Globaalne kliima soojenemine (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis võiks toimuda Eestis ?
 • Millised on kasvuhoonegaasid ?
 • Mis on osoonikiht ?
 • Mis on coriolise jõud ?
 • Mis on coriolise teoreem ?
 • Mis siis toimub praegu ?
 • Mis võiks toimuda Eestis ?
 • Millised on kasvuhoonegaasid ?
 • Mis on osoonikiht ?
 • Keskkonnaveeb.ee/keskkonnasober/kks.php ?
 • Keskkonnaveeb.ee/keskkonnasober/kks.php ?
 • Mis on coriolise jõud ?
 • Mis on coriolise teoreem ?
 • Keskkonnaveeb.ee/keskkonnasober/kks.php ?
 • Keskkonnaveeb.ee/keskkonnasober/kks.php ?
 • Keskkonnaveeb.ee/keskkonnasober/kks.php ?
 • Keskkonnaveeb.ee/keskkonnasober/kks.php ?
 
Säutsu twitteris
Globaalne kliima soojenemine
Keemia uurimustöö2009

SISUKORD
Mis on globaalne soojenemine 6
Globaalne kliimasoojenemine on muutnud loomade käitumist 8
Kliimamuutused ja rahvusvaheline julgeolek 10
Kliimamuutuste uurimise rahvus- vahelised programmid on jõudnud finisisse 13
Kliimamuutuste põhjused ja mõjud 17
Kliimamuutuse põhjused : 17
Kliimamuutuse mõjud: 18
Kliimamuutused Eestis 20
Eesti kliima tulevikus 22
Loodusseadused ja inimtegevus 22
Kliimamuutused 22
Mis võiks toimuda Eestis ? 23
Soojenemine ja tagajärjed 25
Ekvatoriaalsed protsessid 26
Ekvatoriaalne pinnaalune vastuhoovus 26
Ekvatoriaalsete hoovuste muutused: El Nino 27
Ekvatoriaalsed Kelvini ja Rossby lained 28
Happevihmad 29
Kasvuhooneefekt 31
Millised on kasvuhoonegaasid ? 32
Osoon ja osoonikiht 34
Mis on osoon ? 34
Mis on osoonikiht ? 34
Osoonikihi kahanemine 36
Osooniauk 37
Kyōto protokoll 38
Süsinikuringe 39
Atmosfäär 40
Atmosfääri koostis 40
Atmosfääri kihid 41
Troposfäär 41
Tropopaus 41
Stratosfäär 41
Mesosfäär ja mesopaus 42
Termosfäär 42
Globaaltsirkulatsioon 42
Pärirakkudes toimub meridonaalne tsirkulatsioon nii, nagu peab : ekvaatorile lähemale tõuseb õhk üles, et liikuda pooluse suunas ning poolusele lähemal asuva rakuseina läheduses taas allapoole laskuda. 43
Jugavool 45
Euroopa kliima muutused ja inimese tervis 46
Termiline ehk soojusstress 46
Jõgede üleujutused 46
Infektsioonhaigused 47
Kohanemine kliima muutustele 47
Coriolise jõud ja teoreem 49
Mis on coriolise jõud ? 49
Mis on coriolise teoreem ? 50
Õhu saastamine 51
Golfi hoovus 52
Golfi hoovuse süsteem 52
Energia alaliigid 54
Puhas Energia 54
Tuuleenergia 57
Tuumaenergia 57
Kokkuvõte 58
Kasutatud Kirjandus 60
Lisad 61
Kuiva õhu komponendid ruumala järgi 63
Globaalne soojenemine on maapinnalähedase atmosfääri ja ookeanide keskmise temperatuuri tõus.
Süsinikuringe on süsiniku liikumine ökosüsteemis erinevate ökosüsteemi komponentide.
Maa kliima on pidevas muutuses. Sellel on palju põhjuseid, alates Päikese aktiivsuse muutusest ja lõpetades inimmõjuga, kuid oluline on aru saada sellest, et neid mõjusid ei saa enamasti üksteisest lahutada. Kliima on väga keerukas ja kompleksne süsteem. Paraku juhtub pahatihti, et keerulistele probleemidele leitakse lihtsad lahendused, mis aga enamasti on valed.
Kliimamuutus mõjutab iga inimest. ÜRO Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC ) on koostanud stsenaariumi, mis ennustab erinevaid mõjusid juhul, kui kasvuhoonegaase ei vähendata: meretase võib tõusta kuni 50cm, joogivee saadavus väheneb, aastaaegade vaheline sadude tsükkel võib häiruda, ekstreemsete ilmastikuolude sagedus tõuseb. Kõik need tegurid võivad mõjutada negatiivselt inimeste tervist ja heaolu.
Atmosfäär on pika aja jooksul stabiliseerunud koostisega gaaside segu.
Olenevalt sellest,millise osa iga gaas moodustab kas õhu või ühikulisest ruumalast, väljendatakse tema suhtelist koostist kas massi või ruumala järgi . Kui atmosfäär püsiks hästi rahulikuna, siis peaksid kergemad , väiksema molekulmassiga gaasid ajapikku tõusma ülespoole ja raskemad laskuma alumisse kihti. Osooniauk tähistab olukorda , kus atmosfääris on osooni tavalisest oluliselt vähem. See häving leiab aset vaid mõnekilomeetrise paksusega kihis, just selles, milles paiknevad polaar -stratosfääri pilved .
Ökoloogilised globaalprobleemid on kasvuhooneefekt ,osooniaugud ja happevihmad.
Osoonikihi hõrenemist põhjustavad eelkõige atmosfääri paisatud saasteained ,
millest kõige tähtsamat rolli mängivad kloororgaanilised (CFC) ühendid ehk freoonid .
Praegu piiratakse CFC-ühendite kasutamist seoses keskkonnaohtlikkusega
pea kõikides arenenud riikides.
Kasvuhoonegaasid on rohkem kui kahest sama elemendi aatomist või erinevate elementide aatomeist koosnevad atmosfääris esinevad gaasilised molekud. Kasvuhoonegaasid tekitavad kasvuhooneefekti.
Kyōto protokoll on rahvusvaheline leping, millega ca. kolmandik maailma riikidest nõustub vähendama või hoidma kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist 1990 aasta tasemel. See on üks esimestest sammudest võitluses ülemaailmse soojenemisega.
Osoon (O3) on mürgine, ebameeldiva lõhnaga, atmosfääris harvaesinev gaas.
Osoonikihi paksusel on tüüpiline aastane käik-kõige paksem on ta märtsis ja seejärel langeb tasapisi kuni kõige õhema seisuni oktoobris -novembris.
Kliima suurel soojenemisel on muidugi ka otseseid halbu tagajärgi. Kuid olulisemad tagajärjed võivad taas tuleneda keerukamate seoste kaudu. Need on alati olemas nii looduslikes süsteemides kui nende kombinatsioonides inimtekkeliste süsteemidega.
Happevihmad tekivad siis, kui vääveldioksiid ja lämmastikoksiid paiskuvad õhku, kus nad reageerivad niiskusega ning moodustavad väävelhappe ja lämmastikhappe.


Mis on globaalne soojenemine


Globaalne soojenemine on maapinnalähedase atmosfääri ja ookeanide keskmise temperatuuri tõus.
Aastate 1906 ja 2005 vahel tõusis Maa keskmine temperatuur 0,74 °C võrra. Hinnanguliselt on selle põhjuseks on 90% tõenäosusega inimtegevus, täpsemalt kasvuhoonegaaside üha suurenev kogus atmosfääris. Kasvuhoonegaaside sattumisel atmosfääri need soojenevad ning seeläbi soojendavad enda ümber olevat atmosfääri.
Viimase kahesaja aasta jooksul on süsihappegaasi kontsentratsioon atmosfääris tõusnud varasemalt 280 ppm (0,028 %) kuni väärtuseni 385 ppm.
Mõni ütleb, et peaks ostma hübriidauto, mõni ütleb, et poes ei tohi kilekotti võtta ja asjad tuleb pakkida kodust kaasa võetud mitmekordselt kasutatavasse kotti. Mõni ütleb, et peaks vähem põlevkivi põletama ja mõni arvab, et vihmametsi ei tohiks maha raiuda. Kindlasti võivad need asjad kaasa aidata kliima soojenemise peatamisele, aga see pole veel kõik.
Kuna tegelik soojenemise põhjus on väga lihtne, siis on ka kliimasoojenemise peatamine väga lihtne.
Seda on põhjustanud:
 • fossiilsete kütuste põletamise kaudu süsiniku lisandumine aineringesse,
 • soiste alade kuivendamine, mis on tinginud sooturba ulatusliku lagunemise ja süsiniku lisandumise aktiivsesse ringesse,
 • intensiivpõllundusega seotud sügavkünni ulatuslik kasutamine, mis on tinginud mullahuumuse vähenemise ja mineraliseerumise,
 • inimtegevuse tulemusel intensiivistunud kõrbestumine , mis on vähendanud taimestikuga kaetud alade üldist pindala ja seega süsihappegaasi sidumise võimet biosfääri poolt.


 • Tõusnud on ka teiste kasvuhoonegaaside, nagu metaani,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Globaalne kliima soojenemine #1 Globaalne kliima soojenemine #2 Globaalne kliima soojenemine #3 Globaalne kliima soojenemine #4 Globaalne kliima soojenemine #5 Globaalne kliima soojenemine #6 Globaalne kliima soojenemine #7 Globaalne kliima soojenemine #8 Globaalne kliima soojenemine #9 Globaalne kliima soojenemine #10 Globaalne kliima soojenemine #11 Globaalne kliima soojenemine #12 Globaalne kliima soojenemine #13 Globaalne kliima soojenemine #14 Globaalne kliima soojenemine #15 Globaalne kliima soojenemine #16 Globaalne kliima soojenemine #17 Globaalne kliima soojenemine #18 Globaalne kliima soojenemine #19 Globaalne kliima soojenemine #20 Globaalne kliima soojenemine #21 Globaalne kliima soojenemine #22 Globaalne kliima soojenemine #23 Globaalne kliima soojenemine #24 Globaalne kliima soojenemine #25 Globaalne kliima soojenemine #26 Globaalne kliima soojenemine #27 Globaalne kliima soojenemine #28 Globaalne kliima soojenemine #29 Globaalne kliima soojenemine #30 Globaalne kliima soojenemine #31 Globaalne kliima soojenemine #32 Globaalne kliima soojenemine #33 Globaalne kliima soojenemine #34 Globaalne kliima soojenemine #35 Globaalne kliima soojenemine #36 Globaalne kliima soojenemine #37 Globaalne kliima soojenemine #38 Globaalne kliima soojenemine #39 Globaalne kliima soojenemine #40 Globaalne kliima soojenemine #41 Globaalne kliima soojenemine #42 Globaalne kliima soojenemine #43 Globaalne kliima soojenemine #44 Globaalne kliima soojenemine #45 Globaalne kliima soojenemine #46 Globaalne kliima soojenemine #47 Globaalne kliima soojenemine #48 Globaalne kliima soojenemine #49 Globaalne kliima soojenemine #50 Globaalne kliima soojenemine #51 Globaalne kliima soojenemine #52 Globaalne kliima soojenemine #53 Globaalne kliima soojenemine #54 Globaalne kliima soojenemine #55 Globaalne kliima soojenemine #56 Globaalne kliima soojenemine #57 Globaalne kliima soojenemine #58 Globaalne kliima soojenemine #59 Globaalne kliima soojenemine #60 Globaalne kliima soojenemine #61 Globaalne kliima soojenemine #62 Globaalne kliima soojenemine #63 Globaalne kliima soojenemine #64 Globaalne kliima soojenemine #65 Globaalne kliima soojenemine #66
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 66 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-02-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 84 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Ele-Riin Koobas Õppematerjali autor

  Meedia

  Lisainfo

  On juttu üldiselt globaalsest kliima soojenemisest ning eraldi toodud välja mis seda põhjustavad .
  globaalne kliima soojenemine , tuumaeneriga , ekvatoriaalsed protsessid

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  14
  docx
  Globaalne soojenemine
  12
  doc
  Mis on globaalne soojenemine-
  10
  docx
  Referaat-Globaalne soojenemine
  12
  odt
  Globaliseerumine-
  4
  docx
  Globaalsed kliimamuutused
  1
  docx
  Kasvuhooneefekt ja kliima soojenemine
  12
  docx
  Globaalne soojenemine ja kliima muutumine
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !