Kategoorias funktsionaalne programmeerimine leiti 5 faili

Informaatika >> Funktsionaalne programmeerimine
Funktsionaalne programmeerimise kodutööd
0
zip

Funktsionaalne programmeerimise kodutööd

Kõik kodutööd mis olid 2009 sügisel + mõned arvestustöö ülesanded...

Funktsionaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
Funktsiooni tabuleerimine
8
docx

Funktsiooni tabuleerimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND Arvutitehnika instituut Süsteemitarkvara õppetool IAX0583 Programmeerimine I FUNKTSIOONI TABULLEERIMINE Kodutöö nr.1 Tallinn 2017 Autorideklaratsioon Kinnitan, et käesolev töö on minu töö tulemus ja seda ei ole minu ega kellegi teise poolt varem esitatud....

Funktsionaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
2008 sügis arvestus töö
1
txt

2008 sügis arvestus töö

Kirjutada funktsioon takeUntilRep, mis vtab listist elemente kuni esimese korduva elemendini: takeUntilRep :: Eq a=> [a] -> [a] N: takeUntilRep [1,2,3,3] ==> [1,2,3] takeUntilRep [1,2,1,4,2] ==> [1,2] takeUntilRep [1,2,3,4,5] ==> [1,2,3,4,5] yl2. Kirjutada funktsioon, mis saades argumendiks tisarvu, vljastab selle pikkusega kikvimalikud binaarsed stringid. bins :: Int->[String] N: bins...

Funktsionaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
Monads
docx

Monads

...

Funktsionaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
Funktsioonid
xlsx

Funktsioonid

Exeli funktsioonid jagunevad rühmadesse: 1) Maatemaatilised(Math ja Tig) 2)Kuupäeva- ja kellaaja funktsioonid(Date ja Time) 3) Otsimise ja viitamise funktsioonid(Lookup ja Reference) 4)Loogikafunktsioonid (Logical) 5) Finantsfunktsioonid (Financial) 6)Tekstifunktsioonid(Text) 7)Statistikafunktsioonid (Statistical) Matemaatilised funktsioonid 1)Liitmisfunktsioon SUM(Liidetav1;Liidetav2)...

Funktsionaalne... - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist