Facebook Like

Ettekanne "Alkohol ja perekond" - sarnased materjalid

alkohol, alkohoolik, alkohooliku, alkoholism, pereelu, pereliikmed, ilitada, lapsep, pilaste, dementsus, tunnet, puuduta, seekord, revush, otsima, perest, skisofreenia, joomist, ksinda, ngad, rahaprobleemid, ldine, alkohoolne, pidevad, tunnevad, kaksikelu, prade, kuulujutud, pereliikmete, unarusse
14
ppt

Kliiniline depressioon

... ja seksuaalne ahistamine) Järgneva elu traumaatilised juhtumid (lähedaste kaotus, raske haigus, töökoha kaotus, lahutus, pikemajaline stress) Bioloogilised soodustavad tegurid Keemilise tasakaalu häired ajus Ravimite kõrvaltoimede läbi Alkoholism Hormonoaalsed muutused Päikesevalguse vähesus Geneetiline soodumus Pigem: mitmete tegurite koosmõju. Depressiooni sümptomid Pikemaajaline kurbus, allasurutuse, pettumuse ja tühjuse tunne Konfliktid perekonna, sõprade, kooli ja tööga Huvi elu vastu puudumine, soovi...

Inimese õpetus - Keskkool
34 allalaadimist
7
doc

MAKSUD alkoholiaktsiis

...äha, et summad kõiguvad ning kindlaid trende siin välja tuua on keeruline. Kasutatud allikad 1. Alkoholi aastaraamat. Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis, (Tallinn 2013), http://www.ki.ee/ 2. Mis toimub piiril, MTA peadirektori kt. Egon Veermäe ettekanne aktsiisipoliitika ümarlaual 21.05.2012 http://www.maksumaksjad.ee/PDFdocs/ettekanne2.pdf 3. http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud 4. Rahandusministeerium http://www.fin.ee/index.php?id=110584 5. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus 268 SE http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou...

Arenguökonoomika -
26 allalaadimist
192
pdf

Riigikaitse õpik

... õmbluse kohal); ta järgmistel juhtudel: käsu andmine ja saamine, raporteerimine, kaitse- 6) pea püsti, lõug kergelt tagasi tõm- väelaste pöördumine üksteise poole matud, suu kinni, vaade suunatud ja tervitamine, riigihümni ettekanne, ette. käskluste andmine, rivis pärast iga Käsklusele "KOHENDU!" eelneb eelkäsklust. käsklus "VABALT!". Pärast käsklust Valvelseisangus peab seisma: "KOHENDU!" tohib kohalt lahku- mata kohendada ri...

Riigiõpetus - Keskkool
33 allalaadimist
10
doc

Referaat: kanep

...nat esmakordselt pärast 12- aastaseks saamist, on kaks korda suurem tõenäosus täiskasvanuna tõsiste vaimsete häirete tekkeks kui neil, kes kasutasid marihuaanat esmakordselt 18-aastasena või hiljem." Kokkuvõte... Loodetavasti ei soodustada see ettekanne meelemürgi levikut ega selle õigustamist. Eesti karistusseadustik väljendab küllaltki selgelt, et kanepi kasvatamine on lubatud, kui selleks on saavutatud kokkulepe riigiga. Karistusseadustiku paragrahv 188 sätestab, et unimaguna, kanepi või kokapõõsa ebaseadusliku kasvatamise eest karistatakse rahalise ...

Inimese õpetus - Keskkool
30 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

...dite hoiuruum on varustatud vastavalt juhenditele • Hea ventilatsioon koristusvahendite hoiuruumis • Hea valgustus koristusvahendite hoiuruumis • Ust saab lukku panna. Ülesanded 1) ERINEVATE RUUMIDE KORISTAMINE (ettekande koostamine) Koosta ettekanne tööobjektist, võta aluseks oma töökoht või praktikaettevõte kus oled töötanud. Esitluses tuleb käsitleda järgmisi asju 1. Objekti põhitegevus ehk milleks asutus on olemas. Milliseid tooteid või teenuseid kõneall olev asutus toodab? 2. Kes on koristusteenust to...

Puhastusõpetus -
56 allalaadimist
7
doc

Ettekanne: Kas foobia pärsib elukvaliteeti?

...e või situatsioone hakatakse vältima või talutakse neid väga suure ebamugavustundega. Sind haarab kõikehõlmav hirm mingi objekti, looma, situatsiooni või sündmuse ees. Elukvaliteet on inimese subjektiivne hinnang oma positsioonile elus, inimese väärtussüsteemi ja kultuurikeskkonna kontekstis, kus hinnangud on seotud inimese eesmärkide, ootuste, elustandardite ja tajutud probleemidega. Elukvaliteedi mudel koosneb kümnetest näitajatest, mis koonduvad selliste valdkondade alla nagu tervis, töökeskkond, rahanduslik seisund, haridus, perekond, osavõtt ühiskonnaelus...

Inimese füsioloogia - Keskkool
16 allalaadimist
524
doc

Arengupsühholoogia

...perkineetiline   sündroom.   Ettekanne   konverentsil "Mis .on koolilapsel muret". Viljandis 1997.  .6.   Mehilane,   L.,   Liivamägi,   J.   (1988).   Lapse   psühhopatoloogia.   Tartu .Ülikool.  .7. Wiener, H. L., Bresnan, M. J., Levitt, L. P. (1982). Pediatric .Neurology for the House Officer...

Arengupsühholoogia - Kutsekool
16 allalaadimist
7
odt

Ühiskonna eksami konspekt

...lobism); järelvalve valitsuse üle (otsene ja kaudne kontroll) SEADUSEELNÕU MENETLEMINE- Algatada võib: valitsus, fraktsioon, komisjon, üksiksaadik. 1) Eelnõu antakse Rkg juhatusele 2) Juhatus määrab juhtivkomisjoni valdkonna järgi 3) Esimesel lugemisel kuulatakse ettekanne ja otsustatakse jätkamine. Vahe võib olla kuni 3 kuud. 4) Teisel lugemisel peamised vaidlused, muudatusettepanekute hääletamine. Kolmandal lugemisel enam üksiksaadikud sõna võtta ei saa. 5) President kuulutab välja TÄIDESAATEV VÕIM- Enamusvalitsusel on vähemalt pooled saadikukohad parlamendis. Vähem...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
84 allalaadimist
10
doc

Inimkaubandus

.... http://www.kuriteoennetus.ee/17128 3. http://www.unicef.ee/page/46 4. http://www.enut.ee/enut.php?id=194 5. http://www.postimees.ee/010705/lisad/tegija/169509_1.php 6. http://www.amor.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=20518/ettekanne_Luht.doc 7. http://www.hot.ee/a/aaneva/ 8 i Sex Slavery: The Growing Trade. CNN, 8.märts 2001. http://www.cnn.com/2001/WORLD/europe/03/08/women.trafficking/index.html ii Europol ­ Euroopa polits...

Perekonnaõpetus - Keskkool
36 allalaadimist
10
doc

Inimkaubanduse mõiste

...e tulevikus ebaseaduslikku tööstust vähendada. 9 Kasutatud kirjandus http://et.wikipedia.org/wiki/Inimkaubandus http://www.redcross.ee/et/inimkaubandus.html http://www.amor.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=20518/ettekanne_Luht.doc http://www.hot.ee/a/aaneva/ http://www.enut.ee/enut.php?id=194 http://avatudeestifond.wordpress.com/2009/11/05/inimkaubandus-eestis-ja-euroopa- liidus/ http://www.sm.ee/tegevus/sooline-vordoiguslikkus/inimkaubandus-ja- prostitutsioon.html http://www.unicef.ee/page/46 http://www.just.ee/inimkaubandus http://ww...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
11 allalaadimist
24
pptx

Narkomaania 2

NARKOMAANIA NARKOMAANIA  Narkomaania on psüühiline või füüsiline sõltuvus, mis on tekkinud narkootikumide tarvitamise tagajärjel.  Narkootiliste ainete all on siin mõistetud lisaks legaalsetele uimastitele (alkohol, nikotiin, olmekeemia hulka kuuluvad saadused) veel õigusaktides sätestatud korras koostatud nimekirjades loetletud ained ja samuti nende ainete stereoisomeere, estreid, eetreid või soolasid. TUNNUSED Soov ainet tarvitada Ärrituvus Unehäired Valud Psühhoos...

inimeseõpetus - Keskkool
1 allalaadimist
16
doc

ASENDUSEMADUS, SURROGAATEMADUS

ETTEKANNE teemal: ASENDUSEMADUS, SURROGAATEMADUS 2012 SISUKORD: 1. Kunstlik viljastamine asendusema aspekist 2. Asendusemadusega seotud mõisted, nõuded ja näidustused Näiteid päriselust 3. Asendusemaduse plussid ja miinused 4. Asendusemadus eetika ja hea tava Näiteid pär...

Inimese õpetus - Keskkool
30 allalaadimist
2
doc

Alkoholid

ALKOHOL Alkoholi kahjulikkus - SÜDA JA Suured alkoholikogused kahjustavad südamelihast ja VERERINGEELUNDID põhjustavad kõrgvererõhutõbe ning südame rütmihäireid. HINGAMISTEED JA KOPSUD Alkohoolikud põevad teistest sagedamini kopsupõletikku ja ...

Keemia - Põhikool
33 allalaadimist
33
rtf

Uurimustöö Laps-Vägivallaohver

...urvalisuse. Seos lapsepõve negatiivse kogemuse ja hilisema kuritegeliku käitumise vahel on nii ilmselt tõestatud, et me peame suhtuma noortesse seaduserikkujatesse üheaegselt kui kurjategijatesse ja kui ohvritesse. (Lastekaitse Liit "Laps ja vägivald" ettekanne prof. K. Browne) 5. ABI OHVRITELE Lapse probleemi lahendamine eeldab võrgustikutööd, mis koosneb loomulikust ehk sotsiaalvõrgustikust (isikud lapse lähiümbruses) ja ametnikevõrgustikust, kuhu kuuluvad lapse probleemi lahendamisele kaasa aitavad asutused. Tegevuse eesmärk on aidata last, et ta...

Ühiskond -
45 allalaadimist
7
pptx

Schizophrenia

Schizophrenia Kristel Raud PSPSB ­ 2 What is schizophrenia? Mental disorder characterized by a breakdown of thought processes and by impaired emotional responses Delusions including paranoia and auditory hallucinations, disorganized thinking reflected in speech, and a lack of emotio...

Inglise keel -
1 allalaadimist
10
ppt

Käitumisviisid ettekanne

Sten Leinasaar Kehtna Põhikool 2012 Kehtestav käitumine On oma tunnete, mõtete ja ideede välja ütlemine nii, et teistele haiget ei tee. Kehtestav käitumine ei ole isiksusejoon, mis on kaasasündinud. Seda peab õppima. Ennast kehtestav inimene Väljendab ennast selgelt On aus Kasutab mittehävitavaid sõnu Arvestab teistega Allaehitlik käitu...

Inimeseõpetus - Põhikool
20 allalaadimist
6
docx

Ettekanne - Koolitulistamised

...flikte. Vägivallajuhtumid on kooli üldise õhkkonna indikaatorid ning viitavad probleemidele kooli organisatsioonikultuuris. Seega tuleks rõhku panna ka väärtuskasvatusele. 2. Meelemürkide ennetustöö Kui 5% koolitulistamistest on toime pandud narkootiliste ainete või alkoholi mõju all olles, siis ennetustöö tõhustamises näeme me lahendust sellele 5%-le. 3. Toimiva sotsiaalvõrgustiku loomine ja edendamine Laste edukaks arenguks on vajalik just pere ja kooli omavaheline koostöö ja tihe suhtlus. Samuti tasuks suhtlusringi kaasata ka sotsiaaltöötajaid ja psühholooge...

Inimese õpetus - Keskkool
16 allalaadimist
22
docx

NUTISEADMETE LIIGKASUTUSEST TULENEVATE OHTUDE TUTVUSTAMINE TALLINNA KURISTIKU GÜMNAASIUMI 3. KLASSIDELE

.... Töö eesmärk on uurida arvuti- ja nutisõltuvust ning tutvustada sellest tulenevaid ohte Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 3. klassidele. Töö käigus valmib tunnimaterjal, mille abil tutvustan oma teemat õpilastele. Üks osa materjalist on plakat ja teine osa on ettekanne, mille abil tunni läbi viin. Käesolev töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis tutvustan interneti ajalugu. Teises peatükis kirjeldan, milline on arvuti- ja nutiseadmete sõltuvus ja kuidas see tervist mõjutab. Kolmandas peatükis kirjeldan, kuidas valmis plakat ja kuidas valmistasin ette...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
2 allalaadimist
44
doc

Toit

...graff 1747. aastal revolutsioonilise avastuse - mitmetes peedisortides leiduvat suhkrut on võimalik kristalliseerimisega eraldada. Tõsi, suhkrut leidus tolleaegses peedis kõigest 1,3%, kuid idee oli ahvatlev - toota suhkrut jahedas kliimas. Kahjuks ei pälvinud vastav ettekanne Berliini Teaduste Akadeemias tähelepanu. Ainsana jätkas sellesuunalisi katseid Margraffi õpilane F. K. Achard, kes pühendus suhkrupeedi aretustööle. Katseid kroonis edu ja nii alustas 1802. aastal Sileesias tööd esimene peedisuhkrut tootev tehas. Nüüdisajal annab suhkrupeet veidi üle kolmandiku suhkrutooda...

Keemia - Põhikool
73 allalaadimist
7
doc

Muusikapsüholoogia

...on sama erineva dünaamika peal, intonatsioon, kas kvaliteeti jaksatakse hoida kogu esinemise käigus, ansambli terviklikus ja koordineeritus;2)interpretatsioon-kas tuntakse esitustraditsioone, kas väljaande kasutamine on põhjendatud, heliloo ja kavatsuste mõistmine, kas ettekanne on seotud, terviku tajumine;3)väljenduslikkus-emotsionaalse karakteri mõistmine, nende muutuste tajumine, õige tämbri valimine;4)kommunikatsioon-kuidas ansambli liikmed omavahel suhtlevad, kui täpselt vaheldub liidri ja tausta roll, liikmete omavaheline usaldamine, kuidas suheldakse publikuga...

Muusikaõpetus - Eesti Muusikaakadeemia
74 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...oolkerast ja on kaetud kelmega. Närviteede kaudu on väikeaju seotud suur- ja keskaju ning piklikajuga, teiselt poolt aga tasakaaluelundiga. Väikeaju võib kahjustuda mitte ainult vigastuste ja haiguste, vaid ka medikamentide kuritarvitamise või ülemäärase alkoholitarbimise tagajärjel. Väliselt avaldub selline kahjustus ebakindla kõnnaku ja lihaste värina kaudu. Piklikaju (medulla oblongata) Sillast allpool asub piklikaju. Seda läbib püramidaaltrakt, mis jääb enamasti külje poole. See närvitee juhib motoorseid tahtlikke impulsse. Samuti asub piklikajus mitu ...

Esmaabi -
76 allalaadimist
46
docx

Ühiskonna õpetus : täielik konspekt 10-12 klass

...alriik) Briti Rahvaste Ühendus- pole eraldi riik Konkurentsiamet- AVALIK SEKTOR, nt kui AS Vesi tahab tõsta hinda, siis ta peab teatama enne Konkurentsiametisse ja Konkurentsiamet peab veenduma, et hinnatõus on põhjendatud 3.2. Ettekanne vabad valimised Kolm valimiste põhimõtet ja nende selgitused (lk 65) valimisõigus on üldine- Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb: § 57. Hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks. Hääleõiguslik ei ole Eesti kodanik, kes on kohtu poolt ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
81
ppt

Hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamine ja abistamine

...tused. · Abistada töö alustamisel (1-2 ülesannet lahendada koos). · Istekoht õpetaja lähedal. · Kutsuda tihti vastama ja anda tagasisidet. · Sobib arvutil õppimine, ka siin saab tagasisidet. · Kui on kirjutamisega raskusi, teha osa ülesandeid suuliselt (ettekanne referaadi asemel). · Püüda anda huvitavaid ülesandeid, mängulises vormis, elulised probleemid · Anda valikuid: kellega tahab koos töötada, mis vormis jne. Võib parandada tulemusi oluliselt. Kontrollida sarrustajaid, käitumise tulemusi. · Pärast iga väikest saavutust vajalik p...

Arengupsühholoogia -
44 allalaadimist
19
sxw

Lähisuhte vägivald

...partnerile heameelt valmistada ja püüad teda mitte ärritada? · Püüad sa leida vabandusi oma partneri halvale käitumisele? · Oled sa kergesti unustav, hajevil ja võimetu kontsentreeruma? · Oled sa märganud muutusi oma söömis- ja magamisharjumustes ja alkoholi ja ravimite kasutamisel? · Oled sa kaotanud huvi ja energia teha asju, mida sa varem meelsasti tegid? · Kas sa tunned end juba mõnda aega halvasti, rahutult, väsinuna või masendununa? · Kas sa oled kaotanud kontakti oma sõprade, perekonna või naabritega? · Kas ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
46 allalaadimist
281
docx

M.Twain Tom Sawyeri seiklused, terve raamat

...rajalt ja kargas oma peremehe sülle; viimane viskas ta aknast välja, mispeale hädakisa kiiresti nõrgenes ja kaugusse kadus. Selle aja peale punetasid kõik kirikulised ning olid lämbumas tagasihoitud naerust, ja jutlus oli jõudnud surnud punkti. Nüüd algas ettekanne uuesti, kuid see arenes loiult ja peatustega, puudus igasugune võimalus seda mõjuvaks teha, sest isegi kõige tõsisemad tundeavaldused võeti pidevalt vastu allasurutud riivatu naeru-turtsatusega mõne kaugema pingi seljatoe varjus, nagu oleks vaene pastor midagi erakordselt naljakat öelnud. Terve kog...

Kirjandus - Keskkool
86 allalaadimist
52
odp

Alkoholi mõju tervisele

Alkoholi mõju tervisele Kärolin Puusild 11 klass Kuidas mõjutab? ● Alkohol imendub suust, söögitorust, maost ja kõige suuremal määral peensoolest kiiresti verre ning jõuab kõikidesse organitesse ● Mõjut...

Bioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

...Silmast- Postitused Tele- Video- kirjalik kirjad E-post suhtlemine silma foorumisse konverent konverents ettekanne (tavapost) (MSN) suhtlemine s Joonis 3. Kommunikatsioonikanali rikkus (Daft 1999, kohandustega). Virtuaalsete meeskondade töös kasutatakse tihti vähem rikkaid kommunikatsiooni- ...

Organisatsioon ja juhtimine -
42 allalaadimist
52
odt

Perevägivallast

... laps polegi temalt). Täitmatud rolliootused. Mees on naisest sotsiaalselt alamal positsioonil. Ta tunneb, et ei suuda täita dominantset rolli ja tunneb oma mehelikkust seetõttu ohustatuna. Alandus- ja saamatusetunnet üritab ta kompenseerida vägivallaga. Alkohol/narkootikumid. Kuigi alkoholi/narkootikumide tarvitamine assotsieerub sageli vägivallaga, ei saa seda näha vägivalla tekitajana, vaid pigem barjääride mahavõtjana, seega vägivalla vallapäästjana. Tajudefitsiidid. Iseenesest "neutraalset" suhtlemist võib mees tajuda ohtliku või haavavana, kaasisi...

Kirjandus - Põhikool
72 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

...õpetaja. Töö kaitsmise kord sätestatakse kooli poolt. Üldjuhul koosneb kaitsmine uurimistöö esitaja ettekandest, retsensendi hinnangust ja küsimustest, teiste kaitsmisel osalejate küsimustest ning kaitsja vastustest küsimustele. Kuivõrd ette valmistada saab vaid ettekannet, siis on võimalik tööd kriitiliselt analüüsides prognoosida ka retsensendil või teistel inimestel tekkida võivaid küsimusi. Juhendaja ülesandeks on suunata õpilast kõrvaltvaataja pilguga oma tööd analüüsima, et leida üles võimalikud kitsaskohad ja välja mõelda parim võimalik vastus proble...

Uurimistöö - Keskkool
21 allalaadimist
46
doc

LASTE JA VANEMATE SUHTED PEREKONNAS

...Varrak. Fromm, E. 2006. Armastuse kunst. Tallinn. Pegasus. Hansson, L. 2001. Naine, perekond ja töö. Tallinn. TPÜ. Hansson, L. 2006. Perekond ja uued sotsiaalsed riskid. Tallinn. TLÜ. Hansson, L. (2007). Perekond eestlaste väärtushinnangutes: isa roll perekonnas. Ettekanne arutelufoorumil "Isa rõõm", 16.01.2007, Tallinnas. TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute instituut. Hellsten, T. 2003. Olla lapsevanem. Pilgrim. Hellsten, T. 2004. Jõehobu töökohal. Tartu. Johannes Esto Ühing. Helme, M. Isadepäeva soov: rohkem isasid. http://www.syndikaat.ee/new...

Perepsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
180 allalaadimist
95
doc

Mein Kampf

...nglismaaga Venemaa vastu. ­ Lepingu katkestamine Austriaga. ­ Majandus- liku ekspansiooni poliitika. ­ Koos Venemaaga Inglismaa vastu. ­ "Rahumeelse" kättevõitmise polii- tika. ­ Inglane saksa karikatuuris. ­ Kolmikliidu sisemised nõrkused. ­ Lüdendorfi ettekanne. ­ Aust- ria pärand kui peibutis. ­ Riik ja majandus. ­ Langusmomendid. ­ Saksamaa suhtumine marksismi. V peatükk. MAAILMASÕDA ..............................................................................................57 Katastroofi lähenemine. ­ Slaavluse palava sõbra ...

Saksa ajalugu -
4 allalaadimist
47
docx

Eesti keskaeg

...olu, kus põliselanike vallutuseelne ajalugu võttis positiivse värvingu ning röövellike vallutajate kehtestatud feodaalkorda suhtuti negatiivselt. Eesti rahvuslik ajalookirjutus sündis valgustatud saksa ajalookirjutuse (G. Merkel) pinnaselt C. R. Jakobsoni poolt peetud ettekanne "Eesti rahva valguse-, pimeduse-, ja koiduajast." See on käsitlus saksa röövvallutusest, mis tegi lõpu eestlaste muistsele valguseajastule ja kehtestas uue, pimeduse ajajärgu. Sellest tekkis kujutelm "Seitsmesaja-aastasest orjatööst." Teadaolevalt esimesena kirjutas "Eesti keskajast" Villem Reiman...

Keskaeg - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
35
doc

Üldine Teatriajalugu II

...ühi lava, hall tagasein, valgus langes ülalt, näitlemisstiil ­ näitlejad nukulikud, ei jätnud elulähedast muljet. Lavastust saatis edu. Poe lõi oma teatri ­ loominguteater. Avati 1893 oktoobris, oli kuni 1929 aastani. Kindlad esteetilised sihid, enne etendust tutvustav ettekanne, lavale toodi mitteprantsuse autoreid, Ibsen, Hautmann, Wilde. Eesmärgiks avastada noorte prantsuse autorite loomingut. Programm seisnes selles, et kunstiteos tähtsaim; etendusel ei ole sõnumikandja roll. Positsioonis naturalismiga; teatritegijad leidsid, et naturalism vaid teatritegevust kor...

Üldine teatriajalugu - Tartu Ülikool
158 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun Sulge