Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas nendeni jõuame ning kuidas nendega suhted üles ehitame ja neid säilitame ?
 • Kes on meie võtmepartnerid ?
 • Kes on oluliseimad tarnijad ?
 • Milliseid olulisi tegevusi partnered teostavad ?
 • Millised tegevused on meie väärtuspakkumise seisukohalt tähtsaimad ?
 • Millist väärtust meie toode kliendile pakub ?
 • Millise kliendi vajadusi me rahuldame ?
 • Milliseid suhteid kavatsetakse eri sihtsegmentidega rajada ja säilitada ?
 • Milliste kanalite kaudu jõuavad meie tooted/teenused tarbijateni ?
 • Millised neist toimivad kõige paremini ?
 • Millised on ärimudeli realiseerimisega seotud tähtsaimad kulud ?
 • Millised võtmetegevused on kõige kulukamad ?
 • Millise väärtuse eest on kliendid valmis maksma ?
 • Missioon Kellele, mida ja kuidas me pakume ?
 • Milliseid väärtusi oma tegevuses jälgime ?
 • Mida me tahame saavutada ?
 • Kuidas me seda saavutame ?
 • Kes, millal ja mida peab tegema ?
 
Säutsu twitteris

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2014/2015
EL ettevõtluse “suur pilt“ – eri suurusega ettevõtete osakaal. Ettevõtja ja palgatöötaja karjääri eelistamise põhimotiivid (Eurobaromeetri uuring), ettevõtlusega alustamise põhimotiivid (GEM uuring) – 1. loengu põhjal.
EL ettevõtlus – suur pilt
 • 92% mikroettevõtted
 • 7% väikeettevõtted
 • >1% keskettevõtted (VKE-d kokku 99,8%)
 • 0,2% suurettevõtted

Ettevõtja motiivid:
 • Sõltumatus /eneserealiseerimine/huvitavad ülesanded 68%
 • Töötamise aja ja koha vaba valik 35%
 • Paremad sissetulekuväljavaated 20%
 • Ärivõimaluse realiseerimine 9%
 • Et vältida hõivega seotud ebakindlust 4%

Palgatöötaja motiivid:
 • Regulaarne , fikseeritud sissetulek 40%
 • Tööhõive stabiilsus 35%
 • Kindlad töötunnid 16%
 • Sotsiaalne kindlustunne/kindlustatus 13%

GEM ( Global Entrepreneurship Monitor ) uuring jagab ettevõtjad kahte gruppi vastavalt peamisele ettevõtlusega alustamise motiivile:
 • Ärivõimaluste kasutamisele orienteeritud ettevõtjad, kes soovivad ära kasutada tajutud ärivõimalusi (opportunity entrepreneurs)
 • Sundettevõtjad, kes on hakanud ettevõtjaks, kuna teised töövõimalused puuduvad või on mitterahuldavad (necessity entrepreneurs)

 • Liftikõne olemus ja nõuded sellele.
  Otstarve
  • Liftikõne on lühike, hoolikalt läbimõeldud sõnavõtt, mis toob välja ärivõimaluse tugevad küljed.
  • Hea, kui ta on ettevalmistatud, kasutusvõimalus võib tekkida eri olukordades .
  • Pikkus on enamasti 45 sekundit kuni 2 minutit.
  • Tähelepanu peab äratama esimese paari lausega.
  • Sama lähenemine kasutatav ka muudel eesmärkidel (nt toote müük)

  Ettevalmistamine:
  • Kirjelda võimalust või lahendamist vajavat probleemi – 20 sek
  • Kirjelda, kuidas su toode kasutab võimalust või lahendab probleemi – 20 sek
  • Kirjelda enda kvalifikatsiooni – 10 sek
  • Kirjelda turgu – 10 sek

 • Startup -ettevõtete mõiste. Nende finantseerimine elutsükli erinevates etappides.
  Iduettevõte ehk startup on skaleeritava toote või teenuse väljatöötamiseks loodud alustav ettevõte, mida iseloomustab määramatus ning mille keskmes on üldjuhul innovaatiline tehnoloogia või uudne ärimudel.
  Start-up Eesti 2011-2013 tegevuskava defineerib startup-ettevõtte järgmiselt:
  • ettevõte, mille asutamisest ei ole möödunud enam kui 6 aastat;
  • ettevõte, mis plaanib oma eagrupi ettevõtetega võrreldes selgelt üle keskmise käivet ning 20% ja enam kasvu käibes, kasumis või töötajate arvus aastas;
  • ettevõte, mis plaanib turule tuua turu jaoks uudseid tooteid, tehnoloogiaid või teenuseid või mille kuludest moodustavad üle 15% teadus- ja arendustegevuse kulud;
  • ettevõte, mille fookus on ekspordil ja rahvusvahelistumisel.

  2013.aasta perpsektiivikaimad startupid – Transferwise , Creative Mobile , Erply, ZeroTurnaround jne
  Finantseerimine elutsükli eri etappides:
 • Ettevõtluskiirendite tegutsemispõhimõte.
  • Meeskonnad kandideerivad kiirendisse.
  • Väljavalitud saavad investeeringu (nt 15 000€) ja osalevad programmis.
  • Vastutasuks loobutakse 8-9% osalusest.
  • Rahvusvahelised mentorid nõustavad programmi jooksul (kolm kuud) meeskondi.
  • Programmi lõpus esitlused investoritele.

 • Ärimudeli mõiste, erinevad ärimudelite näited („ bite and hook “, „bricks and clicks business model“ „freemium business model“ jt
  Ärimudel - on kontseptuaalne tööriist, mis koosneb suurest hulgast omavahel seotud elementidest ning võimaldab väljendada konkreetse firma äriloogikat.
  G. Hameli järgi on ärimudelil neli põhikomponenti:
  • Põhistrateegia: kuidas ettevõte konkureerib: missioon, toodete/turgude ulatus, taotletav konkurentsieelis – kululiider, diferentseeritus, fokuseeritus.
  • Strateegilised ressursid : tuumkompetentsid (mida osatakse eriti hästi) ja strateegilised varad – midagi haruldast ja väärtuslikku, mida ettevõte omab, nt asukoht, brändid, patendid, kvalifitseeritud töötajad, kliendiandmebaasid, olulised partnerlused. Nendele tuginedes püütakse luua püsiv konkurentsieelis.
  • Partnerluste võrgustik: hankijad, allhankijad , outsourcing, muud olulised partnerid – võrgustikud, ettevõtete organisatsioonid , ühisettevõtted, strateegilised liidud jms
  • Kliendisuhted :

  Sihtturg; klientideni jõudmine – turustuskanalite ülesehitus, kontakti viis - nt traditsioonilised kauplused, postimüük, internetimüük jne; klientidele pakutavad tugiteenused nt kohaletoimetamine, paigaldamine, väljaõpe, järelmaks , remont ja hooldus , klienditelefonid, veebilehed , parkimisvõimalused jms); hinnastruktuur – nt aja- või tulemusepõhine tasu (konsultant, autorent jms), suurem tulu tootest või pakutavatest lisateenustest jne.
  Ärimudelite näited:
  • bite and hook“ „razor and blade business model – „sööt“ – odavalt, ka kahjumiga, seejärel teenitakse lisatoodetelt või teenustelt – nt mobiiltelefonid ja kõned, tindiprinterid ja tindikassetid. Nintendo wii. Narkodiilerid? (esimene tasuta – tekib sõltuvus – muutub tasuliseks)
  • bricks and clicks business model – traditsioonilise ja online tegevuse integreerimine . Internetipood toetab tavapoodi, ka tellimus internetis, kättesaamine kohapeal.
  • Cutting out the middleman model – nt Dell . – kohandamine kliendi järgi.
  • Frantsiis – lepingulised suhted.
  • Freemium business model – baastoode/teenus tasuta, parem variant tasuline ( veebiteenused , tarkvara , Skype ).
  • Teenuste industrialiseerimise ärimudel – McDonalds – personaalne tellimus muutub industrialiseerimiseks.
  • Oksjonimüük (traditsiooniline)
  • On-line oksjonid ( eBay )
  • Ettetellimistel baseeruvad ärimudelidajakirjad , mitmesugused täiendatavad kogumikud, raamatuklubid jms.
  • Püramiidskeemi ärimudel – madalama tasandi osalejad lisavad väärtust kõrgemal tasandil olijatele.
  • Multi -level marketing ärimudel – värvatakse müügimehi, kes värbavad müügimehi, kes … .
  • Otsemüügi ärimudel – vahetult tarbijatele, personaalsed esitlused jms, mõne käsitluse järgi ka telefonimüük.
  • Kõik hinnas “ ärimudel – maksad kindla summa, tarbi palju tahad .
  • Avatud innovatsiooni ärimudel – nt klientide kaasamine tootearendusse.

 • Osterwalderi ärimudeli ülesehitus.
  Infrastruktuur tagab toote pakkumise. Ärimudeli elluviimiseks peame sooritama teatud võtmetegevusi, kliendile väärtuse loomiseks vajame võtmeressursse ning olulisi koostööpartnereid (võtmepartnereid).
  Väärtuspakkumine kirjeldab tooteid ja teenuseid, mida me pakume konkreetsele tarbijate segmendile. Siit peab selguma see, kuidas ettevõtte pakkumine erineb konkurentide omast ning miks tarbijad peaks eelistama antud ettevõtte pakkumist teistele.
  Klientidega seotud komponendid. Millistele tarbijatele me oma pakkumine suuname, kuidas nendeni jõuame ning kuidas nendega suhted üles ehitame ja neid säilitame?
  Ettevõtte tulud ja kulud. Millised on ärimudeli realiseerimisega seotud kulud ning kuidas teenitakse tulu.
  VÕTME- PARTNERID
  VÕTME-TEGEVUSED
  VÄÄRTUS-PAKKUMINE
  KLIENDI-SUHTED
  SIHT-GRUPID
  TME-RESSURSID
  MÜÜGI-KANALID
  KULUD
  TULUMUDEL
  VÕTMEPARTNERID: Kes on meie võtmepartnerid? Kes on oluliseimad tarnijad ? Milliseid tähtsaimaid ressursse me saame partneritelt? Milliseid olulisi tegevusi partnered teostavad?
  VÕTMETEGEVUSED: Millised tegevused on meie väärtuspakkumise seisukohalt tähtsaimad ? Meie turustuskanalid ? Meie kliendisuhted? Tulude voog ?
  VÄÄRTUSPAKKUMINE: Millist väärtust meie toode kliendile pakub? Milliseid kliendi probleeme aitame lahendada? Millise kliendi vajadusi me rahuldame? Milliseid toodete-teenuste kombinatsioone pakume erinevatele kliendisegmentidele?
  KLIENDISUHTED: Milliseid suhteid kavatsetakse eri sihtsegmentidega rajada ja säilitada? Kui kulukad need on? Nt iseteenindus, automaatne teenindus, personaalne teenindamine
  TURUSTUSKANALID: Milliste kanalite kaudu jõuavad meie tooted/teenused tarbijateni? Millised neist toimivad kõige paremini? ( turundus - ja distributsioonistrateegia)
  KULUD: Millised on ärimudeli realiseerimisega seotud tähtsaimad kulud? Millised võtmeressursid on kõige kulukamad? Millised võtmetegevused on kõige kulukamad?
  TULUMUDEL: Millise väärtuse eest on kliendid valmis maksma? Kuidas nad maksavad (või eelistavad maksta)? Nt toote müük, kasutusõigus, rent, fikseeritud või millestki (nt müügimahust, tarbijate eripärast) sõltuv hind, läbirääkimistel kujunev hind jne
 • Äriidee teostatavuse analüüs - roll ja koht uue ettevõtte rajamise protsessis.
  Teostatavuse analüüs seisneb äriidee elujõulisuse esmases hindamises. Püütakse määratleda potentsiaalseid probleeme ja vastata küsimusele:
  Kas see idee hakkab tööle ja kas sellega tasub edasi minna?
  Lihtsustatud variant:
  Teha kolm testi:
 • Turu test – kas kaalutav võimalus on kestev ja tulus
 • Peegli test – kas on olemas vajalikud oskused, võimed, omadused
 • Rahakoti test – kas on raha, et muretseda vajalikud ressursid ja kas nende paigutamine on tasuv .
 • Mullinsi 7 domeeni mudel äriidee teostatavuse analüüsiks.
 • Tegevusharu ja konkurentsi analüüs.
  • Tegevusharu mõiste ja selle määratlemine

  Tegevusharu on ettevõtete grupp, mille tooted on piisavalt lähedased selleks, et nad vahetult omavahel konkureeriksid samade ostjate pärast.
  • Makrokeskkonna analüüs – PESTLE
  • Poliitilised tegurid
  • Majanduslikud tegurid
  • Sotsiaalsed (ka demograafilised, kultuurilised) tegurid
  • Tehnoloogilised tegurid
  • Juriidilised tegurid
  • Looduskeskkonnast tulenevad tegurid

  • Tegevusharu iseärasusi iseloomustavad näitajad ja nende mõju
  • Turu suurus – väike turg ei ahvatle uusi/suuri konkurente. Suur turg võib olla ahvatlev kontsernidele, kes tahavad omandada kindla positsiooniga äriüksusi tulutoovates tegevusharudes.
  • Turu kasvutempo - kiire kasv meelitab kohale uusi sisenejaid, kasvu pidurdumine suurendab konkurentsi ja tõrjub välja nõrgemad konkurendid.
  • Võimsuste üle- või puudujääk - ülejääk surub hinnad ja kasumid alla, puudujäägiga on vastupidi.
  • Keskmine rentaablus harus - kõrged kasumid julgustavad sisenema uusi ettevõtteid, vastupidine olukord stimuleerib väljumist.
  • Sisenemis- ja väljumisbarjäärid - kõrged barjäärid kaitsevad olemasolevate ettevõtete positsioone ja kasumeid, madalad barjäärid teevad nad haavatavaks uute sisenejate poolt.
  • Toode on ostjatele oluline kulu - enam ostjaid otsib odavamat hinda.
  • Standardiseeritud tooted - ostjate mõjujõud on suurem, kuna lihtne on lülituda ühelt hankijalt teisele.
  • Kiired tehnoloogilised muudatused - suurendavad riski. Investeeringud tehnoloogiasse/ sisseseadesse võivad muutuda kasutuks enne kui nad end ära tasuvad.
  • Kapitalinõuded - suur kapitalivajadus muudab investeeringud väga vastutusrikkaks, ajastamine on oluline, sisenemis- ja väljumisbarjäärid tõusevad.
  • Vertikaalne integratsioon - tõstab kapitalivajadust ja tekitab sageli konkurentsi-positsiooni ja kulude erinevused täielikult integreeritud, osaliselt integreeritud ja integreerimata ettevõtete vahel.
  • Mastaabiefekt - suurendab tootmismahu ja turuosa suurust, mis on vajalik selleks, et olla konkurentsivõimeline.
  • Kiire toodete innovatsioon - lühendab toodete elutsükleid. Suureneb risk, et konkurendid mööduvad parema tootearenduse abil (uue põlvkonna toodetega jne).

  • Porteri viie konkurentsijõu mudel, tegurid, mille mõjul konkurents
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #1 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #2 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #3 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #4 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #5 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #6 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #7 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #8 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #9 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #10 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #11 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #12 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #13 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #14 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #15 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #16 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #17 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #18 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #19 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #20 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #21 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #22 Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014 #23
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-12-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 66 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor niisamasiin Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  28
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused
  28
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimuste vastused
  30
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimused
  26
  doc
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimused 2016
  16
  docx
  Ettevõtte kordamisküsimused
  33
  docx
  Ettevõtluse eksami kordamisküsimused
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  126
  doc
  Lõpueksami küsimused ja vastused 2008

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun