Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"Füüsikaline ja kolloidkeemia" - 147 õppematerjali

14
docx

Füüsikaline ja kolloidkeemia kordamisküsimused.

Dispergeeritud süsteemide klassifikatsioon Osakeste järgi: Süsteem d, m-1 l, m Süsteemi osakeste iseloomustus Jämedispersne <107 >10-7 Sedimenteeruv...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Tallinna Tehnikaülikool
267 allalaadimist
8
docx

Füüsikaline ja kolloidkeemia praktikum 15f: Elektrijuhtivuse määramine

TTÜ Materjaliteaduse instituut füüsikalise keemia õppetool Töö nr Töö pealkiri 15f Elektrijuhtivuse määramine Üliõpilase nimi ja eesnimi Õpperühm Reimann Liina KATB41 Töö teostamise Kontrollitud: Arvestatud: kuupäev: 04.03.2015 Joon. 13. Juhtivusn...

Füüsikaline ja kolloidkeemia -
21 allalaadimist
8
docx

Füüsikaline ja kolloidkeemia 20f: Potensiomeetriline pH määramine

TTÜ Materjaliteaduse instituut füüsikalise keemia õppetool Töö nr Töö pealkiri 20f Potensiomeetriline pH määramine Üliõpilase nimi ja eesnimi Õpperühm Reimann Liina KATB41 Töö teostamise Kontrollitud:...

Füüsikaline ja kolloidkeemia -
17 allalaadimist
10
doc

Füüsikaline ja kolloidkeemia 3. vaheeksam

Elektrolüütide adsorptsioon. Siin põhjustavad adsorptsiooni elektrostaatilised jõud. Vaatleme siin vaid vesilahuseid. Ioonid adsorbeeruvad polaarsetel kristalli pindadel. Kui kristalli pinnal on laeng, siis adsorbeerib see vastasmärgilised ioonid. Ioonide raadius mõjub tugevasti nende adsorptsioonivõimele. Mida suurem on iooni raadius, seda paremini ioon adsorbeerub, selletõttu et mida suurem on...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Tallinna Tehnikaülikool
155 allalaadimist
34
pdf

Füüsikaline ja kolloidkeemia

4. Millega tegeleb keemia ja mis on keemia harud (iseloomustage neid)? Keemia tegeleb ainete ja nende muutuste, mis nendega toimuvad, uurimisega. Keemia harud: orgaaniline keemia- süsinikuühendite uurimine, anorgaaniline keemia- kõigi teiste elementide ja nende ühendite uurimine, füüsikaline keemia- keemia põhimõtete uurimine. 5. Keemia makroskoopiline ja mikroskoopiline tase (näided). Makroskoopilisel tasandil tegeleb keemia suurte ja nähtavate objektide omadustega, käsitledes muutusi, mis on hästi jälgitavad, nt. Kütuse põlemine, lehtede värvi muutumine sügisel. Mikroskoopilisel tasandil käsitleb keemia muutusi aatomite ümberorganiseerumise kaudu, nt. Magneesiumi ja hapniku aatomid moodus...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
44 allalaadimist
29
docx

Füüsikalise ja kolloidkeemia eksam

Dispergeeritud süsteemide klassifikatsioon 2. Kolloidsüsteemide valmistamise meetodid (ainult keemiline meetod) 3. Dispergeeritud süsteemide optilised omadused, tuleb osata iseloomustada Rayleigh valemit, (kuid optilised uurimismeetodid ei tule). 4. Difusioonikonstandi ja difusiooni sügavuse avaldise tuletamine. 5. Kolloidlahuste...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
89 allalaadimist
12
pdf

Füüsikaline ja kolloidkeemia protokoll

. Pindpinevuse isotermist leida adsorptsioni isoterm. Adsorptsiooni isotermist arvutada molekuli pindala ja pikkus monomolekulaarses kihis. Katsearvutused ja tulemused Uuritav aine propanool Võrdluslahuse tilkade arv I katse 39 tilka II katse...

Rekursiooni- ja... - Tallinna Tehnikaülikool
76 allalaadimist
6
xlsx

Füüsikalise ja kolloidkeemia kodutöö

Arvutada reaktsiooni standardne Gibbsi vabaenergia muut G0 temperatuuril 298 , ja reaktsioon Käsiraamatu andmed: _(,298)^0(kJ/mol) _298^0 (J/mol*K) COCl2 -219.50 283.64 CO -110.53 197.55 _298^0=_(,298)^0()+ Cl2 0.00 222.98...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
10
doc

Füüsikaline keemia ja kolloidkeemia, eksami kordamisküsimused

Faasilise tasakaalu tingimus. Üldmõisted. Faas – heterogeense süsteemi homogeenne osa, millel on ühesugused termodünaamilised ja keemilised omadused ja milline on teistest faasidest eraldatud piirpinnaga. Komponendid - sõltumatud keemilised ühendid, mille abil saab keemiliselt iseloomustada igat süsteemi faasi ja kogu süsteemi tervikuna. Koostisosaks – on iga aine, m...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
41 allalaadimist
23
doc

Füüsikaline- ja kolloidkeemia

Füüsikaline keemia Füüsikaliseks keemiaks nimetatakse teadusharu, mille uurimisobjektiks on aine ehitus ja keemiliste protsesside kulgemise üldised füüsikalised seaduspärasused. (adsorptsioon, aurustumine, sulamine, difusioon, elektrolüüs jne) Termodünaamika Termodünaamika uurib ainult makrosüsteeme, mitte üksikuid molekule või nende osi. Termodünaamika on teadus energia muundumistest. Termodünaamil...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
32 allalaadimist
4
xls

Füüsikaline ja kolloidkeemia FK18

Galvaanielemendi elektromotoorjõu ja elektroodipotentsiaalide määramine Töö ülesanne: Galvaanielemendi valmistamine ja selle elektromotoorjõu mõõtmine. Ning mõlema elektroodi potentsiaalide mõõtmi võrdluselektroodi suhtes. Mõõdetud suurusi võrdlemine Nersti valemi pähjal arvutatud teoreetilise väärtustega. Tulemused: Katse temperatuur 230C A E...

20. sajandi euroopa ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
4
xls

Füüsikaline ja kolloidkeemia FK16

Tiitrimisel lahuse eletrijuhtivuse mõõtmine ning ekvivalentpunktide määramine. Happe hulga lahuses arvutamine. Katsetulemused: Kasutatud mõõtelahus 0.1240 n NaOH. Mõõdetud Lisatud elektrijuhtivus , mõõtelahuse ml S/m 0 0,000458 0,5 0,000407...

20. sajandi euroopa ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
4
xls

Füüsikaline ja kolloidkeemia FK8

Esterdamise reaktsiooni tasakaalukonstandi määramine Töö käik: Antud töös oli vaja arvutada tasakaalukonstandi reaktsioonile: CH3COOH+ C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O Kuna kindla HCl kontsentratsiooni puhul on tasakaalukonstant püsiv, kasutasin HCl katalüsaatorina. Tegin neli lahust 50 ml kolvides: 1. 5 ml 3n HCl+ 5 ml vett 2. 5 ml 3 n HCl+ 4 ml etüületanaati+ 1 ml etaanhapet Pärast seismist t...

20. sajandi euroopa ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
2
xls

Füüsikaline ja kolloidkeemia FK20

Element koosnes uuritavasse lahusesse sukeldatud kinhüd võrdluselektroodina hõbe- hõbekloriidelektroodist. Kinhüdroon- hõbe-hõbekloriidelement E= 0,205 V Katsetemperatuur: t= 25 °C hõbe- hõbekloriid= 0.199-1.01*10^(-3)*(t-25)= 0,199 V kn°= 0.69...

20. sajandi euroopa ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
2
xls

Füüsikaline ja kolloidkeemia FK15

Elektrijuhtivuse määramine Töös määratakse elektrolüüdi vesilahuste eri- ja ekvivalentjuhtivus erinevatel kontsentratsioonidel. Selleks mõõdetakse juhtivusnõus elektroodidee vahel paikneva lahusekihi takistust. Mõõtmisel kasutatavate elektroodide konstant määratakse kindla kontsentratsiooniga teadaoleva eritakistusega KCl Nõrga elektrolüüdi korral arvutatakse dissotsiatsiooniastmed ja -konstant. Katse...

20. sajandi euroopa ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
94 allalaadimist
22
docx

Füüsikaline ja kolloidkeemia

Kas tegu on avatud, suletud või isoleeritud süsteemiga? a. Kohv väga hea kvaliteediga termoses – isoleeritud b. Jahutusvedelik külmkapi jahutussüsteemis – avatud c. Pommkalorimeeter, milles põletatakse benseeni – isoleeritud d. Automootoris põlev bensiin – suletud e. Elavhõbe termomeetris – suletud f. Taim – avatud Füüsiline keemia kästileb keemilisi nähtuseid ja seaduspärasusi füüsika printsiipidega. 2. Kirjelda kolme viisi, kuidas saab tõsta siseenergiat avatud süsteemis! Millisega...

Füüsika -
2 allalaadimist
54
docx

Kolloidkeemia

Kolloidkeemia Kristian Leite 2012 Materjal/aine ­ Kalju Lott Kolloidkeemia Kristian Leite 2012 Materjal/aine ­ Kalju Lott 1.) Dispergeeritud süsteemide klassifikatsioon Dispergeeritud süsteem e. peenendatud süsteem ­...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Tallinna Tehnikaülikool
198 allalaadimist
8
doc

Füüsikaline keemia TTÜ lühikonspekt

Füüsikaline keemia Kristian Leite Materjalid/ainet andis ­ Kalju Lott TD mõisted Termodünaamiline süsteem ­ ruumiosa, mida iseloomustavad kindlad termodünaamilised suurused. See on eraldatud ümbritsevast piirpinnaga. Olekuparameetrid ­ termodünaamilist süsteemi iseloomustavad suurused n. U,H,G,F. Olekuvõrrand ­ Parameetrite omavaheline sõltuvus n. ideaalgaasi olekuvõ...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Tallinna Tehnikaülikool
181 allalaadimist
8
docx

Kordamine füüsikalise ja kolloidkeemia protokollide vastamiseks

Soola integraalse lahustumissoojuse määramine 1. Esimene termodünaamika põhiseadus. Termodünaamika esimene seadus sätestab, et keha siseenergia (U) saab muutuda tänu soojushulgale (Q), mis saadakse väliskeskkonnast ning tööle (A), mida süsteem teeb välisjõudude vastu:U =...

Füüsikaline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
204 allalaadimist
5
docx

GALVAANIELEMENDI ELEKTROMOTOORJÕU JA ELEKTROODIPOTENTSIAALIDE MÄÄRAMINE

Materjaliteaduse instituut TTÜ füüsikalise keemia õppetool Töö nr 18f GALVAANIELEMENDI ELEKTROMOTOORJÕU JA ELEKTROODIPOTENTSIAALIDE MÄÄRAMINE Üliõpilase nimi: Õpperühm...

Füüsikaline ja Kolloidkeemia -
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun