Filosoofia eksami vastused (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Mis on tõe koherentsusteooria ja kuidas seda kritiseerida ?
 • Mida võib silmas pidada sõnaga ,,filosoofia" ?
 • Mida tähendab, et filosoofia põhiküsimused on koolkonna spetsiifilised ?
 • Mis uskumuste süsteem ?
 • Mis on inimese elu eesmärk maailmas ?
 • Milles seisneb printsipiaalne erinevus vastavusteooria ja koherentsusteooria vahel ?
 • Mis eksisteerib ?
 • Mida me teame? Mis erinevus on teadmisel ja pelgal uskumusel või arvamusel ?
 • Millised on teadmise kriteeriumid ?
 • Millised on õiged meetodid teadmiste hankimiseks ?
 • Millised on teadmiste allikad ?
 • Mida me teame? Mida on üldse võimalik teada ?
 • Mis on ilu? uskumus, mis töötab" ?
 • Mida inimene peab tegema ?
 • Mida ei tohi teha ?
 • Millised peaksid olema inimese eesmärgid ?
 • Milline riik peaks olema ?
 • Milline on indiviidi vabaduse ja riigivõimu optimaalne 8.Mida väidab deflatsionism ?
 • Kes peaks valitsema ?
 • Kuid on ka teisi liigitusi mida Newton ütles, on tõene - kõik, mida Newton ütles - ?
 • Mis on teadmine ?
 • Mida me teame? Mis erinevus on teadmisel ja pelgal uskumusel või arvamusel ?
 • Millised on õiged meetodid teadmiste hankimiseks ?
 • Mida me teame? Mida on üldse võimalik teada ?
 • Milles seisneb sokraatiline meetod ?
 • Kustutamatult tõde janunema. Sokrates oli filosoof, kes armastas tarkuse 2.Mida heidab feminism ette traditsioonilisele epistemoloogiale ?
 • Millised on printsessiks olemise tarvilikud ja piisavad tingimused ?
 • Kes ei ole printsessid. Mida lisada, "kuninglik päritolu" ?
 • Mis on propositsiooniline teadmine ?
 • Mida võib silmas pidada mõistega ,,tõeteooria" ?
 • Milles seisneb teadmise traditsiooniline määratlus ?
 • Milles seisneb nn "tõekandjate probleem" ?
 • Mis liiki teadmist traditsiooniline vaade defineerib ?
 • Kui poldi ja mutri vastavus ?
 • Midagi seletada - me lihtsalt oskame seda vastavust kindlaks teha, siis tarvilik) ?
 • Kus on tõesus, uskumine ja õigustatus, aga pole teadmist ?
 • Kuidas me teeme kindlaks mineviku kohta käiva väite 10.Milles seisneb Gettieri argumentide peamine idee ?
 • Mida me teema kui ütleme, et tapmine on väär ?
 • Mis on ühe konkreetse teo tagajärjed ?
 • Kuidas me teame teiste ebaõiglane ?
 • Kui kaugele üldse algse omastamise otsingul minna ?
 • Kuidas kritiseerida Walzerit ?
 • Mida valiksid sellised inimesed nagu meie, kes me jagame teatud kultuuri ?
 • Kui kõik on ette 2.Mida selgitas Kennick kaubalao näitega ?
 • Kuidas mõõta vabdust ?
 • Mis on vabaduse piirajad ?
 • Kuidas kritiseerida anti-essentsialismi (vähemalt kahel viisil) ?
 • Kes või mis on vabaduse subjekt ?
 • Midagi tegema, kui keegi ega Ühtne kunstiteoste klass ?
 • Midagi peale tõstetuna võib olla kunst. Kas definitsioon väistab loomingulisuse ?
 • Kes/mis on vaba ?
 • Milles seisneb anti-essentsialismi ja institutsionaalse kunstiteooria erinevus ?
 • Mis on Rawlsi hüpoteetiline algolukord ja mis on selle konstrueerimise mõte ?
 • Kuidas sai kunstiks esimene kunstiteos ?
 • Miks peaks nende töö vilja jaotatama kunstiteost/kunsti ei eksisteerinud! *... < teos 1 ?
 • Kuidas kritiseerib Nozick malli- ja eesmärgikeskseid õigluskontseptsioone ?
 • Mis saab siis nendest inimestets, kes ei ole andekad, ei oma (Levinson 1993). 3. Filosoofiline teooria ?
MIS ON FI... 4.Mis on tõe koherentsusteooria ja kuidas seda kritiseerida?
1.Mida võib silmas pidada sõnaga ,,filosoofia"? Tõe kooskõlateooria ehk koherentsiteooria (ld cohaerentia 'sisemine seos') kohaselt on tõene
Filosoofia sõna: kr.k. phileo- armastan ja sophia- tarkus. Sõna "Filosoofia" esmakasutus ei väide, mis on kooskõlas teiste (tõesteks) tunnistatud väidetega. Teiste väidetega kooskõlas
ole selge. Arvatakse, et 5-4. saj. e.m.a. kasutas Herodotos seda oma töödes. Ka Pythagoras ja olemine tähendab vasturääkivuste puudumist. Tõe kooskõlateooriast lähtumine on täiesti
Sokrates on nimetanud end tarkusearmastajateks loomulik matemaatikas, kus väite tõesust hinnatakse selle alusel, kas ta järeldub aksioomidest
2.Mida tähendab, et filosoofia põhiküsimused on koolkonna spetsiifilised? või mitte. Tõe kooskõlateooriast lähtume igapäevaeluski, kui seame kahtluse alla mõne väite.
See tähendab seda, et igal filosoofia koolkonnal on omad küsimused, millega nad tegelevad. Rääkigu keegi näiteks, et nägi eile tiivulist siga üle Eesti lendamas. Ma ei saa kontrollida
3.Selgitage filosoofiliste küsimuste eripära I. Berlini järgi? väite vastavust faktiga, sest väidetav sündmus toimus eile, kuid ma saan võrrelda väidet
I. Berlin: ei empiirilised ega formaalsed! olemasolevate seisukohtadega. Siiani pidasin tõeks, et sigadel tiibu pole ning seetõttu võiks
a) Empiirilis-faktilised küsimused *Miks valiti Barack Obama USA presidendiks? *Vastuse väite kuulutada vääraks. Teine võimalus on, et nüüdsest hakkan uskuma lendavate sigade
saame vaatluse teel. Vastuseid ei pruugi olla kerge leida, aga me teame kust neid otsida. olemasolusse. Nii ühel kui teisel juhul hoolitsen oma seisukohtade kooskõla eest.
b) Formaalsed küsimused *Palju on 9245,66+56-7000, 05? *Matemaatikas, loogikas, . Mis uskumuste süsteem? *Uskumuste süsteemi määratlemise probleem. *Kelle
grammatikas, heraldikas, males. *Vastuse saame kasutades aksioome, reegleid jms uskumustega peab väide olema kooskõlas, selleks et see väide saaks olla tõene? b. "Piiskop
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Filosoofia eksami vastused #1 Filosoofia eksami vastused #2
5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
~ 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-11-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
57 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
SinineXD Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Stubbsi probleem”
 • Normatiivne eetika
 • Libertaari
 • Sotsialistid/egalitaarid peavad vabaduse piiramiseks ka tahtmatuid tegude tagajärgi
 • Esimene kunstiteos

Teemad

 • MIS ON FI…
 • Mida võib silmas pidada sõnaga „filosoofia“?
 • Mida tähendab, et filosoofia põhiküsimused on koolkonna spetsiifilised?
 • Selgitage filosoofiliste küsimuste eripära I. Berlini järgi?
 • Empiirilis-faktilised küsimused
 • Formaalsed küsimused
 • Filosoofilised küsimused
 • Need on väga mitmekesised
 • Iseloomustage kahte teoreetilise ja praktilise filosoofia valdkonda
 • φυσικά
 • vaimufilosoofia
 • Epistemoloogia
 • πιστήμη
 • Praktilise filosoofia alla käivad
 • Iseloomustage filosoofia vahekorda ilukirjanduse ja teadustega
 • Filosoofia on teadus
 • Ilukirjandust
 • Filosoofiat ja
 • ilukirjandust
 • Selgitage mis mõttes on filosoofia ratsionaalne
 • Milles seisneb sokraatiline meetod?
 • Selgitage oma näitega, milles seisneb tarvilike ja piisavate
 • Kritiseerige!
 • Mida võib silmas pidada mõistega „tõeteooria“? (vähemalt 3)
 • Milles seisneb nn “tõekandjate probleem”?
 • Iseloomustage tõe vastavusteooriat ja esitage sellele vähemalt kaks etteheidet
 • Mis on tõe koherentsusteooria ja kuidas seda kritiseerida?
 • Mis uskumuste süsteem?
 • Piiskop
 • Milles seisneb printsipiaalne erinevus vastavusteooria ja koherentsusteooria vahel?
 • Iseloomustage lühidalt pragmatismi tõeteooriat
 • Tõesed on sellised uskumused
 • Esitage pragmatismi tõekontseptsioonile vähemalt kaks vastuväidet
 • Mida väidab deflatsionism?
 • Iseloomustega tõefraasi funktsioone
 • Kritiseerige deflatsionistlikku tõekäsitlust
 • TEADMINE
 • Iseloomustage vähemasti kolme epistemoloogia põhiprobleemi
 • Mida heidab feminism ette traditsioonilisele epistemoloogiale?
 • Iseloomustage empirismi ja ratsionalismi erimeelsust teadmise allika küsimuses
 • Selgitage näidete varal tutvusteadmise ja oskusteadmise erinevust
 • Mis on propositsiooniline teadmine? Moodusta näide
 • Milles seisneb teadmise traditsiooniline määratlus?
 • Mis liiki teadmist traditsiooniline vaade defineerib?
 • Selgitage teadmise traditsioonilise määratluse õigustatuse tingimust
 • Kritiseerige traditsioonilist teadmiskäsitlust vähemalt kahel viisil
 • Milles seisneb Gettieri argumentide peamine idee?
 • õigustatud tõest
 • uskumust
 • ÕIGE JA VÄÄR
 • Selgitage normatiivse eetika ja meta-eetika erinevust
 • eetikas
 • M-eetika
 • Milles seisneb teleoloogilise eetika ja deontoloogilise eetika erinevus
 • Mis on utilitarism ja kuidas seda kritiseerida (vähemalt 2 viisi)
 • Iseloomustage Kanti eetikateooria põhiteese
 • Esitage Kanti eetikateooriale vähemalt kaks vastuväidet
 • VABADUS
 • Nimetage neli filosoofilist probleemi seoses vabadusega
 • Selgitage negatiivse ja positiivse vabaduse erinevust
 • Selgitage MacCallumi etteheidet negatiivse ja positiivse vabaduse eristamisele
 • Iseloomustage erimeelsusi vabaduse takistamise/piiramise küsimuses
 • liberaalid
 • gem eitavad: vabadus on piiratud ainult siis, kui keegi
 • sihilikult,kavatsuslikult takistab
 • ÕIGLUS
 • Selgitage jaotava ja korraldava õigluse erinevust
 • Mis on Rawlsi hüpoteetiline algolukord ja mis on selle konstrueerimise mõte?
 • konstrueerimise mõte
 • Iseloomustage hüpoteetilises algolukorras valitavaid printsiipe
 • Vabadusprintsiip
 • Erinevusprintsiip
 • Kritiseerige Rawlsi õiglusteooriat vähemasti kahel viisil
 • Kuidas kritiseerib Nozick malli- ja eesmärgikeskseid õigluskontseptsioone?
 • Iseloomustage Nozicku õigluskontseptsiooni ja vähemasti ühte vastuväidet sellele
 • Iseloomustage Walzeri kommunitaarset õigluskontseptsiooni
 • Kuidas kritiseerida Walzerit?
 • KUNST
 • Selgitage anti-essentsialismi põhiteese!
 • Mida selgitas Kennick kaubalao näitega?
 • Kuidas kritiseerida anti-essentsialismi (vähemalt kahel viisil)?
 • Selgitage institutsionaalse kunstiteooria põhimõisteid
 • par excellence
 • üksik kunstnik
 • Väärtustavat
 • Milles seisneb anti-essentsialismi ja institutsionaalse kunstiteooria erinevus?
 • anti-essentsialismi põhisisu
 • Kritiseerige institutsionaalset kunstiteooriat vähemasti kahel viisil
 • Selgitage esteetilise kunstiteooriat ja selle põhimõisteid
 • Kirjeldage vähemalt kahte etteheidet esteetilisele kunstiteooriale
 • Iseloomustage historistliku kunstiteooria põhisisu
 • teatavas seoses
 • Kritiseerige historismiga tekkivaid probleeme
 • esimene
 • < teos 1?
 • Probleeme narratiividega
 • Filosoofiline teooria?
 • filosoofilise

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

34
docx
14
docx
28
docx
8
odt
14
doc
87
doc
15
odt
22
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto