Ettevõtlus (3)

3 HALB
 
Säutsu twitteris
Toomas Saal Ettevõtlus, 2008/2009 õ.a., Tallinn
1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine
1.1. Ettevõtja mõiste
Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja
teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on
täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. (Sellest tulenevalt käsitlevad Eesti
statistilised väljaanded ettevõtjatena nt osaühinguid ja aktsiaseltse, mitte nende rajajaid.)
Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.
Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb.
1.2. Ettevõtjaks kujunemine
Ettevõtjaks saamise otsust mõjutab sageli mingi muutus elus, mis seab inimese teelahkmele, kus
tuleb otsustada, kuidas edasi elada ja töötada. Tegemist võib olla ka teadliku sooviga oma eluviisi
muuta. Sellisteks pöördepunktideks võivad olla:
* töökoha kaotus
* õppeasutuse lõpetamine, sh mittestatsionaarses vormis
* konflikt ülemusega, võimetus senisel töökohal oma ideid realiseerida
* elukohavahetus
* isikliku elu muutused (abiellumine, lahutamine, teatud ikka jõudmine, laste suurekskasvamine
jne)
* soov töötada enda jaoks
* suured muutused piirkonna majanduselus
Soovi ettevõtjaks saada mõjutavad:
* rahvuslik kultuur ja kohalikud traditsioonid
* perekond
* läbitud õppeasutused
* sõbrad
Ettevõtjaks hakkamise võimalikkus sõltub järgmistest teguritest:
* riiklik toetus, majanduspoliitika, majandusolukord
* erialane ettevalmistus
* turundusalased kogemused
* algkapitali (+ muude ressursside) olemasolu või kättesaadavus
* elus eeskujud
Ettevõtjal peaksid olema järgmised isiksuseomadused:
1. Vaimne võimekus ­ loovus, intelligentsus, analüüsivõime, olulise eristamise oskus,
keskendumisvõime jne.
2. Teotahe ­ valmisolek midagi ära teha koos sooviga ka vastutada. Töökus, initsiatiivikus,
püsivus, ambitsioonikus. Lisaks ideede genereerimisele tuleb need ellu viia.
3. Suhtlemisoskus. Väikeettevõtja suhtleb sageli isiklikult nii hankijate, pangatöötajate, klientide
ja muidugi ka oma töötajatega.
4. Kompetentsus oma äri alal. Oma tegutsemisvaldkonna tundmine.
1
5. Enesekindlus koos otsustusvõimega. Valmisolek mõõdukaks riskiks, eesmärkide seadmise
oskus.
1.3. Naiste eripära ettevõtjana
Välismaiste kirjandusallikate ja Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringute alusel võib välja tuua
järgmised naisettevõtjate ja nende ettevõtete iseärasused:
1. Raskendatud tõus karjääriredelil (meestega võrreldes) on sageli ettevõtlusega alustamise
tõukejõuks.
2. Säästude suurem osakaal finantseerimisel, lisanduvad sugulaste ja sõprade vahendid.
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ettevõtlus #1 Ettevõtlus #2 Ettevõtlus #3 Ettevõtlus #4 Ettevõtlus #5 Ettevõtlus #6 Ettevõtlus #7 Ettevõtlus #8 Ettevõtlus #9 Ettevõtlus #10 Ettevõtlus #11 Ettevõtlus #12 Ettevõtlus #13 Ettevõtlus #14 Ettevõtlus #15 Ettevõtlus #16 Ettevõtlus #17 Ettevõtlus #18 Ettevõtlus #19 Ettevõtlus #20 Ettevõtlus #21 Ettevõtlus #22
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-08-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
334 laadimist Kokku alla laetud
3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
roman1989 Õppematerjali autor

Lisainfo

Konspekt 1. osa
2008-2009 aasta.

ettevõtlus

Dokumendis esitatud küsimused

 • Millist tulu see mulle annab ?
 • Miks omanik tahab ettevõtet müüa, millised on tema tulevikuplaanid ?
 • Milline on konkurents ?
 • Milline on ettevõtte maine klientide silmis ?
 • Milline on konkurentide, hankijate ja pankurite suhtumine ettevõttesse ?
 • Millised on ruumide renditingimused ?
 • Milline on põhivarade seisund, kas nad on õigesti hinnatud ?
 • Millised on võimalused tegevuse parandamiseks, kasumi tõstmiseks ?
 • Kuidas mõjutavad ettevõtet piirkonna arengutendentsid ?
 • Kui alternatiivsetel projektidel ?
 • Milline on läbimüügi dünaamika antud tegevusalal viimastel aastatel ?
 • Milliseid arengutemposid prognoositakse tulevikuks ?
 • Kui palju uusi firmasid on tekkinud sellel alal viimastel aastatel ?
 • Millised uued toodete liigid on harus juurutatud viimastel aastatel ?
 • Kes on potensiaalsed konkurendid ?
 • Mille arvel võib neid edestada ?
 • Kuidas läheb konkurentidel: kas läbimüük kasvab, kahaneb või on stabiilne ?
 • Kes on potensiaalsed tarbijad ?
 • Milliste tarbijagruppide vajadusi rahuldatakse (geograafiliselt ja tüübiti) ?
 • Kuidas neid vajadusi rahuldatakse (kasutatavad tehnoloogiad ja täidetavad funktsioonid) ?
 • Kuidas toetab organisatsioon ettevõtja äriidee realiseerimist ?
 • Kes on hankijad, alltöövõtjad ?
 • Missugune on vabriku/ lao/ poe/ kontori sisseseade ?
 • Missugune on tootmistehnoloogia (masinad, seadmed, hoone) ?
 • Kuidas uudistoodangut on võimalik ühildada olemasoleva tehnoloogiaga ?
 • Mille poolest toodang erineb analoogidest ?

Mõisted

Teemad

 • Toomas Saal
 • Ettevõtlus, 2008/2009 õ.a., Tallinn
 • Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine
 • Ettevõtja mõiste
 • Ettevõtja
 • Ärinimi ehk firma
 • Ettevõte
 • Ettevõtjaks kujunemine
 • Ettevõtjaks saamise otsust
 • Soovi ettevõtjaks saada mõjutavad
 • Ettevõtjaks hakkamise võimalikkus sõltub järgmistest teguritest
 • Ettevõtjal peaksid olema järgmised isiksuseomadused
 • Vaimne võimekus
 • Teotahe
 • Suhtlemisoskus
 • Kompetentsus
 • Enesekindlus koos otsustusvõimega
 • Naiste eripära ettevõtjana
 • Väikeettevõtte omamise plussid ja miinused
 • Väikeettevõtte omamise eelised
 • Väikeettevõtte omamise probleemid
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid
 • Tururisk
 • Juhtimisrisk
 • Krediidi- ja finantsrisk
 • Inflatsioonirisk
 • Kinnisvararisk
 • Personalirisk
 • Kuritegevus
 • Poliitiline risk
 • erakordsed sündmused
 • Tööõnnetused
 • Oht, et ettevõtte tegevuse või tema toodete tõttu kannatavad keskkond või
 • üksikinimesed
 • Keskkond
 • Keskkond ja jätkusuutlik areng
 • Keskkonnapoliitika realiseerimine
 • Ükikisiku tasandil
 • Kogukonna tasandil
 • Riigi tasandil
 • Euroopa Liidu keskkonnapoliitika
 • inimene
 • ettevõte, organisatsioon
 • ühiskond
 • Euroopa Ühendus on oma õigusaktides määratlenud keskkonda järgmiselt
 • Euroopa Ühendus 1967
 • Lugana konventsioon 1993
 • nii elus kui ka eluta loodusressursid
 • kultuuripärandist
 • maastiku
 • Säästliku ja jätkusuutliku arengu põhimõtted
 • Säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhiidee on
 • ühiskonna jätkusuutlikkus on tema arengupotensiaali
 • säilitamine, aga ka arendamine tuleviku huvides
 • Ettevõtluskeskkond
 • Ettevõtlus on tegevus, mida ettevõtja arendab
 • Majanduskeskkonna all mõeldakse ühiskondliku majapidamise organiseerimise ja
 • korraldamise süsteemi, mis kindlustab ühiskonnale ja selle üksikutele liikmetele vajalike
 • kaupade ja teenuste tootmise, jaotamise, vahetamise ja tarbimise
 • Majanduskeskkonna põhielementide hulka kuuluvad
 • Tehnoloogilise keskkonna all mõistetakse teadmiste ja tegevusviiside kogumit, mis on
 • ühiskonnas olemas kaupade ja teenuste tootmiseks ja realiseerimiseks
 • Keskkonna põhielementide hulka kuuluvad
 • Sotsiaalse keskkonna all mõeldakse mitmesugustesse ühendustesse koondunud inimeste
 • samuti niisuguste ühenduste ning formaalselt mitteühinenud inimgruppide üldiste
 • käitumisnormide, vaadete, väärtuste ja tavade kogumit
 • Sotsiaalse keskkonna põhielementide hulka kuuluvad
 • Poliitilise keskkonna all mõeldakse valistuses ja teiste võimuorganite, poliitiliste parteide ja
 • organisatsioonide, õigusaktide, käitumisnormide ja vaadete kogumit ühiskonna ülesehituse
 • juhtimise ja eesmärkide kohta
 • Õiguskeskkonna all mõeldakse valitsuse ja teiste võimuorganite normatiivaktide kogumit
 • mis reguleerib ettevõtete, samuti õiguskorda teatavate organite tegevust. Nimetatud
 • normatiivaktid reguleerivad või kontrollivad suuremal või vähemal määral peaaegu kõiki
 • ettevõtja toiminguid
 • Ökoloogilise keskkonna all mõeldakse ettevõtjate ja looduskeskkonna vaheliste
 • kokkupuudete piirkonda
 • Ettevõtlusega alustamise erinevad võimalused
 • Frantsiis
 • Frantsiis
 • Frantsiisivõtja seisukohalt
 • Eelised
 • Puudused
 • Frantsiisiandja seisukohalt
 • Tegutseva ettevõtte ost
 • Ostmise plussid
 • Ostmise miinused
 • Ostetava ettevõtte väärtuse hindamise põhivõimalused
 • Intellektuaalne kapital
 • Intellektuaalne kapital
 • Intellektuaalne kapital on teadmiste, omandatud kogemuste, organisatsiooniliste, tehnoloogiliste
 • kliendisuhete ja professionaalsete oskuste kogum, mis annab ettevõttele turul konkurentsieelise
 • Intellektuaalne kapital= ettevõtte turuväärtus- bilansiline väärtus
 • q= vara turuväärtus/ vara asenduskulu
 • Ettevõtte ostmisel tuleb endale selgeks teha
 • Uue ettevõtte asutamine
 • Äriühingu asutamise protseduurid
 • Äriühingu registreerimistoimingud ja -kulud
 • Erinevate äriühingute omavaheline võrdlus
 • Ettevõtlusvormi valik
 • Täisühing
 • Usaldusühing
 • Osaühing
 • Aktsiaselts
 • Tulundusühistu
 • Ettevõtlusvormi valikul tuleks arvestada järgmiste teguritega
 • Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
 • FIE-na tegutsemise plussid
 • FIE-na tegutsemise miinused
 • Tegevusega alustamine
 • Maksuametis registreerimine
 • Äriregistris registreerimine
 • Tegutsemisloa (kauplemis- või teenindusloa) taotlemine
 • Ettevõtte rajamine
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • etapp - planeerimine
 • etapp – ettevalmistamine
 • etapp – tegevuse alustamine
 • Olukorra hinnang tegevusalal
 • Ärinime valik
 • Füüsilisest isikust
 • Äriühingul
 • Asukoha valik
 • Tähtsamad regionaalsed tegurid, mida tuleb arvestada on
 • Loodava väikeettevõtte asukoht
 • Soovitused rendilepingute sõlmimiseks
 • Koduettevõte
 • Koduettevõtte eelised
 • Äriidee, ettevõtte missioon, eesmärkide seadmine, äriplaan
 • Äriidee ja äriplaan
 • Äriidee on idee, mille eesmärk on teenida oma autorile või realiseerijatele kasu
 • Hea äriidee omadused
 • allikad
 • äriplaanis
 • Äriplaan
 • Ettevõtte missioon, visioon tema tulevikust ning tegevuse eesmärgid
 • missiooni defineerimine
 • Visioon
 • Visioon
 • Ettevõtte eesmärkide seadmine
 • mida organisatsioon püüab saavutada
 • omanike heaolu maksimeerimisele
 • Nõuded eesmärkidele
 • Tegevuse planeerimine ja strateegia väljatöötamine
 • Planeerimine
 • Planeerimise olemus
 • Strateegia
 • Strateegiline planeerimine
 • Strateegiline juhtimine
 • Taktika
 • Organisatsiooni ülesehitamine
 • Organiseerimine
 • Tööjaotus
 • ametikohad ja allüksused
 • Allüksuste moodustamine
 • Organisatsiooni struktuur
 • Delegeerimine
 • Äriplaani struktuur
 • Tiitelleht
 • Ülevaade/lühikokkuvõte
 • Ettevõtte üldiseloomustus
 • Majanduskeskkond
 • Organisatsioon
 • Tootmisprotsess
 • Toodang, teenus
 • Turustamine
 • Finantsarvestused
 • Riskikäsitlus (vt lisa 7)
 • Muud (lisad)

Kommentaarid (3)


katrin taniste: Liiga vähe seletusi ja kirjeldusi. Rohkem nagu kavapunktid, õppida raske selle põhjal, palju taergemaks ei saa.
18:36 24-05-2017

caramelll: Korralik aga minu kooli materjalidega ei sobinud
16:10 01-04-2013

psylover: noo päris hea
17:36 14-11-2011


Sarnased materjalid

60
doc
50
doc
20
doc
13
doc
35
docx
16
doc
6
docx
26
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto