Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker (3)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
1. Mis on elektrilaeng ja millised tema 5 põhiomadust.
Elektrilaeng on mikroosakese fundamentaalne omadus nii nagu masski. Elektrilaeng
põhjustab teda ümbritsevas ruumis elektrivälja tekke, mida on võimalik avastada teise
elektrilaenguga. Elektrilaengul on järgmised omadused.
1. Elektrilaenguid on kaks tüüpi: positiivne ja negatiivne
2. Eksisteerib vähim positiivne ja negatiivne laeng, mis on absoluutväärtuselt täpselt võrdsed.
3. Elektrilaeng ei eksisteeri ilma laengukandjata.
4. Kehtib elektrilaengu jäävuse seadus: elektrilaengute algebraline summa jääv.
5. Elektrilaeng on relativistlikult invariantne. Ei sõltu taustsüsteemist.
2. Coulomb' seadus, joonis, valem, seletus.
See on elektrilise vastastikmõju põhiseadus nii nagu Newtoni seadused. Samanimelised
laengud tõukuvad. Erinimelised laengud tõmbuvad.

1 on suhteline dielektriline läbitavus. Vaakumis =1

3. Elektrivälja tugevus, valem, ühik, suund. Jõujoon. Superpositsiooniprintsiip el.
väjale.
Kaasaegne ettekujutus väljast on: Vastastikmõju toimib läbi ruumis leviva välja. Elektrivälja
olemasolu selgub jõust, mis mõjub välja paigutatud laengule. Samal ajal, selgub ka asjaolu,
et välja paigutatud keha omab laengut. Elektriväljatugevus on välja jõukarakteristik.
Antud valem on rakendatav igasuguse kerasümmeetrilise välja kuju korral.
Elektrivälja iseloomustatakse graafiliselt jõujoontega. Jõujoon on joon, mille igas punktis
elektriväljatugjatugevus on jõujoonte arv pinnaühikusevuse vektor on puutujaks. Igas punktis
on vaid üks elektriväljatugevuse väärtus ja suund. Seega jõujooned ei lõiku.
Elektriväljatugevus on jõujoonte arv pinnaühikus.
4. Punktlaengu elektrivälja tugevuse valemi tuletus lähtudes Coulomb' seadusest.

5. Elektriväljatugevuse vektori voog. Joonis, valem.

Voog läbi kinnise pinna on määratud ainult pinna sees olevate laengutega ja ei sõltu pinna
kujust. Elektriväljatugevuse voo ühik on V*m
6. Gauss'i teoreemi tuletus.
Kui on suvaline pind, siis integraal.
Gauss'i teoreem määrab E vektori voo läbi suvalise kujuga kinnise pinna, mis ümbritseb
laenguid. Vaatame ühte laengut, mille ümber kujutame kinnise pinna.
Korrastasime suvalise pinnatüki kerapinna osana, mis toetub ruuminurga elemendile d.
Leiame voo läbi kogu suletud pinna. Leiame voo läbi kogu suletud pinna:

7. Lõpmatu laetud tasandi elektriväljatugevus.Joonis ja tuletus.
Lähtudes ühiklaengu käitumisest pinna juures ja sümmeetria kaalutlustest, on elektrivälja
tugevuse vektor risti pinnaga. Valime suletud pinna risttahukakujulise nii, et otspind on risti
elektriväljatugevuse vektoriga. Risttahuka sisse jääb osa tasandist,
mille laeng on :
92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #1 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #2 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #3 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #4 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #5 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #6 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #7 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #8 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #9 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #10 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #11 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #12 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #13 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #14 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #15 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #16 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #17 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #18 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #19 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #20 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #21 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #22 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #23 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #24 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #25 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #26 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #27 Füüsika 2 - 1-89 eksami spikker #28
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-01-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
710 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
ollxxx Õppematerjali autor

Lisainfo

Aine füüsika 2 (Arvo Mere) eksami spikker. Kõik 89 küsimust ja vastust kompaktselt koos. Avaneb Microsoft Word-iga (.doc)27 lehekülge pikk.
Füüsika , vool , seadus , vektor , kontuur , induktsioon , väljatugevus , avaldis , kiir , laine , elektriväljatugevus , magnetinduktsioon , võimsus , pinge , voog , polariseeritud , elektrilaeng , dipool , dielektrik , induktiivsus , potensiaal , välja , energia , ohmi , seadus , elektriväljatugevuse

Mõisted

Teemad

 • Mis on elektrilaeng ja millised tema 5 põhiomadust
 • Coulomb’ seadus, joonis, valem, seletus
 • Elektrivälja tugevus, valem, ühik, suund. Jõujoon. Superpositsiooniprintsiip el
 • väjale
 • Punktlaengu elektrivälja tugevuse valemi tuletus lähtudes Coulomb’ seadusest
 • Elektriväljatugevuse vektori voog. Joonis, valem
 • V*m
 • Gauss’i teoreemi tuletus
 • Lõpmatu laetud tasandi elektriväljatugevus.Joonis ja tuletus
 • Kasutades joonist, tuletage seos
 • elektriväljatugevuse ja potentsiaali vahel
 • Elektridipool. Dipoolmoment. Elektridipooli käitumine homogeenses ja
 • mittehomogeenses elektriväljas
 • Mis on polarisatsioonivektor? Mis määrab summaarse väljatugevuse dielektrikus?
 • Mis on dielektrilise läbitavuse füüsikaline sisu?
 • Mis on elektrinihkevektor? Tema füüsikaline sisu ja kasulikkus
 • Tõestage, et juhis on elektriväljatugevus null
 • Lähtudes joonisest tõestage seos laengu pindtiheduste ja raadiuste vahel
 • Lähtudes joonisest tõestage seos elektriväljatugevuste ja raadiuste vahel
 • Mis on üksiku juhi elektrimahtuvus. Ühik
 • Plaatkondensaator, selle mahtuvuse valemi tuletus laengu ja potensiaalide vaheta
 • Kondensaatorite rööpühenduse valemi tuletus
 • Kondensaatorite jadaühenduse valemi tuletus
 • Kasutades joonist, tuletage üksiku keha elektrostaatilise energia avaldis
 • Kasutades seost, tuletage 2 keha ja kehadesüsteemi elektrostaatilise energia
 • valem
 • Kasutades seost tuletage laetud kondensaatori energia ja elektrostaatilise välja
 • energiatiheduse valem
 • Mis on elektrivool. Tuletage allolev valem. Tehke joonis
 • Tuletage allolev voolutiheduse valem
 • Lähtudes alltoodud seostest, tuletage seos pinge kohta ahela osal
 • Esitage Ohmi seadus ahela osa kohta valemiga ja graafiliselt I-U teljestikus
 • erinevate takistustega. Mis on dünaamiline takistus ja millal seda kasutatakse
 • Tuletage Ohm’i seadus kogu ahela kohta. Lähtuge seosest
 • Mida mõõdab voltmeeter. Tõestage oma väide kasutades allolevat joonist
 • Esitage Ohmi seadus ahela osa kohta
 • Lähtudes töö valemist elektrostaatilises väljas tuletage Joule-Lenz’i seadus. Andke
 • kõik kolm kuju
 • Lähtudes alltoodud valemitest tuletage Ohm’i seadus diferentsiaalkujul
 • Lähtudes alltoodud valemitest tuleta Joule-Lenzi seadus diferentsiaalkujul
 • Milline on üldistatud ohmi seadus ahela osa kohta. Joonistage ahela osa koos
 • vastavate tähistega
 • Joonistage antud vooluringi potensiaali kvalitatiivne diagram lugedes punkti A
 • potensiaali nulliks
 • Lähtudes üldistatud ohmi seadusest tuleta Kirchoffi teine reegel. Skeem
 • Tuletage vooluallika kasuteguri valem
 • Tuletage takistusel R eralduv võimsuse arvutamise valem
 • Lähtudes välisahelas eralduva võimsuse arvutamise valemist, leidke millise
 • välisahela takistuse R korral on võimsus maksimaalne
 • Lähtudes Newtoni II seadusest, tuletage Ohm’i seadus diferentsiaalkujul
 • Lähtudes elekytroni kineetilise energia avaldisest ja keskmise suunatud liikumise
 • kiiruse valemist, tuletage Joule-Lenz’i seadus diferentsiaalkujul
 • Andke Lorentzi jõu täielik valem ja joonistage laengule rakendatavad kõik vektorid
 • koos valemis esinevate nurkadega
 • Tuletage Biot’-Savart’-Laplace’i seadus lähtudes punktlaengu magnetinduktsiooni
 • avaldisest
 • Tuletage sirgvoolu magnetinduktsiooni valem.Tehke vastav joonis koos tähistega
 • Kasutage B.S.L. seadust
 • Tuletage koguvooluseadus. Tehke vastav joonis koos tähistega.Kasutage antud
 • tsirkulatsiooni avaldist ja sirgvoolu magnetinduktsiooni avaldist
 • Leidke solenoidi magnetinduktsiooni valem
 • Leidke toroidi magnetinduktsiooni valem
 • Lähtudes Lorentzi jõu valemist ja joonisest, tuletage Ampere’i jõu valem
 • Lähtudes joonisest, mida tuleb täiendada jõududega, tuletage vooluga kontuurile
 • mõjuva jõumomendi avaldis ja defineerige kontuuri magnetmoment
 • Kasutades allolevat joonist, tuletage töö avaldis vooluga juhtme liikumisel
 • homogeenses magnetväljas
 • Kasutades allolevat joonist, tuletage töö avaldis vooluga kontuuri liikumisel
 • Lähtudes töö üldavaldisest magnetväljas, tuletage töö avaldis vooluga kontuuri
 • pöördumisel magnetväljas
 • Mis on magneetuvus? Mis on magnetväljatugevus ja miks see on vajalik suurus?
 • Mis on suhteline magnetiline läbitavus?
 • Kuidas klassifitseeritakse magneetikud?
 • Kasutades allolevat joonist tuletage Faraday elektromagnetilise induktsiooni
 • seadus
 • Kasutades allolevat joonist, tuletage kontuuris tekkiva elektromotoorse jõu avaldis
 • selle ühtlasel pöörlemisel
 • Mis on kontuuri induktiivsus? Kasutades allolevat joonist, tuletage pika solenoidi
 • induktiivsuse arvutamise valem
 • Mis on omainduktsiooni elektromotoorjõud? Andke avaldis kõige üldisemal kujul
 • Mis on vastastikune induktsioon? Millest sõltub vastastikune induktiivsus?
 • Kasutades transformaatori skeemi, tuletage allolevad seosed
 • Lähtudes allolevast seosest, tuletage solenoidi magnetvälja energia avaldis
 • Kasutades allolevat solenoidi induktiivsuse valemit ja solenoidi magnetvälja
 • energia valemit, tuletage magnetvälja energiatiheduse valem
 • Mis on pööriseline elektriväli? Lähtudes Faraday elektromagnetilise induktsiooni
 • seadusest, tuletage alltoodud valem
 • Mis on nihkevool? Kasutades alltoodud lähtepunkte, tuletage nihkevoolu avaldis
 • Esitage Maxwelli võrrandid integraalkujul
 • Tuletage laengu võnkumise võrrand võnkeringi jaoks.Lähtuge Ohm’i seadusest
 • suletud ahela kohta
 • Joonistage ainult aktiivtakistust sisaldava vahelduvvoolu ahela vektordiagramm
 • On antud pinge. Milline on vool?
 • On antud ahelale rakendatud pinge. Milline on vool selles ahelas? Mis on
 • induktiivtakistus? Joonistage induktiivsust sisaldava ahela vektordiagramm
 • Milline on vool? Mis on mahtuvustakistus? Joonistage vastav vektordiagramm
 • Kujutage alloleva jadaahela vektordiagramm pingete ja voolude kohta
 • Tuletage vahelduvvoolu ahela hetkvõimsuse valem
 • Lähtudes vahelduvvoolu hetkvõimsuse valemist, tuletage vahelduvvoolu keskmise
 • võimsuse valem
 • Teades elektromagnetilise laine energia ruumtiheduse avaldist, tuletage seos
 • elektriväljatugevuse ja magnetväljatugevuse vahel
 • Modifitseerige allolevat avaldist nii, et kaoks summa. Kuidas avaldub
 • elektromagnetilise laine kiirus vaakumis?
 • Lähtudes allolevast seosest, tuletage Poyntingi vektori valem. Mis on Poyntingi
 • vektori ühik SI-s?
 • Mis on valguskiir, valguskimp ja nimetage nendega seotud seadused?
 • Formuleerige ja sõnastage valguse peegeldumis- ja murdumisseadus. Tehke
 • joonised koos tähistega
 • Mis on täielik peegeldus? Joonis
 • valem, seletus, rakendused
 • Mis on Fermat’ printsiip? Optiline teepikkus kui järeldus Fermat’ printsiibist
 • Kasutades allolevast joonist, tuletage Fermat’ printsiibist lähtudes valguse
 • murdumisseadus
 • Mis on valgustugevus? Ühik SI-s. Mis on valgusvoog? Ühik SI-s
 • Mis on valgustatus? Ühik SI-s. Mis on heledus? Ühik SI-s
 • Miks on vaja valguse puhul interferentspildi saamiseks
 • koherentseid laineid? Miks loomulik valgus pole koherentne
 • Mis on ajaline ja ruumiline koherentsus?
 • Lähtudes joonisest, tuletage valguse interferentsi üldtingimused punktis M
 • Tuletage valem interferentsi tingimuste jaoks punktis x
 • Tuletage kiire 1 ja 2 optilise käiguvahe avaldis maksimumi ja miinimumi jaoks
 • Mis on lineaarselt polariseeritud valgus? Polarisatsioonitasand. Joonis
 • Mis on elliptiliselt polariseeritud valgus? Valem, selgitused
 • Malus’ seaduse tuletus. Miks loomuliku valguse täielikul polariseerimisel kaotame
 • intensiivsuse kaks korda
 • Brewsteri seadus. Valem, joonis ja seletus

Kommentaarid (3)


Indrek Ree: Sain sellega 82 punni ja tõstsin endal keskmist, niiet korralik asi :D
11:58 02-02-2014

Oskar Liblik: Väga hea
11:37 08-01-2016

16:20 18-12-2014


Sarnased materjalid

27
pdf
31
doc
24
pdf
18
pdf
11
doc
18
doc
18
doc
70
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto