Euroopa Liit (2)

5 - VÄGA HEA (2)
10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti. Loe siit kuidas punkte saada
~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Kuupäev, millal dokument üles laeti
144 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Õppematerjali autor

Lõik materjalist

1)Eur integratsiooni idee algus, põhjendused integratsioonivajadusele. Idee algus:

• 1923.a. Pani Euroopa liikumise Austria esindaja Coudenhove -Kalergi üleskutse Euroopa Ühendriikide moodustamiseks • 1929.a. Prantsuse välisminister Saksa kolleegi toetusel tegi Rahvaste Liidu konverentsil ettepaneku luua Euroopa Liit Rahvaste Liidu raames. • 1946.a. W. Churchill – Euroopa vajab mingit liiki Euroopa Ühendriike • 1948.a. moodustati Beneluxi Tolliliit põhjendus : • Euroopa arusaam oma nõrgast positsioonist Teise maailmasõja järgses maailmas • Kindel soov edaspidi ära hoida uue sõja tekkimise võimalus Euroopas • Missioon – luua parem, vabam ja õiglasem maailm, kus rahvusvaheline suhtlemine on paremini korrastatud

2)esimesed riikideülesed organisatsioonid Eur-s, nende loomise eesmärk.

Marshalli plaan , Euroopa Taastamise Programm, 1948.a. • Põhja-Atlandi Pakt ( NATO ), 1949.a. • Marshalli plaanist kasvas välja Euroopa Majandus - ja Koostöö organisatsioon ( OEEC ), mis peale USA ja Kanada liitumist nimetati ümber Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniks ( OECD ) • Lääne-Euroopa Liit (WEU), 1954.a. – tugevdamaks julgeoleku-alast koostööd Euroopa riikide vahel. • Warssavi Pakt (Sõpruse, Koostöö ja Vastastikuse Abistamise Leping), 1955.a. – sotsialismimaade sõjaline liit

3)EL loomine(lepingud, eesmärgid). Põhineb järgmistel koostöö lepingutel:

• Vastastikuse Majandusabi Nõukogu (VMN), 1949.a. Euroopa Söe - ja Terasekoondis (ECSC), 1951.a. Prantsusmaa välisministri R. Schumani ettepanek luua Euroopa Söe ja Terasekoondis. • Euroopa Aatomienergiaühendus ( EURATOM ), 1957.a. • Euroopa Majandusühendus (EEC), 1957.a. • Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon ( EFTA ) 1960.a. EL eesmärgid: Euroopa Ühenduse ülesandeks on ühtse turu ja liikmesmaade majanduspoliitikate progresseeruva lähendamise kaudu edendada Ühenduse majandustegevuse harmoonilist arengut, jätkuvat ja tasakaalustatud laienemist, tõsta stabiilsust, elanike elustandardit ja tihendada sidemeid Liidu liikmete vahel.

4)EL lepingu struktuur (3 sammast)

• Esimene tugisammas sisaldab majanduskoostöö d, mille eesmärgiks on ühise turu loomine. Ta koosneb nii EÜ varasematest vormidest kui ka plaanitud majandus- ja rahaliidu reeglitest. Ta hõlmab majandus- ja rahaliitu ning suurendab EL võimkonda keskkonnakaitse , teadusuuringute ja tehnoloogia , hariduse ja koolituse valdkonnas. • Teine tugisammas koosneb ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast ning annab neile valdkondadele seadusliku jõu. • Kolmas tugisammas hõlmab koostööd õiguslikes ja siseküsimustes nagu immigratsiooniprobleemid, asüülitaotlused, piiriprobleemid ning koostöö politseijõudude vahel.

6)EL institutsioonid, nende ülesanded, mõjuvõim

PARLAMENT .Otseste valimiste kaudu viieks aastaks moodustatav EL juhtimisorgan 1979. aastast alates, käesoleval ajal koosneb 626 liikmest, olles säärasena suurim rahvusvaheline parlament maailmas. Olles 370 miljoni kodaniku esindaja, on Europarlament poliitiline juhtj õud , mis peab algatama uusi poliitilisi arenguid.Parlament on ka järelevalveorgan, millel on õigus kinnitada määramised Euroopa Ühenduste Komisjoni ja seda laiali saata, milleks on nõutav 2/3 häälteenamus.Parlament hääletab/kinnitab EÜ Komisjoni programmi ja juhib EL poliitikat, esitades suulisi ja kirjalikke järelepärimisi EÜ Komisjonile ja Euroopa Nõukogule (näiteks esitati 1994. aastal 3900 kirjalikku küsimust). Parlament võib asutada uurimiskomiteesid EL kodanikelt laekunud kaebuste uurimiseks. Euroopa Parlament koos Euroopa Nõukoguga moodustab

Lisainfo

Spikker
euroopa liit

Kommentaarid (2)


qut: Pole väga hea, segane.
17:12 19-11-2011

kadi ---------: oli abi
18:44 31-10-2012


Sarnased materjalid

6
doc
7
doc
35
ppt
7
ppt
14
doc
6
doc
27
doc
70
doc


T e a t a   v e a s t