Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Ettevõtluse alused, kordamisküsimused eksamiks (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mille poolest nad erinevad ?
 • Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad ?
 • KES? MiDA? KUIDAS ?
 • Millal ja mida peab tegema ?
 • Kes, millal ja mida peab tegema ?
 • Kuid vajaduse korral muudetakse seda oluliselt ETTEVÕTTE ÜLDSTRATEEGIA - mida teha ?
 • Kuidas me konkureerime ?
 • Kuidas loome pikaajalise tugeva konkurentsipositsiooni ?
 • Kuidas rajame olulise ja püsiva konkurentsieelise ?
 • Kuidas toetame üld- ja konkurentsistrateegiat ?
 • Kelle taskus on sinu raha ?
 • Kuidas kavatsed selle oma taskusse saada ?
 
Säutsu twitteris

Eksamiinfo ja kordamisküsimused


Eksam koosneb 20st küsimusest, millest igaüks annab ühe punkti. Küsimused on valikvastustega testi vormis.
Kordamisküsimused:
Ettevõtlus ” ja “ ettevõtja ” – põhimõisted ja nende areng.
ETTEVÕTLUS on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus , mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest , müümisest, vahetamisest, teenuse osutamisest vm tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.
Ettevõtjat iseloomustab:

Schumpeter ettevõtja on novaator , kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid.
Stevenson ja Jarillo – ettevõtlus on protsess, mille abil indiviidid püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutluses on.
P. Burns ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Seejuures paigutavad nad ressursse ümber vähemtootlikest valdkondadest tootlikumatesse ja kasumlikemasse, aksepteerides selle tegevusega kaasnevat kõrgemat riski ja ebakindlust.
 • Ettevõtja” ja “omanik-juht”. Mille poolest nad erinevad?
  Omanik – juht : iseloomulik elustiiliettevõttele, ta juhib ja korraldab ettevõtte igapäevast tegevust, kuid ei ole orienteeritud uute võimaluste leidmisele ettevõtte kasvule.
  Teda iseloomustab:
  • Sõltumatuse vajadus
  • Saavutus ja tunnustusvajadus
  • Soov kontrollida oma keskkonda ja saatust
  • Võime elada ebakindluse tingimustes ja võtta mõõdukaid riske.

  ERINEVUS: ettevõtja on orienteeritud uute võimaluste leidmisele firma kasvuks. Omanik mitte nii palju. Ettevõtjal on soov võtta suuremaid riske kui omanik eelistab mõõdukaid riske.
 • Alustavate ettevõtete jagunemine kolme põhitüüpi Barringer´i ja Ireland´i järgi.
  Palgatööd asendav ettevõte: tagab omanikule sarnase sissetuleku taseme ja töökoormuse, mida nad teeniksid palgatöötajana
  Elustiili ettevõte: tagab omanikule võimaluse järgida teatud elustiili ja teenida sellega elatist.
  Innovatsioonidele orienteeritud ev.: toob turule uusi tooteid ja teenuseid, avastades ja luues võimalusi, sõltumata ressurssidest, mis tal jooksvalt on kasutada.
 • Äriseadustiku poolne “ettevõtja” ja “ettevõtte” definitsioon.
  ETTEVÕTJA on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.
  Äriühinguks on täisühing , usaldusühing , OÜ, AS, tulundusühistu . – sellest tulenevalt käsitlevad Eesti statistilised väljaanded ettevõtjatena nt osaühinguid ja aktsiaseltse, mitte nende rajajaid .
  ETTEVÕTE on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb.
 • Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid mikroettevõteteks, väikeettevõteteks, keskettevõteteks ja suurettevõteteks (töötajate arvu järgi)?
  92% Mikroettevõte 0-9 töötajat
  7% Väikeettevõte 10-49
  rahvamajanduse arengu uurijate hulgas märgati uuesti väikeettevõtete tähtsust. Ka poliitikud märkasid tema tööd. Ta näitas uute väikeste ettevõtete tähtsust töökohtad loojatena.
  Gasellettevõtted – väga kiiresti kasvavad ettevõtted (annavad ca 70% uutest töökohtadest)
 • Rahvusvaheline ettevõtlusuuring GEM ( Global Entrepreneurship Monitor ) jagab ettevõtjad kahte gruppi, sõltuvalt ettevõtlusega alustamise motiivist/tõukejõust. Millised need grupid on ning mille poolest nad erinevad.
  Ärivõimaluste kasutamisele orienteeritud ettevõtjad, kes soovivad ära kasutada tajutud ärivõimalusi.
  Sundettevõtjad, kes on hakanud ettevõtjaks kuna teised töövõimalused puuduvad või on mitterahuldavad.
 • EL riikide ja USA elanike eelistused palgatöötaja ja ettevõtja karjääri suhtes – mida eelistatakse rohkem (Eurobaromeeter 2012).
  USA eelistab kindlasti rohkem kui EL ollla ettevõtja. Ning EL eelistab olla pigem palgatöötaja.
 • Peamised motiivid ettevõtja või palgatöötaja karjääri eelistamiseks eelmise uuringu põhjal.
  Palgatööd eelistavate inimeste motiivid EL:

  Ettevõtjaks olemist eelistavate inimeste motiivid EL:
  • Sõltumatus , huvitavad ülesanded
  • Töötamise aja ja koha vaba valik
  • Paremad sissetulekuväljavaated
  • Ärivõimaluse realiseerimine
  • Et vältida hõivega seotud ebakindlust

 • Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad?
  • Vaimne võimekus – loovus , intelligentsus , analüüsivõime, olulise eristamise oskus, keskendumisvõime jne.
  • Teotahe valmisolek midagi ära teha koos sooviga ka vastutada. Töökus , initsiatiivikus, püsivus, ambitsioonikus. Lisaks ideede genereerimisele tuleb need ka ellu viia.
  • Suhtlemisoskus väikeettevõtja suhtleb sageli isiklikult nii hankijate , klientide ja ka oma töötajatega.
  • Kompetentsus – oma äri alal, oma tegutsemisvaldkonna tundmine .
  • Enesekindlus koos otsustusvõimega – valmisolek mõõdukaks riskiks, eesmärkide seadmise oskus.

 • Ettevõtjaks kujunemine: sattumine teelahkmele, soov ja võimalus saada ettevõtjaks.
  Sattumine teelahkmele:
  • Töökoha kaotus
  • Õppeasutuse lõpetamine
  • Konflikt ülemusega, võimetus senisel töökohal oma ideid realiseerida
  • Elukohavahetus
  • Isikliku elu muutused
  • Suured muutused piirkonna majanduselus

  Soovi ettevõtjaks saada mõjutavad:
  • Rahvuslik kultuur ja kohalikud traditsioonid
  • Perekond
  • Läbitud üppeasutused
  • Sõbrad, tuttavad, eeskujud

  Võimalust hakata ettevõtjaks mõjutavad:
  • Üldine majandusolukord, -poliitika ja ettevõtluse tugisüsteem
  • Algkapitali olemasolu või kättesaadavus
  • Vajalike teadmiste, oskuste ja kogemuste olemasolu
  • Turu tundmine ja varasem kokkupuude müügitegevusega

 • Äriidee , äriidee teostatavuse analüüs, ärimudel, äriplaan – sammude olemus ning järjekord ettevõtte rajamisel.
  1. Äriidee on idee, mile abil selle autor ja/või elluviija võib saada tulu.
  2. Äriidee teostatavuse analüüs – kas äriidee on ka ärivõimalus?
  3. Ärimudel – kirjeldab ettevõtte olemust strateegilises vaates – mida pakutakse, kellele ja kuidas.
  4. Äriplaan – ettevõtte detailne ja põhjendatud äriidee, eesmärkide ning kavandatava äritegevuse kirjeldus koos finantsprognoosiga.
 • Äriidee põhikomponendid (3).
  KES? MiDA? KUIDAS?
 • Äriidee ja ärivõimalus. Viimase neli olulist omadust.
  • Atraktiivne
  • Õigeaegne
  • Kestev
  • Seotud toote või teenusega, mis pakub ostjale või lõppkasutajale lisaväärtust.

 • Võimaluse aken (window of opportunity ) – mõiste.
  Võimaluse aken on metafoor , mis kirjeldab ajaperioodi, mille jooksul ettevõttel on reaalne siseneda uuele turule:
  • Kui turg uuele tootele on tekkinud, siis aken avaneb ja uued ettevõtted sisenevad tegevusharru
  • Teatud hetkeks turg küpseb ja võimaluse aken sulgub

 • 3 põhivõimalust ärivõimaluse leidmiseks.(Jälgi trende, ….).
  • Jälgi trende (poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid, tehnoloogilisi)
  • Leia ja lahenda probleem
  • Täida lünk turul

 • Loovus ja innovatsioon – olemus ning nende erinevus.
  Loovus – sisemine, intellektuaalne ideede loomise protsess. Tulemuseks nn leiutis – uue toote või tootmisprotsessi idee loomine. Ideede loomise kulg, innovatsioon nende sõelumise, täiustamise ja rakendamise kulg, nt leiutise ärilisel otstarbel ära kasutamine.
  Loova tegevuse käigus toimub uute ideede sünd, innovatsiooni all mõistetakse nende ideede täiustamis ja praktilist rakendamist.
  Innovatsioon – uuendus, mingi teadusliku, tehnilise või organisatsioonilise avastuse, leiutise vm saavutuse rakendamine ühiskonnas.
  ERINEVUS:
  Innovatsiooni on raske saavutada üksinda, küll võib üksi olla loov. Siiski võib üksikisik olla innovaatiline või organisatsioon loov.
  Innovaatorid on huvitatud tulemustest, neid huvitab ideede edukas kasutamine. Loovad inimesed seda ei vaja, neid motiveerib idee.
 • Organisatsiooniline loovus ning seda soodustavad tegurid.
  Organisatsiooniline loovus on protsess, mille käigus inimeste ideed ja ressursid transformeeruvad innovatsiooniks. Olulised on:
  • Autonoomia – üksikisikud saavad ise otsustada, kuidas ülesandeid täita, eksperimenteerida
  • Teisitimõtlemine – kultuur lubab/eeldab, et töötaja käitub individualistlikult, ebastandartselt, veidralt
  • Väljakujunematus – loov tööprotsess, mis sõltub autonoomsete töötajate koostööst, määrab ära juhtimisprotsessi ja mitte vastupidi.

  Loovust organisatsioonis soodustavad tegurid:
  • Organisatsioonikliima : atmosfäär on osalemist soodustav , loob positiivse meelestatuse, võimaldab vabalt väljenduda, nõuab tulemuslikkuse standardite saavutamist
  • Demokraatlik eestvedamisstiil : juhtide loovusele avatud hoiak, töötajatele edastatakse sõnum, et loov tegutsemine on oodatud ja tunnustatud.
  • Organisatsioonikultuur, mis ergutab probleemide lahendamiseks uudseid mooduseid leidma, välditakse kontrolliva ja direktiivse kultuuri kujunemist.
  • Ressursid ja oskused – värvatakse ja hoitakse loovaid inimesi
  • Struktuurid
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #1 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #2 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #3 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #4 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #5 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #6 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #7 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #8 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #9 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #10 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #11 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #12 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #13 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #14 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #15 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #16 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #17 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #18 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #19 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #20 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #21 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #22 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #23 Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks #24
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-01-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 16 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor mariannlind1994 Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  46
  doc
  Ettevõtluse aluste kordamisküsimused 2016 ja eksamiküsimused
  25
  doc
  Ettevõtluse alused - eksami kordamisküsimused
  32
  docx
  Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine
  27
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimused
  16
  doc
  Ettevõtluse alused eksam
  16
  docx
  Ettevõtte kordamisküsimused
  32
  doc
  Ettevõtluse alused eksam 2015
  26
  doc
  Ettevõtluse aluste eksam

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun