Euroopa Liit-ülevaade (0)

5 Hindamata
 

RIIGIÕPETUSE ISESEISEV TÖÖ NR.3

Milline on EL tunnuslause ?
Euroopa Liidu juhtlause on „Ühinenud mitmekesisuses”. Juhtlause sümboliseerib seda, kuidas
eurooplased on ühinenud ELiks, et töötada rahu ja heaolu nimel, ning kuidas samal ajal kontinendi
paljud erinevad kultuurid, traditsioonid ja keeled rikastavad nende elu.

Millal tähistatakse Euroopa päeva ja miks just siis?
9. mail 1950 esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman idee, mida peetakse Euroopa Liidu
loomise alguseks. Seepärast tähistatakse 9. maid kui ELi rajamise seisukohast kõige olulisemat
päeva.

Milline on EL lipp ?
Ringi moodustavad 12 tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste ühtsust, solidaarsust ja nende vahel
valitsevat harmooniat.

Milline heliteos on EL hümniks?
ELi sümboliseeriv meloodia pärineb Ludwig van Beethoveni 1823. aastal loodud 9. sümfooniast.
88% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Euroopa Liit-ülevaade #1 Euroopa Liit-ülevaade #2 Euroopa Liit-ülevaade #3 Euroopa Liit-ülevaade #4 Euroopa Liit-ülevaade #5 Euroopa Liit-ülevaade #6
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-04-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
3 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kaizzzu Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Milline on EL tunnuslause ?
 • Millal tähistatakse Euroopa päeva ja miks just siis ?
 • Milline on EL lipp ?
 • Milline heliteos on EL hümniks ?
 • Milline on EL ühisraha ja mitmes riigis on see kasutusel ?
 • Millised need on ?
 • Milliseid keeli kasutab menetluskeeltena Euroopa Komisjon ?
 • Milline on EL eesistujariik (6 kuud) ?
 • Millised on tema prioriteedid ?
 • Kes on Europarlamendis tähtsaim tegelane ja kelle poolt ta ametisse valitakse ?
 • Mitmeks aastaks valitakse Europarlamendi saadikuid ja kus seda teha saab ?
 • Kes esindavad hetkel Eestit Europarlamendis (2014 - 2019 ) ?
 • Milline Euroopa Parlamendis ?
 • Millises ELi institutsioonis meeldiks Sulle endale töötada ja miks ?
 • Mis on EL aluslepingud ja miks nimetatakse neid esmasteks õigusaktideks ?
 • Mis on teisesed õigusaktid ?
 • Mis vahe on järgmistel Euroopa õigusaktidel: direktiividel, määrustel ja otsustel ?
 • Mis on ELis raha ümberjagamise peamine eesmärk ?
 • Millised valdkonnad on need, mida EL rahaliselt toetab ?
 • Mitme aasta peale koostatakse ELis finantsplaan ?
 • Millistest osadest koosneb ühe liikmesriigi panus ELi eelarvesse ?
 • Kuidas iseloomustaksid Eesti panust ELi ja sealt saadavate toetuste suhet ?

Mõisted

Teemad

 • RIIGIÕPETUSE ISESEISEV TÖÖ NR.3
 • Euroopa Liidu juhtlause on „Ühinenud mitmekesisuses”. Juhtlause sümboliseerib seda, kuidas
 • eurooplased on ühinenud ELiks, et töötada rahu ja heaolu nimel, ning kuidas samal ajal kontinendi
 • paljud erinevad kultuurid, traditsioonid ja keeled rikastavad nende elu
 • mail 1950 esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman idee, mida peetakse Euroopa Liidu
 • loomise alguseks. Seepärast tähistatakse 9. maid kui ELi rajamise seisukohast kõige olulisemat
 • päeva
 • Ringi moodustavad 12 tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste ühtsust, solidaarsust ja nende vahel
 • valitsevat harmooniat
 • ELi sümboliseeriv meloodia pärineb Ludwig van Beethoveni 1823. aastal loodud 9. sümfooniast
 • Euro on enamikus ELi liikmesriikides kasutatav ühisraha. Euro on ühisrahaks 18 riigis 28st ELi
 • liikmesriigist ning seda kasutavad iga päev umbes 334 miljonit inimest
 • EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIGID
 • EUROOPA LIIDU TÖÖKEELED
 • Bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta
 • poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja
 • ungari keel
 • Inglise, prantsuse ja saksa keeli
 • EL INSTITUTSIOONID JA NENDE TOIMIMISLOOGIKA
 • Euroopa Liidu Nõukogu
 • Nõukogu koosseisu kuuluvad 28 liikmesriigi ministrid
 • Nõukogu tähtsamateks ülesanneteks on
 • majandus-, välis- ja julgeolekupoliitika kooskõlastamine, rahvusvahelised kokkulepped ja eelarve
 • Otsuste langetamisel tuleb arvestada ka Euroopa Parlamendi arvamusega. Nõukogu istungite
 • juhataja valitakse kuueks kuuks. Hetkel juhib EL Nõukogu istungeid Itaalia
 • Ühehäälne otsus on vajalik põhimõttelistes küsimustes. Kvalifitseeritud häälteenamus on vajalik
 • üldisel Nõukogu hääletusel
 • Nõukogu töötab Belgias, Brüsseli
 • linnas. Istungeid valmistab ette
 • peamiselt peasekretariaat
 • Euroopa Liidu ametlik institutsioon ja tähtsaim organ. Seda
 • nimetatakse ka tippkohtumisteks kuna osalevad riigipead
 • valitsuste juhid
 • Tippkohtumisel
 • arutatakse
 • aktuaalseid rahvusvahelisi küsimusi
 • Euroopa Ülemkogu juhib hetkel eesistuja Herman
 • Van Rompuy
 • töötab samuti Brüsselis. Selle koosseisu moodustavad peadirektoraadid ja
 • talitused. Komisjoni juhivad 28 volinikku, kelle määrab ametisse Euroopa Komisjoni president
 • Komisjoni meeskonnale on vajalik ka Euroopa Parlamendi
 • nõusolek. Komisjoni tööd juhib kuni okt
 • Jean-Claude Juncker
 • Volinike ametiaeg on
 • aastat
 • Nad vastutavad
 • Euroopa Parlamendi
 • Euroopa Komisjon seisab terve
 • EL huvide eest ning tema 3 peamist ülesannet on
 • EL õigusaktide
 • rakendamine, järelvalve ja uute õigusaktide väljatöötamine, ELi eelarve haldamine ning
 • läbirääkimiste pidamine ELi mittekuuluvate riikidega
 • Euroopa Komisjoni tööd aitavad korraldada ka
 • peadirektoraadid ja talitused
 • Komisjonil on
 • esindused
 • ka igas liikmesriigis ning paljudes
 • teistes
 • riikides
 • Euroopa Parlament
 • Eesti Vabariigi Riigikogu Euroopa Parlament
 • Erinevused
 • Sarnasused
 • Vasta küsimustele
 • suurendada tööhõivet ELis ja keskenduda rändele kui prioriteedile
 • arutada ELi ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat
 • edendada jätkusuutlikku majanduskasvu seoses messiga Expo Milan 2015
 • toetada jätkuvalt tööstust, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd)
 • Itaalia eesmärk on tugevdada integratsiooni ja poliitilist liitu ELis, et saavutada pikemas
 • perspektiivis tugev ja jätkusuutlik majanduskasv
 • liige
 • Euroopa Rahvapartei fraktsioon (218 kohta), Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon
 • kohta), Euroopa Konservatiivide ja reformistide fraktsioon (71 kohta
 • Tähtsaim tegelane president Martin Schulz, kes valitakse ametisse parlamendi liikmete poolt
 • Liikmed valitakse 5 aastaks. Valimised toimuvad elukohajärgses valimisjaoskonnas ning valimised
 • toimuvad igas riigis samaaegselt
 • Kaja Kallas
 • Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
 • Eesti Eesti Reformierakond
 • Tunne Kelam
 • Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
 • Eesti Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
 • Marju Lauristin
 • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 • Urmas Paet
 • Eesti Reformierakond
 • Indrek Tarand
 • Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
 • Eesti Sõltumatu
 • Yana Toom
 • Eesti KE
 • Täida lüngad
 • asub Luxemburgis
 • Selle koosseisus on 28
 • kohtunikku (1 igast liikmesriigist ja
 • kohtujuristi. Euroopa Kohtu otsused on liikmesriikidele
 • kohustuslikud
 • Euroopa Kohus tegeleb EL institutsioonide, ettevõtjate, liikmesriikide ja eraisikute kaebuste
 • lahendamisega. Vastutab EL seadusandluse arendamise eest
 • asub Saksamaal
 • Frankfurdis
 • Tema ülesanded on korraldada ühist
 • rahapoliitikat euroala liikmesriikides, tagada euro ostujõud, teostada koostöös liikmesriikide
 • keskpankadega europiirkonna rahapoliitika järelevalvet
 • Euroopa Keskpankade süsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank ja EL-i kõigi 28 liikmesriigi
 • keskpangad, ka euroga mitteliitunud riikide pangad
 • Euroopa Keskpanka juhib hetkel
 • Mario Draghi
 • põhitegevus keskendub
 • kontrollimisele, kas EL kõik tulud on
 • laekunud
 • ning kulutused tehtud seaduslikul ja sihipärasel moel
 • esindab Euroopa Liidus
 • ELi regiooni ja linnu
 • Ta annab nõu
 • õigusaktide
 • ja poliitika kohta ja peab tegelema ka kohalike ametiasutuste kaasamisega Euroopa Liidu
 • küsimustega
 • esindab
 • kodanikuühiskonna huvigruppe EL-s
 • Ülesanded on
 • nõuandmine uute EL-i õigusaktide ja poliitika kohta ja edendada kodanikuühiskonna
 • kaasamist EL-i asjadesse
 • Euroopa ombudsmani
 • Temagi peab
 • peab uurima EL-i institutsioonide haldusomavoli (näiteks põhjendamatuid viivitusi
 • teabe andmisest keeldumist, diskrimineerimist) puudutavaid kaebusi
 • Millises ELi institutsioonis meeldiks Sulle endale töötada ja miks?
 • Euroopa Personalivaliku Amet, kuna see seostub minu valitud personalitöö suunaga
 • sekretäriõppes
 • EUROOPA LIIDU ÕIGUSLIK TOIMIMINE
 • Alusleping on siduv kokkulepe ELi liikmesriikide vahel. Selles sätestatakse eesmärgid ELi tasandil
 • ELi institutsioonide eeskirjad ning see, kuidas otsuseid tehakse. Samuti sätestatakse aluslepingus
 • ELi ja tema liikmesriikide vahelised suhted. Euroopa Liidu aluseks on õigusriigi põhimõte. See
 • tähendab seda, et iga ELi tasandil võetav meede põhineb aluslepingutel, mille kõik ELi
 • liikmesriigid on vabatahtlikult ja demokraatlikult heaks kiitnud
 • Teisesed õigusaktid on direktiivid, määrused ja otsused, mis põhinevad esmastel õigusaktidel ehk
 • aluslepingutel
 • direktiividel, määrustel ja otsustel
 • Määrus- on siduv õigusakt. Seda tuleb tervikuna kohaldada kogu ELis
 • Direktiiv- on õigusakt, milles sätestatakse eesmärk, mille ELi liikmesriigid peavad saavutama
 • Otsus- on siduv nende jaoks, kellele see on adresseeritud (nt ELi liikmesriik või mõni üksik ettevõte)
 • ning see on otseselt kohaldatav
 • EUROOPA LIIDU EELARVE
 • Vasta küsimustele
 • Elutaseme tõstmine vaesemates piirkondades ja toiduohutuse tagamine
 • Tegevused alates maaelu arengust ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitse ja inimõiguste
 • edendamiseni
 • aastaks
 • Põllumajandusmaksud ja tollid- põllumajandusmaksud kehtestatakse ELi mittekuuluvate
 • riikide põllumajandustoodangu importimisele. Ka tollimaksud kogutakse kaubavahetusest
 • kolmandate riikidega
 • Maksustataval käibel põhinevad omavahendid- liikmesriigid kannavad maksustatavalt
 • käibelt ELi eelarvesse kindla protsendi ühtlustatud käibemaksubaasist
 • Rahvamajanduse kogutulul (RKT) põhinevad vahendid- seda maksu arvestatakse
 • rahvamajanduse kogutulult proportsionaalselt liikmesriikide RKT osakaalule EL ühises
 • RKT-s (rikkamad riigid maksavad rohkem, vaesemad vähem). Praegusel ajal pärineb
 • suurem osa ELi sissetulekutest RKT-lt arvestatud maksudest
 • Muud tulud: Euroopa Liidu lisasissetulekuallikaks on näiteks ELi teenistujate palkadelt
 • kogutud maksud ning ELi abiraha mittesihipärase kasutamise või ettevõtete poolt
 • vabakonkurentsi nõude rikkumise eest tasutud trahvid
 • Summast, mis on eelarvesse makstud ja millest on maha arvatud saadud toetused ja abi
 • Sellel on olnud omad plussid ja miinused- palju on saadud ehitada ja arendada nende rahade eest
 • samas on kadunud teatud vabadus ise otsustada ning tuleb teatud seadusi järgida Euroopa Liidu
 • tasandil

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

23
docx
3
docx
38
docx
44
doc
10
docx
5
docx
10
docx
4
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto