Foneetika ja fonoloogia (1)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millistest faasidest koosneb kõige lihtsam kõneakt ?
 • Milline osa on foneetikal kõnekommunikatsiooni uurimisel ?
 • Kuidas on võimalik foneetika uurimisalasid ja -valdkondi liigendada ?
 • Millised on foneetika rakendusalad ?
 • Millisesse kolme ossa võib jagada inimese kõneaparaadi ja mis on nende osade ülesanded ?
 • Missugused on meie hingamiselundid ?
 • Millised on hingamise faasid ja liigid ?
 • Milline on hingamise osa kõnetegevuses ?
 • Missugused on meie fonatsioonielundid ?
 • Milline on häälekurdude tegevus kõnelemisel ?
 • Missugused on artikulatsioonielundid ?
 • Missugune on suuõõne osa häälikute moodustamisel ?
 • Millised on suuõõne ja keele erinevad osad ?
 • Missugused on kõne foneetilise transkribeerimise võimalused (SUT ja IPA) ?
 • Mis eristab vokaale konsonantidest ?
 • Missuguste elundite tööd tuleks jälgida vokaalide hääldamise kirjeldamisel ?
 • Millised on kolm võimalikku vokaalide kirjeldamise viisi ?
 • Mis on iseloomulik diftongidele ja kuidas saab diftonge liigitada ?
 • Kuidas käsitleda pikki ja ülipikki vokaale ?
 • Mis on iseloomulik konsonantide hääldamisele ?
 • Kuidas rühmitada konsonante hääldusviisi järgi ?
 • Kuidas rühmitada konsonante häälduskoha järgi ?
 • Kuidas rühmitada häälikuid fonatsiooni (helilisuse) järgi ?
 • Mis on koartikulatsioon ehk kaasahääldus ?
 • Mis on assimilatsioon ja kuidas ta kõnes väljendub ?
 • Mille alusel võib assimilatsiooninähtusi rühmitada ?
 • Mis on vokaalharmoonia ?
 • Mis on palatalisatsioon ?
 • Mis on dissimilatsioon, haploloogia ja metatees ?
 • Miks tekivad siirdehäälikud ?
 • Mis on omane igasugusele võnkumisele (sagedus ja amplituud) ?
 • Kuidas võib võnkumisi liigitada (liht- ja liitvõnkumised) ?
 • Mis on põhitoon ja ülemtoonid ning resonandid ehk formandid ?
 • Kuidas on omavahel seotud vokaalide akustika ja artikulatsioon ?
 • Mida tead eesti keele konsonantide akustilistest omadustest ?
 • Missuguseid prosoodianähtusi on eesti keeles võimalik kirjeldada ?
 • Kuidas võib määratleda silpi ?
 • Millistest osadest silp koosneb ?
 • Kuidas me kõnet liigendame ?
 • Mis iseloomustab eesti keele kõnetakti ?
 • Mis on rõhk ja millised on tema ülesanded ?
 • Millised on kolm rõhulisuse astet eesti keeles ?
 • Milleks on vajalik lauserõhk ?
 • Mis avaldab mõju häälikute kestusele ?
 • Mis iseloomustab eesti keele vältehääldust (kestus, põhitoon) ?
 • Mis on intonatsioon ja miks see on vajalik ning kuidas on võimalik seda kirjeldada ?
 • Millised on kuulmissüsteemi osad, nende funktsioonid; milline on kõrva ehitus ?
 • Kuidas me tajume helikõrgust ja selle muutumist ?
 • Kuidas me tajume helivaljust ja selle muutumist ?
 
Säutsu twitteris
Kordamisküsimused “Eesti foneetikas ja fonoloogias” A-, B- ja C-rühmale
 • Millistest faasidest koosneb kõige lihtsam kõneakt?
  Esimene etapp on sõnumi kodeerimine, kõnelejal on mõte midagi öelda, mõtestamine ja keelendamine – see on lingvistiline tasand. Teises etapis toimub sõnumi tootmine, füsioloogiline tegevus, aktiveerub umbes 100 lihast – artikulatoorne foneetika . Kolmas etapp: häälelaine, sõnum levib signaalina – akustiline foneetika. Kõneakti neljandas etapis jõuab häälelaine kuulaja kõrva ja kuulmekile hakkab vastavalt häälelainele võnkuma – füsioloogiline tegevus, sõnumi vastuvõtmine – tajufoneetika. Viiendas etapis toimub sõnumi dekodeerimine ehk tuvastamine , mõistmine – lingvistiline tasand.
 • Milline osa on foneetikal kõnekommunikatsiooni uurimisel ?
  Igal märgil on sisu ja iga märk on kokkuleppeline. Foneem on abstraktsioon, st kui me ütleme sõna tool , siis tegelikult see sõna ei meenuta kuidagi reaalset eset.
 • Kuidas on võimalik foneetika uurimisalasid ja -valdkondi liigendada?
  Foneetika – häälikulise substantsi ning selle tootmise ning vastuvõtu uurimine . Artikulatoorne foneetika – kõneorganite tegevus kõneloome protsessis. Häälikute moodustamisel liigub artikulaator ehk aktiivne häälduselund häälduskoha poole. Akustiline foneetika – häälelaine ja selle vahendusel edastava suulise kõne üksuste akustilised omadused. Tajufoneetika ehk auditiivne foneetika – kõneakti neljandas etapis jõuab häälelaine kuulaja kõrva ja kuulmekile hakkab vastavalt häälelainele võnkuma. Kuulmeluukesed vahendavad võnked teole ja mööda kuulmisnärvi jõuavad impulsid vastuvõtja kuulmiskeskusesse.
 • Millised on foneetika rakendusalad?
  Foneetika uurimisvaldkonnad:
  • Üldfoneetika
  • Deskriptiivne ehk kirlejdav foneetika
  • Kontrastiivne ehk võrdlev foneetika
  • Ajalooline foneetika ehk häälikulugu
  • Normatiivne foneetika ehk ortopeedia
  • Eksperimentaalfoneetika
  Foneetika rakendusi:
  • Lavakõne õpetamisel ( diktsioon , õige hingamine )
  • Laulmise õpetamisel (häälekurdude teadlik valitsemisoskus)
  • Kõnekunsti ehk retoorika õpetamisel
  • Logopeedia (kõnepuuete uurimine ja ravi)
  • Juriidilised alad (hääle tuvastamine)
  • Muusikaakustikas
  • Keeletehnoloogia (abivehendid vaegkuuljatele)


 • Mis erinevused on foneetikal ja fonoloogial (foneemid ja allofoonid, distinktiivtunnused, minimaalpaarid , täiendav jaotumine )?
  • Foneetika uurib häälikuid ja nende käitumist kõnevoolus.
  • Foneetika põhiüksus on häälik ehk segment .
  • Häälikud on kõige väiksemad kuuldeliselt eristatavad hääldusüksused, neil ei ole tähendusi ja nad ei kuulu keelesüsteemi. Liigitatakse: vokaalid ja konsonandid .

  • Fonoloogia on keelte häälikusüsteemide tõlgendamine.
  • Fonoloogia tähtsaim mõiste on foneem – keelesüsteemi väikseim tähendust eristav üksus. Foneem on abstraktsioon.

  Minimaalpaarid:
  • Minimaalpaarianalüüs – on foneemianalüüsi põhiline meetod.
  • Minimaalpaar on sõnapaar, mille liikmed erinevad teineteisest häälduslikult vaid ühes punktis ning mille liikmeil on erinev tähendus, nt veervoor .

  Distinktiivtunnused:
  • On sõna tähendusi eristavad tunnused, nt kila – küla.

  Täiendav jaotumine: ehk komplementaarne distributsioon.
  • Kahe häälikuga ei leidu ühtki minimaalpaari ja kumbki esineb ainult sellises ümbruses, kus teine ei esine.
  • Nt velaarne nasaal esineb ainult [g] ees, nt rong ; mujal esineb alveolaarne nasaal.

  Allofoon – on ühe ja sama foneermi foneertiline variant.
 • Millisesse kolme ossa võib jagada inimese kõneaparaadi ja mis on nende osade ülesanded?
  • Hingamiselundid – ülesandeks on varustada kopsud hapnikuga.
  • Fonotatsioonielundid – ülesandeks on hääle tekitamine.
  • Artikulatsioonielundid – kõris tekitatud hääl kandub suuõõnde, kus hääl muutub resonantsi tagajärjel häälikuteks.

 • Missugused on meie hingamiselundid?
  • Ninaõõs ( cavum nasi )
  • Hingetoru ( trachea )
  • Kopsutorud (bronchi)
  • Kopsud (pulmones)

 • Millised on hingamise faasid ja liigid?
  Hingamise faasid:
  • Sissehingamine (inspiratio)aktiivne tegevus, mille käigus suurendatakse rindkere ja kopsude mahtu, kopsudes tekib alarõhk, mis põhjustab õhuvoolu kopsudesse; sissehingamisest võtavad osa diafragma (laiendab kopse allapoole) ja roietevahelised lihased (laiendavad kopse üles ja kõrvale).
  • Väljahingamine (expiratio)passiivne tegevus, mille käigus kopsumaht väheneb ja õhk liigub kopsudest välja lihaste lõdvestamise tulemusena.
  • Hingamispaus


  Hingamise liigid:
  • Jõudehingamine (kui inimene ei räägi, sisse- ja väljahingamisfaas on ühepikkused)
  • Kõnehingamine (inimene räägib pidevalt, sisse hingatakse kiiresti, välja aeglaselt)
  • Kõhuhingamine
  • Roidehingamine
  • Kontrollitud hingamine

 • Milline on hingamise osa kõnetegevuses?
  Kõnehingamine – hingamise faasid on erineva pikkusega. Väljahingamisfaas võib kesta kuni 20 sekundit. Sissehingamine on kiire. Hingamine kujundab kõne rütmi ning
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Foneetika ja fonoloogia #1 Foneetika ja fonoloogia #2 Foneetika ja fonoloogia #3 Foneetika ja fonoloogia #4 Foneetika ja fonoloogia #5 Foneetika ja fonoloogia #6 Foneetika ja fonoloogia #7 Foneetika ja fonoloogia #8 Foneetika ja fonoloogia #9 Foneetika ja fonoloogia #10 Foneetika ja fonoloogia #11
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-05-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 84 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Merkaya Õppematerjali autor

  Meedia

  Lisainfo

  2011. aasta foneetika ja fonoloogia kordamisküsimuste vastused
  foneetika , fonoloogia , assimilatsioon , dissimilatsioon , hapoloogia , metatees , kõnetrakt , kõneakt , fonees , segment , hingamisfaasid

  Mõisted

  Sisukord

  • Hingamine
  • Sosin
  • Helitud häälikud
  • Helilised häälikud
  • Nt käes
  • > inimesse
  • Ariste, Paul
  • Eek, Arvo
  • Eek, Arvo, Einar Meister
  • Hint, Mati
  • Hint, Mati
  • Karlsson, Fred
  • Wiik, Kalevi

  Teemad

  • Kordamisküsimused “Eesti foneetikas ja fonoloogias” A-, B- ja C-rühmale
  • Millistest faasidest koosneb kõige lihtsam kõneakt?
  • Esimene etapp
  • Teises etapis
  • Kolmas etapp
  • neljandas etapis
  • Viiendas etapis
  • Milline osa on foneetikal kõnekommunikatsiooni uurimisel?
  • tool
  • Kuidas on võimalik foneetika uurimisalasid ja -valdkondi liigendada?
  • Artikulatoorne
  • foneetika
  • Akustiline foneetika
  • Tajufoneetika ehk
  • auditiivne foneetika
  • Millised on foneetika rakendusalad?
  • Mis erinevused on foneetikal ja fonoloogial (foneemid ja allofoonid, distinktiivtunnused
  • minimaalpaarid, täiendav jaotumine)?
  • Foneetika
  • häälik
  • Fonoloogia
  • foneem
  • Minimaalpaarid
  • veer – voor
  • Distinktiivtunnused
  • kila – küla
  • Täiendav jaotumine
  • rong;
  • Allofoon
  • Millisesse kolme ossa võib jagada inimese kõneaparaadi ja mis on nende osade ülesanded?
  • Missugused on meie hingamiselundid?
  • Millised on hingamise faasid ja liigid?
  • Hingamispaus
  • Milline on hingamise osa kõnetegevuses?
  • Kõnehingamine
  • Missugused on meie fonatsioonielundid?
  • Milline on häälekurdude tegevus kõnelemisel?
  • Bernoulli efekt e. aerodünaamika seadus
  • Missugune on häälekurdude asend ja tegevus hingamisel, helitute ja heliliste
  • häälikute hääldamisel, sosistamisel?
  • Hingamine
  • Sosin
  • Helitud häälikud
  • Helilised häälikud
  • Missugused on artikulatsioonielundid?
  • Missugune on suuõõne osa häälikute moodustamisel?
  • Millised on suuõõne ja keele erinevad osad?
  • apex linguae
  • lamina linguae
  • orsum linguae
  • radix linguae
  • latus : latera
  • Missugused on kõne foneetilise transkribeerimise võimalused (SUT ja IPA)?
  • Mis eristab vokaale konsonantidest?
  • Missuguste elundite tööd tuleks jälgida vokaalide hääldamise kirjeldamisel?
  • Millised on kolm võimalikku vokaalide kirjeldamise viisi? Tooge näiteid!
  • ees- ja tagapoolsus
  • central
  • kõrgus
  • close
  • labiaalsus
  • rounded
  • unrounded
  • Mis on iseloomulik diftongidele ja kuidas saab diftonge liigitada? Tooge näiteid!
  • Diftongide liigitamine
  • Kõrgenevad diftongid
  • saun, täis, sõi, laev
  • Madalduvad e. avarduvad diftongid
  • pea, oa, suo, tüö, tie
  • Kesksuunalised diftongid
  • ear, poor, air
  • Esisuunalised diftongid
  • Tagasuunalised diftongid
  • Missugused on eesti keele vokaalfoneemid ja vokaalidega seotud fonoloogilised
  • probleemid?
  • vokaalfoneemi
  • Fonoloogiline probleem
  • Lõppseisukoht
  • Fonoloogiline põhjendus
  • Mis on iseloomulik konsonantide hääldamisele?
  • Kuidas rühmitada konsonante hääldusviisi järgi? Tooge näiteid!
  • HÄÄLDUSVIIS
  • Kuidas rühmitada konsonante häälduskoha järgi? Tooge näiteid!
  • HÄÄLDUS- E MOODUSTUSKOHT
  • Larüngaalid
  • Farüngaalid
  • Nasaalid
  • Oraalid
  • uvulaarid
  • velaarid
  • palataalid
  • s, l
  • dentaalid
  • Kuidas rühmitada häälikuid fonatsiooni (helilisuse) järgi? Tooge näiteid!
  • Missugused on eesti keele konsonantfoneemid ja konsonantidega seotud fonoloogilised
  • Probleemid
  • sarži
  • Mis on koartikulatsioon ehk kaasahääldus?
  • Mis on assimilatsioon ja kuidas ta kõnes väljendub?
  • Mille alusel võib assimilatsiooninähtusi rühmitada? Tooge näiteid!
  • muld – mulla, hind – hinna
  • lumi – lund
  • sama, lauba / vokaalharmoonia
  • lumta > lund
  • vokaalharmoonia
  • Mis on vokaalharmoonia? Tooge näiteid!
  • kirderanniku: käbü „käbi“
  • Mis on palatalisatsioon? Tooge näiteid!
  • Mis on dissimilatsioon, haploloogia ja metatees? Tooge näiteid!
  • Dissimilatsioon ehk eristumine
  • hää > hea
  • Hapoloogia
  • kirjutatakse > kirjutakse, inimesesse
  • kellelegi >
  • kellegile
  • Miks tekivad siirdehäälikud?
  • m, ansambl > ansamb
  • Mis on omane igasugusele võnkumisele (sagedus ja amplituud)?
  • Sagedus
  • Periood
  • Amplituud
  • Kuidas võib võnkumisi liigitada (liht- ja liitvõnkumised)?
  • Liitheli
  • puhastoon
  • Mis on põhitoon ja ülemtoonid ning resonandid ehk formandid?
  • Põhisagedus=põhitoon
  • Ülemtoonid ehk harmoonikud
  • Formandid
  • Kuidas on võimalik kirjeldada häälelainet sageduse, intensiivsuse (amplituudi) ja aja
  • kaudu (spektrogramm ja spekter)?
  • Kuidas on omavahel seotud vokaalide akustika ja artikulatsioon? Mida tead eesti keele
  • vokaalide akustilistest omadustest?
  • Millised on konsonantide akustilised omadused (helilised konsonandid, klusiilid
  • frikatiivid)? Mida tead eesti keele konsonantide akustilistest omadustest?
  • Missuguseid prosoodianähtusi on eesti keeles võimalik kirjeldada?
  • Kuidas võib määratleda silpi? Millistest osadest silp koosneb? Tooge näide!
  • Silp
  • Kuidas me kõnet liigendame? Mis iseloomustab eesti keele kõnetakti?
  • kõnetaktideks
  • Mis on rõhk ja millised on tema ülesanded?
  • Rõhu ülesanded
  • Millised on kolm rõhulisuse astet eesti keeles? Tooge näiteid!
  • Pearõhk
  • ´raud-´tee
  • ma-ga-ma(t)-ta
  • matmine
  • Rõhtutu
  • Milleks on vajalik lauserõhk?
  • Mis avaldab mõju häälikute kestusele?
  • Mis iseloomustab eesti keele vältehääldust (kestus, põhitoon)?
  • Missugune on eesti keele vältesüsteem ja kuidas seda on käsitletud fonoloogiliselt
  • hääliku-, silbi- ja taktivälteteooria)?
  • Häälikuvälteteooria
  • Silbivälteteooria
  • Taktivälteteooria
  • Mis on intonatsioon ja miks see on vajalik ning kuidas on võimalik seda kirjeldada?
  • Mis on toon? Tooge näiteid toonikeelte ja tooniaktsendikeelte kohta!
  • Nt mandariini keel
  • rumal
  • haruldane
  • külm
  • higistamine
  • tooniaktsendiga
  • Millised on kuulmissüsteemi osad, nende funktsioonid; milline on kõrva ehitus?
  • Kuulmissüsteemi osad
  • Kõrva ehitus
  • Väliskõrv
  • Keskkõrv
  • Sisekõrv
  • Kuidas me tajume helikõrgust ja selle muutumist?
  • toonikõrgus, tugevus, kõla
  • Kuidas me tajume helivaljust ja selle muutumist?
  • Tajukatsete metoodikast
  • Kõnetaju kategoriaalsus
  • Praktiline osa
  • Kirjandust

  Kommentaarid (1)

  Amandajones profiilipilt
  Amandajones: Väga pealiskaudne ja sisutühi materjal.
  17:00 26-10-2012


  Sarnased materjalid

  5
  doc
  Eesti foneetika ja fonoloogia kordamine
  7
  docx
  Eesti foneetika ja fonoloogia kordamisküsimused
  19
  doc
  Eesti foneetika ja fonoloogia kordamisküs -vastused 2011
  11
  rtf
  Foneetika konspekt
  6
  doc
  Foneetika ja fonoloogia kordamisküsimused
  10
  docx
  Foneetika ja fonoloogia
  12
  docx
  Rootsi keel-foneetika ja fonoloogia
  2
  doc
  Lingvistika - Foneetikast ja fonoloogiast

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !