Ettevõtlus mikrotasandil (1)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris
Ettevõtja ja juhi tüüpiliste omaduste ning käitumise võrdlus
ETTEVÕTLUS MIKROTASANDIL
Ettevõtja Tegur Juht
Makrokäsitluses räägitakse väike- ja keskettevõtetest, mikrokäsitluses aga valdavalt
Juhitud tajutud võimaluste poolt. Strateegiline Juhitud jooksvalt kontrollitavate
väikeettevõtetest, keskettevõtetest ka, enamasti vaid viimaste erisuste väljatoomisel.
orientatsioon ressursside poolt.
Põhjus: enamik väikeettevõtetele omaseid tunnuseid ilmneb seda selgemini, mida
väiksem ettevõte on. Seetõttu räägitakse siin märksa enam ka mikroettevõtetest. Teeb revolutsioonilisi otsustusi piiratud Suhtumine Teeb evolutsioonilisi otsustusi pikema
aja jooksul, eksperimenteerib. võimaluste aja jooksul. Analüütiline lähenemine.
Orienteeritud kiirele tulemustele. kasutamisse Orienteeritud pikaajalisele perspektiivile.
Ettevõtluse protsess: alustamine ja jätkamine
Otsustused on mitmeastmelised koos Ressursside Otsustused on üheastmelised koos enese
Nagu alloleval joonisel näha, muutub ettevõtja kunagi tavaliseks juhiks ... enese minimaalse sidumisega astmetel. rakendamine täieliku sidumisega langetatud otsusega.
Eelistab ressursside ajutist kasutamist ja Ressursside Ressursside omandamine ja töötajate
renti. kontroll arvu suurendamine.
Eelistab tulemustest sõltuvat, piiramatut Tasu Eelistab kindlaksmääratut, kindlal ajal
tasu. saadavat tasu ja edutamist.
Eelistab lihtsaid, üheastmelisi organi- Juhtimis- Eelistab formaliseeritud hierarhiat.
satsioone, mitteformaalseid sidemeid. struktuur
Näeb keskkonnast tulenevaid kitsendusi Suhtumine Tunnistab keskkonnast tulenevaid
kui võimalusi muutuseks. Loob endale keskkonda kitsendusi ja püüab teha optimaalseid
oma keskkonna. otsuseid nende raames.
Uuendustega kaasnev risk. Vajadus olla Uuenduste Inertsus. Muudatuste kallidus. Seotus
paindlik, vältida ülemäärast seotust võimalus standardsete struktuuridega.
Allikas: Per Davidsson & PEG Research Team 2000 (A Conceptual Framework for the Study of kindlate ressurssidega.
Entrepreneurship and the Competence to Practice It) Allikas: Miettinen ja Teder 2006
Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 1 Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013) 2
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ettevõtlus mikrotasandil #1 Ettevõtlus mikrotasandil #2 Ettevõtlus mikrotasandil #3 Ettevõtlus mikrotasandil #4 Ettevõtlus mikrotasandil #5 Ettevõtlus mikrotasandil #6 Ettevõtlus mikrotasandil #7 Ettevõtlus mikrotasandil #8 Ettevõtlus mikrotasandil #9
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 9 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-06-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
54 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kairipp Õppematerjali autor

Lisainfo

ettevõtlus mikrotasandil, ettevõtte eesmärkide süsteem, strateegiad väikeettevõtetes, ettevõtja isiksus, tegutseva ettevõtte omandamine, ettevõtluskeskkond ja selle huvigrupid.
mikrotasand , ettevõtlus , eesmärk , strateegia , isiksus , omandamine , keskkond , huvigrupid , teaduslik-tehniline protsess , revolutsioon , innovatsioon

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kui nelja eelneva tundmine ja mõjudega arvestamine ettevõtetele soovitav -- ?
 • Mis tuleb NB! Sarnasus siseste/väliste huvigruppidega, aga kus on erinevus... ?
 • Kestvaid tulusid ?
 • Milleks teha turu-uuring, millega · Kuidas on kasum muutunud (ca 5 viimase aasta jooksul) ?
 • Kui maksaksid eraldi maa, hooned, seadmed, varud jne. · Miks omanikud firma müüvad, millised on nende tulevikukavad ?
 • Milline on füüsiline seisund ?
 • Mida soodsam ost, seda suuremad saneerimiskulud... · Milline on konkurents antud piirkonnas ?
 • Mida ta tahab omandada. · Kas olemasolevad töötajad on rahul ?
 • Millised on kasumi suurendamise võimalused ?
 • Milline on tarbijaskonna ja naabruse suhtumine firmasse ?
 • Kuidas hindavad firmat hankijad ?
 • Kui nullist alustamisel ?

Mõisted

Sisukord

 • Ettevõtluse alused - A. Kuura (2013)
 • Ettevõtja
 • Tegur
 • Juhitud tajutud võimaluste poolt
 • Strateegiline
 • Juhitud jooksvalt kontrollitavate
 • Teeb revolutsioonilisi otsustusi piiratud
 • Orienteeritud kiirele tulemustele
 • Suhtumine
 • Teeb evolutsioonilisi otsustusi pikema
 • Orienteeritud pikaajalisele perspektiivile
 • Otsustused on mitmeastmelised koos
 • Ressursside
 • Otsustused on üheastmelised koos enese
 • Eelistab ressursside ajutist kasutamist ja
 • Ressursside omandamine ja töötajate
 • Eelistab tulemustest sõltuvat, piiramatut
 • Eelistab kindlaksmääratut, kindlal ajal
 • Eelistab lihtsaid, üheastmelisi organi
 • Juhtimis
 • Eelistab formaliseeritud hierarhiat
 • Näeb keskkonnast tulenevaid kitsendusi
 • Tunnistab keskkonnast tulenevaid
 • Uuendustega kaasnev risk. Vajadus olla
 • Uuenduste
 • Inertsus. Muudatuste kallidus. Seotus
 • Ettevõtja ja juhi tüüpiliste omaduste ning käitumise võrdlus
 • Allikas: Miettinen ja Teder 2006
 • ehk – ettevõtja on enamasti ka projektijuht
 • Ettevõtluskeskkond ja huvigrupid
 • Keskkond
 • Ökoloogiline keskkond
 • Tehnoloogiline keskkond
 • Majanduslik keskkond
 • Sotsiaalne keskkond
 • Juriidiline keskkond
 • Iseloom
 • HUVIGRUPID
 • Grupi põhihuvid ja -eesmärgid
 • VÕTTE
 • SISESED
 • GRUPID
 • Kapitali)omanikud
 • Juhtkond (tegevomanikud)
 • väikeettevõtluses tavaliselt
 • Töötajad
 • Koostööpartnerid
 • VÄLISED
 • Võõrkapitali omanikud
 • Kliendid (tarbijad)
 • Hankijad
 • Konkurendid
 • Ühiskond
 • valitsemisorganid
 • välism. ja r/v institutsioonid
 • (eriala)liidud, huviühingud
 • pol. erakonnad ja liikumised
 • Sisetegurid
 • TUGEVUSED
 • NÕRKUSED
 • Välistegurid
 • VÕIMALUSED
 • Kas ettevõte (vm
 • SAAVUTADA
 • Ettevõtte eesmärkide süsteem
 • Ettevõtluses
 • Formaalsed
 • Funktsionaalsed
 • Variant I
 • Variant II
 • Variant III
 • Realiseerimise netokäive =
 • Realiseeritud toodete (muutuv)kulu =
 • Brutokasum =
 • Üld- ehk püsikulud =
 • Tegevuskasum =
 • Intressikulu (-) või -tulu (+)
 • Maksustatav kasum =
 • Intressimäär = võõrkapitali hind)
 • Omakapital =
 • Võõr- ehk laenukapital = koguvõlg
 • Kogukapital = koguvara =
 • Omakapitali rentaablus =
 • Kogukapitali rentaablus = varade rentaablus
 • Traditsiooniline
 • Kaasajal
 • Missioon
 • Visiooni
 • Nullist alustamise
 • Tegutseva ettevõtte (ettevõtja) ülevõtmisel
 • Cole strateegilise juhtimise mudel
 • Väikeettevõtja isiksus

Teemad

 • Ettevõtluse protsess: alustamine ja jätkamine
 • A Conceptual Framework for the Study of
 • Entrepreneurship and the Competence to Practice It)
 • ETTEVÕTLUS MIKROTASANDIL
 • väike- ja keskettevõtetest
 • keskettevõtetest
 • mikroettevõtetest
 • ehk – ettevõtja on enamasti ka projektijuht
 • Organisatsiooni tüüpilised arengufaasid
 • ettevõtja on ka investor
 • Ettevõte ja ümbritsev keskkond
 • sõltuvad
 • sõltumatud
 • väliskeskkond
 • avatud süsteem
 • keskkond
 • gruppide
 • kultuur, õigus, poliitika, kirik
 • huvigrupid
 • otseselt või
 • praegu või tulevikus
 • organisatsioonid
 • ettevõttevälisteks
 • HUVI
 • väikeettevõtluses tavaliselt
 • samad isikud)
 • service
 • ka koostöö
 • Ettevõtte huvigrupid
 • Strateegia olemus ja roll väikeettevõttes
 • juhis
 • SWOT-analüüs
 • Positiivsed
 • Negatiivsed
 • trengths
 • eaknesses
 • pportunities
 • hreats
 • innovatiivsust
 • tasakaalustatust
 • ratsionaalsust
 • tulevikku suunatust
 • tõhusus
 • taktikalisest efektiivsusest
 • organisatsioon)
 • eesmärgipärane
 • taktikaliselt
 • efektiivne
 • tulemuslik
 • effectiveness
 • efficiency
 • seisund
 • sihipärase tegutsemise
 • institutsionaalsed
 • isiklikud
 • ETTEVÕTJA
 • juhid
 • töötajad
 • võlausaldajad, hankijad
 • NB! Sarnasus siseste/väliste huvigruppidega, aga kus on erinevus... ?
 • praktikas
 • tootmis- ja turunduslikud
 • finantsilised
 • juhtimislikud ja organisatsioonilised
 • sotsiaalsed ja ökoloogilised
 • piiritletud eesmärgid
 • piiritlemata eesmärgid
 • lühiajalised
 • keskmiseajalised
 • pikaajalised
 • terviku
 • valdkondade
 • üksikute töötajate
 • Avalikud eesmärgid
 • Varjatud eesmärgid
 • vertikaalsed
 • hierarhia
 • peaeesmärgid
 • kõrval- ehk alleesmärgid
 • sekundaarsed
 • komplementaarsed
 • ceteris paribus
 • konkureerivad
 • antinoomsed
 • indiferentsed
 • Firma finantstegevuse näitajad
 • Kasumiaruanne
 • Net Sales (S)
 • Gross Margin (GM)
 • Overhead Costs
 • EBT (?=net profit)
 • Bilanss
 • EQUITY (E)
 • Total Assets (A)
 • Rentaabluse
 • suhtarvud
 • = EBT / E
 • = EBIT / A
 • Näide ettevõtte finantsiliste eesmärkide kohta
 • Ettevõtte eesmärkide süsteemid ja nende arengutrendid
 • Plaani- ehk käsumajandus
 • majanduslikud
 • piiratud kasumitaotlus
 • Äriidee: võimaluste kujunemine ja tuvastamine
 • genereerida oma
 • arendada edasi juba tuntud
 • INNOVATSIOON
 • infosfääri
 • tehisintellekti
 • nt aurumasin — termodünaamika
 • energiamasinad
 • töömasinad
 • intellektuaalsed masinad
 • uusasutamine
 • ülevõtteasutamine
 • Tühimiku täitmine turul
 • innovatsioon
 • kiirus
 • Uued äritegevuse võimalused
 • tegevusala (-haru) valikut
 • konkurentsi
 • jõududest
 • strateegiatest
 • võtmeküsimus
 • väärtusloome ahel
 • põhiprotsessid ja
 • tugiprotsessid
 • olulisimad põhjused
 • kogemuste puudus
 • toote- ja turundusstrateegia puudumine
 • turu suuruse ülehindamine
 • käivitusaja alahindamine
 • suured käivituskulud
 • varajase kasvu tagajärjed
 • raha käsitamine kasumina
 • vale asukoht
 • juhtimisarvestuse puudumine
 • ohusignaalid
 • peaks lähenema kui
 • komplekssele tegevuste kogumile
 • missioon
 • Strateegilise kavandamise protsess väikeettevõtetes
 • kavandamise protsess
 • Strateegiad väikeettevõtetes
 • Väikeettevõtjate isiksusel suur tähtsus
 • väikeettevõttes
 • sõnade ja tegude
 • Lisaks
 • on soovitav kaasata kavandamisse (võtme)isikud, kes hakkavad
 • kavandatut teostama (võimaldab säästa ka aega ja vaeva - strateegia
 • kujundamises osalenutele pole enam vaja seda põhjalikult tutvustada
 • selle asemel saavad need kohe hakata kavandatut teostama
 • Kui omanike hulgas on ka olulise osalusega nn eemalseisvaid omanikke
 • on soovitav kaasata viimased strateegia kujundamisse. Kui nad ei
 • huvitu selles osalemisest, pakkuda neile võimalust väljatöötatud
 • strateegia heaks kiita või (täielikult või osaliselt) tagasi lükata
 • muud põhjused (sõltuvalt konkreetsest ajast ja kohast)
 • Alustaval (väike)ettevõtjal peaks olema aega rohkem kui raha
 • Küsimused enesekontrolliks ettevõtjale kui investorile
 • Ärimudel on visualiseeritud plaan, kuidas organisatsioon loob
 • vahendab ja hoiab väärtust
 • väljendavad loogikat, kuidas organisatsioon raha teenida plaanib
 • Ärimudeli ‘lõuend’
 • Tegutseva ettevõtte omandamine
 • läbirääkimised
 • management buy-out = MBO

Kommentaarid (1)


19:43 11-05-2017


Sarnased materjalid

12
pdf
60
doc
20
doc
113
doc
22
doc
161
pdf
35
docx
1072
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto