Kategoorias ettevõtlus leiti 136 faili

Majandus >> Ettevõtlus
ettevõtlus on kui igapäevaste tegevuste ja toimingute kogum, mis on tihedalt seotud püstitatud eesmärkidega ning nende saavutamiseks vajalike teadmiste, oskuste, kogemuste ja isikuomadustega, sh valmidusega võtta riske kõikidel tasanditel (ettevõtlus, n.d.) Teadlased on seisukohal, et ettevõtluse põhitunnus on ettevõtlusprotsess, millega luuakse uut väärtust kliendile ja ühiskonnale.
Ettevõtlus ja äri planeerimine
docx

Ettevõtlus ja äri planeerimine

"Ettevõtlus ja äri planeerimine" kordamisküsimused Eksamiküsimused toetuvad nii loengutele kui harjutustundides käsitletud teemadele, sh materjalidele Moodles. Üldised teemad on toodud järgnevalt. 1. Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate iseloomustus ja ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. Ettevõtluse definitsioonid ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajalik...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4 allalaadimist
Ettevõtlus
22
doc

Ettevõtlus

a., Tallinn 1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusüh...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
332 allalaadimist
Ettevõtlus
2
doc

Ettevõtlus

Ettevõtluse eksami küsimused pildistatuna...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
288 allalaadimist
ETTEVÕTLUS
2
docx

ETTEVÕTLUS

Ettevõtja on... ...füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks. 2.Frantsiis on... ...leping frantsiisiandja ja frantsiisiõtja vahel ...õigus kasutada kellegi 3.Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile ...raha ...kasumit ...kuulsust ...uusi väärtusi 4.Ettevõtte missioon on...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
69 allalaadimist
Ettevõtlus II KT mõisted
6
docx

Ettevõtlus II KT mõisted

Konkurentsiseadus Ettevõtja - äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Kaubaturg - hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetat...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
50 allalaadimist
Ettevõtlus ja projektijuhtimine
3
docx

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

1. Karlikova Esfir, Ettevõtlus ja projektijuhtimine - 1 Esitada 07.11.2013 mailile Varje.Kodasma@ut.ee Palun faili nimeks: perekonnanimi, eesnimi, koduse töö number Küsimuste korral ­ Varje.Kodasma@ut.ee 1. Varade (aktivad) ja allikate (passivad) rhmitamine Määratle varade ja allikate koosseis antud andmete põhjal. Leia tasakaal varade ja allikate vahel rahalistes ühikutes. Tee ko...

Ettevõtlus -
69 allalaadimist
Ettevõtlus Eestis
3
pdf

Ettevõtlus Eestis

Ettevõtluse areng ja seisund Eestis Ettevõtjaliku orientatsiooni ning (kui siirderiigis) tegeliku ettevõtl(ikk)use mõõtmine Perioodid, aastad Tunnussõnad Perioodid, aastad Tunnussõnad I 1988 ­ 1992 Teke (taastumine) Varane 1988 ­ (Taas)teke ja...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
29 allalaadimist
Ettevõtlus
docx

Ettevõtlus

...

Ettevõtlus - Keskkool
2 allalaadimist
Ettevõtlus
docx

Ettevõtlus

...

Ettevõtlus - Keskkool
1 allalaadimist
Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus
2
docx

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus

Eksami kordamisküsimused õppeaines Ettevõtlus ja majandus (ettevõtluse suund)  Ettevõtluse   olemus,   ettevõtlusprotsess,   selle   erinevad   definitsioonid, kes on ettevõtja, mis on tema isepärased tunnused?  Ettevõtlusprotsessi areng, ettevõtlus kaasajal, selle eripärad, kaasaja väljakutsed ettevõtluses ja ettevõtjatele?  Ettevõtete   klassifikatsioon   (mikroettevõtted,   väikeettevõtted, suurettevõtted) nende eri...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
21 allalaadimist
Ettevõtlus mikrotasandil
9
pdf

Ettevõtlus mikrotasandil

Ettevõtja ja juhi tüüpiliste omaduste ning käitumise võrdlus ETTEVÕTLUS MIKROTASANDIL Ettevõtja Tegur Juht Makrokäsitluses räägitakse v...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
51 allalaadimist
Ettevõtlus turumajanduses
4
doc

Ettevõtlus turumajanduses

PEATÜKK. Ettevõtlus turumajanduses Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste A B J 1. Nõukogu A. Näeb uusi ärivõimalusi ja riskib nende elluviimisel. E 2. Dividendid B. Litsents, mis lubab firmal tegutseda ühe suurema keti osana. A 3. Ettevõtja C. Need inimesed on aktsiaseltsi omanikud. G 4. Hääletamisvolitus D. Akt...

Ettevõtlus - Keskkool
15 allalaadimist
Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes
8
pdf

Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes

Planeerimine ettevõttes Plaanide väljatöötamise suuna alusel eristuvad planeerimise MEETODID: Ettevõtja (kui organisaator ja juht) peaks tegelema ka planeerimisega. A) retrograadne plaanimine - toimub "ülalt alla": tippjuhtkonna (või eemalseisva Planeerimine (ehk plaanimine, kavandamine) ei ole (sotsialistlik) igand!...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
68 allalaadimist
ETTEVÕTLUS EKSAMI vastused
2
doc

ETTEVÕTLUS EKSAMI vastused

Ettevõtja on o Füüsiline iskik, kes pakum oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks Fransiis on o Leping fransiisiandja ja fransiisivõtja vahel o Lubab frantsiisivõtjal kasutada frantsiisisandja oskusteavet ja kogemust. Äriidee on idee, mille realiseerimine (ellu rakendamine) võimaldab teenida idee autorile o Kasu Ettevõtte missioon on...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
77 allalaadimist
Sotsiaalne ettevõtlus
0
pptm

Sotsiaalne ettevõtlus

...

Ettevõtlus -
9 allalaadimist
Mina ja ettevõtlus
12
docx

Mina ja ettevõtlus

Vana-Vigala TTK Ettevõtlus Kaido Raimla 12AM1 15.12.2014 1. Elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem võimalus ettevõtte asutamiseks. E-äriregistri ettevõ...

Ettevõtlus - Kutsekool
9 allalaadimist
Ettevõtlus turumajanduses
doc

Ettevõtlus turumajanduses

PEATÜKK. Ettevõtlus turumajanduses Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste A B __J_ 1. Nõukogu A. Näeb uusi ärivõimalusi ja riskib nende elluviimisel. __E_ 2. Dividendid B. Litsents, mis lubab firmal tegutseda ühe suurema keti o...

Ettevõtlus - Keskkool
1 allalaadimist
Ettevõtlus konspekt koos tööülesannetega
docx

Ettevõtlus konspekt koos tööülesannetega

Ettevõtluse areng 1.1 Ettevõtluse ajalooline areng PS, kuula põhiesitlust Ettevõtllikkuse areng... Läbi aegade on mõistet ettevõtja ja ettevõtlus käsitletud erinevalt. Originaalis on inglisekeelne mõiste entrepreneur pärit Prantsuse keelest ja see tähendas isikut, kes on aktiivne ja saavutab midagi...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
1 allalaadimist
Ettevõtluse olemus
12
pdf

Ettevõtluse olemus

Aine üldeesmärgid on anda süsteemne ülevaade ETTEVÕTLUSE ALUSED ettevõtlusest mikro-, makro- ja ka mesotasandil ning eeldused ettevõtluse põhiprotsesside ning P2PC.00.281 ­ 3EAP...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
49 allalaadimist
Ülesanded-koos lahendustega
1
doc

Ülesanded (koos lahendustega)

Liis Peet PS-1.kursus-kaug Ülesanne 1 Ettevõte müüb praegu 10 000üh hinnaga 285kr tk. Üh muutuvkulu on 185kr. Püsikulud moodustavad 750 000kr. Vabad tootmisvõimalused on olemas. Samaaegselt pakutakse tellimust...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
526 allalaadimist