Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

EKSAM - ETTEVÕTLUSE ALUSED (KONSPEKT)

1.“ Ettevõtlus ” ja “ ettevõtja ” – põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt tunda vähemalt Schumpeteri,
Stevensoni ja Jarillo ning Burnsi määratlusi.)
Ettevõtja
Sõna „entrepreneur“ pärineb aastast 1437 ning on prantsuse päritolu. Algselt kasutati seda vahendaja
tähenduses( maadeavastajad , kelle avastusreisidega kaasnes kaubavahetus ). Hiljem keskajal kutsuti ettevõtjaks
isikut, kes tegeles ürituste organiseerimisega või suurte ehitusprojektide (losside, kirikute) juhte. 17.sajandil
nimetati ettevõtjaks isikut, kes sõlmis riigiga lepingu mingite tööde tegemiseks, kusjuures lepingu summa oli ette
teada ( Sõltuvalt sellest kui suured olid tegelikud kulud, sai ettevõtja lisatulu või pidi lisakulud ise katma).Eesti
keelde on sama sõnatüvi jõudnud kujul "antreprenöör" - eraettevõtja , teatri, tsirkuse vms pidaja kapitalistlikes
maades.
Joseph Schumpeteri määratlus (1934)
-Ettevõtja on novaator , kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid

- Ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua uusi võimalusi kasumi
teenimiseks. Seejuures paigutatakse ressursse ümber vähemtootlikest valdkondadest tootlikumatesse ja
kasulikemasse, aktsepteerides selle tegevusega kaasnevat kõrgemat riski ja ebakindlust.
Ettevõtlus
Stevenson ja Jarillo (1990)
-Ettevõtlus on protsess, mille abil indiviidid püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata
ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutluses on.
Joseph Schumpeter
-Ettevõtlus on loominguline toiming

2. “Ettevõtja” (entrepreneur) ja “omanik-juht”(owner-manager). Mille poolest nad erinevad?

Omanik-juht(owner- manager ) – iseloomulikelustiili ettevõttele, ta juhib ja korraldab ettevõtte igapäevast
tegevust, kuid ei ole orienteeritud uute võimaluste leidmisele, ettevõtte kasvule. Teda iseloomustab:
- sõltumatuse vajadus
- saavutusvajadus (ka tunnustusvajadus)
- soov kontrollida oma keskkonda ja saatust
- võime elada ebakindluse tingimustes ja võtta mõõdukaid riske.
Ettevõtja(entrepreneur) – iseloomulik orienteeritus kasvule, uute võimaluste otsingule, innovatsioonile. Teda
iseloomustab:
- Võimalustele orienteeritus
- Innovaatilisus
- Enesekindlus
- Proaktiivusus, kindlameelsus, suur energia
- Enesemotivatsioon , suurem saavutusevajadus (self-motivated)
- Visioon ja vaist
- Soov võtta suuremaid riske ja elada suurema ebakindluse tingimustes

3. Alustavate ettevõtete jagunemine kolme põhitüüpi Barringer´i ja Ireland´i järgi.

- Salary-Substitute firms – omanikul on sama suur sissetulek kui tavatöötajal ( ehk omanik sama suurt palka
kui tava töötaja )
- Lifestyle firms – firmad, mis pakuvad omanikule/omanikele järgida teatud elustiili, samal ajal sellega elatist
teenides.
- Entrepreneurial firms – firmad, mis luues ja püüdes uusi võimalusi, toovad turule uusi kaupu ja teenuseid,
hoolimata ressurssidest, mis neil parasjagu kättesaadavad on.

4.Äriseadustiku poolne “ettevõtja” ja “ettevõtte” definitsioon.

Ettevõtja – füüsikaline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük
on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing Ettevõte - majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb
5.Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid mikroettevõteteks, väikeettevõteteks, keskettevõteteks ja
suurettevõteteks (töötajate arvu järgi) ning nende ettevõtete orienteeruv osakaal ettevõtete koguarvus ?
-Mikroettevõte – 0-9 töötajat, 92%
- Väikeettevõte – 10-49 töötajat, 7%
92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #1 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #2 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #3 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #4 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #5 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #6 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #7 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #8 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #9 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #10 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #11 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #12 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #13 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #14 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #15 Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine #16
5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-01-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
44 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
hhhellu Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mille poolest nad erinevad ?
 • Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad ?
 • KES ? MIDA ?
 • Kui äriühingutel ?
 • Millisele küsimusele peavad vastama). Ettevõtte üldstrateegia - Mida teha ?
 • Milliste äriüksuste ning milliste toodete ja teenustega me konkureerime ?
 • Kuidas me konkureerime ?
 • Kuidas loome pikaajalise tugeva konkurentsipositsiooni ?
 • Kuidas rajame olulise ja püsiva konkurentsieelise ?
 • Kelle taskus on sinu raha ?
 • Kuidas sa kavatsed selle oma taskusse saada ?
 • Mis on iduettevõte (startup) ?

Mõisted

Sisukord

 • Ettevõtja
 • Ettevõtlus
 • Omanik-juht(owner-manager)
 • Ettevõtja(entrepreneur)
 • Ettevõtja
 • Ettevõte
 • Innovatsioonide põhiliigid
 • Loov hävitus“
 • Mark I süsteem (põhineb 1912. ja 1934. a. avaldatud raamatutel)
 • Mark II süsteem (põhineb 1942. a avaldatud raamatul)
 • D.McCellandi ettevõtjakästilus
 • Olulisemad motivaatorid ettevõtjana tegutsemisel McCellandi järgi
 • Ettevõtja roll McCellandi järgi
 • Gasellettevõtted
 • opportunity entrepreneurs)
 • Ettevõtja karjääri eelistamise motiivid
 • Palgatöötaja karjääri eelistamise motiivid
 • Vaimne võimekus
 • Teotahe
 • Suhtlemisoskus
 • Kompetentsus
 • Enesekindlus koos otsustusvõimega
 • Äriidee
 • Ärivõimaluse neli olulist omadust
 • Võimaluse aken (window of opportunity)
 • Loovus
 • Innovatsioon
 • Organisatsiooniline loovus
 • Soodustavad tegurid
 • Divergentne mõtlemine (nn „lahknev mõtlemine“) soodustab
 • Konvergerntne mõtlemine
 • Leidur (disaneir, kunstnik)
 • Kasvava organisatsiooni juht
 • Väljakujunenud, stabiilse organisatsiooni juht
 • Frantsiis
 • Eelised
 • Miinused
 • Frantsiisiandja poolt frantsiisvõtjale pakutava toetuse võimalik sisu
 • Frantsiisivõtja poolt frantsiisandjale esitatavad võimalikud nõued (eeltingimused)
 • Müügi motiivid
 • Ostu motiivid
 • Miinsed
 • Sarnasused
 • Erinevused: Frantsiis tagab
 • etapp: Ettevõtja enesehinnang
 • etapp: planeerimine
 • etapp:tegevuse alustamine
 • etapp:soovitused stardijärgseks perioodiks/esimesed tegevuskuud
 • Muuta ideed tooteks
 • Mõõta, kuidas kliendid (mitte ainult nemad) sellele reageerivad
 • Seejärel otsustada, kas teha järsk suunamuutus või jätkata samas suunas
 • Osaühing (OÜ)
 • Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
 • Täisühing (TÜ
 • Eesmärgid
 • Strateegia
 • Ettevõtte üldstrateegia – Mida teha ?
 • Äri- ehk konkurentsistrateegia – Kuidas teha ?
 • Funktsionaalsete strateegiate roll
 • Kululiidri strateegia
 • Diferentseerimis strateegia
 • Fokuseeritud strateegia
 • Ärimudel G. Kawasaki järgi
 • Osterwalderi ärimudel
 • Maaelu Edendamise SA-s
 • KredEx
 • Ettevõtlusinkubaatorid
 • Mentorlus

Teemad

 • Joseph Schumpeteri määratlus (1934)
 • P.Burns (2001)
 • Stevenson ja Jarillo (1990)
 • Joseph Schumpeter
 • Salary-Substitute firms
 • Lifestyle firms
 • Entrepreneurial firms
 • Mikroettevõte
 • Väikeettevõte
 • Keskettevõte
 • Suurettevõte
 • Innovatsioonide põhiliigid
 • Olulisemad motivaatorid ettevõtjana tegutsemisel McCellandi järgi
 • D.L.Birchi panus ettevõtlusuuringutesse
 • Ärivõimaluste kasutamisele orienteeritud ettevõtjad
 • opportunity entrepreneurs)
 • Sundettevõtjad
 • necessity entrepreneurs)
 • Ettevõtja karjääri eelistamise motiivid
 • Palgatöötaja karjääri eelistamise motiivid
 • Suhtlemisoskus
 • Soodustavad tegurid
 • Organisatsioonikliima
 • Demokraatlik eesvedamisstiil
 • Organisatsioonikultuur
 • Ressursid ja oskused
 • Struktruudid ja süsteemid
 • Eelised ja puudused frantsiisivõtja seisukohalt
 • Eelised
 • Miinused
 • Eelised ja puudused frantsiisiandja seisukohalt
 • Frantsiisiandja poolt frantsiisvõtjale pakutava toetuse võimalik sisu
 • Müügi motiivid
 • Ostu motiivid
 • Miinsed
 • Sarnasused
 • Erinevused: Frantsiis tagab
 • etapp: Ettevõtja enesehinnang
 • etapp: planeerimine
 • etapp
 • etapp:tegevuse alustamine
 • etapp:soovitused stardijärgseks perioodiks/esimesed tegevuskuud
 • Muuta ideed tooteks
 • Mõõta, kuidas kliendid (mitte ainult nemad) sellele reageerivad
 • Seejärel otsustada, kas teha järsk suunamuutus või jätkata samas suunas
 • Osaühing (OÜ)
 • Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
 • Aktsiaselts (AS)(
 • Tulundusühistu
 • Usaldusühing (UÖ
 • Täisühing (TÜ
 • Eesmärgid
 • Kululiidri strateegia
 • Diferentseerimis strateegia
 • Fokuseeritud strateegia
 • otsesed meetmed
 • kaudsed meetmed
 • maakondlikud arengukeskused
 • vastu
 • Olulisemad Eestis rakendatavad toetusmeetmed
 • Starditoetus
 • info edastamine
 • Ettevõtlusinkubaatorid
 • Mentorlus

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

25
doc
48
doc
16
doc
20
doc
32
doc
30
doc
46
doc
26
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto