Essee platseebo efektist - sarnased materjalid

platseebo, ravim, ravimeetod, placebo, patsient, hhiaatria, clinical, husus, imas, ebaeetiline, anta, kemp, fernandez, issues, reaalsed, role, ravile, selliseks, kong, science, guidelines, journal, recent, soovitav, igile, lists, fuente, done, laieneb, ranis, taastub, sealjuures, llaga, rakendatav, nast, rele, arstiteaduses, please, parima, olemuselt
9
doc

Platseeboefekt

Kadrioru Saksa Gümnaasium PLATSEEBOEFEKT Referaat Katri Elias 10.b Tallinn 2011 Sisukord Sissejuhatus.....................................................................................................................................

Psühholoogia - Keskkool
13 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

... Hinde aluseks on õigete vastuste osakaal (50-59% =E; 60- 69% =D; 70-79% = C; 80-89% = B; 90-100% = A) Teemad Sotsiaalpsühholoogia kui teadus • SP uurimisvaldkonnad. Ainekursuse ülesehitus ja töökorraldus: loengud, konsultatsioon, kontrolltööd, essee. Ajagraafik. Kohustuslik ja soovitav kirjandus. Infoallikad. SP kujunemislugu ja klassikud. SP koht teaduste süsteemis. SP populaarsed käsitlused Inimsuhete ajalooline areng • Inimajaloo põhietapid. Loomulik valik, koostöö ja konkurents. Evolutsioonipsühholoogia. S...

Sotsiaalpsühholoogia -
42 allalaadimist
19
docx

Psühhosomaatika

...m), epilepsia. Mälu käepärasuse häired ja vanus. Lihtsalt vana inimene: normaalne vananemine -> asümptomaatilin Alzheimer -> subjektiivsed kognitiivsed kaebused. Alzheimeri haigus: juhtivalt mäluhäired. Kliiniliselt dementsus; defitsiit vähemalt kahes funktsioonis. Progresseeruv mälu ja teiste kognitiivsete funktsioonide häire. Diagnoosi toetavad: kõnehäire, apraksia, ahnoosia, pärilik anamnees, ADL muutused. MRT/KT ajuatroofia. AD ­ kõige tavalisem dementsus vanemas eas: mäluhäired (unustamine), orienteerumisraskused (ekslemine), progresseeruv haigus (probleemne tippt...

Psühhosomaatika - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
42
doc

Nõustamispsühholoogia

...malt kaks erinevat autorit on viinud läbi teaduslikele nõuetele vastavad grupiuurimused, mis demonstreerivad efektiivsust ühel või mitmel alljärgneval viisil: i. efekt ületab farmakoloogilise või psühholoogilise platseebo või mõne teise raviviisi oma ii. efekt on võrdne mõne juba tõestatud efektiivsusega ravi omaga, uurimus on piisava statistilise jõuga (grupi suurus ca 30 isikut) VÕI 2. Teraapia on hästi valideeritud,kui on olemas ...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
154 allalaadimist
88
doc

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

...a piisavalt erksad ning tajume ennast ja keskkonda. Suure ajukahjustuse korral säilitatakse teadvus – talamus. Teadvus (Block 1995): • Fenomenaalne teadvus • Juurdepääsetav teadvus Teadvus ja modaalsus on tihedalt seotud. Mis on platseebo? • “Võlts” ravim, mida kasutatakse kliinilises olukorras, et patsiendile meele järgi olla • … või et kindlaks teha reaalse ravimi omadusi Üldiselt siis see osa raviefektist, mille võib kirjutada ps võib kirjutada psühholoogilise, mitte otsese füsioloogilise mehhanismi arvele. Aktiivne ...

Psühholoogia alused -
16 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...mat toitumist. Viimane teadaolev väga ulatuslik Eesti õpilaste vaimsete võimete uuring pärineb aastatest 2000–2005, mil testiti üle 8000 Eesti õpilase (va- nuses 7–19) vaimset võimekust ühe tuntuma mitteverbaalse intelligentsus- testi, Raveni progresseeruva maatriksiga (näide Raveni testi tüüpi ülesande kohta on esitatud joonisel 4). 18 Intelligentsus ja erivõimed 1 2 3 4 5 6 Joonis 4. Näide Raveni t...

Psühholoogia -
34 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

... Seega inimene väsib ka kui on pidevalt basaaganglionitega midagi). Et käed on suht korras samas. Ehk siis PCI. PCI haigus on pime. mitteprogresseruv. Kui see progresseeruv, siis see ei ole PCI. Ajuhapnikupuuduse tagajärjel Kui funkktsioone on vaja taastada ja paranda, sSIIS???? võib see siis just tekkida. 2-3:1000 on Tartumaal sündimus. Kui treener teeb ise ette mingi hajrutuse, siis aktiveeruvad ka peegelneuronid,...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
90 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...d pole ainult ARMEE, POLITSEI, VANGLAD, vaid ka HARIDUS, KOMMUNIKATSIOON, ELUVORMID, ta imbub meisse KEHA, SEKSUAALSUSE, PEREKONNA, TEHNOLOOGIA, TEADMISTE, TOOTMISVIISI jne. kaudu.VABADUST EI TAGA TEADMISTE KASV. Ei ole iseenesest vabastavat või represseerivat DISKURSUST. LÕPLIKKU VALGUSTUST KANTI TÄISEALISEKS saamise mõttes ei ole, sest pole lõplikku sihti.VALGUSTATUSE, st. VÕIMEKUSE ja KOMPETENTSUSE kasv tuleb lahus hoida võimusuhete intensiivistumisestVABADUS = mitte AVASTADA, vaid KEELDUDA sellest, kes me olemeTULEB luua subjekt...

Filosoofia - Tartu Ülikool
351 allalaadimist
15
docx

Arengupsühholoogia loengukonspekt

...d on valmis sugurakus. Peale viljastumist toimub ainult kvantitatiivne areng (suuremaks ja laiemaks). Teooria oli valitsev kuni Baer avastas munaraku. John Locke (1632-1704)- filosoof, materialistliku sensualismi esindaja. Meedik 1671 alustas ja 1690 aastal lõpetas ,,Essee inimmõistusest". Arvamus ja analüüs inimmõistusest, selle võimetest, piiridest ja selle sünnitistest. Üks peamiseid kriitika objekte Locke'il oli see, et tollel ajal peeti inimese kaasasündinud ideid peamiseks teadmisallikaks. Teadmisteks on aistingud ja reflektsioonid. Primaarsed ja sekundaarsed k...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
735 allalaadimist
38
doc

Arengupsühholooga

...dina on sotsiaalne areng. Sotsiaalne areng - keskkondlike mõjude poolt määratletud areng. Arengu alatüübid: * füüsiline areng - kirjeldab erinevate kehastruktuuride küpsemist (kasv, pikkus, hambad, jne) * motoorne areng - motoorsete oskuste progresseeruv omandamine (roomamine, kõndimine, kirjutamine) * kognitiivne areng - intellektuaalsete funktsioonide kasv (kõne, mõtlemine, jne) * sotsiaalne areng - muutused viisides kuidas suheldakse teistega (näiteks terve päev teistega suhtlemine nelja-aastasena) Järgmine teema Arengu periodise...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
46
pdf

Sotsiaalpsühholoogia loengud

...ivust Kalded Vead mida inimesed tüüpiliselt teevad. - Fundamentaalne atributsiooniviga ­ otsides põhjuseid teiste inimeste käitumisele kalduvad inimesed üle tähtsustama just isikuseomadusi ja kipuvad vähendama olukorra muutujaid. Nt Fidel Gastro kohta kirjutatud essee lugemine kas tema poolt või vastu. Ka sundteema olukorras arvasid lugejad et kirjutatud essee peegeldab autori meelestatust. - Seos valetamise tuvastamisega ­ inimesed on kehvad valetamise tuvastamisel. Püüdes tabada valet, keskenduvad vaatlejad pigem kõneleja teksti sisule kui mitt...

Sotsiaalpsühholoogia - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

...maaegne vs järjestikune infotöötlus, kus on vaja ainult ühte ülesannet lahendada vs see, kus on mitu ülesannet ühe sees Kultuurilised ja keelelised vähemused – sobib ka neile Loodud ka mittesõnalisi teste, nt John Raveni poolt 1938 aastal, Raveni Standardsed Progresseeruvad Maatriksid – oleks piisavalt palju lihtsaid ja ka raskeid ülesandeid, et inimesi eristada Vastuvõtutestid ja akadeemiline võimekus SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) – andmete piisavus – ülesanded, mis nõuavad selle otsustamist, kas antud informatsioonist piisab mingi ülesande ...

Psühholoogia - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
98
pdf

Tartu Ülikooli Kirjastus "Psühholoogia Gümnaasiumile"

...leerimiskonstant - Logaritmfunktsioonil ja astmefunktsioonil (kui n<1) on ühine see, et and suruvad tajumulje justkui kokku: tajumulje kasv muutub stiimuli intensiivsuse kasvades üha aeglasemaks. John Locke - «Essee inimese mõistmisest» 21 Mälu - Mälu - elusa organismi võime omandada ja säilitada kasulikke oskusi, teadmisi ja harjumisi. - Mälu struktuur - see, kuidas on mälu organiseeritud, millised on e...

Psühholoogia - Eesti Maaülikool
43 allalaadimist
31
doc

Eetika konspekt

...eetika 3. Väike-ettevõtte eetikanormid 4. Äri, seadus ja eetika 5. Eetika ja poliitika 6. Kõlbeline vabadus, vastutus, hinnang 7. Kõlbeline konflikt ja selle lahendamine 8. Etikett, viisakus, taktitunne, empaatia jt. Suhtlemise soodustajana Essee, referaadi teemad: · Kutse-eetika olemus ja põhimõisted. · Inseneri elukutse ja eetika tänapäeval. · Äri ja inseneri loometöö. · Toode ja hind üksi ei hoia klienti kinni. · Professionaalsus versus haltuura. · Kapitalistliku demokraatia mudel ja eetilised inveteeringud. Allikad...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
69 allalaadimist
9
doc

Islami meditsiin keskajal

Islami meditsiin keskajal Keskaegne islami meditsiin oli mõjutatud mitmetest eelnevatest meditsiini traditsioonidest. Näiteks Muhamedi aegsest araabia meditsiinist, hellenismi unani meditsiinist, Hippocratese ja Galeni õpetustest, India Ayurvedast ja Pärsia meditsii...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
15
doc

Psühholoogia konspekt

...hte, märkasin rohkem) Kahese ülesande eksperiment (dual task) ­ lastakse teha kahte ülesannet korraga, halvem sooritus näitab, et ülesandetüübid võitlevad sama informatsiooni eest. Nt jalgrattasõit ja luule lugemine on sama edukalt sooritatavad nii koos kui eraldi tehes, essee kirjutamine ja luule lugemine mitte Mälu!!!! Sensoorne mälu ­ ikooniline (piltidena), kajamälu Lühiajaline mälu ­ tahtlikult juhitav, väikese kestusega, piiratud maht, tundlik Pikaajaline mälu Eksplitsiitne mälu ­ teadlik info meenutamine, igapäevane (semantiline ja episoodiline) Inplitsiitne mä...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
98 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

...-ABC) Samaaegne vs järjestikune infotöötlus, kus on vaja ainult ühte ülesannet lahendada vs see, kus on mitu ülesannet ühe sees Kultuurilised ja keelelised vähemused ­ sobib ka neile Loodud ka mittesõnalisi teste, nt John Raveni poolt 1938 aastal, Raveni Standardsed Progresseeruvad Maatriksid ­ oleks piisavalt palju lihtsaid ja ka raskeid ülesandeid, et inimesi eristada Vastuvõtutestid ja akadeemiline võimekus SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test) ­ andmete piisavus ­ ülesanded, mis nõuavad selle otsustamist, kas antud informatsioonist piisab mingi ülesande lahendmais...

Psühholoogia -
3 allalaadimist
4
odt

Kas ebaeetiliselt saadud teadmisi on eetiline kasutada?

Kas ebaeetilisel teel saadud teadmisi on eetiline kasutada? Selleks, et mõista, mis on eetikavastane, peame esmalt mõistma, mis on eetika. Sõna ,,eetika" on pärit kreeka keelest ja tähendab tõlkes kommete ja tavade teadus. See tegeleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ...

Filosoofia - Keskkool
10 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...htis on küsida varasemate haiguste ja hetkel tarvitatavate ravimite kohta. Sageli on eelnevad haigused sümptomitega otseselt seotud (hüpoglükeemia, südame- ja neerupuudulikkus, arteriaalne hüpertoonia, vähk). NB! Dialüüsipatsientide puhul on kiirelt progresseeruv (arenev) üldine nõrkus tihti märk hüperkaleemiast. Hüpoglükeemia – veresuhkru langemine alla normi Mis leevendab ja mis süvendab sümptomeid? Kuidas mõjutavad olukorda pealiigutused või kehaasendi muutmine? Kas olukord on parem paigal püsides või liikumise ajal? Milline on nõrkustun...

Esmaabi -
75 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

...gentsustestid • Kaufman Assessment Battery for Children (KABC) • Samaaegne vs järjestikune infotöötlus • Kultuurilised ja keelelised vähemused Intelligentsustestid • Loodud on ka mittesõnalisi teste, nt John Raveni poolt 1938. a. loodud Raveni Standardsed Progresseeruvad Maatriksid. Vastuvõtutestid ja akadeemiline võimekus • SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Tests) SAT • (1) andmete piisavus (ülesanded, mis nõuavad selle otsustamist, kas antud informatsioonist piisab mingi ülesande lahendamiseks); • (2) jooniste, tabelite diagrammide tõlgenda...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
9
docx

Sotsioloogia konspekt

...imub selline olelusvõitlus nagu loomariigiski. Majanduses peegeldab seda näiteks konkurents. Toetub individualismile. · Antropoloogiline suund-inimese teadus, Suuna esindaja/rajaja on prantsuse kirjanik J de Gobineau. Tema töö lõi tüeliselt laineid. Tema raamat ,,Essee inimrasside ebavõrdusest".Rassistliku ideoloogia rajaja. Inimese staatus ühiskonnas sõltub tema rassitunnustest ehk antropoloogilistest tunnustest. Priviligeeritud rassiks valge ehk europiinid. 20 saj teisel poolel veel eksisteeris LAV ­ rassistlik riik ametlikult, mis viljel...

Sotsioloogia - Kutsekool
70 allalaadimist
19
docx

Arenguteooriad

...Locke (1632-1704) -baas haridus arst -esindab keskkondliku teadmist Assosatsioon-> Kordamine-> Jäljendamine-> areng toimub läbi jäljendamise. Olenevalt keskkonnast muutub laps samalaadseks. -1671.aastal alustas esseega ,,Essee inimmõistusest", ilmus 1690.a -arvamus inimmõistusest, võimetest ja piiridest -teadmised ja ideed pärinevad aistingutest -reflektsioon -kõik on seotus assotsiatsioon...

Psühholoogia -
53 allalaadimist
18
docx

Sotsiaaloogia eksam

...oimub selline olelusvõitlus nagu loomariigiski. Majanduses peegeldab seda näiteks konkurents. Toetub individualismile. • Antropoloogiline suund-inimese teadus, Suuna esindaja/rajaja on prantsuse kirjanik J de Gobineau. Tema töö lõi tüeliselt laineid. Tema raamat „Essee inimrasside ebavõrdusest“.Rassistliku ideoloogia rajaja. Inimese staatus ühiskonnas sõltub tema rassitunnustest ehk antropoloogilistest tunnustest. Priviligeeritud rassiks valge ehk europiinid. 20 saj teisel poolel veel eksisteeris LAV – rassistlik riik ametlikult, mis viljeles aparthei...

Sotsioloogia -
15 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

... ja tundmise funktsioonid koondunud ühte organisse (ajju), ühiskondlikus organismis peavad mõtlemise, planeerimise, tundmisega tegelema kõik organid üksikisikute või institutsioonide näol. · ,,Sotsioloogia alused" (1876-1896) -kirjeldab organismiteooriat. Essee ,,Seadusandjate patud" ­ ,,Isiksus riigi vastu" (1884) ­ küllaltki aktuaalne ka tänases päevas. Tema arvates on ühiskond seaduseandjate arvates nagu taigna tükk, mille võib vormida nii nagu nemad tahavad. Seaduseandja peaks lähtuma ühiskonnast, väärtustest jne. Isiksus riigi vastu. Seal tõi ta v...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
230 allalaadimist
45
docx

Kliiniline psühholoogia konspekt

...e ja vaimne alaareng - Telg 3 ­ kehaline haigus, mis põhidiagnoosiga seotud n kilpnääre - Telg 4 ­ psühhosotsiaalsete stressorite tase - Telg 5 ­ Skisofreenia Emil Kraepelin - Dementsia praecox ­ varajane ja progresseeruv ning vältimatu intellekti alanemine - Dementia praecox jagunes paranoidseks, katatoonseks ja hebefreenseks - inimene - inimene Skisofreenia mõiste olevik/tulevik? - Idee skisofreenia spektri häiretest, sest psühhootilisusele omased sümptomid võivad esineda kerges ja raskes vorm...

Kliiniline psühholoogia - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
36
docx

Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast»

...· Sugu · Meestel paremad tulemused ruumilises mõtlemises ja laialdastes faktiteadmistes · Naistel parem sõnaline võimekus ja lühimälu · Etnilised grupid ja intelligentsus · Negriidid < europiidid < mongoliidid · Arthur Jensen - 1969 ilmunud essee Mis on motivatsioon? Üldine asjade kogum, mis meid paneb tegutsema ja hoiab tegutsemas Vajadused · Orgaanilised vajadus · Funktsiooni ja füüsilise aktiivsuse vajadus · Sotsiaalsed · Vaimsed · Esteetilised Kultuuriline motivatsioon: · Arenguvajadus ­ Uud...

Ülevaade psühholoogiast -
85 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...olukorra möödumist. Psühholoogidele on avaraks tööpõlluks vegetatiivsete funktsioonide tahtlikule kontrollile allutamise õpetamine. Viimasel põhinevad arvukad keha üle kontrolli omandamise tehnikad stressi alandamiseks: biotagasiside, autogeenne treening, meditatsioon, progresseeruv lihaslõdvestus jpt. Aju uurimise meetodid Aju uurimiseks on kaasajal palju keerukad meetodeid. Aju funktsioonide mõõtmine kannab neuromeetria nimetust. Aju summaarsete elektriliste protsesside registreerimine kannab elektroentsefalograafia (EEG) nime. Kui aju elektriline aktiivsus kajastatakse graafili...

Psühholoogia alused -
163 allalaadimist
29
docx

Arengupsühholoogia

...töötati välja sooritusnormid, eristati vaimset (mida määrati soorituse alusel) ja kronoloogilist vanust. J. M. Boldwin oli huvitatud laste kognitiivsest mõtlemisest ja andis välja "Geneetilise loogika" (1903-1908), kus uuris mõtlemise arengut - ütles, et teadmised progresseeruvad ja arvas, et areng toimub läbi erinevate staadiumite/astmete: 1. Kaasasündinud motoorsed relfleksid 2. Keel ja kõne jne. Ütles, et järjestikused astmed toimuvad läbi keskkonna tagasisideme. Peamised arengu... on assimilatsioon (keskkonna mõju organismile) ja akommodatsioon (paindlik muutumi...

Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
19
doc

Pedagoogilise psühholoogia kokkuvõte

...e kogu materjali õppimisest; essetüüpi testiküsimused aga selle süvaarusaamist. Kontrolli- ja hindamisvahendite liigid- kõige levinumad kontrolli- ja hindamisvahendid lisaks õpilaste suulisele küsitlemisele on lühi- ja valikvastuseliste küsimustega testid ning esseed. Viimasel ajal on kontrollimeetoditele lisandumas veel õpitulemuste väljaselgitamine sooritustestide ja näidistööde mappide alusel. Põhimõtteliselt rajaneb igasugune kontroll ja hindamine vähem või rohkem praktilise tegevuse sooritamisel. Sooritustestide ettevalmistamisel tuleb esmajoones selgeks teha, mill...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
542 allalaadimist
38
docx

Personali juhtimine ja arendamine

...iitika; tööjõu planeerimine; organisatsiooni suurus; värbamise maksumus; organisatsiooni kasvamine. Personali valik: Kandidaatide sõelumine: kirjalike materjalide ja dokumentide hindamine (CV-d, diplomid, ankeedid, motivatsioonikirjad, esseed jms). Personali testimine: ● Võimete testid ● Tööalase vilumuse ja teadmise testid ● Isiksuse testid ● Segatestid Töölevõtu intervjuud; soovituskirjad ja taustauuringud. Kronoloogilise CV võimalik struktuur: 1. Isikuandmed ● Nimi ...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
10
rtf

Psühholoogia mõisted

Adaptatsioon kohanemine. Aistingud meele tajud, vajalikud et meie otsused tuleks võimalikult kiiresti Ajupoolkerade assümeetria aju organiseerituse fundamentaalne eripära. Vasak ja parem ajupoolkera näivad küll väliselt sarnased, kuid nad talitlevad erinevalt. Neil mõlemad on omad ülesanded Akson pikk müeliinkest, ainult üks. Alkohol legaalse piiranguga depressant. Kahjustab inimese motoorseid võimeid ja tähelepanu. Autonoomne NS siseelundite ns, ei allu inimese tahtele. Barbituraat krambivastane ravim CAT kompuutertomograafia, haiguste diagnoosimiseks Daltonism värvipimedus Dendriid Ärritust vastu võtvad närviraku jätked

Psühholoogia - Keskkool
2 allalaadimist
2
docx

Humanism meditsiinis

Humanism meditsiinis Humanism meditsiinis on vastastikune suhe arsti ja patsiendi vahel, mis rõhutab ennetust meditsiinis, patsiendiga suhtlemist ning tema harimist, surub maha majanduslikku mõtlemist, ületöötamist. Lisaks, see on suhtumine patsienti eelarvamu...

Filosoofia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
70 allalaadimist
12
docx

Psühholoogia eksami kordamisküsimused/vastused

...useks on rohkem levinud David Wechsleri poolt loodud skaala WAIS ja WISC - WAIS-IV (täisk- 16- ), WISC( kool-6-16), WPPSI( eelkool-2.5- 6,5) 26. Mida peame teadma selleks, et saaks kasutada intelligentsustesti mingis populatsioonis? Arthur Jensen - 1969 ilmunud essee, Negriidid < europiidid < mongoliidid Normaaljaotus ja standardhälve. 27. Üldvõimekus ja g-faktor. Üldvõimekus -Akadeemilise võimekuse testid, kliinilised testid, Spearman-üldintellig, g-faktor- Spetsiifilised võimed (Gardner, Sternberg)- R. Sternberg (s. 1949) - IQ testid ...

Psühholoogia -
16 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !