Kategoorias füüsika leiti 26 faili

Füüsika >> Füüsika
Füüsika 2009 kursuse töö vastused
2
pdf

Füüsika 2009 kursuse töö vastused

3.13 m/s, 3.13 m, 6.25 m/s, 21.9 m 1. 2.24 km, 63.4º põhjast itta 33. 2.5 m/s2 2. 2.12 m ja ­2.12 m 34. 300 N 3. 12.7 m, 39º põhjast läände 35. 9440 N 4. 13.7 km 36. 390 N 5. 17 37. 0.46; 0.40 6. 4.50...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
57 allalaadimist
Sirgliikumine-füüsika
4
pdf

Sirgliikumine, füüsika

Sirgjooneline liikumine Nihe, aeg ja keskmine kiirus Sirgjoonelisel liikumisel pole tarvis kogu vektoralgebrat. Koordinaatsüsteemi asemel võime tegelda üheainsa teljega. Olgu selleks näiteks x-telg. Siis vektori suunda saame kirjeldada pluss- või miinusmärgiga: pluss tähistab liikumist telje suunas ja miinus vastassuunas. Kui keha kuju ei muutu ning ta ei pöörle, v...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
44 allalaadimist
Füüsika ülesanded
15
pdf

Füüsika ülesanded

...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
706 allalaadimist
Füüsika valemid tabelis
2
docx

Füüsika valemid tabelis

Ühtlane sirgjooneline liikumine Kiirendus Teepikkus ühtlaselt muutuval liikumisel Newtoni II seadus Gravitatsiooniseadus Raskusjõud Keha kaal (-) Hõõrdejõud Keha impulss e. liikumishulk Mehaaniline töö Võimsus (W) Potensiaalne energia (jaulides) Kineetiline energia (Jaulides) Nurkkiirus , kus (fii) on...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
140 allalaadimist
Füüsika 2009 kursuse töö ülesanded
7
pdf

Füüsika 2009 kursuse töö ülesanded

Murdmaasuusataja sõidab 1.00 km põhja poole ja siis 2.00 km itta. Maa on horisontaalne. Kui kaugel ja mis suunas asub ta lähtepunktist? 2. Vektori pikkus on 3.00 m ja ta on suunatud x-teljest 45° päripäeva. Kui suured on selle vektori x- ja y-komponendid? 3. Kolm võistlejat on lagedal väljal. Igaühele antakse mõõdulint, kompass, kalkulaator ja labidas ning järgmised an...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
125 allalaadimist
Füüsika praktikum nr-12B
5
pdf

Füüsika praktikum nr. 12B

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliõpilane: Teostatud: 30.10.2008 Õpperühm: Kaitstud: Töö nr. 12B OT: NIHKEMOODUL Töö eesmärk: Töövahendid: Traadi nihkemooduli määramine Keerdpendel lisaraskusega, nihik, keerdvõnkumisest....

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
480 allalaadimist
Füüsika valemid
16
doc

Füüsika valemid

en, q=e-laeng=-1,6*10-19c, c-mahutavus) Coulomb`i seadus-F=k*q1q2/r2 (F-jõud, k=9*109N*m2/c2) Mahtuvuse-C=q/U> q=C*U> U=q/C Takistuse sõltuvus materjalist ja mõõtmetest-R=*l/s (l-juhi pikkus, s-m2) Ohmi seadus seadus I=U/R. Voolutugevus I A, mA, kA I=U/R Pinge...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
783 allalaadimist
Füüsika praktikum nr-8
5
pdf

Füüsika praktikum nr. 8

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliõpilane: Teostatud: 16.10.2008 Õpperühm: Kaitstud: Töö nr. 8 OT: IMPULSIMOMENDI JÄÄVUSE SEADUS Töö eesmärk: Töövahendid: Kuuli kiiruse määramine Ballistiline keerdpendel, kuu...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
508 allalaadimist
Füüsika praktikum nr-14
5
pdf

Füüsika praktikum nr. 14

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliõpilane: Teostatud: 13.11.2008 Õpperühm: Kaitstud: Töö nr. 14 OT: Poiseuille' meetod Töö eesmärk: Töövahendid: Vee sisehõõrdeteguri määramine Katseseade, mensuur või kaalud, Poiseuille' meetodil....

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
662 allalaadimist
Füüsika praktikum nr-27
5
pdf

Füüsika praktikum nr. 27

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliõpilane: Teostatud: 02.10.2008 Õpperühm: Kaitstud: Töö nr. 27 OT: SOOJUSJUHTIVUS Töö eesmärk: Halbade Töövahendid: Katseseade, ajamõõtja, nihik, soojusjuhtide...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
261 allalaadimist
Füüsika praktikum nr-20
7
pdf

Füüsika praktikum nr. 20

Tallinna Tehnikaülikool Füüsikainstituut Üliõpilane: Teostatud: 16.12.2008 Õpperühm: Kaitstud: Töö nr. 20 OT: Hääle kiirus Töö eesmärk: Töövahendid: Hääle lainepikkuse määramine Heligeneraator, telefon, mikrofon, õhus. ostsi...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
432 allalaadimist
Füüsika eksam
3
docx

Füüsika eksam

Vektorkorrutis a(nool) x b(nool) on suunatud a) Lõunasse b) Läände c) Alla d) Üles 2) Keha kiirendus on tingitud a) Keha inertsist b) Teiste kehade mõjust sellele kehale c) Maa külgetõmbejõust d) Kiiruse muutumisest 3) Maa tehiskaaslane liigub orbiidil konstantse kiirusega 25000 km/h a) Satel...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
83 allalaadimist
Füüsika Mõisted
5
docx

Füüsika Mõisted

Absoluutselt elastne põrge on selline, mille käigus kehade summaarne kineetiline energia ei muutu: kogu kineetiline energia muutub deformatsiooni potentsiaalseks energiaks ja see omakorda muutub täielikult kineetiliseks energiaks. Pärast põrget kehad eemalduvad teineteisest. Absoluutselt mitteelastne põrge on selline, mille käigus osa summaarsest kineetilisest energiast muutub kehade siseenergiaks. Pärast p...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
55 allalaadimist
Füüsika ülesanded lahendustega
4
pdf

Füüsika ülesanded lahendustega

Kui suur on 10 tonni kaaluva veoki liikumishulk, kui ta kiirus on 12.0 m/s? Kui kiiresti peaks sõitma 2-tonnine sportauto, et ta liikumishulk oleks sama? p 10t p m v v1 12.0m/s p m v 1000kg 12.0m/s 120'000kg m/s p2 2t ....

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
417 allalaadimist
Füüsika tähistused
10
pdf

Füüsika tähistused

ALATI JA IGAL POOL: i - x-telje suunaline ühikvektor j - y-telje suunaline ühikvektor k - z-telje suunaline ühikvektor Sirgliikumine x ­ asukoha koordinaat v ­ kiirus (märgiga suurus) vav ­ keskmine kiirus a ­ kiirendus (märgiga suurus) aav ­ keskmine kiirendus x0 ­ liikumise alguspunkt v0 ­ algkiirus Liikumine ruumis r ­ punkt...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
40 allalaadimist
Kordmisküsimused eksamiks
21
doc

Kordmisküsimused eksamiks

Millal on kahe vektori vektorkorrutis positiivne? (Sin a >0) a ×b =ab sin 2. Millal on kahe vektori vektorkorrutis negatiivne? a ×b =ab sin (Sin a <0) 3. Millal on kahe vektori skalaarkorrutis positiivne? kui on väiksem kui 90 kraadi (I ja IV veerand) 4. Millal on kahe vektori skalaarkorrutis negatiivne? kui on suurem kui 90 kraadi (II ja I...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
155 allalaadimist
Liikumishulk ja jõuimpulss
5
docx

Liikumishulk ja jõuimpulss

Pall massiga 0.40 kg visatakse vastu kiviseina, nii et ta liigub horisontaalselt edasi- tagasi. Tema kiirus enne põrget on 30 m/s ja pärast põrget 20 m/s. Leida liikumishulga muut ja keskmine jõud, mida sein avaldab pallile, kui põrge kestab 0.010 s. 46. Jalgpalli mass on 0.40 kg. Ta liigub esialgu horisontaalselt vasakule kiirusega 2...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
50 allalaadimist
TEMPERATUUR JA SOOJUS
2
odt

TEMPERATUUR JA SOOJUS

Mees, kelle mass on 80 kg, vaevleb 39-kraadises palavikus. Normaalne kehatemperatuur on 37°C. Eeldades, et inimene koosneb põhiliselt veest, arvutada soojushulk, mis on vajalik sellise palaviku tekitamiseks. Vee erisoojus on 4190 J/kg K. 65. Te disainite elektroonikaskeemi jaoks ränielemendi, mille mass on 23 mg. Voolu võimsus o...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
29 allalaadimist
TÖÖ JA KINEETILINE ENERGIA
4
odt

TÖÖ JA KINEETILINE ENERGIA

Jüri tahab Marile demonstreerida oma uut autot, aga mootor sureb välja just keset ristmikku. Mari istub rooli ja Jüri lükkab autot tagant, et ristmik vabastada. Lükata tuleb 19 m ja Jüril on jõudu 210 N. Kui palju tuleb tal tööd teha? 55. Traktor veab rege 20 m edasi, kusjuures vedav jõud 5000 N moodustab horisontaalpinnaga 36.9-k...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
50 allalaadimist
Excel-Valemid
38
xls

Excel "Valemid"

Andmed ja valemid Siia tehke või kopeerige eelmisest tööst "kirjanurk". Kuju võib olla teine, kuid toodud andmed peavad olema Martin Jõgeva Jaan Übi d ja valemid st tööst "kirjanurk". andmed peavad olema 082649 MATB11 Ülesanded Arvvavaldised Ruutvõrrandi lahendamine Rakendus "Detail" Detaili kujud Materjalid Värvid I...

Füüsika - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
143 allalaadimist