motoorne areng – motoorsete oskuste progresseeruv omandamine Nt kirjaoskus (peenmotoorika) • Kognitiivne areng – taju, keel ja kõne, mälu Nt lühimälu – intellektuaalsete funktsioonide kasv • Sotsiaalne areng – muutus viisides, kuidas suheldakse teistega, tuleb arvestada kõ...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
244 allalaadimist
Võrdleva usundiloo sissejuhatuse konspekt
9
docx

Võrdleva usundiloo sissejuhatuse konspekt

... tasand – inimene päästetakse lunastatakse füüsilistest ohtudest, füüsilisteks hüvedeks. Ebasoovitavat olekut põjustab mingisugune pahatahtlik vägi. Lunastus võidakse saavutada ühelt poolt füüsiliste vahenditega, aga ka vaimsete vahenditega, nt budistliku või hinduistliku meditatsiooniga. 2) grupilunastus - grupiväärtused, seal kus muutub lunastuse vorm. Kogudus, riik. Mida rohkem inimesi keskendub mingisugusele ideele. 3) sisemiste väärtuste keskne lunastus – teatud vaimuseisundid, seesmise kirgastuse, puhtuse, valgustuse taotlemine, nirvana. Lunastus keskendub pigem moraalsetele- eetilistele kategooriatele. 4. pühad paigad ja esemed templum – eraldatud koht 1077 Canossa sakraalne – profaanne. Sakraalne – eraldatud, võib olla püha, võib olla ka neetu. Profaanne – kõik, mis on igapäevane, norma...

Üldine usundilugu - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
Sotsioloogia eksami kordamisküsimused vastused
12
doc

Sotsioloogia eksami kordamisküsimused+vastused

...lus – 20-60 inimeselistes rühmades inimesed elatusid sellest, toidu hankimine, korjates seda säilitamiseks valmiskujul. Jahindusühiskond – oli prganiseeritud mitmest perest koosnevasse hõimudesse, naised korjasid ainult oma pere rahvale, jahisaak aga jagati kõigi laagripaigas olijatele. Karjakasvatamine – lisandus loomatalitus ja –kasvatus, aiandusega käis kaasas taimede tundmaõppimine, maaharimine ja saagikogumine. Asumid suuremad. Kasvas tegevusalade hulk ja mitmekesisus, naaberkultuurist laenati või leiutati uusi oskusi, punumine, pottsepatöö, kudumine. Maaharimine – kaasnes kündmine ja niisutamine, kindlamad toiduvarud.kaubavahetuse areng teistesse ühiskondadesse. 21. Mille poolest erinevad omavahel traditsiooniline, industriaalne ja postindustriaalne ühiskond? Traditsiooniline ühiskond – rohkem alluta...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
291 allalaadimist
SUHTLEMIST TAKISTAVAD TEGURID
34
doc

SUHTLEMIST TAKISTAVAD TEGURID

Psühholoogia - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
207 allalaadimist
Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt
30
docx

Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt

...n hoopis värvipliiatsid. Küsitakse uuesti. Laps ütleb värvipliiatsid. Küsitakse, et mis sa esimene kord mõtlesid, et mis siin karbis olid.Väike laps ütleb et värvipliiatsid. Need, kes mõtlevad oma mõtlemise üle, ütlevad kommid. Sotsialiseerumine – kogu protsess, mille jooksul inimene võtab omaks need grupinormid ja väärtused, mis võimaldavad tal pärast ühiskonnast osa võtta. *kultuurierinevused - keskkond, mille suhtes inimene sotsialiseerub, loob nii eneseteadvuse kui isiksuse. Inimese Mina Mina (self) – eneseteadvuse väljendus, see, millega inimene ennast samastab, identifitseerib. Mina - väljastpoolt tulnud hinnanguid tõlgendamine hinnanguna iseendale (nt kiidetakse riietuseset ja inimene võtab seda kui positiivset hinnangut temale endale). George Herbert Mead: peegelmina teooria Pilt, mis inimesel ...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
306 allalaadimist
Eesti kirjanduse ajalugu I
32
doc

Eesti kirjanduse ajalugu I

...sõnastuselt lihtne püüab eeskujuks sääda jumalakartlikku usinat kainelt kaalutlevat ja sõnakuulelikku inimest taunides kadedust salakavalust ükskõiksust alkoholi pruukimist Suur osa Willmanni lugusid läksid rahvajuttudena käibele Hindas talurahvast kõrvuti talurahva klassivõitluse vastu suunatud paladega jutud mis puudutavad võimsate ahnust ja rumalust edevust tühja loba Samuti kuuluvad jutukirjanduse alguse ja arnegu perioodi kalendris sisalduvad lood 10 Eestikeelne värsilooming 18 sajandi keskpaigas ja teisel poolel J G Schwabe jt Eestikeelseid ilmalikke värsikatsetusi antud perioodist vähe originaalsus küsitav Arenguprotsessis kerkivad esile Joachim Gottlieb Schwabe kalendrivärsid Pärit Harjumaalt pastorina Põhja Eestis 1796 aastast „Eesti Ma Rahwa Kalendri“ lisa koostaja ...

Kirjandus - Tartu Ülikool
109 allalaadimist
Eksamiküsimused inimeseõpetuses
14
odt

Eksamiküsimused inimeseõpetuses

Eksamiküsimused inimeseõpetuses Mina pildi kujunemine Enesehinnang selle mõju inimesele Enesehinnangu muutmise võimalusi 202 tabel !!!! Inimese minakäsitus sisaldab kõiki selle inimese endasse puutuvaid mõtteid ja tundeid ning muutub kogu elu jooksul Seda võib mõjutada peaaegu igasugune kogemus ning see muutub kogu elu jooksul sest sõltub muutuvatest inimsuhetest Teised inimesed ei määra seda tervenisti Me tegutseme ka iseseisvalt ja meie arusaamad oma minast arenevad ka selle te...

Psühholoogia - Keskkool
43 allalaadimist
Arengupsühholoogia konspekt
36
docx

Arengupsühholoogia konspekt

... väikelapseeas 6.3. 1.Kõne ja keele areng 6.4. Koolieeliku areng 6.4.1. Mänguteooriad 6.5. Areng nooremas koolieas 6.6. Areng noorukieas 6.6.1. Murdeiga 6.6.2. Käitumishäired, käitumisgeneetika 6.7. Täiskasvanuiga 6.7.1. Areng varases täiskasvanueas 6.7.2. Areng keskmises täiskasvanueas 6.7.3. Areng vanemas täiskasvanueas -eksam (kirjalik test ja suuline vastamine) -referaat, seminariettekanne 1 1. ARENGUPSÜHHOLOOGIA kui psühholoogia haru. Uurib psüühika, käitumise ja inimsuhete muutumise iseärasusi fülogeneesis, ontogeneesis ja kultuurilises arengus. Fülogenees- inimese evolutsiooniline areng. Fülogenees moodustub ontogeneeside reast paljude põlvkondade jooksul, kusjuures iga ontogenees mingil määral kordab eelnevat fülogeneesi (biogeneetiline reegel). Samal ajal mõningad ontogeneesis toimunud mu...

Üldaine Arengupsühholoogia -
170 allalaadimist
Perekonnaõpetuse konspekt
40
docx

Perekonnaõpetuse konspekt

...ust jagada seksuaalsuse väljendusi vastassoolistega (heteroseksuaalsus), samasoolistega (homoseksuaalsus) või mõlemast soost isikutega (biseksuaalsus). Homoseksuaalsus ja biseksuaalsus on niisama mitmekesised nähtused kui heteroseksuaalsus ja seetõttu ei saa nende kujunemist ühepõhjuslikult seletada (näit. geneetilised eeldused, kasvatus, murde- ja noorukiea kogemused, ühiskondlikud normid). Iga seksuaalkontakt omasoolise inimesega või erootilise tungi suunatus omasoolisele inimesele ei tähenda veel seda, et tegu on isiksuse püsiva homoseksuaalse suundusega. Seda asjalolu tuleb eriti silmas pidada siis, kui jutt on lastest ja murdeealistest. Ühtne "homoseksuaalne isiksusetüüp" on samavõrra väljamõeldis nagu seda oleks "heteroseksuaalne isiksusetüüp". 4.5. Seksuaalkultuur Seksuaalkultuuri võib defineerida k...

Inimeseõpetus - Kutsekool
78 allalaadimist
Psühholoogia ja perekonnaõpetuse põhiteemade seletus
18
odt

Psühholoogia ja perekonnaõpetuse põhiteemade seletus

Eksamiküsimused inimeseõpetuses Mina pildi kujunemine Enesehinnang selle mõju inimesele Enesehinnangu muutmise võimalusi Minapilt ei ole sündides kaasas See kujuneb inimese elu jooksul See kätkeb endas inimese mõtteid ja tundeid Seda mõjutavad erinevad kogemused ja see on pidevas muutumises inimsuhete vaheldumise tõttu Keskkond ja meid ümbritsevad inimesed ei määra seda tervenisti Me tegutseme ka iseseisvalt ja arusaamad oma „minast“ arenevad ümbritseva mõju toimel E...

Psühholoogia - Keskkool
102 allalaadimist
Euroopa ideede ajaloo konspekt
30
doc

Euroopa ideede ajaloo konspekt

... Lahendus: a. Utopism. Thomas More “Utoopia” 1516. Radikaalselt erinev ühiskonnakorraldus. Ühisomand, päriliku aadli puudumine (virtus vera nobilitas - tõeline aadellikkus seisneb voorustes). b. Klassikaline humanistlik voorusõpetus. Erasmus “Kristliku printsi kasvatamine” 1516. c. Alternatiivne voorusõpetus. Machiavelli “Valitseja” 1513 (ilmus 1532) 4. Machiavelli vooruseõpetuse põhiprintsiibid. Erinevused võrreldes Itaalia humanismi traditsioonilise voorusekäsitusega Valitseja eesmärk on kuulsus (fama) ja au (gloria). Selleks on vajalik oma staatuse ehk riigi säilitamine (mantenere lo stato) ning kasvatamine “suureks” (grandezza). Kõik mis riiki säilitab ning viib suuruseni, on vooruslik! Seega mõiste “voorus...

Ühiskond -
6 allalaadimist
Keeleteaduse alused 1-osa
9
docx

Keeleteaduse alused 1. osa

Keeleteaduse alused 1. Osa EKSAM 04.12.12 Moodles 2 kohustuslikku tööd: kodutöö ühest keelest ja morfoloogia test. Keel on märgisüsteem, mida inimene kasutab suhtlemiseks ja mõtlemiseks. Märgil on vorm ja tähendus, mis on omavahel süsteemis. Keelel on kommunikatiivne ehk suhtlemis situatsioon. On signaali saatja ja selle vastuvõtja. Signaalil on kood(märgisüsteem) ja see liigub mööda kanalit. Märkide klassikaline liigitus: - Sümbolid(puudub seos vormi ja tähenduse vahel) - Ikoonid(seos vormi ja tähenduse vahel põhineb sarnasusel, metafoorika) - Indeksid(seos vormi ja tähenduse vahel põhineb mingit tüüpi järledusel) Inimkeele olemuslikud omadused 1. Keelemärgi arbitraarsus ehk motiveeritus – kehtib ainult sümbolite puhul. 2. Keelemärid diskreetsus ehks eristatavus – igal sõnal on oma terviklikkus, kindel tähendus. Ei kehti paralingvistiliste(hääletämberiga sujuv üleminek, kõnetempo...

Kirjandus -
35 allalaadimist
Õpetaja isiksus ja kutse
15
doc

Õpetaja isiksus ja kutse

... avardab õpilase mõttemaailma, paneb nad arutlema, analüüsima ja küsimustele vastuseid otsima, et õpilased saavutaksid vaimse küpsuse ja kujuneksid iseseisvaks ning saaksid hakkama tulevases elus, toetudes koolis omandatud teadmistele ja oskustele. Et õpilasi hästi õpetada, selleks peavad õpetajal olema laialdased teoreetilised teadmised, praktilised kogemused, varasem kokkupuude õpetamisega, visioon kuidas õpetuse läbiviimine peab toimuma, mida konkreetselt sisaldama ning kuidas see õpilastele edastada, et see oleks tulemuslik, õpilastele arusaadav ning kergesti vastuvõetav. Kogemusi ja staaži omaval õpetajal on algaja õpetajaga võrreldes eelised, sest ta saab õpetades toetuda varasematele kogemustele. Algaja õpetaja saab toetuda vahetult koolis või praktikal õpitule ning selle baasil õpetades ta alles o...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
64 allalaadimist
Laps ja mäng
8
doc

Laps ja mäng

...teistsuguse iseloomu võrreldes igapäevaseeluga. *Sisemine motivatsioon:Mängu ei põhjusta ei kehalisedvajadused, välised reeglid ega ühiskondlik surve. Mäng lähtub individist, tema vabast soovist ja vabast valikust niiviisi tegutseda. *Protsess ja tulemus: mängu puhul valitseb protsess tulemse üle. Kui laps mängib, siis ta tähele-panu on koondunud rohkem mängu tulemusele kui mängulisele tegevusele, seega tulemus ole nii tähtis kui tegevus. *Vaba valik: Mängus tunnevad kõik lapsed ennast vabalt selles mõttes, et nad võivad mängu pooleli jätta, kui nad seda ei soovi edasi mängida; võivad uut alustada, samuti valida endale sobiv mängukaaslane , mänguvahendid ja mänguteema.*Emotsionaalsus: mäng on tavaliselt seotud positiivsete emotsioonidega – rõõm, elevus, naudingud jne. Kui see ka poleks nii, väärtustavad lap...

Mäng kultuuri kontekstis - Tallinna Ülikool
274 allalaadimist
Lõpueksami baasainete märksõnad- vastused
21
odt

Lõpueksami baasainete märksõnad- vastused

Majanduse alused 1. Võimaliku tootmise piir – VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise arvel. Kui ressursse tuleb juurde või nende kvaliteet paraneb, nihkub VTP pikaajaliselt majanduskasvu tõttu koordinaattelgede nullpunktist kaugemale. 2. Alternatiivkulu printsiip – See tähendab, et mida e...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
163 allalaadimist
Sotsioloogia
22
doc

Sotsioloogia

Sotsioloogia - Keskkool
63 allalaadimist
Kehakeele referaat
15
doc

Kehakeele referaat

... 9 siis on ta veendumusel, et teie valetate.  Teine võimalus oma valetamist varjata on nina sügamine. Puudutatakse mitu korda kergelt või üks kord kiiresti, peaaegu märkamatult ninaalust huulelohku. (Pease 1994). Esiteks on see alateadlik maskeering - kui inimese teadvusesse tungivad halvad mõtted, käsib alateadvus käel suu sulgeda ning selle liigutuse varjamiseks puudutakse viimasel hetkel suu asemel nina. Teisalt aga tekitavad valetamise ajal ninas asuvad närvilõpmed sügelustunde ning tekib kange tahtmine nina sügada. Samas on vaja seda žesti eraldada teadlikust nina sügamisest, mis erineb valetamise žestist oma intensiivsuse tõttu. (Nierenberg, 1997 ) Silmalaugude hõõrumine on alateadlik soov ennast kaitsta. Inimese ajus o...

Suhtlemisõpetus - Kutsekool
31 allalaadimist
Õiguse sotsioloogia
80
doc

Õiguse sotsioloogia

... soositud 7. Sanktsioonid ja sotsiaalsed normid. Sanktsioonide liigid. Sanktsioneerimise eesmärgid ja sanktsioonide optimaalne raskusaste. Sotsiaalsel kontrollil on kaks funktsiooni - sotsiaalse grupi liikmete solidaarsuse tugevdamine - üksikisiku ühiskonnas kasvatamine õigusnormidel on riigi poolt tagatud tagajärg, õigusvälistel normidel on inimeste suhtumisest, ühiskonna suhtumisest tagajärg, õigusväliseid tagab ühiskonna reaktsioon 6 Sissejuhatus õigusteadusess lk 47 7 Sissejuhatus õigusteadusess lk 47-48 sanktsioonide liigid: • positiivsed sanktsioonid – õiguspärase käitumise korral, eesmärk soodustada edaspidist normipärast käitumist • negatiivsed sanktsioonid – õigusnormidel formaalne sotsiaalne kontroll õ...

Õigus - Tartu Ülikool
97 allalaadimist
Täisealiste suhted vanematega
21
doc

Täisealiste suhted vanematega

...atupidaja, juuksuri, arsti ja ka bussijuhi ametit. Isad aga näiteks metsavahi, autojuhi, aedniku, kaubavedaja, treeneri, ehitaja ja loomaarsti oma. Populaarseimaks erialaks nii vastanute emade kui ka isade seas oli õpetaja. Teisel kohal oli emadel müüja, isadel aga tisleri amet. Populaarsuselt kolmandale kohale jäi emadel lasteaiakasvataja, isadel autolukksepa amet. 22 inimest 26-st (85%) koos vanematega elavast täisealisest vastas, et vanemad ei ole tema ametivalikut absoluutselt mõjutanud. Vanematest eraldi elavatest täisealistest (49- st) vastas sarnaselt 42 (86%). Seega selgus, et mõlemast grupist on ligikaudu 85% valinud oma vanematest sootuks erineva eriala. Kuid see ei mõjuta eriliselt täisealiste ja nende vanematevahelisi suhteid. Eks üldiselt toetavad vanemad ikka oma lapsi ja lepivad nende poolt valitud o...

Uurimistöö - Keskkool
44 allalaadimist
Antiikkirjanduse kordamisküsimused
22
doc

Antiikkirjanduse kordamisküsimused

Antiikkirjanduse kursuse kordamisküsimused. 1. Mis on antiikkirjandus? Millisesse ajavahemikku see langeb? Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust? Kust olid pärit rooma kirjanikud? Antiikkirjanduseks nimetatakse Kreeka ja Rooma orjandusliku ühiskonna kirjandust. Langeb ajavahemikku u I aasatuhande algus e.m.a – 5. saj m.a.j. Vanakreeeka kirjandust loodi Vahemeremaade idaosas I aastatuhande alguses e.m.a ja oli tihedalt seotud II aastatuhande kreeka-mükeene kultuuri. Hiljem levis itta, Kesk-Aasiani ja Indiani välja. Rooma vallutuste üerioodil levis kreeka-rooma kultuur Lääne-Euroopasse ja Briti saarele. Rooma kirjanikud võisid olla pärit kust tahes, aga et saada kuulsaks, pidid nad käima Kreekas. 2. Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik? Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega? Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduses? Vanakreeka kirjandus tekkis iseseisvalt, see e...

Antiikkirjandus - Tartu Ülikool
60 allalaadimist
Kutsehaigused ja tööõnnetused
14
doc

Kutsehaigused ja tööõnnetused

... ja tööõnnetused TÖÖÕNNETUSE JA KUTSEHAIGUSTUMISE UURIMINE JA REGISTREERIMINE (1) Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused selgitab uurimine, mille viib läbi tööandja ning milles hääleõigusega peab osalema töökeskkonnavolinik, selle puudumisel töötajate usaldusisik. Kui tööandjal puuduvad vajalikud teadmised, peab ta uurimisse kaasama pädeva eksperdi. (11) Kui tööõnnetus toimub füüsilisest isikust ettevõtjaga käesoleva seaduse § 12 lõikes 8 sätestatud olukorras, teeb kõik käesolevas peatükis sätestatud tööõnnetusega seotud toimingud tööandja, kes korraldab töid või kellega füüsilisest isikust ettevõtjal on lepinguline suhe. (2) Tööandja esitab uurimistulemuste kohta kirjaliku raporti kannatanule või tema huvide kaitsjale ja Tööinspektsiooni kohalikule asutusele. Rapor...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
62 allalaadimist
Temperament ja iseloom
4
doc

Temperament ja iseloom

...rra. Ta on ohjeldamatu, kannatamatu ja äge. Teiste inimestega suheldes võib ta väga ägedalt reageerida tühistele asjadele. Vaieldes püüab ta teistest üle kõneleda, ägestub ja läheb endast välja. Koleeriku põhiliseks puuduseks on mitteküllaldane ensevalitsemine. Puhtaid tüüpe ei leidu eriti, rohkem on inimesi nii-öelda mitme tüübi sulamiga, milles on ülekaalus ühe tüübi jooned. Temperamenditüüp on tavaliselt pärilik, keskkonnatingimused ja kasvatused teda eriti ei muuda. Ühelt temperamenditüübilt võib oodata peaaegu alati ühesuguseid käitumisreaktsioone. Temperamendiomadustest saab teha järeldusi, näiteks kuidas inimestega suhelda (1.) ja missuguste omadustega töö peaks talle sobima (2.). 1. Iga temperamenditüüp vajab isesugust kohtlemist. • Melanhoolik vajab le...

Psühholoogia - Keskkool
45 allalaadimist
Sotsioloogia KT
3
odt

Sotsioloogia KT

H.Spencer - Sotsiaaldarvinism J.A. De Gobineau – Antropoloogiline suund sotsioloogias B.Malinowski – Funktsionalism kultuuris R.Steinmetz - Sotsiograafia A.Comte – Positivism P.Nartop - Sotsiaalpedagoogika A.Ferguson - Evolutsioon P.Sorokin – Sotsiaalne mobiilsus E.Fromm – Psühhoanalüütiline koolkond sotsioloogias W.F.Ostwald – Mehanistlik teooria sotsioloogias 5 romaani keelt kõnelevat rahvust: itaalia keel, prantsuse keel, hispaania keel, portugali keel, rumeenia keel. 5 slaavi keelt kõn...

Sotsioloogia -
102 allalaadimist
Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine
9
doc

Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine

...ädevus täpselt määratletud, üldkoosolek võib muid küsimusi otsustada ainult nõukogu ja juhatuse ettepanekul , juhatuse pädevuse määrab nõukogu, kusjuures nõukogu võib delegeerida oma volitused juhatusele OÜ- Osanike koosolek (Osanike otsus)- Nõukogu- Juhatus (Juhatuse esimees) ja Juhataja- Osanikud võivad teha kõiki OÜ puudutavaid otsuseid; nõukogu tuleb moodustada kui osakapital on üle 400 000 ja OÜ juhatuses on vähem kui kolm liiget või nõukogu on ette nähtud OÜ põhikirjas. Omanikud 1 x a, nõutav 50% häältest; nõukogu max 5 a, koosolek 1 kord kuu jooksul; tegevjuhtkond max 3 a, aruanne nõukogule 1 kord kuu jooksul. Omanike liigitus Juriidiline seisund- füüsilised ja juriidilised isikud, sh era- ja avalik-õiguslikud isikud;; Residentriik- välismaised ja kodumaised omanikud; Tegevuse avalikku...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
276 allalaadimist
Loengukonspekt 11 klassidele
30
doc

Loengukonspekt 11 klassidele

...sest et ta on kogu päeva traadi venitamise juures ametis. Õppimine ei too talle mingit kasu, sest vaevalt, et mõne teise asja osa tegemine suuremat tulu annab. See tähendab, et tema teadmised ei saa avarduda. Aga toimub just vastupidine protsess, ta kaotab ühetoonilise, päevast päeva kestva , igava töö juures ka needki teadmised, mis ta on varem omandanud. Vaimseks arenguks ei ole töölisel sellistes tingimustes mahti. Ta muutub töntsimaks ja selle masina osaks, mille külge ta on seotud ja mida ta peab juhtima. Veelgi enam – ühekülgse töö ja ühesuguste liigutuste tõttu langevad tema luud ja musklid aja jooksul sageli mitmesuguste haiguste küüsi ja kannatavad ka teist muutuste all. Igaüks teab, näiteks, et alaline istumise töö, kõveraks tõmmatud jalgadega möjuvad tervisele, ja tekitavad jalga...

Majandus - Keskkool
31 allalaadimist
Turunduse alused
29
doc

Turunduse alused

...õttu tuleb pidevalt keskkonna 4 Turunduse alused Mainori Kõrgkool Priit Tannik kohta andmeid koguda ja neid analüüsida. Huvi pakuvad nii praegune olukord kui ka muutumistendentsid. Eraldi käsitletakse ettevõtte sise- ja väliskeskkonna tegureid. Väline keskkond jaguneb omakorda mikro- ja makrokeskkonnaks. Makrokeskkonna moodustavad üldised, kogu riiki ja majandust mõjutavad tegurid, millele ettevõte ei saa tavaliselt mõju avaldada, kuid mille muutmist ta saab jälgida, analüüsida, prognoosida ja enda huvides ära kasutada. Makrokeskkonda kuuluvad • Demograafiline keskkond: elanike arv ja paiknemine, elanike vanuseline, sooline ja rahvuslik koosseis, tööhõive struktuur, perekondade suurus, sündivus j...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
266 allalaadimist
Juhtimise alused konspekt
13
docx

Juhtimise alused konspekt

Juhtimise alused Individuaalsus organisatsioonis Vajaduste teooriad: Maslow hierarhia, Alderderi ERG, Herzbergi motivatsiooni-hügieeniteooria, McGregori X ja Y teooria, Võrdsusteooria, Töö karakteristikute mudel Maslow: Füsioloogilised vajadused, turvavajadus, kuulumisvajadus, tunnustusvajadus, eneseteostus. Erinevad versioonid sellest. Kriitika: Pole algselt mõeldud tööalase konteksti jaoks, inimene ei pruugi mõnele ajadusele keskenduda (keskenduvad hoopis kõrgematele vajadustele või ei püüdlegi kõrgema taseme vajaduste rahuldamise poole). Võidakse rahuldada mitut vajadust üheaegselt. Aldefer: Eksiste...

Juhtimise alused -
188 allalaadimist
Kehakeel
38
doc

Kehakeel

...u naeratuse või vaenuliku liigutuse kohe ära. Õpime seda keelt sellest hetkest peale, kui tuleme siia ilma, oma ema süles. Pikkamööda meie arusaamine sellest kasvab, kuni oleme suutelised tõlgendama ja kasutama suurt hulka puudutusi, žeste ja ilmeid. Kuigi oleme arendanud niisuguseid tehnoloogilisi uuendusi, nagu telefon, faks ja e-post, et rakendada oma oskust kõnelda ja kirjutada, jääb kehakeel alati meie põhiliseks ja selgeimaks suhtlemisvahendiks.5 2.1 Teod6 Suhtlemise käigus sooritame lugematu hulga tegusid. Neid võib jagada eri kategooriatesse. 2.1.1 Geneetilised Need teod on meile geneetiliselt kaasa sündinud ja on osa meie ellujäämise varustusest. Näiteks imikuna teame instinktiivselt, kuidas imeda. Teame sedagi, kuidas nutta, kui oleme näljased või vajame tähelepanu. Kui saame vanemaks, puhk...

Psühholoogia - Keskkool
322 allalaadimist
Õpetaja koolis ja ühiskonnas
19
doc

Õpetaja koolis ja ühiskonnas

...ppekava ideoloogiat ja sisu selgitavate materjalide koostamine, seadusandluse vastavusse viimine, õppevara koostamine, haridustöötajate täiendkoolitus jms) ning ressursid( rahalised vahendid, aeg, kompetentsus vastavas valdkonnas) õppekava rakenduseks koolipraktikas. Kooli õppekava: Dokument, milles sätestatakse õppe- ja kasvatustöö korraldus antud koolis riikliku õppekava realiseerimiseks. Erakoolis vm spetsiifilises koolitüübis iseloomustab ta selles omandatavat haridust sarnaselt riiklikule õppekavale, üldhariduslike erakoolide puhul sätestatakse enamasti ka vahekord riikliku õppekavaga. Põhiharidust saab omandada kolme liiki riikliku õppekava alusel: • põhi- ja üldkeskhariduse riiklik õppekava (normintellektiga õpilased); • põhihariduse lihtsustatud riiklik õppekava (kerge vaimupuudega õ...

Õpetaja koolis ja ühiskonnas -
81 allalaadimist
Andekate laste ja noorukite sotsiaalsed probleemid
5
docx

Andekate laste ja noorukite sotsiaalsed probleemid

...b loomulikult uus kool tekitada andekates ambivalentseid tundeid. Selliseid tundeid võib tekitada olukord, kus andekate ümber on samuti kõrgete võimetega õpilased, kes on milleski osavad ja pühenduvad oma tegemistesse, et eesmärgini jõuda. • Sotsiaalsed suhted vanematega. „Andeka lapse kasvatamine on koormaks.“ Mõnda aega arvati, et andeka lapse kasvatamine vähendab heaolu tunnet ja eneseväärikust. Erinevad uurimused isegi kinnitasid seda mõtet. Kuna aga tänapäeval muudetu küsitluse vormi, siis tulemused näitavad vastupidist, andekate kasvatamine on pigem positiivne ja kasulik. • Suhted vanematega. „Andekate laste kasvatamine nõuab rohkem tööd.“ Andekate laste vanemad tegelevad küll...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
Äriplaani koostamise juhend
31
docx

Äriplaani koostamise juhend

...id on näiteks muutused seadustes maksumäärades valitsuse suhtumises monopolidesse eksporti importi keskkonnakaitsesse jne aga ka rahvusvahelised suhted korruptsioon jms Tehnoloogilise faktori alla kuuluvad muutused tehnoloogiate arengutes   Ökoloogilised faktorid on muutused looduskeskkonnas aga ka muutused keskkonnakaitset puudutavates seadustes ja suhtumises keskkonnakaitsesse Lähikeskkonda iseloomustavad sisenemisbarjäär ostjate võim hankijate võim ja konkurents Tuleb arvesse võtta et SWOT analüüsi ohtude ja võimaluste osas ei hinda me otseselt mitte olemasolevaid kliente vaid klientide võimu tekkimise võimalust Samuti ei uuri me nimeliselt üksikuid konkurente vaid käsitleme konkurentsisituatsiooni turul üldiselt Sisenemisbarjääri kõrgus näitab kui kerge on uuel ettevõttel oma äri antu...

Majandus - Kutsekool
410 allalaadimist
Ühiskonna uurimine
14
docx

Ühiskonna uurimine

Ühiskonna uurimine 1.Millistel eesmärkidel tellitakse sotsioloogilisi uuringuid ? -Tunnustatud viisil tehtud ühiskonnauuringud loovad võimalusi teadmispõhisemaks poliitikaks, mis on eelduseks parlamentaarse demokraatia arengusuundadele. Esiteks, püsivama kommunikatsioonikanali rajamine seadusandja ja kodanikuühiskonna vaikiva enamuse vahel kindlustab parlamentarismi, teiseks, osalusdemokraatia laiendamine valimistevahelisel ajal poliitiliste probleemvalikute aruteluks, ja kolmandaks, seaduste kolme kehtivusnõude (juriidiline, sotsiaalne, väärtushoiakuline) kooskõla tao...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
14 allalaadimist
Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt
20
doc

Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt

...atud. (viidata lehekülje all numbritega). Teemale: Kuritöö ja karistus, retsensioonid, mingi idioot ... Filosoofia määratlemine: 1) Sokrates ütles, et tarkuse armastus (phileo sophia). „Ma tean ainult ühte asja, et ma mitte midagi ei tea“. 2) J. G. Fichte (Saksa k. Wissenschaftslehre e. teadusõpetus). Filosoofia annab alusteadmised, millele basseeruvad spetsiifilised teadmised. Teadmistealus. 3) D. Hume – Inglane. filosoofia on teadusteisand. I) Filosoofia on omamoodi elupõhimõttete kogum, mis on igal inimesel olemas (igal inimesel omad põhimõtted, oma elufilosoofia). II) Filosoofiat võib võtta ka kui teatud maailmavaadet. See peegeldab ettekujutisi inimesi ümbritsevast maailmast (igal inimesel on olemas oma ettekujutus, maailmapilt ümbritsevast). Kuidas kujuneb? Stiihhiliselt - tavaliste kogemuste baasil, t...

Filosoofia - Kutsekool
249 allalaadimist
Majandusteaduse konspekt
10
odt

Majandusteaduse konspekt

Majandus EKSAM (lk 199- 217) 1. Mis asjaolud tingisid Austria koolkonna tekke? Eelnenud aastate kiire majandusareng ning ühiskondliku mõtlemise, sealhulgas majandusteaduse mitmekesistumisest. Revolutsioon oli purustanud feodaalkorra ning puhastas teed kapitalismi arenguks. Tekkisid soodsad tingimused tööstuse ja kaubanduse arendamiseks. 2. Mis on piirkasulikkuse teooria? Kauba väärtus oli subjektiivne kategooria, mis tulenes kaupa hindavast tarbijast. Subjektiivsete väärtuste teo...

Majandus -
17 allalaadimist
Suhtlemispsühholoogia
7
docx

Suhtlemispsühholoogia

...otsiaalsetel rollidel on korduv iseloom – kuningas on surnud, elagu kuningas. Annavad määratletuse ja kindlustunde. Rollid on alati seotud grupi eesmärkidega. Rollil on omadus inimest kaitsta. • Eksistentsiaalsed – kes ma olen inimesena? Ei tulene otse maailmast. Mis on elu mõte? Miks ma olen siin? Küsimused, mis puudutavad eetikat, moraali, looduse osaks olemist, religiooni, eksistentsiaalsed küsimused süüst, vastutusest, armastuses, arhetüübilistest rollidest (kes on ema, kes on isa, süütuna, orvuna, armastajana). Rolliootus Rollitaju Rolli omaksvõtt Rollikäitumine Keerulised rollid. Rollitu roll – inimene, kellele ei ole mingeid ootusi või ka pseudorollid. Defineerimata roll – ootustusi/kirjeldusi pole antud. Halvasti normitud positsioonid – vanaisa partner on lapselaps mitte vanaema. Taun...

Suhtlemispsühholoogia -
102 allalaadimist
Ülevaade psühholoogiast - konspekt
14
doc

Ülevaade psühholoogiast - konspekt

... Semester: sügis Aine kood: PSP6001 Aine nimetus eesti keeles: Ülevaade psühholoogiast Aine nimetus inglise Overview of Psychology keeles: Ainepunkte: 3.0 Auditoorse õppetöö maht 42 Sh loengud: 42 seminarid/ - tundides: praktikumid: Hindamisviis: H Õppejõud: Katrin Kullasepp Ametikoht, kraad: Lektor Eeldusaine: - Aine eesmärk ja kuuluvus: Psühholoogia ja inimeseõpetuse suunal sissejuhatavate ainete kohutsuslik aine Kujundada integreeritud teadmine psühholoogia eri suundadest ja rakendamise võimalustest. Toetada arusaamise kujunemist, inimesest kui ...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
572 allalaadimist
Psühholoogia kontrolltöö vastused
8
docx

Psühholoogia kontrolltöö vastused.

...( preoperatsiooniline mõtlemise areng)ja loogiline mõtlemine( kujundite ja symbolize abil) 6-12 eluaastal ( konkreetsed operatsioonid) MA EI TEA KAS LOOGILINE MÕTLEMINE ON SAMA MIS SÜMBOLID JA KUJUD. 5. Millises vanuses areneb aju kõige enam (aju kaal suureneb kõige enam)? Esimesel eluaastal. 6. Milline vanemate kasvatustiil toetab kõige enam lapse sotsiaalset ja emotsionaalset arengut? Auroriteeti omavad - anodized on eakohased, mõistikud, järjepidevad, arvestavad lapee arvamusega, julgustavad iseseisvuma. 7.Miks on esimesed eluaastad lapse (inimese) arengus nii olulised? Bowlby, Erikson, Freud Bowlby; 0-8 kuud kiindumus esmasesse hooldajasse Erikson; 0-1,5a usaldus vrs usaldamatus (lootus) Freud; 0-1,5 oraalne areng (sexual) Harlow katse ahvipoegadega. Millisesse 8. kunstemasse ahvi...

Rahandus ja pangandus - Tallinna Majanduskool
158 allalaadimist
Antiikkirjanduse kokkuvõte
5
docx

Antiikkirjanduse kokkuvõte

Antiik kirjandus 12.01.12 Kultuur on termin mida kasutatakse paljude erinevate omavahel seostatud nähtuste iseloomustamiseks. Siiski kasutatakse seda sõna peamiselt 3s tähenduses: 1. “Kaunid kunstid” (kino, kirjandus jne ) 2. Inimtegevus üldse (maaharimine, toidu valmistamine, sotsaalsed suhted jne) 3. Mõnd üksikut sotsiaal gruppi iseloomustavad hoiakud (tavad, kombed jne) Sõna kultuur võeti sellistes tähendustes kasutusele 18-19 saj. Eelistatakse kõrgkultuuri, massikultuuri ja rahvakultuuri. • Kõrgkultuur: elukutseline kunstilooming, mis tihti eeldab ka vastuvõtjalt, erilisi teadmisi või vaimset pingutust. Kõrgkultuur on rahvusriikides kõrgelt väärtustatud kui rahvastiku indendeedi ja rahvusliku kristiisi? Kandja. • Massikultuur on laia tarvekunst, mida luuakse rahapärast, ning see töttu püüab vastutulla võimalikult laia publiku maitsele ja oodu...

Kirjandus - Keskkool
16 allalaadimist
Vee kareduse määramine-katlakivi moodustumise uurimine
3
docx

Vee kareduse määramine, katlakivi moodustumise uurimine,

Töö eesmärk Töö eesmärgiks oli kraanivee kareduse määramine tiitrimistega, katlakivi moodustumise uurimine, kareduse kõrvaldamine Na-kationiitfiltriga ning vees sisalduva iooni kontsentratsiooni ligikaudne määramine. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid Töövahendid: suur kolb vee hoidmiseks (500…750 mL), 250 mL koonilised kolvid tiitrimiseks, 100 mL pipett, 25 mL büretid, 25 mL mõõtesilinder, lehter, klaaspulk, filterpaber, katseklaaside komplekt, Na-kationiitfilter, elektripliit, etalonlahuste komplekt iooni kontsentratsiooni määramiseks. Kasutatud ained: 0,025 M soolhape, 0,025 M ja 0,005 M triloon-B lahus,...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Eesti kirjanduse lätteil kokkuvõte kontrolltööks
8
docx

Eesti kirjanduse lätteil kokkuvõte kontrolltööks

...dus koosneb kõikidest rahvuskirjanduste parimast osast, kuid on ka kõigi rahvuskirjanduste kogusumma. Ka eesti kirjandus on osa maailmakirjandusest, kandes eneses nii rahvuslikult eripäraseid kui ka üldinimlikke tunnuseid. Eesti kirjanduslugu – arvatakse, et juba 13. Sajandist, kuid siis olid kirjas vaid üksikud eesti isiku- ja kohanimed, juhuslikud sõnad ja lauseosad. – niisugune kirjavara = vaid eestiaineline kirjandus. Alles 16. Sajandil trükiti kiriklike jumalateenistuste tarbeks esimesed eestikeelsed raamatud – katekismused. Eesti kirjandus eksisteeris kõrvu baltisaksa kirjandusega, mille algust võib lugeda juba Henriku Liivima kroonikast alates. Lisaks kroonikatele viljeldi dramaatikat, luulet ja teisigi žanre. Alates 18. Sajandi teisest poolest kujunes baltisaksa kirjanduselu keskuse...

Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist
T e a t a   v e a s t