Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Planeerimine  ettevõttes
Plaanide väljatöötamise suuna alusel eristuvad planeerimise MEETODID:
Ettevõtja (kui  organisaator  ja juht) peaks tegelema ka planeerimisega. 
A) retrograadne  plaanimine  - toimub “ülalt alla”: tippjuhtkonna (või eemalseisva 
Planeerimine (ehk plaanimine, kavandamine) ei ole (sotsialistlik) igand!
omaniku, nt emaettevõtte, riigi, jne) välja töötatud üld- ehk raamplaan 
Planeerimine on juhtimise üks osategevusi – probleemi tunnetamine, lahenduste 
liigendatakse osaplaanideks, mida täpsustatakse madalamatel 
planeerimistasanditel ning mis võivad omakorda olla raamplaanideks 
väljatöötamine ja hindamine ning tulevikku suunatud otsuste tegemine, milles 
madalamatele tasanditele.
sisaldub:
(+) osaplaanide (madalamate tasandite) eesmärgid on kooskõlas omavahel ja 
• tulevase tegutsemise mõtteline “läbimängimine” (soovitavalt mudelitel);
üldiste (terviku) eesmärkidega
• erinevate tegutsemisalternatiivide hindamine ehk “ kaalumine ” ja
(-) võidakse “alla” anda ebareaalseid ja ebaolulisi plaaninäitajaid
• alternatiivide vahel valiku tegemine. 
Planeerimisel määratakse otsused, mis tuleb teha, et teatud sündmused toimuksid või 
järgnevatel kõrgematel tasanditel võetakse need kokku ning koordineeritakse.
seisundid saabuksid, prognoosimisel hinnatakse ka sündmuste toimumise ( seisundite  
(+) lähtub “asja sees” olijatest — vahetutest teostajatest ja asjatundjatest
saabumise) tõenäosust. Vastuolu ei ole,  prognoosimine  on üks planeerimise meetod.
(+) madalamad  tasemed  on paremini motiveeritud ja hõivatud
Planeerimise (kui protsessi) tüüpilised ETAPID:
(-) osaplaanid võivad jääda omavahel vastuoludesse
C) vastassuunaline plaanimine – algab enamasti retrograadselt nn (esi)algse 
objekti kohta (sh turud,  tehnoloogia  ja tehnika, rahastamisvõimalused jne);
raamplaaniga, mille alusel tehakse algsed osaplaanid; jätkub progressiivselt, 
teostatavuse kontrolliga. Protsess võib alata ka progressiivselt.
II)  alternatiivplaanide väljatöötamine – kõigi (mis tegelikult üha võimatumaks 
(-)  ajakulu  (ehk rahakulu)
muutub) võimaluste leidmine, mis võimaldavad saavutada soovitud eesmärki;
Enamasti langevad plaanimis- ja juhtimistasandid kokku (vähemasti tuleks seda taotleda).
III) otsustamine – sobivaima alternatiivi valimine;
Kasutatavad planeerimismeetodid on üldjuhul seoses organisatsiooni küpsusega, mida 
IV) täitmise kontroll – tegelike tulemuste võrdlemine kavandatud näitarvudega. 
iseloomustavad kasvu- ehk arengufaasid. (Sellest kohta lähemalt edaspidises). 
Ettevõtluse alused - Arvi  Kuura  2011

1
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011
2

Ettevõtte planeerimissüsteemis saab eristada neli allsüsteemi:
FINANTSPLANEERIMINE  (FP) rajaneb finantsarvestusel ning kasutab põhilisi 
kuulub tegevuse üldpõhimõtete määratlemine ja formuleerimine, seal hulgas:
aruandeid kui prognoosimise vahendeid, kuid järgmiste erisustega:
• juhtimissüsteemi (-struktuuri, - hierarhia ) kujundamine

plaanimisperiood on tavaliselt lühem (aasta on üldjuhul liiga pikk!) ning
• ettevõtte poliitika (tegevussuunad, suhted ühiskonnaga (huvigruppidega) ja 

põhiliste (st  otsesel  meetodil koostatavate – st bilansi ja kasumiaruande) ning 
looduskeskkonnaga, ressursikasutus, uuendused jne) kujundamine, lähtudes 
tuletatavate (st rahavoo aruande) kohad (ehk koostamisprintsiip ja järjekord) 
omanike taotlustest, profileerimise võimalustest jm olulisest;
on tavaliselt omavahel vahetunud. 
B) strateegiline (effectiveness) planeerimine (SP), mille  objektiks  on ettevõtte 
... aga võib ka mitte olla – kõik sõltub planeerija  eelistustest . Igal juhul peaks 
pikaajalise strateegia ja tootmisprogrammi kujundamine, seal hulgas:
kasutama kontrollimise võimalust: nt kui tuletatakse bilansi  prognoosid , saab 
• oluliste põhi- ja kõrvaltegevuse valdkondade piiritlemine ning
kontrollida  aktiva  ja  passiva  võrdsust; kui aga tuletatakse  rahavoog , peaks 
• kasumipotentsiaali (tegevuse finantsaluse) loomine ja säilitamine;
kontrolliks koostama rahavoo plaani ka otsesel meetodil. 
C)  operatiivne  (efficiency) planeerimine (OP), mis tegeleb strateegiliste 
Lisaks kasutatakse (või peaks kasutama):
(pikaajaliste) plaanide täpsustamisega keskmise- ja lühiajalisteks perioodideks 

eelarvestamist, mis seisneb füüsiliste ja rahaliste eelarvete koostamises nii 
ning nende täitmiseks vajalike meetmete väljatöötamisega;
ettevõtte kui ka allüksuste, projektide ja toodete jne lõikes, et näha ette 
järgmiste perioodide sissetulekud, kulud ja kasum;

kalkuleerimist, mis seisneb eel- ja järelkalkulatsioonide tegemises mitte-
Plaanimisel tuleks silmas pidada:
standardsete toodete (tellimuste) kohta, võimaldades välja tuua 

SP (et tehtaks õigeid asju) ja OP (et asju tehtaks õigesti ehk parimal viisil
prognoositava või tegeliku tulemi toote kohta;
ning kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete eesmärkide tasakaalustatust; 

juhtimisarvestust, mis võimaldab pidevalt (pigem perioodiliselt) kontrollida 

erinevate funktsionaalsete valdkondade koosmõju ja kooskõlastatust ning 
äriedu (või ka ebaedu). 
võimalikke sünergia- ning substitutsiooni- (asendus-) efekte.
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011

3
Ettevõtluse alused - Arvi Kuura 2011
4

Personalitöö ettevõttes
Konkreetse töötaja tööpanuse määrab füüsiliste ja vaimsete võimete evimise 
kõrval ka nende  rakendamise  võimalus ja soov ehk  motivatsioon , mille 
Enamasti eristatakse kaht peamist tootmistegurit:
tekitamisel on põhitegurid:

kapital  (kõik, mida raha eest saab soetada, sh maa), aga v.a

personali valik – omavahel sobiva kollektiivi kujundamine;

töö(jõud) (inimtöö) – inimeste füüsiliste ja vaimsete võimete rakendamine.

töötingimuste loomine, sh töökoha:
Tööjõu sobivuse  mingite  tööalaste ülesannete täitmiseks määravad:

loomine – tööülesannete (töövaldkonna) ehk  kompetentsi  piiritlemine,

füüsilised võimed,

kujundamine – varustamine kõige vajalikuga tööjõu rakendamiseks,

vaimsed võimed ( andekus  (talent), õppimis- ja kohanemisvõime jm),

kindlustamine – ebasoovitavate muutuste vastu tulevikus,

vanus, sugu, tervislik seisund... (Oht kalduda diskrimineerimisele!)

õiglase töötasu kehtestamine;

erialane ettevalmistus ja praktilise töö kogemused.

soodustuste ja täiendavate sotsiaaltagatiste kehtestamine.
Inimvõimed muutuvad inimese eluea (ka lühemate perioodide) jooksul. Kuna 
PERSONALIVALIK on  otsustusprotsess , milles valitakse töökoha taotlejate 
inimvõimete summa on suurim  keskeas , on kasutusele tulnud mõiste 
hulgast sobivaimad kandidaadid nende täitmiseks peab – on võrdluse abil:
"inimese  elukaar ".

peab - objekt on vaba töökoht, mis esitab teatud nõudmised kohataotlejale,
Kaasaja  trend: personalitöö tähtsus suureneb, kuna:

on - objekt on potentsiaalne töötaja ( subjekt ), kellel on teatud omadused.

tehnoloogia kiire areng tingib kvalifikatsiooninõuete tõusu;
Ideaal on, kus peab ja on langevad enam-vähem kokku, kuid  reaalsuses  on 

kvalifitseeritud töötajad on arenenud  isiksused , kel on suuremad ootused,
seda raske saavutada – st potentsiaalse töötaja  kvalifikatsioon
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #1 Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #2 Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #3 Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #4 Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #5 Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #6 Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #7 Ettevõtlus - planeerimine ettevõttes #8
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-06-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 68 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kairipp Õppematerjali autor

Meedia

Lisainfo

Räägitakse tava-ja finantsplaneerimisest ettevõttes, turundusest, organisatsiooni koostööst üldiselt, ka töö tasustamisest ja ühiskondlikust vastutusest. Lisaks personalitööst.
ettevõte , ettevõtja , planeerimine , finantsplaneerimine , nõudmiste analüüs , turundus , koostöö , organisatioon , tasustamine , ühiskondlik vastutus , personalitöö.

Mõisted

Sisukord

 • Planeerimisel
 • FINANTSPLANEERIMINE
 • Personalitöö ettevõttes
 • PERSONALIVALIK
 • Nõudmiste
 • Kandidaatide värbamine ja arvelevõtt
 • Kandidaatide võimete analüüs
 • TÖÖ TASUSTAMINE
 • Töötasu
 • Reegel
 • Ajapalk
 • Tüki
 • Preemiapalk
 • LISASOODUSTUSED JA TÄIENDAVAD SOTSIAALTAGATISED
 • Lisasoodustused
 • Turundus
 • Traditsiooniline turundus
 • Suhteturundus
 • Ajaline kestus
 • Lühiajaline
 • Pikaajaline
 • Turunduse korraldus
 • Turunduskompleks — 4P
 • Vastasmõju — 30R
 • Olulisim kvaliteedi mõõde
 • Tehniline kvaliteet
 • Funktsionaalne kvaliteet
 • Kliendi rahulolu mõõt
 • Turuosa
 • Klientide tagasiside
 • Turundusuuringud
 • Perioodilised (
 • Kohene tagasiside
 • Koostöö ettevõtte ja
 • Koostöö puudub või on
 • Strateegiliselt oluline
 • Sisemine turundus
 • Piiratud tähtsus
 • Oluline tähtsus
 • Allikas
 • Evolution and
 • Revolution as
 • Organizations
 • Faas 2 – kasv suunamisega
 • Faas 3 – kasv delegeerimisega
 • Faas 4 – kasv koordineerimisega
 • Faas 5 – kasv koostööga
 • Lõpetuseks
 • Majanduslik suund
 • Käitumusliku suuna

Teemad

 • Planeerimine ettevõttes
 • prognoosimisel
 • retrograadne plaanimine
 • progressiivne plaanimine
 • vastassuunaline plaanimine
 • effectiveness
 • efficiency
 • parimal viisil
 • eelarvestamist
 • kalkuleerimist
 • juhtimisarvestust
 • aga v.a
 • töö(jõud)
 • motivatsioon
 • personali valik
 • töötingimuste loomine
 • loomine
 • kujundamine
 • kindlustamine
 • õiglase töötasu kehtestamine
 • soodustuste ja täiendavate sotsiaaltagatiste kehtestamine
 • peab – on
 • objekt
 • peab
 • töötaja ja ettevõtte huvide maksimaalne
 • ühitamine
 • oma töötajaga
 • või siis
 • kandidaadiga väljastpoolt ettevõtet
 • analüüs
 • kandidaatide värbamine ja arvelevõtt
 • analüüsis
 • erialased
 • füüsilised
 • vaimsed
 • sotsiaalpsühholoogilised
 • formaalsete näitajate analüüs
 • lisakatsed
 • katseaeg
 • valikuotsuse tegemine
 • TÖÖTINGIMUSTE LOOMINE
 • tööprotsessi analüüs
 • töö
 • tööfüsioloogia
 • tööaja reguleerimine
 • töövaheajad
 • job sharing
 • töökoha (tööruumi) kujundamine
 • alluvussuhted
 • eeldatavate
 • töö keerukus
 • töötulemus
 • Ajapalk
 • akordpalk
 • aja-akord
 • raha-akord
 • garanteeritud (miinimum)palka
 • akordlisa
 • progressiivne akordpalk
 • preemia
 • kvantiteedi ehk hulgapreemiad
 • kvaliteedipreemiad
 • kokkuhoiupreemiad
 • intensiivsuspreemiad
 • mitte rahas
 • ettevõttes
 • trend
 • Turundussüsteem
 • Turunduskontseptsioonide (-teooriate) areng
 • turundus
 • product
 • place
 • price
 • promotion
 • teenusteturundus
 • people
 • postitioning
 • programming
 • packaging
 • partnership
 • relationship marketing
 • relationships
 • networks
 • interaction
 • ad hoc
 • Traditsioonilise ja suhteturunduse põhierinevused
 • win-win
 • retention-marketing
 • attraction-marketing
 • Organisatsioonide (ettevõtete) vahelised suhted
 • Klassikaline arusaam
 • Kaasaegses paradigmas
 • co-opetition
 • Ettevõtte (pigem toodete ja/või teenuste) positsioneerimine turul
 • Turuinformatsiooni
 • segmenteerida
 • geograafiline
 • demograafiline
 • muud
 • mida pakkuda
 • kelle pakkuda
 • kuidas toota
 • toote-turu strateegia
 • konkurentsistrateegia
 • Konkurentsistrateegia
 • arendustegevust
 • TURU-UURING
 • konservatiivselt!
 • Ettevõtte (organisatsiooni) areng ja kasv
 • Grow
 • kasvufaasi
 • crisis of leadership
 • growth through direction
 • autonoomia kriis
 • crisis of control
 • aruandekohustus
 • vastassuunaline planeerimissüsteem
 • organisatsioonikultuur
 • crisis of red tape
 • growth
 • through alliances
 • crisis of internal growth
 • organisatsioonide koostöö ja võrgustumine
 • inimeste
 • organisatsioonide
 • kollektivism
 • ettevõtte ühiskondlik vastutus
 • jätkusuutlik ettevõtlus
 • corporate social responsibility
 • on kontseptsioon ja juhtimisvahend, mille alusel integreerivad
 • ettevõtted sotsiaalsed ja keskkonnaaspektid vabatahtlikult oma
 • tegevusse ning suhetesse huvirühmadega
 • Ettevõtte ühiskondliku vastutuse sisemine dimensioon
 • Inimressursside juhtimine
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Muutustega kohanemine
 • Keskkonnamõjude ja loodusvarade juhtimine
 • Ettevõtte ühiskondliku vastutuse välimine dimensioon
 • Kohalik kogukond
 • Ettevõtte partnerid, tarnijad ja tarbijad
 • corporate venturing
 • Inimõigused
 • Ülemaailmsed keskkonnaprobleemid

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

12
docx
Ettevõtluse alused kordamiseks
113
doc
TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ
161
pdf
Juhtimise alused
15
docx
Ettevõtlus ja äri planeerimine
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
1072
pdf
Logistika õpik
139
pdf
Spordi üldained 1 tase
60
doc
Ettevõtluse alused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !