Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused (0)

5 VÄGA HEA
 
Tallinna Tehnikaülikool

YFR0011 Füüsika I
eksamiküsimused ja vastused

2011
1. Mida uurib klassikaline füüsika ja millistest osadest ta koosneb?
Klassikaline füüsika uurib aine ja välja kõige üldisemaid omadusi ja liikumise seaduspärasusi. Valdkonda kuuluvad kvantme-
haanika, relativistlik kvantmehaanika, Newtoni (ehk klassikaline) mehaanika, erirelatiivsusteooria ja üldrelatiivsusteooria.
Uurimisprotsess algab vaatlustest/eksperimentidest, jätkub hüpoteesi püstitamisega, selle igakülgse tõestamisega ja lõpuks
teadusliku teooria koostamisega.
2. Mis on täiendusprintsiip?
Põhimõte, mis väidab, et ükski uus teooria ei saa tekkida täiesti tühjale kohale, vaid tekib vana teooria asemele või selle ül-
distuseks. Vana teooria on seega uue teooria piirjuhtum. Nii on omavahel seotud erinevad valdkonnad.
3. Mis on mudel füüsikas? Tooge kaks näidet kursusest.
Mudel on keha või nähtuse kirjeldamise lihtsustatud vahend, mis on varustatud matemaatiliste võrranditega. Mudel või-
maldab kirjeldada füüsikalise objekti antud hetkel vajalikke omadusi tõsiteaduslikult. Näiteks absoluutselt elastne keha, ab-
soluutselt mitteelastne keha, ainepunkt, punktmass.
4. Mis on mateeria ja millised on tema osad?
Mateeria on kogu meid ümbritsev loodus. Mateeria võib esineda ainena või väljana.
5. Mis on ruum ja aeg?
Ruum ja aeg on mateeria ning selle liikumise eksisteerimise ja iseloomustamise keskkond.
6. Mida tähendab aja ja ruumi homogeensus?
Aja homogeensus ­ vabade objektide (kehade) jaoks on kõik ajahetked samaväärsed. Ruumi puhul tähendab see seda, et
iga punkt ruumis on füüsikaliselt samaväärne. Seetõttu on minevikus avastatud ja kehtivad reeglipärasused kehtivad ka tu-
levikus, see tagab teadmiste kogumise võimalikkuse.
7. Loetlege vastastikmõjud tugevuse kahanemise järjekorras ja nimetage mõju kandja.
Nimetus Suhteline tugevus Käitumine ruumis Kandjad
Tugev / Gluuonid
Elektromagnetiline / Footonid
Nõrk / / Vahebosonid
Gravitatsiooniline / Gravitonid
8. Mis on vektor ja mis on skalaar?
Vektor on füüsikaline suurus, mille määrab suund, suurus ja rakenduspunkt. Skalaar on füüsikaline suurus, mille määrab ai-
nult suurus (arvväärtus). Vektorid on näiteks nihe, kiirus, kiirendus ja jõud. Skalaarid on näiteks temperatuur, mass ja tihe-
dus.
9. Andke vektorite graafiliselt liitmise kaks moodust.
Esimesel juhul viiakse (suunda ja pikkust muutmata) üks vektor
teise lõpppunkti. Vektorite summavektor algab esimese algu-
sest ja lõppeb teise vektori lõpus.
Teisel juhul pannakse mõlema vektori alguspunktid kokku ja
moodustatakse teise samasuguse vektoripaari lisamisel nendest
rööpkülik. Vektorite summavektor algab mõlema vektori algus-
punktist ja lõppeb selle vastasnurgas.
Vektorite liitmine on kommutatiivne, ehk
10. Kuidas lahutatakse vektoreid komponentideks ja miks on see vajalik?
Kuna vektorid on definitsiooni järgi mitme teljesuunalise liikumise ühendid, saab neid ka koordinaadistiku telgedesuunalis-
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #1 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #2 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #3 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #4 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #5 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #6 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #7 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #8 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #9 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #10 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #11 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #12 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #13 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #14 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #15 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #16 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #17 Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused #18
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-03-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
255 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
madinsadin Õppematerjali autor

Lisainfo

Teooria ametlike kordamisküsimuste vastused, kenade prinditavate joonistega.
füüsika , füüsika I , TTÜ , Mere , teooria , YFR0011 , vektor , võrrand , gaas

Mõisted

Sisukord

 • Tallinna Tehnikaülikool
 • YFR0011 Füüsika I
 • ⃗⃗⃗

Teemad

 • Mida uurib klassikaline füüsika ja millistest osadest ta koosneb?
 • Mis on täiendusprintsiip?
 • Mis on mudel füüsikas? Tooge kaks näidet kursusest
 • Mis on mateeria ja millised on tema osad?
 • Mis on ruum ja aeg?
 • Mida tähendab aja ja ruumi homogeensus?
 • Loetlege vastastikmõjud tugevuse kahanemise järjekorras ja nimetage mõju kandja
 • Nimetus
 • Suhteline tugevus
 • Käitumine ruumis
 • Kandjad
 • Mis on vektor ja mis on skalaar?
 • Andke vektorite graafiliselt liitmise kaks moodust
 • Kuidas lahutatakse vektoreid komponentideks ja miks on see vajalik?
 • Mis on vektori projektsioon teljel ja miks on seda vaja?
 • Kuidas konstrueeritakse ühikvektor ja miks see on vajalik?
 • Mis on vektorite skalaarkorrutis? Tooge kursusest kaks näidet
 • Mis on vektorite vektorkorrutis? Joonis ja kaks näidet kursusest
 • Mis on taustsüsteem? Joonisel on kujutatud üks keha kahel erineval ajahetkel. Joonistage taustsüsteem, kohavektorid ja
 • nihkevektor koos tähistusega
 • Mis on hetkkiirus, keskmine kiirus? Kuidas arvutada teepikkust üldiselt?
 • Mis on liikumisvõrrand? Mis on liikumiste sõltumatuse printsiip?
 • Lähtudes kiirenduse ja kiiruse definitsioonist, tuletage liikumisvõrrand
 • Elimineerige alljärgnevatest võrranditest aeg ja ilmutage ilma ajata kinemaatilisi suurusi siduv valem
 • On antud Galilei teisendused. Joonistage nendele teisendustele vastavad taustsüsteemid ja leidke seos kiiruste vahel
 • Kujutage joonisel, kus on kujutatud ringjooneline trajektoor, järgmised suurused: kohavektor, joonkiiruse vektor, pöör
 • denurk, pöördenurga vektor, nurkkiiruse vektor
 • Andke nurkkiiruse ja nurkkiirenduse definitsioonvõrrandid. Milline on kiireneva pöördliikumise põhivõrrand? Kasutage
 • kiireneva kulgliikumise liikumisvõrrandit eeskujuna
 • Lähtudes seosest pöördliikumist iseloomustavate suuruste vahel, tuletage seos kiiruste vahel
 • Lähtudes seosest kiiruste vahel, tuletage seos kiirenduste vahel, nimetage need ja tehke joonis vektorite kohta
 • Lähtudes normaalkiirenduse valemist, tuletage normaalkiirenduse valemid, mis sisaldavad pöörlemisraadiust
 • Sõnastage Newtoni seadused ja andke valemid
 • Newtoni I seadus
 • Newtoni II seadus
 • Newtoni III seadus
 • Mis on vaba keha diagramm ja miks on see kasulik?
 • Lähtudes kiiruste liitmise seadusest, tuletage seos kiirenduste vahel ja formuleerige relatiivsusprintsiip. Identifitseerige
 • lähtevalemis olevad kiirused
 • Lähtudes Newtoni II seadusest kiirenduse kaudu, andke see impulsi mõistet kasutades. Mis on jõuimpulss?
 • Tõestage, et isoleeritud süsteemis on impulss jääv
 • Mis on töö ja võimsus? Andke valemid
 • Millised on konservatiivsed ja dissipatiivsed jõud? Andke ka valemid
 • Andke kuivhõõrdumise hõõrdejõu arvutamise valem, selgitage suurused ja kujutage kuivhõõrdejõu sõltuvust kiirusest
 • graafikul
 • Mis on energia? Lähtudes töö valemist, tuletage kineetilise energia valem
 • Lähtudes raskusjõu väljast, tuletage potentsiaalse energia valem
 • Lähtudes Hooke’i seadusest, tuletage potentsiaalse energia valem elastsusjõu korral
 • Mis on tsentraalne jõud? Andke üldistatud valem elastsusjõu, gravitatsioonijõu ja Coulomb’i jõu jaoks
 • Elastsusjõud
 • Gravitatsioonijõud
 • Coulomb’i jõud
 • Tõestage, et isoleeritud süsteemi koguenergia on jääv, lähtudes alljärgnevast süsteemi määratlusest
 • Kujutage graafiliselt elastselt deformeeritud keha koguenergia, kineetiline energia ja potentsiaalne energia, lähtudes
 • elastse deformatsiooni potentsiaalse energia avaldisest
 • Millistel koordinaatidel on keha püsivas tasa
 • Missuguses piir
 • konnas võib keha viibida?
 • Tuletage jõu ja potentsiaalse energia vaheline seos, lähtudes töö valemist
 • Mis on absoluutselt elastne põrge? Andke vastavad jäävusseadused kahe keha näitel
 • Mis on absoluutselt mitteelastne põrge? Andke vastavad jäävusseadused kahe keha näitel
 • Mis on jõuvälja väljatugevus, jõujoon, potentsiaal, ekvipotentsiaalpind? Lähtuge gravitatsiooniseadusest
 • Mis on inertsjõud? Kuidas näeb välja Newtoni II seadus inertsjõu olemasolul?
 • Mis vahe on kaalul ja raskusjõul? Mis on kaaluta olek ja ülekoormus? Andke valemid
 • Joonisel on keha paigal pöörleval karussellil. Vaadelge kehale mõjuvaid jõude mitteinertsiaalses taustsüsteemis. Kujuta
 • ge kõik kiirused, kiirendused ja jõud ja andke jõudude arvutamise valemid
 • Mis on disbalanss ja kuidas seda arvutatakse?
 • Coriolise jõu valem on antud. Kujutage need vektorid keha jaoks, mis liigub põhjapoolkeral läänest itta
 • Milline näeb välja parandatud Newtoni II seadus kõikide inertsjõududega?
 • Lähtudes isoleeritud süsteemi masskeskme võrrandist, tõestage see
 • Lähtudes kulgliikumise kineetilisest energiast, tuletage pöördliikumise kineetilise energia valem. Mis on inertsimoment?
 • Milles seisneb Steineri teoreem? Joonis ja valem
 • Mis on jõumoment? Valem ja joonis vektorite kohta
 • Lähtudes töö avaldisest kulgliikumisel, tuletage töö avaldis pöördliikumisel. Tehke joonis
 • Lähtudes töö avaldisest pöördliikumisel, tuletage võimsuse arvutamise valem pöördliikumisel
 • Mis on impulsimoment? Valem ja kujutage vektorid joonisel
 • Lähtudes impulsimomendi kahest definitsioonist tuletage pöördliikumise põhiseadus kahel kujul (Newtoni II seadus)
 • Lähtudes pöördliikumise põhiseaduse definitsioonist, tõestage impulsimomendi jäävuse seadus
 • Tuletage vedeliku- või gaasisamba rõhu arvutamise valem
 • Formuleerige Pascal’i seadus
 • Formuleerige Archimedese seadus. Tuletage valem üleslükkejõu arvutamiseks vedelikku asetatud kuubi näitel
 • Lähtudes alljärgnevast joonisest, tuletage vedeliku voolamise pidevuse võrrand
 • Formuleerige Bernoulli seadus ja nimetage võrrandis esinevad liidetavad. Mis on nende põhjuseks?
 • Kasutades alljärgnevat joonist, tuletage harmooniliselt võnkuva keha võrrand s.o. liikumisvõrrand ja perioodi arvutamise
 • valem
 • Kasutades alljärgnevat joonist, tuletage füüsikalise pendli perioodi arvutamise valem
 • Kasutades füüsikalise pendli perioodi arvutamise valemit, tuletage matemaatilise pendli võnkumise võrrand
 • On antud sumbuva võnkumise võrrand. Ilmutage siit sumbuvustegur ja defineerige see. Mis on sumbuvuse logaritmiline
 • dekrement?
 • Graafikul on kaks resonantskõverat. Kumb sumbuvustegur on suurem? Mida tähendab
 • ? Mis on resonants?
 • Kujutage alljärgnev võnkumine vektordiagrammina
 • Lähtudes alljärgnevatest valemitest, tuletage tuiklemise võrrand
 • Mis on laine, ristlaine, pikilaine, lainefront, samafaasipind? Mis vahe on lainefrondil ja samafaasipinnal?
 • Lähtudes joonisest, tuletage laine levikut kirjeldav võrrand
 • Lähtudes konstantse faasi tingimusest laines, tuletage faasikiiruse valem
 • Mis on lainevõrrand? Lähtudes laine levikut kirjeldavast võrrandist, tuletage see. (Näpunäide: alustuseks leidke teist
 • järku tuletised aja ja koordinaadi järgi ning seejärel elimineerige võrranditest faas)
 • Mis on lainete interferents? Millised lained on koherentsed?
 • Lähtudes interfereeruvate lainete amplituudi leidmise üldvalemist, tuletage maksimumi ja miinimumi tingimus
 • Mis on lainete difraktsioon ja millise printsiibiga seda seletatakse? Tehke seletav joonis
 • Millised on Einsteini erirelatiivsusteooria kaks postulaati?
 • Lähtudes sündmuse definitsioonist ja Galilei teisendustest, tuletage erirelatiivsusteooria koordinaatide teisendus
 • valemid
 • Lähtudes koordinaatide teisendustest, tuletada erirelatiivsusteooria aegade teisendusvalemid
 • Mida uurib molekulaarfüüsika? Mida uurib termodünaamika?
 • Mis on aatommass, molekulmass, mool ja molaarmass?
 • Mis on ideaalne gaas?
 • Lähtudes ideaalse gaasi olekuvõrrandist, leidke seos isotermilise protsessi oleku kirjeldamiseks. Tehke graafik
 • Lähtudes ideaalse gaasi olekuvõrrandist, leidke seos isohoorilise protsessi oleku kirjeldamiseks. Tehke graafik
 • Lähtudes ideaalse gaasi olekuvõrrandist, leidke seos isobaarilise protsessi oleku kirjeldamiseks. Tehke graafik
 • Lähtudes joonisest, tuletage molekulaarkineetilise teooria põhivõrrand
 • Lähtudes Maxwelli jaotusseadusest, leidke tõenäoseim kiirus
 • Lähtudes alljärgnevatest seostest, tuletage baromeetriline valem
 • Lähtudes alljärgnevatest seostest, tuletage Boltzmanni jaotusseadus. Elimineerige ka gaasi universaalkonstant
 • Mis võrrandiga on tegemist? Seletage tähised
 • Mis võrrandiga on tegemist? Seletage tähised
 • Mis võrrandiga on tegemist? Seletage tähised
 • Mis on vabadusastmed ideaalse gaasi molekulidele rakendatuna?
 • Teades ühe vabadusastme kohta tulevat energiat, andke ideaalse gaasi siseenergia valem
 • Milline on termodünaamika I seadus? Valem ja tähiste seletused
 • Lähtudes töö valemist, tuletage gaasi töö valem
 • Mis on soojusmahtuvus, erisoojus, moolsoojus? Valemid
 • Kuidas leitakse töö isohoorilisel protsessil? Kasutage lähtepunktina alljärgnevaid seoseid
 • Kuidas leitakse töö isobaarilisel protsessil? Kasutage lähtepunktina alljärgnevaid seoseid
 • Mis on adiabaatilise protsessi tunnus? Võrrand
 • teljestikus otsetsükkel ja pööratud tsükkel. Milline on tehtud töö nendes tsüklites?
 • Kuidas leitakse soojusprotsessi kasutegur? Missugune on pööratav ja missugune on mittepööratav protsess?
 • Joonistage soojusmasina ja külmutusmasina skeem koos soojusvoogude tähistega ja temperatuuridega
 • Tooge vähemalt kolm termodünaamika II seaduse formuleeringut
 • teljestikus koos protsesside nimetamisega, soojushulkadega ja tempera
 • tuuridega ja kasuteguri valemiga. Mille poolest on Carnot’ tsükkel tähelepanuväärne?
 • Mis on termodünaamiline temperatuuriskaala? Lähtudes kasuteguri valemitest, näidake, et temperatuure saab võrrelda
 • soojushulkade kaudu. Miks see on tähtis?
 • Mis on entroopia? Valem. Milline on entroopia statistiline tõlgendus? Valem. Mis on termodünaamiline tõenäosus?

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

49
pdf
4
pdf
52
pdf
15
doc
24
docx
69
docx
414
pdf
109
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto