Euroopa Liidu vastused (0)

5 VÄGA HEA
 
KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009
NB! Allolevad kordamisküsimused ei vasta üks-üheselt nendele, mis tulevad eksamil, vaid pigem
annavad ette need teemad-aspektid, millele tuleks materjali läbitöötamisel eelkõige keskenduda.
(1) Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL 'idalaienemine', Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL
õiguslikud alused
1. Peale II maailmasõda Euroopa integratsiooni tinginud peamised faktorid
EL tekkimise eeldused (vajadus)
* II maailmasõja järgne majanduslik ülesehitustöö
* Vajadus rahu kindlustamiseks ja poliitilise stabiilsuse
tagamiseks Euroopas
* Nn "Saksamaa küsimus" (vajadus rahumeelseks
kaasamiseks, k.a. kommunismivastasesse võitlusse;
soov välistada Saksamaa varjatud taasrelvastumine)
* Vajadus vastu seista NSVL ekspansionismile; kartus
kommunismi levimise eest Lääne-Euroopasse
* USA sekkumine: soov ja huvi luua jõukas, rahumeelne ja
ühendatud Euroopa (esialgu Lääne-Euroopa)
2. Poliitilise koostöö peamised tähised enne ESTÜ (Euroopa Söe- ja Teraseühenduse) asutamist
Integratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist
* 1946 W. Churchill ja Euroopa Ühendriigid
* 1948 Lääneliidu loomine (UK, FRA, Benelux)
* 1949 NATO loomine
* 1949 Euroopa Nõukogu (The Council of Europe)
3. Majandusliku koostöö peamised tähised enne ESTÜ asutamist
Integratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist
* 1947 Marshalli plaan
* 1948 Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (OEEC) loomine
4. Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamise peamised motiivid
1951/52 Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine
1) Majandusliku ja poliitilise koostöö tugevdamine aitas Lääne-Euroopas vältida Prantsusmaa ja
Saksamaa ajaloolist vastasseisu. Riikideülese söe- ja teraseühenduse loomine aitas pingeid
maandada ning Saksamaa võimu üle suhtelise kontrolli saavutada.
2) Leping allutas sõjapidamiseks vajalikud tööstusharud ühisele riikideülesele kontrollile, mis muutis
sõdade puhkemise liikmesriikide vahel tulevikus materiaalselt samahästi kui võimatuks.
3) Tootmine antud sektoris muutus tõhusamaks, tõukas tagant Euroopa tööstuslikku arengut.
5. ESTÜ lepingu peamised eesmärgid
Lepingu eesmärk
- Kiirendada majanduslikku arengut, tööturu laienemist ning
elukvaliteedi tõusu liikmesriikides söe ja terase ühisturu loomisega
6. ESTÜ institutsioonid
Riikideülese institutsionaalse struktuuri loomine
* Ülemamet (High Authority)
* Ministrite Nõukogu (Council of Ministers)
* Euroopa Assamblee (Common Assembly)
* Euroopa Kohus (Court of Justice)
7. ESTÜ-ga ühinenud riigid
1) Prantsusmaa
1
2) Saksamaa
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Euroopa Liidu vastused #1 Euroopa Liidu vastused #2 Euroopa Liidu vastused #3 Euroopa Liidu vastused #4 Euroopa Liidu vastused #5 Euroopa Liidu vastused #6 Euroopa Liidu vastused #7 Euroopa Liidu vastused #8 Euroopa Liidu vastused #9 Euroopa Liidu vastused #10 Euroopa Liidu vastused #11 Euroopa Liidu vastused #12 Euroopa Liidu vastused #13 Euroopa Liidu vastused #14 Euroopa Liidu vastused #15 Euroopa Liidu vastused #16 Euroopa Liidu vastused #17 Euroopa Liidu vastused #18 Euroopa Liidu vastused #19 Euroopa Liidu vastused #20 Euroopa Liidu vastused #21 Euroopa Liidu vastused #22 Euroopa Liidu vastused #23 Euroopa Liidu vastused #24
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-01-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
58 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
katitjunja Õppematerjali autor

Lisainfo

KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009NB! Allolevad kordamisküsimused ei vasta üks-üheselt nendele, mis tulevad eksamil, vaid pigem annavad ette need teemad-aspektid, millele tuleks materjali läbitöötamisel eelkõige keskenduda.(1) Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL ’idalaienemine’, Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused1.Peale II maailmasõda Euroopa integratsiooni tinginud peamised faktoridEL tekkimise eeldused (vajadus)* II maailmasõja järgne majanduslik ülesehitustöö* Vajadus rahu kindlustamiseks ja poliitilise stabiilsusetagamiseks Euroopas* Nn “Saksamaa küsimus” (vajadus rahumeelsekskaasamiseks, k.a. kommunismivastasesse võitlusse;soov välistada Saksamaa varjatud taasrelvastumine)* Vajadus vastu seista NSVL ekspansionismile; kartuskommunismi levimise eest Lääne-Euroopasse* USA sekkumine: soov ja huvi luua jõukas, rahumeelne jaühendatud Euroopa (esialgu Lääne-Euroopa)2.Poliitilise koostöö peamised tähised enne ESTÜ (Euroopa Söe- ja Teraseühenduse) asutamistIntegratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist* 1946 W. Churchill ja Euroopa Ühendriigid* 1948 Lääneliidu loomine (UK, FRA, Benelux)* 1949 NATO loomine* 1949 Euroopa Nõukogu (The Council of Europe)3.Majandusliku koostöö peamised tähised enne ESTÜ asutamistIntegratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist* 1947 Marshalli plaan* 1948 Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (OEEC) loomine4.Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamise peamised motiivid1951/52 Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine1)Majandusliku ja poliitilise koostöö tugevdamine aitas Lääne-Euroopas vältida Prantsusmaa ja Saksamaa ajaloolist vastasseisu. Riikideülese söe- ja teraseühenduse loomine aitas pingeid maandada ning Saksamaa võimu üle suhtelise kontrolli saavutada.2)Leping allutas sõjapidamiseks vajalikud tööstusharud ühisele riikideülesele kontrollile, mis muutis sõdade puhkemise liikmesriikide vahel tulevikus materiaalselt samahästi kui võimatuks. 3)Tootmine antud sektoris muutus tõhusamaks, tõukas tagant Euroopa tööstuslikku arengut.
poliitika , liikmesriik , komisjon , menetlus , institutsioon , komitee , euroopa komisjon , ministrite nõukogu , reform , parlament , institutsioonid , vaba liikumine , integratsioon , julgeolekupoliitika

Dokumendis esitatud küsimused

 • Milleks, millised ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Milleks, millised ?

Sisukord

 • Peamised sisulised erinevused võrreldes PSL-ga
 • Mansholti plaan
 • ebaõnnestus)
 • : MacSharry reformid
 • Agenda 2000
 • r-kava

Teemad

 • Ülemamet (High Authority)
 • Ministrite Nõukogu (Council of Ministers)
 • Euroopa Assamblee (Common Assembly)
 • Euroopa Kohus (Court of Justice)
 • Luxembourgi kompromiss
 • kvalifitseeritud enamushääletuse
 • /87 Ühtne Euroopa Akt
 • Subsidiaarsuse põhimõte
 • Euroopa Liidu kodakondsus
 • Majandus- ja rahapoliitika
 • Tööturu ja - sotsiaalpoliitika
 • Keskkonnapoliitika
 • EL regionaalpoliitika väljaarendamine
 • Eesmärgid
 • Põhiprintsiibid
 • Ühist huvi” pakkuvad valdkonnad
 • Koostöömeetodid
 • Koordineeriv Komite
 • Institutsioonide ja otsusetegemise reform
 • * Lihtsustamine ja läbipaistvus
 • Lepingute struktuuri lihtsustamine
 • Õigusmeetmete ja -protseduuride lihtsustamine
 • * EL Põhiõiguste Harta - lepingu teksti osaks
 • * Pädevusjaotuse küsimused
 • * Euroopa Liidust väljaastumise protseduur
 • * Institutsioonilised küsimused
 • Ülemkogu president
 • Rotatsioon Ministrite Nõukogus
 • Grupieesistumine (2,5 aastat)
 • Nn “topelthäälteenamus” (55% häältest + 65% EL
 • rahvastikust)
 • EL välisministri institutsioon (?)
 • Euroopa Komisjon: 15 hääleõigusega volinikku + 10
 • hääleõiguseta (rotatsioon)
 • Rahvusparlamentide roll: õigusaktide eelnõude
 • subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse hindamine
 • Peamised sisulised erinevused võrreldes PSL-ga
 • juuli 1997 Komisjoni arvamus ehk avis
 • AGENDA 2000 struktuur
 • * Piirjoon kandidaatriikide vahel
 • acquis communautaire)
 • võimalikku tulemust
 • Prantsusmaa (1952)
 • Saksamaa (1952)
 • Itaalia (1952)
 • Beneluxi riigid (1952)
 • Ühendatud Kuningriik (1973)
 • Iirimaa (1973)
 • Taani (1973)
 • Kreeka (1981), Hispaania ja Portugal (1986)
 • Austria (1995)
 • Soome (1995)
 • Rootsi (1995)
 • Asutamislepingud ja neid täiendavad ning muutvad aktid
 • Määrused
 • Direktiivid
 • Otsused
 • Soovituslikud õigusaktid
 • Soovitused ja arvamused
 • Ühtlustamismeetmete (direktiivid, määrused)
 • õiguslik alus - Asutamislepingu artikkel, näit
 • *) - viide kaasotsustamismenetlusele
 • Asutamislepingutest tulenevad põhimõtted
 • Solidaarsuskohustus (TEC, art. 10, end. art. 5)
 • Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud üld- või erimeetmed, et tagada nende
 • kohustuste täitmine, mis tulenevad käesolevast lepingust või ühenduse
 • institutsioonide võetud meetmetest. Nad aitavad kaasa ühenduse eesmärkide
 • saavutamisele
 • Liikmesriigid hoiduvad kõigist meetmetest, mis võiksid kahjustada käesoleva
 • lepingu eesmärkide saavutamist
 • Mittediskrimineerimine (TEC, art. 12, end. Art. 6)
 • Ilma, et see piiraks käesolevas lepingus sisalduvate erisätete kohaldamist, on
 • lepingus käsitletud valdkondades keelatud igasugune diskrimineerimine
 • kodakondsuse alusel
 • Tehes otsuse vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele, võib nõukogu võtta
 • vastu eeskirju, mis on kavandatud niisuguse diskrimineerimise keelamiseks
 • Subsidiaarsuse põhimõte (TEC, art. 5
 • end. Art. 3b)
 • Ühendus toimib käesoleva lepinguga talle antud volituste ning temale seatud
 • eesmärkide piires
 • Valdkondades, mis ei kuulu ühenduse ainupädevusse, võtab ühendus kooskõlas
 • subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui
 • liikmesriigid ei suuda täielikult saavutada kavandatava meetme eesmärke ning
 • seetõttu võib neid kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu paremini
 • saavutada ühenduse tasandil
 • EÜ õiguse vahetu kohaldatavus
 • EÜ õiguse ülimuslikkus
 • Euroopa Nõukogu
 • Euroopa Ülemkogu
 • ministrite nõukoguks
 • ombudsmani
 • Liikmed jagunevad 3 gruppi
 • Esimene etapp
 • Teine etapp
 • Kolmas etapp
 • Mansholti plaan
 • : MacSharry reformid
 • r-kava
 • konvergentsi
 • piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive
 • Euroops territoriaalse koostöö

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

24
doc
28
doc
50
doc
24
doc
17
docx
54
docx
140
ppt
36
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto