Kategoorias füüsika leiti 22 faili

Füüsika >> Füüsika
Füüsika eksam inseneri erialadele
34
doc

Füüsika eksam inseneri erialadele

1 DEFINITSIOONID...................................................................................................................13 VALEMID (SEADUSED)...

Füüsika - Eesti Maaülikool
296 allalaadimist
Füüsika eksami konspekt
10
doc

Füüsika eksami konspekt

Mõnikord jäetakse 0 naturaalarvude hulgast välja. - Täisarv ­ kõik naturaalarvud ja nende negatiivsed vastandarvud. - Ratsionaalarv ­ reaalarvud, mida saab kasutada kahe täisarvu m ja n jagatisena m/n. Igal ratsionaalarvul on ka lõpmatu kümnendarendus ja see on alati perioodiline....

Füüsika - Eesti Maaülikool
248 allalaadimist
Füüsika definitsioonid
3
doc

Füüsika definitsioonid

või üks arvudest 0, 1, 2, 3, ...; kõikide naturaalarvude hulka tähistatakse sümboliga N. Naturaalarvude kaks põhilist otstarvet on loendamine ja järjestamine. Täisarv - Täisarv on arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena. kasutatakse indeksitena mitmekomponendiliste objektide (maatriksid, vektorid, tensorid etc.) juures nin...

Füüsika - Eesti Maaülikool
39 allalaadimist
Füüsika 2 ül lahendamine
10
pdf

Füüsika 2 ül lahendamine

Lo3- og t iq^*;er""re-, u! --77- 4ri.ni r- ;ffi-= 6:ffi" h, q" 11...

Füüsika - Eesti Maaülikool
398 allalaadimist
Füüsika 5-nda kt variandid
57
pdf

Füüsika 5-nda kt variandid

c ' ,t-r,(r l t,{ -' i == 9,tt KONTROL LTO{) nr. b N;,";,...

Füüsika - Eesti Maaülikool
200 allalaadimist
Füüsika kontrolltöö nr-5 - VONKUMISED ja LAINED
57
pdf

Füüsika kontrolltöö nr. 5 - VONKUMISED ja LAINED

c ' ,t-r,(r l t,{ -' i == 9,tt KONTROL LTO{) nr. b N;,";,...

Füüsika - Eesti Maaülikool
52 allalaadimist
Füüsika laboratoorse töö nr 2 küsimuste vastused
1
docx

Füüsika laboratoorse töö nr 2 küsimuste vastused

Mis on otsene ja kaudne mõõtmine: Otsene mõõtmine on selline mõõtmine, mille korral mõõdetava suuruse otsitav väärtus saadakse katseliselt samaliigilise suuruse väärtusega võrdlemise tulemusena, näiteks pikkuse mõõtmine joonlauaga. Kaudne mõõtmine on selline, mille korral mõõdetava suuruse otsitav väärtus saadakse teise...

Füüsika - Eesti Maaülikool
152 allalaadimist
Füüsika KT ülesanded
2
docx

Füüsika KT ülesanded

Kirjutage järgnevad arvud 10 astmetena : 1.88077*10-4=1*10-4+8*10-5+8*10-6+7*10-8+7*10-9 23003060=2*108+3*107+3*104+6*102 Teisendage ujukoma-reziimi: 983000000=9,83*108 0.0721=721*10-4 2. Kangile, mille õlad on omavahel 90-kraadise nurga all, on riputatud koormised. Esimese koormise mass on 4000g ja ta asub 30 cm kaugusel pöörlemisteljest, teisel...

Füüsika - Eesti Maaülikool
119 allalaadimist
Kordamisküsimused
16
doc

Kordamisküsimused

Mis on mõõtmine? Mõõtmise võrrand. Mõõtmine on mingi füüsikalise suuruse võrdlemine sama liiki suurusega, mis on võetud mõõtühikuks. X Mõõtmistulemuseks on suhtarv, mis näitab, mitu korda üks suurus on teisest suurem. Mõõtmise võrrand: A=...

Füüsika - Eesti Maaülikool
135 allalaadimist
Rööbiti ühendatud takistuse viga
0
xmcd

Rööbiti ühendatud takistuse viga

Mõnele võib vajalikuks osutuda...

Füüsika - Eesti Maaülikool
53 allalaadimist
Audiomeetria
10
pptx

Audiomeetria

10.2011 Kasutatud allikad 1. South, T. Managing noise and vibration at work. Great Britain: Biddles Ltd, King's Lynn, Norfolk, 2004. - 278 lk. 2. Müürsepp, J., Siirde, T. Audiomeetria. Tallinn: Solvay Farmaceutica, 2010. - 144 lk. 2 Mis see on? [1] Audiomeetria on kuu...

Füüsika - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
Newtoni dünaamika
2
docx

Newtoni dünaamika

Sõnaga dünaamika (kr. dynamis - jõud) nimetatakse mehaanika osa, mis kirjeldab kehade vahelise vastasmõju seost liikumisega. Põhilise osa temast annavad erinevate vastasmõju liikide (eri tüüpi jõudude) matemaatilise formuleerimise ning vastavate (teist järku!) diferentsiaalvõrrandite lahendamise probleemid. Newtoni seadused. Klassikalis...

Füüsika - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist
Laboratoorne töö nr 1
1
doc

Laboratoorne töö nr 1

Mis on mõõtmine? Mõõtmiseks nimetatakse antud füüsikalise suuruse võrdlemist teise sama liiki suurusega, mis on võetud mõõtühikuks. 2. Milliseid mõõtõhikuid kasutab SI pikkuse, aja ja massi mõõtmiseks? Pikkus- meeter Aeg- sekund Mass- kilogramm 3. Kuidas leitakse mõõtarv? Mõõdetava suuruse väärtuse leiame tema võrdlemisel eelnevalt kokk...

Füüsika - Eesti Maaülikool
349 allalaadimist
Testi küsimused-vastused 1 -10-loeng
5
doc

Testi küsimused-vastused 1.-10. loeng

Arvutüübid: · Naturaalarv ­ positiivsed arvud (0 kaasa arvatud) ilma komakohata nt. 1,2,3,4, ... ,29 jne · Täisarv ­arvud ilma komakohtadeta, ka negatiivsed nt. 1, 2, 3, 45 jne · Ratsionaalarv ­on liht- ja liitmurrud.. väljendavad täisarvude arvude suhet üksteisesse · Reaalarv ­kõik ratsionaal- ja irratsionaalarvud. · Kompleksarv -...

Füüsika - Eesti Maaülikool
229 allalaadimist
Seadused ja valemid
20
doc

Seadused ja valemid

Coulomb'i seadus (vektorkujul!). Kaks punktlaengut mõjutavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende kehade laengutega ning pöördvõrdeline nende vahelise kauguse ruuduga. , Seda saab kirja panna, kui kasutada meile juba tuntud vektorsümboolikat: Väljatug...

Füüsika - Eesti Maaülikool
313 allalaadimist
Agrometeoroloogia arvestus
16
doc

Agrometeoroloogia arvestus

Agrometeoroloogia arvestus 1) Atmosfäär ­ maad ümbritsev gaasikiht, mille alumiseks piiriks on maapind, ülemine on kokkuleppe küsimus. Meteoroloogias on atmosfäär seal, kus mingi nähtus aset leiab. Õhk koosneb kolmest osast: gaasidest, veeaurust, hõljuvatest tahke aine ja vedela aine osadest (aerosoolidest). Alumistes kihtides 78% lämmastikku, 21% hapnikku, 0.9% argooni ja 0.003% süsihappegaasi. Õhus leidu...

Füüsika - Eesti Maaülikool
89 allalaadimist
Keskkonnafüüsika arvestuse spikker
2
doc

Keskkonnafüüsika arvestuse spikker

Pilvede tekkimine ­soe veeaururikas õhk jõuab kõrgemal asuvatesse jahedamatesse õhukihtidesse. Seal kondenseerub veeaur õhus hõljuvatesse...

Füüsika - Eesti Maaülikool
93 allalaadimist
Tahke keha mehhaanika
26
doc

Tahke keha mehhaanika.

3.1. Mehhaanika aine. Taustsüsteem. Punktmass. Klassikaline e. Newtoni mehhaanika tegeleb makroskoopiliste (molekulide mõõtmetest palju suuremata mõõtmetega) kehade liikumise (ruumis asukoha muutumise) uurimisega. "Keha" mõiste hõlmab siin nii tahkeid kehi kui ka vedeliku või gaasi mõtteliselt eraldatavaid hulki. Tühjas ruumis asuva üksiku keha liikumisest ei saa...

Füüsika - Eesti Maaülikool
97 allalaadimist
Keskonnafüüsika
2
doc

Keskonnafüüsika

KESKKONNAFÜÜSIKA käsitletud ülesannete võimalikud lahendused (NB! Lahendada saab ülesandeid enamasti mitut moodi) Jalgrattur sõitis Tartust Viljandi kiirusega 40 km/h ning tagasi kiirusega 20 km/h. Leida keskmine kiirus. Kiirus on asukoha muutus ajas. Kõige lihtsam keskmise kiirus arvutamise moodus on kogu läbi...

Füüsika - Eesti Maaülikool
103 allalaadimist
Inertsmomendi määramine
0
xmcd

Inertsmomendi määramine

...

Füüsika - Eesti Maaülikool
100 allalaadimist