Kategoorias füüsikaline keemia ii leiti 19 faili

Keemia >> Füüsikaline keemia ii
Füüsikaline keemia II eksami konspekt
29
pdf

Füüsikaline keemia II eksami konspekt

Kineetika uurimise vajalikkus, seos termodünaamikaga. Kiirus võib olla otsustava tähendusega produktide tekkel! Vaatamata, et reaktsiooni vaba energia muut on negatiivne võib produkte mitte tekkida piisaval hulgal ja kiirest. Kiirus on aeglane Keemiline kineetika on füüsikalise keemia osa, mis kirjeldab reaktsioonide ajalist kulgu matemaatiliste võrrandite abil. Termodünaamika...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
111 allalaadimist
6 labor - Aururõhu määramine
3
doc

6 labor - Aururõhu määramine

Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Füüsikalise keemia õppetool Puhta vedeliku küllastatud aururõhu määramine dünaamilisel meetodil Füüsikalise keemia 6. laboratoorne töö Teostatud: Kontrollitud: Arvestatud: Katsete andmed: t, T,K...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
VEDELIKU VISKOOSSUSE TEMPERATUURIOLENEVUSE MÄÄRAMINE
5
doc

VEDELIKU VISKOOSSUSE TEMPERATUURIOLENEVUSE MÄÄRAMINE

TTÜ keemiainstituut KYF0030 - Füüsikaline keemia - praktikum Laboratoorne töö nr: Töö pealkiri: VEDELIKU VISKOOSSUSE Kk15 TEMPERATUURIOLENEVUSE MÄÄRAMINE Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Kalju Lott 23.10.2010 Teooria. Eelnevalt tuleks tutvuda viskoossuse mõistega Moodl...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
ESTERDAMISE REAKTSIOONI TASAKAALUKONSTANDI MÄÄRAMINE
5
doc

ESTERDAMISE REAKTSIOONI TASAKAALUKONSTANDI MÄÄRAMINE

TTÜ keemiainstituut KYF0030 - Füüsikaline keemia - praktikum Laboratoorne töö nr: Töö pealkiri: ESTERDAMISE REAKTSIOONI 8 TASAKAALUKONSTANDI MÄÄRAMINE Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Kalju Lott 17.10.2010 Töö ülesanne. Töös määratakse tasakaalukonstant lahuses toimuvale r...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
124 allalaadimist
Puhta vedeliku küllastunud aururõhu määramine dün-teel
4
xls

Puhta vedeliku küllastunud aururõhu määramine dün. teel

Keemistemp T, 1T h, p aur=P-h lg paur t, oC K mmHg 1 48,5 321,5 0,00311 622 138 2,139879 2 51,5 324,5 0,003082 593 167 2,222716 3 58,5 331,...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
alvaanielemendi elektromotoorjõu ja elektroodipotensiaalide määramine
3
doc

alvaanielemendi elektromotoorjõu ja elektroodipotensiaalide määramine.

Materjaliteaduse instituut TTÜ Füüsikalise keemia õppetool Töö pealkiri: Galvaanielemendi Töö nr. 18/19 (FK) elektromotoorjõu ja elektroodipotensiaalide määramine. Üliõpilase nimi: Õpperühm: Töö teostamise kuupäev: Kont...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist
Kolloidkeemia eksam
8
doc

Kolloidkeemia eksam

Dispergeeritud süsteeme klassifitseeritakse nii osakeste mõõtmete (jäme-, kolloid-, molekulaardispergeeritud) kui koostisosade agregaatoleku alusel (gaas, vedel, tahke);Lüofoobsed: vastastikmõjud nõrgad, dispersioonikeskkonnaks vesi: hüdrofoobsed süsteemid, lüofiilsed: osakeste vastastikmõjud suured, vesikeskkonna puhul hüdrofiilsed;vabadispersed: puuduvad disperse faasi omavahelised seosed (nim soo...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist
ELEKTRIJUHTIVUSE MÄÄRAMINE
4
doc

ELEKTRIJUHTIVUSE MÄÄRAMINE

TTÜ keemiainstituut KYF0030 - Füüsikaline keemia - praktikum Laboratoorne töö nr: Töö pealkiri: ELEKTRIJUHTIVUSE MÄÄRAMINE Fk15 Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Kalju Lott 22.10.2010 Töö ülesanne. Töös määratakse elektrolüüdi vesilahuste eri- ja ekvivalentjuhtivus real kontsentratsioonid...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
Praktikum FK 24
12
xls

Praktikum FK 24

, 'C Jlõpm - Jt keskmine ln (Jlõpm - Jt) 180,0 3,00 0,001050 24,5 0,0005280 0,00022000 -7,5464142743 182,0 3,03 0,001051 24,6 0,0005270 -7,5483100094 184,0 3,07 0,001052 24,6 0,0005260 -7,5502093452 186,0...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE
5
doc

ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE

TTÜ keemiainstituut KYF0030 - Füüsikaline keemia - praktikum Laboratoorne töö nr: Töö pealkiri: ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI 24 HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE ELEKTRIJUHTIVUSE MEETODIL Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Kalju Lott 11.10.2010 Töö ülesanne. L...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
KONTSENTRATSIOONIELEMENDI UURIMINE
3
doc

KONTSENTRATSIOONIELEMENDI UURIMINE

TTÜ keemiainstituut KYF0030 - Füüsikaline keemia - praktikum Laboratoorne töö nr: Töö pealkiri: KONTSENTRATSIOONIELEMENDI UURIMINE 19 Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Kalju Lott 12.10.2010 Töö ülesanne. Töös valmistatakse kontsentratsioonielement, mille üks elektrood on asetatud vähela...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
Laboritoo 4k
3
xlsx

Laboritoo 4k

Lahuse Happe kontsentratsioon Adsorptsioon a nr moll molg log a Enne Peale adsorptsiooni adsorptsiooni c0 ctk 1 0,915 0,814 0,005151 -2,288108 2 0,433 0,417 0,000816 -3,08831 3...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
Kineetika kordamise küsimused vastused
9
doc

Kineetika kordamise küsimused/vastused

Kineetika uurimise vajalikkus, seos termodünaamikaga. Kineetika tundmise vajalikkust võib iseloomustada järgmise protsessi näitel. Temperatuuril 25°C ja rõhul 1 atm on süsiniku modifikatsioonide tõttu vabaenergiad erisugused: G(grafiit)

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
Töö pealkiri-Konduktomeetriline tiitrimine
8
doc

Töö pealkiri: Konduktomeetriline tiitrimine

TTÜ Materjaliteaduse instituut Füüsikalise keemia õppetool Töö pealkiri Töö nr. 16 Konduktomeetriline tiitrimine Üliõpilane: Õpperühm Töö teostamise Kontrollitud: Arvestatud: kuupäev: Aparatuur. Mõõteelektrood, mis sukeldatakse tiitritavasse lahusesse; juhtivuse mõõteseade; segur;...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
Töö pealkiri Vedeliku viskoossuse temperatuuriolenevuse määramine
6
doc

Töö pealkiri Vedeliku viskoossuse temperatuuriolenevuse määramine

TTÜ Materjaliteaduse instituut Füüsikalise keemia õppetool Töö pealkiri Töö nr. 15 Vedeliku viskoossuse temperatuuriolenevuse määramine Üliõpilane: Õpperühm Töö teostamise Kontrollitud: Arvestatud: kuupäev: 10.11.2010 Töövahendid. Höppleri viskosimeeter, stopper, ultratermost...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Kolloidkeemia laboratoorne töö 15
4
doc

Kolloidkeemia laboratoorne töö 15

TTÜ Materjaliteaduse Instituut Füüsikalise keemia õppetool Kolloidkeemia laboratoorne töö 15 VEDELIKU VISKOOSSUSE TEMPERATUURIOLENEVUSE MÄÄRAMINE Töö käik.Enne katset tuleb viskosimeetri toru, kuul ja sulgurid puhastamisvarda abil hoolikalt puhastada. Kui toru seintele on jäänud kelme, tuleb see eemaldada sobiva lahusti abil ja lahusti jäljed omakorda eetriga. Seejärel täidetakse...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
ZELANTIINI ISOELEKTRILISE TÄPI OPTILINE MÄÄRAMINE
4
doc

ZELANTIINI ISOELEKTRILISE TÄPI OPTILINE MÄÄRAMINE

19 ZELANTIINI ISOELEKTRILISE TÄPI OPTILINE MÄÄRAMINE Töö eesmärk. Zelatiini lahuse isoelektrilise täpi määramine hägususe pH-st sltuvuse järgi. Teoreetilised alused: AMFOTEERSE POLÜELEKTROLÜÜDI ISOELEKTRILISE TÄPI MÄÄRAMINE Polüelektrolüüdid dissotseeruvad vees ja teistes polaarsetes la...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
Kolloidkeemia laboratoorne töö 23a
9
doc

Kolloidkeemia laboratoorne töö 23a

TTÜ Materjaliteaduse Instituut Füüsikalise keemia õppetool Kolloidkeemia laboratoorne töö 23a Sahharoosi ensüümreaktsiooni kineetiliste parameetrite määramine Eesmärgiks on ensüümreaktsiooni kineetiliste konstantide Km ja vmax määramine Lineweaver- Burki koordinaatides ehitatud graafiku abil (1/v sõltuvana 1/S). Samuti on võimalik määrata ensüümi ak...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
FK laboratoorne töö nr-24
7
doc

FK laboratoorne töö nr. 24

TTÜ Materjaliteaduse Instituut Füüsikalise keemia õppetool FK laboratoorne töö nr.24 ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE ELEKTRIJUHTIVUSE MEETODIL Töö ülesanne. Lahjendatud vesilahuses kulgeva esimest järku reaktsiooni (CH3CO)2O + H2O = CH3COOH kiiruskonstandi määramine. Reaktsiooni kineetikat uuritakse elektrijuhtivuse mõõtmise teel, mis lubab...

Füüsikaline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist