Finatsraamatupidamine (6)

4 HEA
 
Finantsraamatupidamine
SISUKORD
I RAHVUSVAHELISEST RAAMATUPIDAMISEST.............................................................3
1. Rahvusvahelised arvestusmudelid...................................................................................... 3
2. Raamatupidamisarvestuse rahvusvaheline harmoniseerimine ja standardiseerimine.........4
II RAAMATUPIDAMISES KASUTATAVAD ARVESTUSMEETODID..............................8
3. Ostjatelt laekumata arvete hindamise meetodid..................................................................8
4.Varude arvestuse meetodid ......................................................................................... 11
5. Materiaaalse põhivara soetusmaksumuse mahaarvestuse e. amortisatsiooni arvestuse
põhimõtted ja meetodid.........................................................................................................15
III MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTIS JA KOOSTAMISE KÄIK.........................19
6. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eesmärk.......................................................19
7. Raamatupidamise aastaaruande koostamisest...................................................................19
8. Bilanss ja bilansi ülesehitus.............................................................................................. 20
9. Kasumiaruanne..................................................................................................................22
10. Rahavoogude aruanne.....................................................................................................23
11. Rahavoogude aruande koostamine..................................................................................24
12. Omakapitali muutuste aruanne........................................................................................25
13. Aastaaruande lisad.......................................................................................................... 25
14. Majandusaasta aruande koostis ja koostamise käik............................................................26
KASUTATUD ALLIKAD....................................................................................................... 29
Ülesanded..................................................................................................................................30

2
I RAHVUSVAHELISEST RAAMATUPIDAMISEST
1. Rahvusvahelised arvestusmudelid
Riigi arvestuspraktika kujunemisel avaldavad mõju kolm peamist tegurit.
Õigussüsteem. Enamuses Euroopa kontinentaalriikides (Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias
jne.) on õigussüsteem, mis põhineb rooma õigusel. Nendes riikides on
raamatupidamisarvestuse reeglid sätestatud äriseadustikus või teistes seadusandlikes aktides.
Paljudes teistes riikides (Suurbritannia, USA, Kanada, Austraalia jne.) on kasutusel
tavaõiguse süsteem, kus seaduste arv on piiratud ja need ei ole niivõrd detailsed. Seadusi
tõlgendatakse kohtu poolt ja tavaõigus tugineb suuresti kohtupretsedentidele. See omakorda
mõjutab raamatupidamiskorraldust: tavaõiguse riikides on vähe seadusakte, mis reguleerivad
raamatupidamist. Raamatupidamisarvestus on seevastu reguleeritud spetsialistide poolt
koostatud standarditega.
Väärtpaberituru arengutase. Majandustegevuse jäiga õigusliku regulatsiooniga maades
(Saksamaa, Prantsusmaa) on peamiste kreeditoride rollis suurpangad või valitsus.
Üldõigusliku orientatsiooniga maades katab äritegevuse finantsvajadused aga peamiselt
aktsionäride omand ja väärtpaberiturg. Kuna erainvestoritel puudus võimalus kasutada
ettevõtete sisemist informatsiooni, siis soodustas see ettevõtete avatust ja aruannete kõrget
kvaliteeti.
Maksustamine. Näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal on maksudeklaratsioonid ja
raamatupidamisaruanded põhimõtteliselt ühesugused. Seevastu nagu sellistes riikides nagu
Suurbritannia, USA- korrigeeritakse raamatupidamisaruandeid maksudeklaratsioonide
koostamiseks.
Et ümbritsev keskkond mõjutab arvestussüsteemi, võib väita, et ühesuguste sotsiaal-
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Finatsraamatupidamine #1 Finatsraamatupidamine #2 Finatsraamatupidamine #3 Finatsraamatupidamine #4 Finatsraamatupidamine #5 Finatsraamatupidamine #6 Finatsraamatupidamine #7 Finatsraamatupidamine #8 Finatsraamatupidamine #9 Finatsraamatupidamine #10 Finatsraamatupidamine #11 Finatsraamatupidamine #12 Finatsraamatupidamine #13 Finatsraamatupidamine #14 Finatsraamatupidamine #15 Finatsraamatupidamine #16 Finatsraamatupidamine #17 Finatsraamatupidamine #18 Finatsraamatupidamine #19 Finatsraamatupidamine #20 Finatsraamatupidamine #21 Finatsraamatupidamine #22 Finatsraamatupidamine #23 Finatsraamatupidamine #24 Finatsraamatupidamine #25 Finatsraamatupidamine #26 Finatsraamatupidamine #27 Finatsraamatupidamine #28 Finatsraamatupidamine #29 Finatsraamatupidamine #30 Finatsraamatupidamine #31 Finatsraamatupidamine #32 Finatsraamatupidamine #33 Finatsraamatupidamine #34 Finatsraamatupidamine #35 Finatsraamatupidamine #36 Finatsraamatupidamine #37 Finatsraamatupidamine #38 Finatsraamatupidamine #39 Finatsraamatupidamine #40 Finatsraamatupidamine #41 Finatsraamatupidamine #42 Finatsraamatupidamine #43 Finatsraamatupidamine #44 Finatsraamatupidamine #45 Finatsraamatupidamine #46
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 46 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-05-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
653 laadimist Kokku alla laetud
6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
mehka16 Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Finantsraamatupidamine
 • Ülesanne 1
 • Ülesanne 2
 • Ülesanne 3
 • Ülesanne 4
 • Ülesanne 5
 • Ülesanne 6
 • Ülesanne 7
 • Ülesanne 8
 • Ülesanne 9
 • Ülesanne 10
 • Ülesanne 13
 • Testid raamatupidaja- assistendi I taseme teadmiste kontrolliks
 • Ülesanne 14
 • Ülesanne 15
 • Ülesanne 16
 • Koostada järgnevate andmete alusel kasumiaruanne skeem 1
 • Ülesanne 17
 • Millisel bilansikirjel kajastatakse
 • Mida kajastatakse järgmistel bilansikirjetel
 • Ülesanne 18
 • Ülesanne 19
 • Ülesanne 20
 • Ülesanne 21
 • Firma 2005. a. majandustehingute loetelu
 • Ülesanne 22
 • Finantsandmed

Teemad

 • SISUKORD
 • I RAHVUSVAHELISEST RAAMATUPIDAMISEST
 • Rahvusvahelised arvestusmudelid
 • Õigussüsteem
 • rooma õigusel
 • tavaõiguse süsteem
 • Väärtpaberituru arengutase
 • Maksustamine
 • raamatupidamise arvestusmudelid
 • BRITI-AMEERIKA (anglo-ameerika)
 • KONTINENTAAL EUROOPA (kontinentaalne)
 • LÕUNA-AMEERIKA (ladina-ameerika)
 • ISLAMI
 • RAHVUSVAHELISED STANDARDID
 • KOMMUNISTLIKUD MAAD
 • Kontinentaalne mudel
 • Anglo-ameerika mudel
 • Ladina-ameerika mudel
 • islami mudel
 • rahvusvaheline arvestusmudel (
 • Raamatupidamisarvestuse rahvusvaheline harmoniseerimine ja standardiseerimine
 • Harmoniseerimise
 • Euroopa Ühenduse (Euroopa Liidu)
 • Standardiseerimine
 • Rahvusvaheline Raamatupidamise Standardite Komitee
 • International Accouting Standards Committee – IASC)
 • Lähtudes Esimese, Neljanda, Seitsmenda ja Kaheksanda direktiivi spetsiifikast
 • tuntakse neid ka raamatupidamisdirektiivide nime all
 • Esimene direktiiv
 • Neljas direktiiv
 • Seitsmes direktiiv
 • Kaheksas direktiiv
 • Rahvusvaheline arvestusstandard IAS
 • Rahvusvaheline Raamatupidamise Standardite Komitee (IASC)
 • IASC põhieesmärk
 • IASi tekkimise põhjus oli firmade rahvusvahelisemaks muutumine
 • Kasutada IASi rahvuslike raamatupidamise standardite asemel
 • Jätta oma standardid küll alles, aga lähendada neid pidevalt IASile
 • IASi läbimurre toimus 1990ndate alguses
 • Esiteks
 • Teiseks
 • Kolmandaks
 • USA GAAP
 • selgus, arusaadavus, loetavus
 • alternatiivseid
 • arvestusvariante
 • Erinevused arvestusmeetodites
 • Avalikustamisele kuuluva info hulk ja esitusviis
 • Raamatupidamise juhendite komplekssus ja detailsus
 • IFRS (International Financial Reporting Standards) – rahvusvahelised
 • finantsaruandluse standardid
 • IASB (International Accounting Standards Board) - Rahvusvaheline Raamatupidamise
 • Standardite Nõukogu
 • II RAAMATUPIDAMISES KASUTATAVAD ARVESTUSMEETODID
 • Ostjatelt laekumata arvete hindamise meetodid
 • individuaalne hindamine e. otsene mahakandmise meetod
 • vastavate provisjonide (eraldiste) tegemine e. reserveerimismeetodid
 • a) krediitmüügist osatähtsuse meetodil
 • b) osatähtsuse järgi ostjatelt laekumata arvete lõppjäägist
 • c) arvete maksetähtaegade meetodil
 • Ebatõenäoliselt laekuvad arved
 • individuaalselt
 • Ebatõenäoliselt laekuvaks hindamise aluseks
 • lootusetuteks ja bilansist välja kanda
 • Välismaises arvestuspraktikas on levinud rahaliste vahendite reserveerimine
 • võimalikust arvete mittelaekumisest saadava kahju katmiseks
 • tulude-kulude vastavuse printsiibist
 • Krediitmüügist osatähtsuse meetodi
 • % x 1000 000= 30 000
 • kasumiaruande meetodiks
 • Osatähtsus ostjatelt laekumata arvete lõppjäägist
 • bilansimeetodiks
 • Lausend
 • D- ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu
 • 100
 • K- ebatõenäoliselt laekuvad arved
 • Arvete maksetähtaegade meetodi
 • D Ebatõenäoliselt laekuvad arved
 • 000
 • S. 7 800
 • 000
 • S. 8 800
 • D- ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu 8 000
 • 000
 • Varude arvestuse meetodid
 • varude pidev (jooksev) arvestussüsteem
 • varude perioodiline arvestussüsteem
 • Varude pidevat arvestussüsteemi
 • varude perioodilise arvestussüsteemi
 • varude jääk aruande perioodi algul + varude sissetulek perioodi jooksul
 • varude jääk aruandeperioodi lõpul inventuuri alusel
 • kontroll
 • Rahvusvaheliselt tunnustatud varude hindamise meetodid
 • ühiku individuaalhinna meetod
 • kaalutud keskmise soetushinna meetod (
 • FIFO meetod
 • varu hindamise meetod viimaste ostude hindades - LIFO meetod
 • varu hindamise meetod kõrgema hinnaga ostude alusel -HIFO meetod
 • varu hindamise meetod madalama hinnaga ostude alusel - LOFO meetod
 • juuni
 • algvaru
 • ühikut
 • juuni
 • sissetulek
 • juuni
 • väljaminek
 • ühikut
 • juuni
 • ühikut
 • juuni
 • ühikut
 • juuni
 • ühikut
 • juuni
 • Müügikaup (50+50+150+100+150)=500
 • Üldise individuaalhinna meetodit
 • Kaalutud keskmise soetushinna meetodi kasutamisel oletatakse
 • Perioodilise kaalutud keskmise soetushinna meetodil
 • Pideva kaalutud keskmise soetushinna meetodil
 • FIFO-meetodi
 • LIFO-meetodi
 • Perioodilise LIFO meetodi
 • Pideva LIFO meetodi
 • erinevate meetodite mõju finantsaruannetele
 • FIFO meetodi
 • Materiaaalse põhivara soetusmaksumuse mahaarvestuse e. amortisatsiooni arvestuse
 • põhimõtted ja meetodid
 • Materiaalne põhivara
 • Amortisatsioon
 • Kasulik tööiga
 • Vara amortiseeritav väärtus
 • soetusmaksumuse mahaarvestamise meetodeid
 • kui need peegeldavad objektiivsemalt varast saadava
 • majandusliku kasu jagunemist vara kasulikule elueale
 • Rahvusvaheliselt on aktsepteeritud
 • Põhivara soetusmaksumuse mahaarvestamise e. amortisatsiooni e. depretsiatsiooni
 • meetodid
 • LINEAARNE e. ühtlane mahaarvetusmeetod
 • Mahaarvestusmäär = ------------------ x 100 %
 • n
 • n-kasutusaeg aastates
 • Mahaarvestise summa = mahaarvestusmäär x ( soetusmaksumus
 • likvideerimismaksumus)
 • TEGEVUSMAHUL v. TOOTMISMAHUL põhinev meetod
 • soetusmaksumus- likvideerimismaksumus
 • Mahaarvestusmäär =
 • planeeritav tegevusmaht
 • Mahaarvetise summa = mahaarvestusmäär x perioodi tegevusmaht
 • KIIRMAHAARVESTUSE MEETODID
 • KAHEKORDSELT VÄHENEVA JÄÄGI MEETOD ( kiirendatud degressiivne
 • meetod)
 • Mahaarvestusmäär = -------------- x 2 x 100%
 • Mahaarvestise summa = mahaarvestusmäär x ( soetusmaksumus – eelnevate
 • perioodide mahaarvestis )
 • KASUTUSAASTATE JÄRJENUMBRITE SUMMA MEETOD
 • aritmeetilis- degressiivne meetod)
 • n + 1) - i
 • Mahaarvestusmäär= --------------------- x 100%
 • n- kasutusaeg aastates
 • i-kasutusaasta järjenumber
 • Mahaarvestise summa= mahaarvestusmäär x (soetusmaksumus
 • ÜLESANNE
 • Lineaarne meetod
 • Kahekordselt väheneva jäägi meetod
 • Kasutusaastate järjenumbrite meetod
 • Tegevusmahul põhinev meetod
 • III MAJANDUSAASTA ARUANDE KOOSTIS JA KOOSTAMISE KÄIK
 • Raamatupidamise aastaaruande koostamise eesmärk
 • Hea tava
 • Aruande kasutajate
 • eesmärgiks on õigesti ja õiglaselt
 • kajastada
 • raamatupidamiskohustuslase
 • finantsseisundit, majandustulemust ja
 • rahavoogusid
 • alusprintsiipidest ja mõistetest
 • Raamatupidamise aastaaruande koostamisest
 • bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja
 • lisadest
 • majandustehingutest ja reguleerimiskannetest
 • inventeeritakse varade ja kohustuste saldod
 • hinnatakse varade ja kohustuste saldod
 • tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded
 • koostatakse põhiaruanded ja lisad
 • finantsseisukorra
 • tegevustulemuste
 • finantsseisukorra muutustest
 • Bilanss ja bilansi ülesehitus
 • Bilanss
 • Vara
 • Kohustus
 • Omakapital
 • bilansikirjeteks
 • likviidsuse põhimõttel
 • tähtajalisuse põhimõttel
 • kestvusprintsiibil
 • Varad ja kohustused klassifitseeritakse bilansis lühi- ja pikaajalisteks
 • Käibevarana
 • Lühiajalise kohustusena
 • Kasumiaruanne
 • Kasumiaruanne
 • Aruandeperioodi kasum (kahjum)
 • Tulu
 • Kulu
 • kaks kasumiaruande skeemi
 • kulude olemust
 • kogukulu meetodil
 • kulude funktsioonil
 • käibekulu meetodil
 • Rahavoogude aruanne
 • finantsseisundi muutumise aruandes
 • äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse
 • raha ja raha ekvivalentide
 • kassapõhine
 • eesmärgiks
 • Äritegevus
 • Tüüpilised äritegevuse rahavood on
 • Investeerimistegevuseks
 • Tüüpilised investeerimistegevuse rahavood on
 • Finantseerimistegevus
 • Tüüpilised finantseerimistegevuse rahavood on
 • Rahavoogude aruande koostamine
 • otsest
 • või kaudset meetodit
 • Otsese meetodi
 • Kaudse meetodi
 • Muutused käibekapitalis
 • Muutused käibevarades
 • Muutused kohustustes
 • Investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogude
 • Omakapitali muutuste aruanne
 • Omakapitali muutuste aruanne
 • Aastaaruande lisad
 • Aastaaruande lisad
 • raamatupidamistavast
 • arvestuspõhimõtete
 • põhiaruannete kirjete
 • potentsiaalsed kohustused, tehingud seotud
 • osapooltega, sündmused pärast bilansipäeva)
 • arvestusmeetodite
 • olulised vead
 • bilansijärgsed sündmused
 • tehingud seotud osapooltega
 • Majandusaasta aruande koostis ja koostamise käik
 • raamatupidamise aastaaruandest ja
 • tegevusaruandest
 • audiitori järeldusotsus
 • kasumi jaotuse ettepanek
 • tegevjuhtkonna
 • deklaratsioon
 • hea raamatupidamistavaga
 • õigesti ja õiglaselt finantsseisundit
 • majandustulemust ja rahavoogusid
 • jätkuvalt tegutsev
 • Tegevusaruanne
 • kasumi jaotamise ettepanekut
 • auditeeritud
 • Audiitori järeldusotsuseid
 • Majandusaasta aruande koostamise ja kinnitamise käik
 • KASUTATUD ALLIKAD
 • Ülesanded
 • Nõuded ostjate vastu
 • Nõuded ostjate
 • vastu
 • Ebatõenäoline laekumine
 • Väärtusvähend
 • Väärtusvähendi
 • Väärtusvähend
 • Ostjate arvete
 • Kaubad (tk) Hind
 • kr/tk)
 • kaubavaru (01.01) 8 000 11
 • ostud (10.06) 13 000 12
 • ostud (5.11) 5 000 13
 • Iga väite juures otsusta ja tõmba ring ümber T või V, sõltuvalt sellest, kas väide on tõene(T) või
 • väär (V)
 • annuity
 • aktsiakapital 400 000
 • materiaalne põhivara 88 000
 • raha 25 000
 • pikaajalised pangalaenud 300 000
 • lühiajalised aktsiad 35 000
 • patendid 60 000
 • reservid 34 000
 • omakapital suureneb
 • pangakonto väheneb
 • firma poolt tasumata arved suurenevad
 • rendikulu suureneb
 • teenustulu suureneb
 • põhivara suureneb
 • kasum suureneb
 • ostjate debitoorne lühivõlg väheneb
 • kaubavaru suureneb
 • kulud suurenevad
 • kreditoorne lühivõlg suureneb
 • pangakonto 260 000
 • ostjate arved 140 000
 • varud 60 000
 • seadmed 120 000
 • pangalaen 40 000
 • võlg tarnijatele 140 000
 • osakapital 300 000
 • tulud 300 000
 • rendikulu 60 000
 • kaupade kulu 20 000
 • palgakulu 120 000
 • Koostada järgnevate andmete alusel kasumiaruanne skeem 1
 • Millisel bilansikirjel kajastatakse
 • Mida kajastatakse järgmistel bilansikirjetel
 • Firma 2005. a. majandustehingute loetelu
 • kroonides

Kommentaarid (6)


Isssver: Super! Rohkem materjali poleks osanud soovidagi. :)
20:52 05-11-2012

henry007: Sisu on juba vananenud sellel konspektil...
10:12 14-10-2010

Marian Kuusk: Aitäh. Aitas väga.
17:43 14-11-2013


Sarnased materjalid

1072
pdf
126
doc
161
pdf
937
pdf
528
doc
62
pdf
269
docx
990
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto