Facebook Like

Ettevõtja intervjuu - sarnased materjalid

kenno, intervjuu, maatriks, tjaks, simusi, simustik, parima, imalus, soovite, kodulehe, tjale, tegevusala, rajamist, eluk, haridus, rjepidevus, kasutasin, juristide, hjalik, kuritegevus, projektid, konkurentsieelis, tasapisi, kodulehek, planeerimine, klient, koduleht, emotsioon, internetiturundus, facebookis, kusjuures, ppej, bralik, istlus, tegijad
21
docx

Ettevõttemajandus

...unnitöö, allhange- tellitakse mingid tööd teise ettevõtte poolt, tähtajaliste töölepingutega ajutised töötajad, töötajate rentimine. Personali valik: Otsustusprotsess, mille tulemuseks on kohataotlejate hulgast kõige paremini sobivate väljavalimine. Meetodid: eelintervjuu, ankeet (CV), tausta uuring, soovituskirjad, test, käitumisülesanne ja töölevõtuintervjuu. Töötuid mehi on rohkem kui töötuid naisi. Eesti naisettevõtjate olulisemad barjäärid ettevõtlusega alustamisel: 1. Naisi ei võeta tõsiselt 2. Mees julgeb rohkem riske võtta kui naine ...

Majandus - Tartu Ülikool
93 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...valdkondades suudeti toota palju rohkem kui tarbida. Pinges- tuv konkurents sundis tootjaid pöörama üha rohkem tähelepanu kvaliteedile ja vähendama kulusid. Konkurents kannustas ettevõtjaid otsima uusi võimalusi kulude kokkuhoidmiseks tootmises, ladustamisel ja transportimisel. Leiti, et kui korraldada materjalide ostmist, tootmist, ladustamist, jaotamist ja müüki teatud põhimõtete ...

Logistika alused - Kutsekool
101 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...tegevuse mittesooritamisega. Asukohta struktuuris mõeldakse eelnevat ja järgnevat protsessi. Täiendavalt lisatakse tegevuste kaupa juurde, milliste ametikohtade täitjad on nende sooritamisega hõivatud. Meetodid: dokumendi analüüs, küsimustikud, ankeedid, vaatlus, simulatsioon, intervjuud, kriitiliste olukordade kaardisatamine, tööaja ,,pildistamine". 12. Tööanalüüsi seosed teiste personalijuhtimise valdkondadega Tööanalüüsi seoses teiste valdkondadega: planeerimine, värbamine, valik, karjääri planeerimine, koolitus ja arendus, tööohutus ja ­tervishoid, tulemuste hindam...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

... Lisa 1 Infoallikad jagatakse otsesteks ja kaudseteks. Eelistada tuleks otseseid allikaid, need on näiteks ettevõtete aastaaruanded, riiklikud dokumendid ja infokogumikud. Kaudsed allikad on näiteks ajalehtede artiklid, raadiod, teleintervjuud. 1. Eesti Statistikaameti kodulehekülg: www.stat.ee 2. Eesti Panga kodulehekülg: www.eestipank.info 3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg: www.mkm.ee 4. Rahandusministeeriumi kodulehekülg: www.fin.ee 5. Siseministeeriumi kodulehekülg: www.sis...

Ettevõtluse alused -
118 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts...

Ettevõtlus -
31 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...võtted saadavad enamasti kliendi emailile. Kliendiandmebaas (broneerimisinfo, külastusinfo, eriandmed, kaebused , kiitused). Registreerimiskaardid Müügiaruanded Ankeetküsitlus Suuline küsitlus Intervjuu Fookusrühme intervjuu Vaatlus Kaebused, kiitused Proovi ehk kontroll külastused Külastajate kirjad Külastajate raamat Kodulehekülje kommentaarid Töötajate tagasiside Teenindusstandardite täitmise jäl...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
86 allalaadimist
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

ETTEVÕTLUS 2 Kordamisküsimused Juhan Teder ...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
112 allalaadimist
14
doc

Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011

ETTEVÕTLUSE ALUSED 1. Ettevõtja · ettevõtja on novaator, kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid(Schumpeter 1934); oskus murda väljakujunenud tegevuspraktikat · ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutus...

Ettevõtlus alused -
73 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...ent tehase konveieril, milleks kujundati töögrupp inimestest, kes said omavahel hästi läbi. Selgus, et nende tööviljakus oli kõrgem kui teistel töögruppidel.64 Hilisemates uuringutes pööras Mayo põhitähelepanu töötajate arvamustele ja hoiakutele, mille väljaselgitamiseks kasutas intervjuu meetodit. Oma viimastes uuringutes keskendus ta sotsiaalse organisatsiooni analüüsile, kus käsitles sotsiaalse käitumise mudeleid ja staatust. Ta leidis ka seose intelligentsuse ja tööviljakuse vahel. Uuringute tulemusena hakati eristama tehnoloogilisi (töövahendid ja materjalid), sotsiaalseid (ametlik...

Juhtimine -
149 allalaadimist
22
doc

Ettevõtlus

Toomas Saal Ettevõtlus, 2008/2009 õ.a., Tallinn 1. Ettevõtluse olemus ja ettevõtjaks kujunemine 1.1. Ettevõtja mõiste Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning...

Ettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
334 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...........................................................................................................................................71 Vähemalt kord elus tuleb enamusel inimestest, seda enam juhil, ette INTERVJUU andmist. Pressikonverentsi ja briifingu puhul tuleb initsiatiiv organisatsioonilt. Võimalik on ka vastupidine variant ning sel juhul dikteerib olukorda ajakirjanik. Huvi võib olla ka negatiivne, ajakirjanik võib ühendust võtta teile ebasobival ajal jne. Erinevad meediakanalid kajastav...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
105 allalaadimist
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

"Ettevõtte majandusõpetus" kordamisküsimused Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed (,,Ärikorralduse põhiteadmised") ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab! 1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07) · Ettevõtluskeskkonna iseloomustus:...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
866 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

...  seadusandlike kitsendusteta,  heade oskustega ja motiveeritud tööjõud,  madalad tööjõukulud,  madalad maksud,  stabiilne demokraatlik valitsus. 3. Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate ühised jooned ja ettevõtja edutegurid; ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. (lk 10-13, Ettevotlus_ettevotja_ettevoteII06)  ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi j...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIG...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

...akorda alaetappideks. Konkreetsest olukorrast lähtuvalt läbitakse projektimeeskonda komplekteerides alaetappe valikuliselt. Lihtsamaid oskusi nõudva ametikoha puhul piisab 2­3 etapist, näiteks ametikäiguga tutvumine, tulevase töötaja juhi korraldatav 15-minutiline intervjuu ning telefonikõne soovitajale. Personali värbamise eeltingimus on ametikoha töökirjelduse ja ametiprofiili olemasolu. Ametiprofiil sisaldab nõudmisi ametikoha täitja teadmiste, oskuste ja võimete, st pädevuse kohta. Kui lepingute sõlmimise käigus otsustatakse meeskonna liikmetele koostada k...

Organisatsioon ja juhtimine -
42 allalaadimist
36
pdf

Juhtimise alused konspekt

...line juhtimine on laiahaardeline protsess, mille eesmärk on luua efektiivsed strateegiad ning need ellu viia. Peab vastama küsimustele – kus me oleme, kuhu tahame jõuda ja kuidas? Eristatakse kolme erinevate lähenemist strateegia formuleerimisel (Mintzberg 1999):  Ettevõtja lähenemine – strateegia koostab üks jõuline isik, keskendub võimalustele, mitte probleemidele, aluseks on isiklik visioon ja eesmärgid. Usutakse, et keskkond on jõud mida tuleb kasutada ja kontrollida. Nt Bill Gates, Microsoft.  Kohanev lähenev – keskendutakse olema...

Juhtimise alused - Tallinna Ülikool
27 allalaadimist
29
doc

Turunduse alused

...d välise vaatluse abil. · Küsitluse all mõeldakse uurimismeetodit, kus vastupidiselt vaatlusele kogutakse andmeid üksnes suulise või kirjaliku kommunikatsiooni teel. Küsitlus võib toimuda mitmel teel: o otsene vestlus e. intervjuu; o postiküsitlus; o telefoniküsitlus. · Eksperimendi korral vaadeldakse turundusalaste muutujate mõju indiviidi käitumisele. 3. Valimi koostamine. Sihtkogumi e. üldkogumi määratlemine (ära kirjeldada keda tahetakse uurida). Valim on üldkogum...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
306 allalaadimist
39
doc

TOIDU- JA ESMATARBEKAUPADE JAEMÜÜGI ETTEVÕTTLUSEKSKKOND LÄTIS

...te on huvitatud, et massikom- munikatsiooni vahendid kajastaksid ettevõtte tegevust positiivses valguses. Selle rühmaga tegeleb Selveri turundusosakond kõige otsesemalt. Kommunikatsiooniks luuakse Selveris silmatorkavaid uudiseid ettevõtte käekäigust, antakse intervjuusid ja pressikonverentse jättes inimsõbralikku ja hoolivat muljet. Kolmandaks huvigrupikategooriaks on Üldsuse. Selveri jaoks on üldsuse arvamus väga oluline ja ollakse huvitatud arengust ning heaolu suurenemisest. Areneva organisat- sioonina huvitab Selverit oma panuse andmine kohaliku piirkonna elu...

Ettevõtemajandus - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
16
docx

Ettevõtte kordamisküsimused

5. Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid mikroettevõteteks, 1. "Ettevõtlus" ja "ettevõtja" ­ põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt väikeettevõteteks, keskettevõteteks ja suurett...

Ettevõtlus -
78 allalaadimist
30
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

Kordamisküsimused: 1. EL ettevõtluse "suur pilt" ­ eri suurusega ettevõtete osakaal. 92% mikroettevõtted (0-9 töötajat) 7% väikeettevõtted (10-49) < 1% keskettevõtted (50-249) 0,2% suurettevõtted (250+) SMEs ­ Small and Medium Enterprises ­ 0-249 töötajat. 2. Ettevõtja ja palgatöötaja karjääri eeli...

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
26
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2016

Kordamisküsimused aines Ettevõtlus TMJ0310 2016 aastal: 1. EL ettevõtluse "suur pilt" ­ eri suurusega ettevõtete osakaal. Ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring) ­ 1. loengu põhjal. Ettevõtete osakaal: 92% mikroettevõtted (0-9 töötajat), 7% väikeettevõtted (10-49 töötajat...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

Juhtimine -
4 allalaadimist
25
doc

Ettevõtluse alused - eksami kordamisküsimused

Eksamiinfo ja kordamisküsimused Eksam koosneb 20st küsimusest, millest igaüks annab 1,5 punkti). Küsimused on valikvastustega testi vormis. Eksamile võtta kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument, midagi muud vaja ei lähe (ega kasutada ei tohi). Küsimused katavad kogu läbitud temaatikat, seega võ...

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
151 allalaadimist
58
pdf

Turismitalu Äriplaan

SISUKORD SISSEJUHATUS ...................................................................................................................... 3 1 ÜLDANDMED ................................................................................................................. 4 1.1 Ettevõtte üldandmed ...................................................................................

Ettevõtlus alused -
451 allalaadimist
35
docx

Ettevõtluse konspekt

ETTEVÕTLUSE KONSPEKT PEATÜKK 1. SISSEJUHATUS- ETTEVÕTLUS MAJANDUSE KONTEKSTIS 1.1 MAJANDUSLIKUD OTSUSED Majandus on kogu ühiskonna ja selle liikmete olemasoluks ning arenguks vajalike aineliste eelduste pideva taastootmise süsteem, mis hõlmab eranditult kõiki inimesi. See on igasugune majanduslik tegevus j...

Ettevõtlus -
18 allalaadimist
28
doc

Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused

ETTEVÕTLUS 2 Kordamisküsimused Juhan Teder ...

Ettevõtlus -
238 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...t. Vallaspanti liigitatakse :  Käsipant - panditud asi antakse üle pandipidaja valdusesse. Registerpant – valduse üleminekut ei toimu ja pantimine registreeritakse vastavas registris. Vallaspandil on ka veel alaliigid, kommertspant (pant seatakse ettevõtja varale registerpandi põhimõtete kohaselt) ja õiguste pantimine (pandi esemeks võib olla ka varaline õigus, kui see on üleantav ja õiguste pantimisel kohaldatakse käsipandi sätteid). 173. Mis on registerpant? Patenti, kaubamärki, tööstusdisainilahendust, kasulikku mudelit, sorti, mikrolÃ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist
46
doc

Ettevõtluse aluste kordamisküsimused 2016 ja eksamiküsimused

Kordamisküsimused aines Ettevõtluse alused + lisasin konspekti lõppu 2016. aastal eksamis olnud 20 küsimust. 1. “Ettevõtlus” ja “ettevõtja” – põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt tunda vähemalt Schumpeteri, Stevensoni ja Jarillo ning Burnsi määratlusi.) 17. sajandil nimetati ettevõtjaks isikut, kes sõlmis riigiga lepingu mingite tööde teostamiseks, kusjuures lepingu summa oli ette teada. Sõltuvalt...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
33
docx

OÜ Mööblipioneer

Eesti Hotelli- ja Turismi Kõrgkool Hotelliteenindus H12 OÜ MÖÖBLIPIONEER Ettevõtlusaluste äriplaan Tallinn 2013 KOKKUVÕTE Plaanime müüa täispuitmööblit. Meie eesmärk on pakkuda mööblikauplustele, eraisikutele ja kaubamajadele eritellimustööna eksklus...

Äriturismi alused - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
153 allalaadimist
20
doc

Ettevõtluse alused

Kordamisküsimused: 1. "Ettevõtlus" ja "ettevõtja" ­ põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt tunda vähemalt Schumpeteri, Stevensoni ja Jarillo ning Burnsi määratlusi.) · Ettevõtlus - on prantsuse päritolu. 1437. a sõnaraamatus tähistati sellega isikut, kes on aktiivne ja saavutab mida...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
15
doc

Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 (Juhan Teder)

ETTEVÕTLUSE ALUSED 1. Ettevõtja  ettevõtja on novaator, kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid(Schumpeter 1934); oskus murda väljakujunenud tegevuspraktikat  ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Seej...

Ettevõtlus - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
27
doc

Ettevõtluse kordamisküsimused

Eksamiinfo ja kordamisküsimused Eksam koosneb 20st küsimusest, millest igaüks annab ühe punkti. Küsimused võivad olla nii valikvastustega testi vormis kui lühiküsimused, mis eeldavad lühivastust, milleks võib olla üks või paar sõna või numbrit. Eksamile võtta kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav d...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
218 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...ordiarendusse kaasatud olla ehk millisel määral ja millises vormis. Magistritöö uuringute alusena kasutatakse varasemaid kvantitatiivsetel meetoditel tehtud uuringuid, mille tulemusi täiendatakse kvalitatiivsetel meetoditel kogutavate andmete analüüsil. Selleks küsitletakse süvaintervjuude käigus kümmet Eesti pereturisti, lühiintervjuudel kuut Pärnu linnakodanikku ning poolstruktureeritud intervjuul Pärnu kuurordiajaloo eksperti. Saadud andmete süntees annab sisendi magistritöö käigus disainitavale kuurordikontseptsioonile ning esitab Pärnu turismi arendajatele ja eestvedaj...

Turundus -
41 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun