Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Ettevõtteteooria, täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis alljärgnevast kujutab endast firma kaudseid kulusid ?
 • Miks piirtulu alaneb ?
 • Mis on väljumispunkt ?
 • Mis alljärgnevast on õige ?
 • Mis alljärgnevast on püsikulu ?
 • Mis alljärgnevast iseloomustab kõige paremini lühiperioodi ?
 • Mis alljärgnevast leiab aset lühiperioodil ?
 • Mis kajastab joonisel firma muutuvkulusid ?
 • Mis kajastab firma kogukulusid ?
 • Kui suured on firma muutuvkulud 5 ühiku tootmisel ?
 • Kui suur on keskmine kogukulu 3 ühiku tootmisel ?
 • Kui suur on keskmine püsikulu 3 ühiku tootmisel ?
 • Kui suur on kuuenda ühiku tootmise piirkulu ?
 • Keskmine kulu pikal perioodil ja piirkulu d) Missugusel tootmistasemel kogeb firma kasvavat mastaabisäästu ?
 • Millega võrdub täielikult konkureeriva firma keskmine tulu (AR) ?
 • Miks peetakse täieliku konkurentsi turgu efektiivseks ?
 • Miks? Ei, MC > MR 2. Kas firma peaks tootma rohkem, vähem või jätkama sama koguse tootmist ?
 • Mis kajastab joonisel 1. kasumit maksimeerivat kogust ja selle hinda ?
 • Keskmist muutuvkulu optimaalse koguse korral ?
 • Milline on firma optimaalne toodangu maht ?
 • Kui tooteühiku hind langeb 50 kroonile, kas firma siis jätkab või lõpetab tootmise ?
 • Milline oleks minimaalne hind, mille korral firma tootmist jätkaks ?
 • Millise alljärgneva võrduse korral on tagatud ressursside kõige efektiivsem jaotus ?
 
Säutsu twitteris
Harjutus 4-6
Ettevõtteteooria, täieliku 
konkurentsi  turg ja täieliku 
konkurentsi firmad
1.  Kas vastus on õige või vale:
a) kauba X tootmise  alternatiivkulu  on need  kaubad , mida oleks võinud 
toota, kui tootmistegureid poleks kasutatud kauba X valmista
õi mi
ge seks; 
b) kui  piirprodukt  on negatiivne, peab negatiivne olema ka koguprodu
v k
al t;
e  
c) kui  piirprodukt  on  negatiivne,  on   koguprodukti   kõver  negatiiv
õ s
i e 
ge
tõusuga;
d) kahanevate  tulude  sea
õ d
i us
ge   väljendab  fakti,  et  pika  perioodi  keskmise 
kulu kõver on U-kujuline;
e) kui  firma  toodab  null  ühikut,  on  firma   muutuvkulud   samuti  võrd
õi se
ged 
nulliga.
2.  Mis alljärgnevast kujutab endast firma kaudseid kulusid? 
a) kontoritöötajate palk
õi ;ge
b) tulumaks;
vale
c)  firmale  kuuluvate seadmete amortisatsioonieraldised;
õige
d) firmas valmistatav toodang. vale
3. Kuidas on omavahel seotud pika perioodi keskmise kulu (LRAC) ja lühiperioodi keskmise 
kulu (SRAC)  graafikud ?
4.  Miks  piirtulu  alaneb?
5.  Milline  on  suhe  keskmise   kogukulu   (ATC),  keskmise   püsikulu   (AFC)  ja  keskmise 
muutuvkulu   (AVC) vahel?
6.  Tootmise  väga  väikese  mahu  juures  on  MC>MR.  Kas  selline  ettevõte  peab  kindlasti 
tootmise lõpetama ? Kas siinkohal on olulist vahet lühi- ja  pikal  perioodil?
7. Mis on väljumispunkt? Kas ta on olemas kõigi ettevõtete jaoks?
8.   Firma töötajatele makstud palk, pangalaenu intressid, saamatajäänud intressid, makstud 
üür kujutavad endast

al
al tter
er n
n at
at iiiiv
v ku
ku llu
u si
si d
d ;;

kaudseid kulusid;

otseseid kulusid;

ei kaudseid ega otseseid kulusid
9.     Mis alljärgnevast on õige?

arvestuslik kasum +  majanduskasum  –fikseeritud kulud =  normaalkasum ;

majanduskasum -arvestuslik kasum + muud kulud = otsesed kulud;
• ma m
j a
an jan
du duskas
skasumu
  m
=   =
ar  
varv
est est
usl u
i s
k  li
k k kasu
asum -m -kau
kaud dse
sed  d
ku  lku
udl u
- d
n -
o n
r o
m rm
aal aal
ne  ne kasu
kasum; m;

majanduskasum -  normaalsed kulud -  kaudsed  kulud = arvestuslik kasum.
10. Firma otsesed kulud olid 27000 krooni.  Intressimäär  oli 10%. Firma omanik oleks mõnes 
teises firmas töötades võinud teenida 21000 krooni. Firma omanik oli firmasse 
paigutanud oma kapitali 25000 krooni. Firma  aastatulu  oli 55000 krooni. Arvuta:

a)
firma kogukulud;
27000 + 21000 + (25000*0,1) = 50500 
krooni
b)
arvestuslik kasum; 
55000 – 27000 = 28000 krooni
c)
majanduskasum;
55000 – 50500 = 4500 krooni
d)
firma omaniku aja alternatiivkulu; 21000 krooni
e)
normaalkasum.
21000 + (25000* 0,1) = 23500
11.     Mis alljärgnevast on püsikulu?
a)
tööliste palk;
b)
kulutused toormaterjali  ostmiseks ;
c)
maamaks
aks ;
d)
sotsiaalmaksud.
12.      Mis alljärgnevast iseloomustab kõige paremini lühiperioodi?
a)
sisenemisbarjäärid ei lase uutel  firmadel  antud harru tulla;
b)
firmal pole piisavalt aega, et ehitada juurde uut tootmishoonet;
c)
firmal pole piisavalt aega, et viia oma  tootmismaht  nullini;
d)
firmal pole piisavalt aega, et muuta  palgatud  töötajate arvu.
13.     Mis alljärgnevast leiab aset lühiperioodil?
a)
ko
ko h
h al
ali ik 
k  ko
ko h
hvv
i ik
k   p
p al
al kab
kab   
kkaks 
aks  u
u u
ut t
   ko
ko n
n d
diiii
t t
r r
i i
t t
; ;
b)
toiduainetööstusesse tuleb juurde kuus uut  firmat ;
c)
talude arv Eestis kasvab kolme protsendi võrra;
d)
kommivabrik Kalev  ehitab Pärnusse uue  tsehhi .
14.  Vastavalt kahanevate tulude seadusele
a)     piirprodukt alat
ates teat
eatud punkt
ktist
st väh
v
en
eneb, ku
kui püsiressu
essurssi
ssidel
ele lisat
satakse
a
 
kse  täiendavaid  
m
t u
äi ut
enu
dvressu
avaid  rssi
muu d
t e
u  
v ü
r h
e iku
ssu irds;  
side ühikuid;
b)   on firma pika perioodi keskmise kulu kõver U-kujuline;
c)   on kauba  nõudluskõver  täieliku konkurentsi tingimustes negatiivse tõusuga;
d) on alates teatud punktist tarbija  piirkasulikkus  igast täiendavast ühikust ikka väiksem ja 
väiksem
15.  On teada:
Firma töötajate arv                      0                    1                 2               3                4                5         
       6 
Toodangu kogus                           0                   40                90             126             150           165    
        180

Kahanevate tulude seadus hakkab  toimima , kui palgatakse:

kuues  töötaja ;

neljas töötaja;

kolmas töötaja;
kolmas töötaja;

teine töötaja.
16.Ülesande 15 andmete alusel, kui suur on kuuenda töötaja piirprodukt:
a) 180 ühikut;
b) 30 ühikut;
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #1 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #2 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #3 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #4 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #5 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #6 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #7 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #8 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #9 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #10 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #11 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #12 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #13 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #14 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #15 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #16 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #17 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #18 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #19 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #20 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #21 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #22 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #23 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #24 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #25 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #26 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #27 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #28 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #29 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #30 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #31 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #32 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #33 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #34 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #35 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #36 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #37 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #38 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #39 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #40 Ettevõtteteooria-täieliku konkurentsi turg ja täieliku konkurentsi firmad #41
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 41 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-02-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 41 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor bobic Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

132
pdf
Mikroökonoomika Seminar 2
22
doc
Mikro ja makroökonoomika terminid
19
doc
Mikro- ja makroökonoomika põhimõisted
116
pdf
Sissejuhatus majandusteooriasse
40
doc
Majanduse alused
72
docx
Majanduse alused
20
docx
Mikro eksam
34
docx
Mikro- ja makroökonoomika

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun