Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
 

“Ettevõtte majandusõpetus ” kordamisküsimused

Iga küsimuse juures on märgitud põ hi õpiku leheküljed („Ärikorralduse põhiteadmised“) ja lisaks ka
Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab!

1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07)

Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid , tasandid , subjektid . (lk 20-41,
Sisekeskkond
o Juhid
o Omanikud
o Töötajad
 Väline keskkond on vaadeldav mikro - ja makrotasandil
o Väline mikrokeskkond
 Tarbijad
 Hankijad
 Konkurendid
Inimressursid
 Finantsressursid
o Väline makrokeskkond
 Poliitiline keskkond
 Majanduslik keskkond
 Sotsiaalne keskkond
 Tehnoloogiline keskkond
 Looduslik keskkond
 Rahvusvaheline keskkond
Sisekeskkonna märksõnadeks on:
juhtimise kvaliteet, mis määrab ettevõtte edukuse või ebaõnnestumise. Juhtimisotsused
mõjutavad kõiki eteevõtte tegevuse aspekte. Näiteks võivad ühed otsused põhjustada halba
toodangut, viletsaid tooteid või kehva turustust. Juhtimise kvaliteeti on raske defineerida, kuid see
seondub järgmiste teguritega : juhtimisoskused, töötajaga suhtlemise kogemused, teadmised < strong > tootmis - ja teenindusprotsessist, kohustus ja motivatsioon , soov ja võime teha muutusi, otsustus -
ja sihikindlus, initsiatiiv ja vaist.
Finantsseisukord , selle tugevus või nõrkus võib esile kerkida paljudest allikatest. Samas ei sõltu
finantsseisukord mitte ainult sellest , kui palju raha ettevõttel on, vaid ka sellest, kuidas raha
kasutatakse. Finantsseisukorra kujundamisel on tähtsad järgmised asjaolud : võime saada suurt
kasumit, mis edestab kokurentide oma, sularaha pangas, likviidsus , rahavood , varade suurus (maa,
hooned) ja võõrkapitali osa.
Konkurentsipositsioon , mis viitab ettevõtte võimele kokureerida turusektoris, kus ta tegutseb.
Tugeva kokurentsipositsiooniga ettevõttele on omane suur turuosa, kõrge tulusus, suur
reinvesteerimiseks kogutud kasum, madalad tootmiskulud , kaasaegne ja efektiivne tootmishoone,
soodne juurdepääs toormaterjalidele, kvaliteetsed tooted, tugevad kaubamärgid , head
jaotuskanalid, kõrge kasutempo, tarbijate lojaalsus ning olulised intellektuaalsed varad .

2. Ettevõtluse väliskeskkond, iseloomustus (lk 20-41, Ettevotte_vaeliskeskkond)

Jaotus vaata punkt 1.
 Poliitiline keskkond seisneb valitsuse tegevuse peamistes poliitilistes eesmärkides:
o saavutada riigis majanduse kasv,
o tagada madal töötuse määr,
o madal inflatsioon ,
o stimuleerida eksporti,
o kindlustada investeeringuid majandusse,
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #1 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #2 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #3 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #4 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #5 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #6 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #7 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #8 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #9 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #10 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #11 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #12 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #13 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #14 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #15 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #16 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #17 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #18 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #19 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #20 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #21 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #22 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #23 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #24 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #25 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #26 Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused #27
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-11-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
43 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
student94 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kes? mida? kus? millal ?
 • Kes on Teie klient ja tarbija ?
 • Millised on klientide vajadused ja milles seisneb turunõudlus ?
 • Missuguseid väärtusi loob ettevõte klientidele ?
 • Missuguse kauba/teenusega ettevõte rahuldab kliendi vajadusi ?
 • Miks peaks klient ostma just Teilt ?
 • Miks see on hea idee ?
 • Millisele oletusele see arvamus tugineb ?
 • Miks see idee võiks sobida ja 5 põhjust, miks ei peaks sobima ?
 • Kuhu/kuidas ta sobib tulevikus ?
 • Kuidas hinnata võimalusi ja ohte , kuidas käituda ?
 • Mille vastu võitleme ?
 • Mida väldime? Milleks me ei ole valmis ?
 • Mida teha toote langusfaasis ?
 • Palju KOERI kutsuvad esile ebapiisava rahavoo ning aeglase kasvu. 20. Turustrateegiad. (lk ?
 • Kui palju on võimalik kulutada uute seadmete ostmiseks ?
 • Kui suur on investeeritud kapitali tulukus ?
 • Kui edukas on ettevõte ?

Sisukord

 • Aerirganisatsioon_ja_ettevotete_oiguslikud_vormid)
 • Aerivoimaluste_aeratundmine_ja_hindamine)
 • Majandusarvestus_II._Aruandlus)
 • , KMK_analueues)
 • Aerirahandus._Finantsanalueues)
 • TMJ_Raha_ajavaeaertus)

Teemad

 • Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused
 • Ettevotte_majandusopetuse_aineII07)
 • lk 20-41
 • juhtimise kvaliteet
 • Finantsseisukord
 • Konkurentsipositsioon
 • lk 20-41, Ettevotte_vaeliskeskkond)
 • Poliitiline keskkond
 • Acquis Communautaire)
 • Majanduskeskkonda mõjutavad
 • Mikro
 • Makro
 • Sotsiaalsed tegurid
 • Tehnoloogia
 • Rahvusvahelistumisele
 • Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate ühised jooned ja ettevõtja edutegurid; ettevõtte määratlus
 • lk 10-13, Ettevotlus_ettevotja_ettevoteII06)
 • lk 13-19
 • lk ?, Aeriidee_otsimine)
 • lk ?, Aeriidee_otsimine)
 • lk ?
 • lk 23 ja 49, Aerivoimaluste_aeratundmine_ja_hindamine)
 • Ettevõtte sisetegurid
 • Väliskeskkonna ohud
 • Väliskeskkonna võimalused
 • Tugevad küljed
 • Nõrgad küljed
 • Võimalused
 • lk 42-48, Turundus)
 • lk 45-47, Turundus)
 • Tootmiskontseptsioon
 • Tootekontseptsioon
 • Müügikontseptsioon
 • Turunduskontseptsioon
 • Sotsiaalse turunduse kontseptsioon
 • Suhtlusturundus
 • Väärtuspõhise turunduse kontseptsioon
 • lk 59-62, Turundus)
 • lk ?, Turundus)
 • Toode
 • Turustus
 • Toetus
 • lk 62-70, Turundus)
 • lk 70-73, Turundus)
 • lk 73-77, Turundus)
 • lk 78-88, Turundus)
 • lk 48-54, Turundus)
 • Suur turuosa
 • Väike turuosa
 • Kiire turukasv
 • Tähed
 • Küsimärgid
 • Aeglane turukasv
 • Rahalehmad
 • Koerad
 • lk 54-58, Turu_uurimine)
 • lk 55-58, Turu_uurimine)
 • lk ?, Oliver_Tarbijauuringu_koostamise_alused)
 • lk ?, KaidoVestberg_mueuek)
 • lk 117-118, Majandusarvestus_I)
 • lk 118-121, Majandusarvestus_I)
 • Turundus-ehk müügikulud
 • turuuuringud, reklaam)
 • Lähetuskulud ehk logistikakulud
 • Üld-ja halduskulud
 • Uurimis-ja arenduskulud
 • Finantseerimiskulud
 • lk 121-124, Majandusarvestus_I)
 • lk 130-131
 • lk 131-144
 • lk 124-129, KMK_analueues)
 • lk 125
 • KMK_analueues)
 • Kulukirjed
 • Kokku Ühiku hind
 • Näide
 • lk 150-152
 • lk 152-157
 • Lühiajalise võla kattekordaja ehk maksevõime tase
 • Lühiajalise võla kattekordaja = käibevara/ lühiajalised kohustused
 • Likviidsuskordaja
 • Likviidsuskordaja = käibevara – varud - ettemaksed/ lühiajalised kohustused
 • Varude käibekordaja ehk käibesagedus
 • Varude käibekordaja = müüdud toodangu otsekulud/ varude keskmine maksumus
 • Varude keskmine maksumus = varud perioodi algul + varud perioodi lõpul / 2
 • Varude käibevälde
 • Varude käibevälde = 365 / varude käibekordaja
 • Või: varude käibevälde = varude keskmine maksumus / müüdud toodangu otsekulud * 365
 • just-in-time
 • raha
 • keskmine laekusmisperiood
 • Raha keskmine laekumisperiood = keskmine debitoorne võlg / müügitulu *365
 • Keskmine debitoorne võlg = võlg perioodi alguses+võlg perioodi lõpus/ 2
 • Põhivara käibekordaja
 • Põhivara käibekordaja = müügitulu / põhivara keskmine maksumus
 • Üld- ja juhtimiskulude tase
 • Üld- ja juhtimiskulude tase = üld- ja juhtimiskulude summa/müügitulu*100%
 • Võlakordaja
 • Võlakordaja = kohustused / kogupassiva
 • Omakapitali osatähtsus
 • Omakapitali osatähtsus = omakapital / kogukapital
 • Intressikulude kattekordaja
 • Intressikulude kattekordaja = ärikasum / intressikulud
 • Müügikäibe puhasrentaablus
 • Müügikäibe puhasrentaablus = puhaskasum /müügikäive * 100
 • Kogukapitali puhasrentaablus (ROA)
 • Kogukapitali puhasrentaablus = puhaskasum / kogukapital * 100
 • Omakapitali puhasrentaablus (ROE)
 • Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital * 100
 • omakapitali rentaabluse
 • Omakapitali rentaablus = ärikasum / omakapital * 100
 • Aktsiakasum
 • Aktsiakasum = puhaskasum – eelisdividendid / perioodi keskmine lihtaktsiate arv
 • = aktsia turuhind / aktsiakasum
 • Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarv = aktsia turuhind / lihtaktsia bilansiline väärtus
 • Lihtaktsia bilansiline väärtus = lihtaktsionäride omakapital / lihtaktsiate arv
 • lk 157-166
 • time value of money)
 • interest)
 • simple interest)
 • compound interest)
 • effective interest
 • rate)
 • Ettevõtte strateegiad, turule sisenemise strateegiad, konkurentsieelise arendamine, toimetulek
 • lk ?, ?)
 • lk ?, Entrepreneurship_in_Estonia)
 • lk ?, KKink_Tallinna_toetusmeetmed_ettevotjale)

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

27
doc
27
doc
1072
pdf
58
doc
105
doc
16
docx
30
doc
28
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto