Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat (0)

3 HALB
 

Erakorralise meditsiini
tehniku käsiraamat

Toimetaja Raul Adlas
Koostajad: Andras Laugamets, Pille Tammpere, Raul Jalast,
Riho Männik, Monika Grauberg, Arkadi Popov, Andrus
Lehtmets , Margus Kamar, Riina Räni, Veronika Reinhard,
Ülle Jõesaar , Marius Kupper, Ahti Varblane , Marko Ild,
Katrin Koort, Raul Adlas

Tallinn 2013
Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-

2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna

Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine
programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.

Õppematerjali (varaline) autoriõigus kuulub SA INNOVEle aastani 2018 (kaasa arvatud)

ISBN 978-9949-513-16-1 (pdf)

Selle õppematerjali koostamist toetas Euroopa Liit


Toimetaja: Raul Adlas – Tallinna Kiirabi peaarst


Koostajad:
Andras Laugamets - SA Tartu Kiirabi erakorralise meditsiini õde, koolituskeskuse instruktor,
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor
Pille Tammpere - Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht, Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor
Raul Jalast - SA Tartu Kiirabi erakorralise meditsiini õde, koolituskeskuse instruktor, Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud
Riho Männik - Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht, koolituskeskuse instruktor
Monika Grauberg - Tallinna Kiirabi operatiivjuht, õde-brigaadijuht, koolituskeskuse instruktor
Arkadi Popov - SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini ülemarst,
reanimobiiliosakonna juhataja, SA PERH koolituskeskuse instruktor
Andrus Lehtmets - Kaitseliidu Peastaabi meditsiinispetsialist, Tallinna Ülikooli lektor
Margus Kamar - Tallinna Kiirabi välijuht, õde-brigaadi juht, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
lektor
Riina Räni - Tallinna Kiirabi erakorralise meditsiini arst, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja
Tallinna Ülikooli lektor
Veronika Reinhard - Tartu Ülikooli Kliinikumi neurointensiivravi osakonna juhataja, Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli lektor
Ülle Jõesaar - Sisekaitseakadeemia lektor
Marius Kupper - Eesti Raudtee ohutusosakonna peaspetsialist
100% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #1 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #2 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #3 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #4 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #5 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #6 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #7 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #8 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #9 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #10 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #11 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #12 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #13 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #14 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #15 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #16 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #17 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #18 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #19 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #20 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #21 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #22 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #23 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #24 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #25 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #26 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #27 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #28 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #29 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #30 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #31 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #32 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #33 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #34 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #35 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #36 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #37 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #38 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #39 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #40 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #41 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #42 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #43 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #44 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #45 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #46 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #47 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #48 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #49 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #50 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #51 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #52 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #53 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #54 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #55 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #56 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #57 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #58 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #59 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #60 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #61 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #62 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #63 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #64 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #65 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #66 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #67 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #68 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #69 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #70 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #71 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #72 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #73 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #74 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #75 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #76 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #77 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #78 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #79 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #80 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #81 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #82 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #83 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #84 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #85 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #86 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #87 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #88 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #89 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #90 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #91 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #92 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #93 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #94 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #95 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #96 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #97 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #98 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #99 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #100 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #101 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #102 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #103 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #104 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #105 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #106 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #107 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #108 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #109 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #110 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #111 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #112 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #113 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #114 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #115 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #116 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #117 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #118 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #119 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #120 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #121 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #122 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #123 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #124 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #125 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #126 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #127 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #128 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #129 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #130 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #131 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #132 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #133 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #134 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #135 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #136 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #137 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #138 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #139 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #140 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #141 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #142 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #143 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #144 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #145 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #146 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #147 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #148 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #149 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #150 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #151 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #152 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #153 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #154 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #155 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #156 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #157 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #158 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #159 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #160 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #161 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #162 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #163 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #164 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #165 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #166 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #167 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #168 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #169 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #170 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #171 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #172 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #173 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #174 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #175 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #176 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #177 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #178 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #179 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #180 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #181 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #182 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #183 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #184 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #185 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #186 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #187 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #188 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #189 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #190 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #191 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #192 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #193 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #194 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #195 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #196 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #197 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #198 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #199 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #200 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #201 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #202 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #203 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #204 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #205 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #206 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #207 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #208 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #209 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #210 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #211 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #212 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #213 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #214 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #215 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #216 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #217 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #218 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #219 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #220 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #221 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #222 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #223 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #224 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #225 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #226 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #227 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #228 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #229 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #230 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #231 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #232 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #233 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #234 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #235 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #236 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #237 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #238 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #239 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #240 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #241 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #242 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #243 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #244 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #245 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #246 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #247 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #248 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #249 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #250 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #251 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #252 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #253 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #254 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #255 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #256 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #257 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #258 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #259 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #260 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #261 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #262 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #263 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #264 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #265 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #266 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #267 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #268 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #269 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #270 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #271 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #272 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #273 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #274 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #275 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #276 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #277 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #278 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #279 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #280 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #281 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #282 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #283 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #284 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #285 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #286 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #287 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #288 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #289 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #290 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #291 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #292 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #293 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #294 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #295 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #296 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #297 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #298 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #299 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #300 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #301 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #302 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #303 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #304 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #305 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #306 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #307 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #308 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #309 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #310 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #311 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #312 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #313 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #314 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #315 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #316 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #317 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #318 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #319 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #320 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #321 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #322 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #323 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #324 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #325 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #326 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #327 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #328 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #329 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #330 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #331 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #332 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #333 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #334 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #335 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #336 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #337 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #338 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #339 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #340 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #341 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #342 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #343 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #344 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #345 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #346 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #347 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #348 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #349 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #350 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #351 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #352 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #353 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #354 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #355 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #356 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #357 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #358 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #359 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #360 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #361 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #362 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #363 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #364 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #365 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #366 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #367 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #368 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #369 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #370 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #371 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #372 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #373 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #374 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #375 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #376 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #377 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #378 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #379 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #380 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #381 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #382 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #383 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #384 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #385 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #386 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #387 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #388 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #389 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #390 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #391 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #392 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #393 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #394 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #395 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #396 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #397 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #398 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #399 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #400 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #401 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #402 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #403 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #404 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #405 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #406 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #407 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #408 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #409 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #410 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #411 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #412 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #413 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #414 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #415 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #416 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #417 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #418 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #419 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #420 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #421 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #422 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #423 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #424 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #425 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #426 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #427 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #428 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #429 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #430 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #431 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #432 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #433 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #434 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #435 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #436 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #437 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #438 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #439 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #440 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #441 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #442 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #443 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #444 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #445 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #446 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #447 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #448 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #449 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #450 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #451 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #452 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #453 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #454 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #455 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #456 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #457 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #458 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #459 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #460 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #461 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #462 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #463 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #464 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #465 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #466 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #467 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #468 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #469 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #470 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #471 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #472 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #473 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #474 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #475 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #476 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #477 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #478 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #479 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #480 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #481 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #482 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #483 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #484 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #485 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #486 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #487 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #488 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #489 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #490 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #491 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #492 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #493 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #494 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #495 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #496 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #497 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #498 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #499 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #500 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #501 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #502 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #503 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #504 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #505 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #506 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #507 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #508 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #509 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #510 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #511 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #512 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #513 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #514 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #515 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #516 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #517 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #518 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #519 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #520 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #521 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #522 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #523 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #524 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #525 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #526 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #527 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #528 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #529 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #530 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #531 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #532 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #533 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #534 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #535 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #536 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #537 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #538 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #539 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #540 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #541 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #542 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #543 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #544 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #545 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #546 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #547 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #548 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #549 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #550 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #551 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #552 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #553 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #554 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #555 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #556 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #557 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #558 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #559 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #560 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #561 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #562 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #563 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #564 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #565 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #566 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #567 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #568 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #569 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #570 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #571 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #572 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #573 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #574 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #575 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #576 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #577 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #578 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #579 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #580 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #581 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #582 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #583 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #584 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #585 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #586 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #587 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #588 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #589 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #590 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #591 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #592 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #593 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #594 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #595 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #596 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #597 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #598 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #599 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #600 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #601 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #602 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #603 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #604 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #605 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #606 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #607 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #608 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #609 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #610 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #611 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #612 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #613 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #614 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #615 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #616 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #617 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #618 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #619 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #620 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #621 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #622 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #623 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #624 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #625 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #626 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #627 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #628 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #629 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #630 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #631 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #632 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #633 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #634 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #635 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #636 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #637 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #638 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #639 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #640 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #641 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #642 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #643 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #644 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #645 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #646 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #647 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #648 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #649 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #650 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #651 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #652 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #653 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #654 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #655 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #656 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #657 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #658 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #659 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #660 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #661 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #662 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #663 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #664 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #665 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #666 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #667 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #668 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #669 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #670 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #671 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #672 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #673 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #674 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #675 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #676 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #677 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #678 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #679 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #680 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #681 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #682 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #683 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #684 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #685 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #686 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #687 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #688 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #689 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #690 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #691 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #692 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #693 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #694 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #695 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #696 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #697 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #698 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #699 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #700 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #701 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #702 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #703 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #704 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #705 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #706 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #707 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #708 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #709 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #710 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #711 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #712 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #713 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #714 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #715 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #716 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #717 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #718 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #719 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #720 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #721 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #722 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #723 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #724 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #725 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #726 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #727 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #728 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #729 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #730 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #731 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #732 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #733 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #734 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #735 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #736 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #737 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #738 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #739 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #740 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #741 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #742 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #743 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #744 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #745 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #746 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #747 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #748 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #749 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #750 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #751 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #752 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #753 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #754 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #755 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #756 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #757 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #758 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #759 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #760 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #761 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #762 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #763 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #764 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #765 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #766 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #767 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #768 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #769 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #770 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #771 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #772 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #773 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #774 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #775 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #776 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #777 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #778 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #779 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #780 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #781 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #782 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #783 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #784 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #785 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #786 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #787 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #788 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #789 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #790 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #791 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #792 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #793 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #794 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #795 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #796 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #797 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #798 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #799 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #800 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #801 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #802 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #803 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #804 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #805 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #806 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #807 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #808 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #809 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #810 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #811 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #812 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #813 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #814 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #815 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #816 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #817 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #818 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #819 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #820 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #821 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #822 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #823 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #824 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #825 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #826 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #827 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #828 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #829 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #830 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #831 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #832 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #833 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #834 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #835 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #836 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #837 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #838 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #839 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #840 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #841 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #842 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #843 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #844 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #845 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #846 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #847 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #848 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #849 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #850 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #851 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #852 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #853 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #854 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #855 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #856 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #857 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #858 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #859 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #860 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #861 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #862 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #863 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #864 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #865 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #866 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #867 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #868 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #869 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #870 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #871 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #872 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #873 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #874 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #875 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #876 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #877 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #878 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #879 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #880 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #881 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #882 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #883 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #884 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #885 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #886 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #887 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #888 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #889 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #890 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #891 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #892 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #893 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #894 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #895 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #896 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #897 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #898 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #899 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #900 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #901 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #902 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #903 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #904 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #905 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #906 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #907 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #908 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #909 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #910 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #911 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #912 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #913 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #914 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #915 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #916 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #917 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #918 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #919 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #920 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #921 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #922 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #923 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #924 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #925 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #926 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #927 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #928 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #929 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #930 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #931 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #932 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #933 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #934 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #935 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #936 Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat #937
5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
~ 937 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-01-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
69 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
marxkek Õppematerjali autor

Mõisted

andras laugamets, pille tammpere, raul jalast, riho männik, monika grauberg, arkadi popov, andrus lehtmets, margus kamar, riina räni, veronika reinhard, ülle jõesaar, marius kupper, ahti varblane, marko ild, katrin koort, raul adlas, pille tammpere, veronika reinhard, piret valdek, raido paasma, kalmer sütt, marika väli, stella polikarpus, tiina uusma, õpiku lõpus, õpiku koostajad, vajalikul määral, õpikusse, liikumis, hormoon, hingamishäired, endotrahheaalne intubatsioon, ekg, südamestimulaator, automaatsüstal, ked, teab anatoomia, häirekeskuse töötajale, helikopteri meeskond, pronatsioon, supinatsioon, abduktsioon, aduktsioon, kraniaalne, kaudaalne, dorsaalne, ventraalne, lateraalne, mediaalne, distaalne, proksimaalne, luudel, angio, artro, bradü, derma, dia, ekstra, extern, gastr, hemo, hüdro, hüper, hüpo, infra, inter, intra, kardio, kole, kontra, nefr, neo, neuro, oftal, oligo, pneu, pseudo, pulmo, püo, sub, supra, tahhü, tsüst, uni, vaso, rakud, rakukesta külge, retseptorid, kromosoomid, tähtsamad katioonid, autosoomid, heterosoomid, topeltspiraal, mikrotorukesed, ioonid, difusioon, osmoos, valitsenud rõhuvahet, naatrium, fagotsütoos, mitoos, amitoosi, liikumis, luid, luud, kõõlused, epifüüs, diafüüs, lahtises sidekoes, lülisamba nimmeosa, lordoosne, küfoosne, diski purunemine, 12 roidepaarist, katsudes, rinnakul, alajäseme lähtekohaks, pidevühendusi, liiges, liigesekest, liigesepilus, limapaun, liikumisaparaadi lihastik, inimese liikumis, peamine ülesanne, hormoonsüsteemi ülesanne, moodustavad neuronid, sooma, sisemine aju, subduraalne, lülisambakanalis, sellel tühikul, epidural, ajuvatsakesed, tühikute kaudu, iii vatsake, liikvori ülesandeks, liikvor, suuraju, suurajukoore kurde, sisepinnal maitsmis, hüpotaalamus, närviteede kaudu, apallik, ühendusharudega ringi, silmaliigutajanärv, seljaajul, seljaaju, refleks, refleksiks, refleksi ülesandeks, sümpaatikus, kuulub pea, hüpotaalamus ajuripatsile, keemiliste mõjuainete, koosseisus, valgeliblesid, trombotsüüdid, inimese süda, nimetatud punktis, inimese süda, papillaarlihas, trikuspidaalklapp, südame pärgarterid, veresoonte varustusalad, õlavarrearteri pulss, imiku puhul, kodarluuarteri pulss, colon, veenid, jugularis, õhkemboolia, arterioolid, diastol, inimese süda, kiilluu, kõri, osadeks, trahhea toeseks, kopse, jääb kopsukelme, diafragma, vahelihas, osarõhkude seadus, perifeersed kemoretseptorid, hingamismaht, täiskasvanud inimesel, normaalkaaluga täiskasvanul, suuri hingamismaske, alveolaarne ventilatsioon, punalibled, hingamisteede ülesanne, ülemisteks hingamisteedeks, kõri ülesanne, kopsud, seedesüsteemi ülesanne, suuõõne sisepind, söögitoru, kitsus, lihaskest, vastsündinutel, kaitsefunktsiooniks, asukoha tõttu, kõhuõõs, kaksteistsõrmiksoolest, retroperitoneaalne, maksa struktuuriüksuseks, karbamiidi sünteesimine, sapipõis, käärimis, neerude ülesandeks, neerud, neeru sisemusse, kusepõis, rakuvedelikus, katioon, kaaliumisisalduse muutumine, neutraalset ph, järsk ph, kusepõis, munandid, seemnejuha, kremasteri refleks, limakorgi ülesanne, tupe limaskest, tupe lihaskestas, suguelundite ülesanne, meeleorganid, hoide, silma sirg, mioos, müdriaas, akommodatsioon, silmamuna sisemuses, kuulmis, kõrvalesta tagaküljel, kõrvalestadel, välimine kuulmekäik, ühendatud kuulmeluukesed, kuulmis, luuline osa, perilümfis, meeleelundid, kuulmis, antiarütmikum, manustamine, bioloogiline saadavus, poolestusaeg, hüpnootikum, farmakodünaamika, farmakokineetika, platsentaarbarjäär, relaksant, resorptsioon, tiitrimine, retseptorid, farmakoloogias, seisundit, ensüümid, hea reguleeritavus, lisaks põhitoimele, toimeainel, sellisteks ravimiteks, haiglasse jõudes, parkinson, astme av, infusioonina 30, atsetüül, mao, raske neeru, löögisagedus, patsientidel, parkinson, teised ravimid, dexamet, intoksikatsioon alkoholi, manustada 5, annustamine, tõsta 5, etomidate, anesteesia, tavaline annus, iiveldus, intravenoosselt 10, annus, magneesium, tavaline annus, verapamiili, astme av, naatrium, opioidanta, pidevinfusioon 33, õõned, hüdroklo, propofol, ringer, väljutusfraktsioon, diasepaami, ühekordne annus, 300, 300, 300, 300, super, sidepidamisel, squelch, modulatsiooni paremuseks, krüpteerimine, patsient, ors, ester, repiiter, gateway, tetra, häirekeskuse põhja, emo, kok, häirekeskuse põhja, tänu mobiilile, kiirabibrigaadid, korrektsed suhted, põlengute korral, liiklusõnnetuse toimumiskohas, päästeteenistusel, vaidlusi, interaktsioon, alustate s, sugestiivne küsimus, hukkamõistvad küsimused, topeltküsimused, sellistel inimestel, empaatia, vaikusel, hädaolukordade korral, patsient, ärevushäired, asjaosalisel, alkohoolikute puhul, agressioonil, asendi asfüksia, uimastipatsientidega toimetulekut, laste väärkohtlemine, eelduseks, kombineerituna kratsimis, võimalikud põhjused, seksuaalne vägivallaakt, ohvrid, vägistamine, o või, segaduses olemine, sundhospitaliseerimine, üheks abimeetmeks, vägivald, hädaseisund, kuritegude põhjused, köhiv patsient, ptsd, stress, stressor, tänapäevases keelekasutuses, reageerimise liigid, otsustava tähtsusega, pooluse, häired mao, ptsd, miljoni võitmine, väljakutsete puudumine, kutsehaigus, stressis olemine, elupäästjad, osavõtlikkus, venitus, kolleegid, mõnes riigis, peer, sellel grupivestlusel, demobilisatsioon, tagasiteel baasi, läbipõlemine, kunagi põlema, liigse pühendumisega, meditsiini tehnik, psühholoogiline toetus, stress, stress kiirabitöös, selgitage põgenemise, surmal, väljendusviisid, nõustamise aspekt, enamikel juhtudel, pakkuge, mõttes läbimängimine, patsiendi surm, teisalt, vale tõste, äärmuslikud ilmastiku, kandepuud, vastandiks sellele, haistmis, ressursid, uurimine, tsüanoos, auskulteerimine, palpatsioon, perkussioon, sündmuskoha ülevaatus, sugestiivne küsimus, patsiendi abistamine, patsientide arv, esmaseks hinnanguks, kael, subkutaanne emfüseem, põletus, kaudaalne, parees, cheyne, cheyne, babinski refleks, patsiendiga, hingamise ajal, patsiendi uurimine, mehhanismide aspektid, teadvusehäire, vereringe, intratserebraalne verejooks, somnolents, sündmuskoht, keeldehammustuse tõttu, ärkveloleku tagamisel, magnetresonants, metaboolsed, astsiit, teadvusehäiretega patsiendil, 7hüpoglükeemia, 8hüperglükeemia, subduraalne hematoom, somnolentne, soopor, meningiit, gks, gks, laste teadvusehäiretel, vesikulaarne hingamiskahin, bronhiaalne hingamiskahin, düspnoe, vilinad, kiuned, urinad, räginad, hõõrdumiskahin, lõrin, striidor, hingata, hingamissagedus, kok, kontratseptiiv, perkussioon, ravimid, neuromusku, neelamis, hüperventilat, võõrkeha või, aspiratsioon, patsientidel, hingamissagedus, istuda, operatsiooniaeg, vahepeal, vahepeal, magilli klemmid, intraossaalne nõel, polüüp, relakseerima, suur oht, trahhea, intubeerimissügavus, cuff, bradükardia esinemine, intubatsioonitoru kaudu, alveolaarne ventilatsioon, hüpoksia, bradükardia, pneumotooraks, interkostaalne, mekoonium, epiglotiit, poliomüeliit, polüneuriit, krupp, interstitsiaalne, peritonsillarabstsess, peamine sümptom, narkoosiga alustamiseks, koniotoomia, apnoe, bifurkatsioon, endoskoopia, peep, asüstoolia, kiirabi etapil, šokisümptomite suurenemine, õhkemfüseem, rütmoloogia, vältimatud, bradükardia, tahhükardia, esmapilgul, seate valmis12, auskulteerimisel, isheemia, erandjuhtum, vererõhk, normaalväärtused, pulss, 200 j, qrs, wpw, svt, vererõhk, rindkerevalu tugevus, patsient, patsient, hingamissagedus, südame löögisagedus, vahepeal, dissekatsioon, isheemia, pulmonaalne emboolia, refluksösofagiit, interkostaalne neuralgia, hüperventilatsioon, harev, põletav valu, torkiv valu, muskulo, hüperlipideemia, ühepoolne peene, madal voltaaž, järgnevas tabelis, elektriline alternans, siinustahhükardia, kodade virvendus, atsetüülsalitsüül, šoki korral, patofüsioloogia, patsiendi asukohaks, patsient, vasodilatatsioon, agregatsioon, söövitused, tungimine alveoolidesse, äge a, mitraal, sepsiseks, neurogeenne, lesioon, parapleegia, tetrapleegia, tetraparees, vasogeenne, koefitsient, vasokonstriktsioon, monoamino, toodud doosid, ringer, kiirabi sekkumine, vererõhk, kiirabi saabumiseks, avaldumise vormid, lapseeas, ligikaudu 3, üldine toonilis, üle 5, lisaks sellele, läbivaatus, diabetes mellitus, istumisasendi tõttu, vererõhk, letargiline, insuliin, rakkude n, dehüdreeruma, neerupuudulikkus, diabeet, hädaabijuhtumiga, kõhuvalu, lõppkokkuvõttes, kaitsepinge, antiemeetikum, apenditsiit, iileus, koolik, meteorism, pankreatiit, peristaltika, peritoniit, ulkus, emboolia, kõhulahtisus või, mao, dehüdratsiooni sümptomid, tegutsemisvõimaluste hulgast, peavalu tõsidust, praktiliselt igaühel, peavaluga, patsient, vahepeal, põhjustajaid, kontraktsioon, migreen, niisamuti erinevad, aura, subduraalne, paresteesia, subarahnoidaalne, pupillide diferents, kernigi sümptom, hüpertensiivne, samade sümptomitega, milliseid haigusi, hemofiilia, maksatsirroos, pirta, millist laadi, mõõdetud näitajad, aneemia, alkaloos, paroksüsmaalne, kollaps, vestibulaarne, nüstagm, tinnitus, hüpoglükeemia, niisamuti tähtis, sellele vaatamata, sündmuspaik, eakas taluperemees, varbad, vasakul jalal, emboolia, bypass65, takistab aeg, bypass, tavapäraseid s, jalalabad, isheemia, pulssi, sääremarjal, perifeerne, paraesthesia, pärast 6, palavik, palavik, fuo, patsient, puhkeasendi düspnoe, tsüanoos, tahhüpnoe, hommikuti, münchhauseni sündroom, otsustavaks teguriks, krooniline südame, palavik, teab hingamis, kurgu, lor, aspiratsioon, hemangioom, hemofiilia, koniotoomia, kopsuemboolia, söögitoru vaariksid, tonsillektoomia, trahheostoom, tuberkuloos, patsient, patsiendi seisund, vabad hingamisteed, transporti haiglasse, tonsillektoomia, riniit, spontaanne verejooks, kuuluvad mao, söögitoru, mallory, etioloogia, söögitoru vaariksid, refluksösofagiit, mallory, trahheostoom, üsna tihti, esmapilgul, südame löögisagedus, viibivad inimesed, antagoniseerima, ravimitevahelist vastastikmõju, platsentaarbarjäär, hüpoglükeemia, nüstagm, tekib foolhappe, portaalsüsteem, polüneuropaatia, aspiratsioon, unimaguna, kuumutatakse happega, sõltuvus oopiumist, iatrogeenne, pupillid, flegmoon, kopsuödeem, kopsuödeem, erutuse sümptomid, kokaiinišokk, sisaldab 5, talking down, sissehingatavad ained, manustamiseks, esmatähtsal kohal, arsti kaasamine, katehhoolamiin, mõnuained, muundatud opiaadid, unevajadus, hüpertermia, predisponeeritud, flashback, aastakümnetel, barbituraatide korral, võõrutusnähtude ilmnemisel, alkohol, kiirabibrigaad, o niudeluust, rasedus, patsient, gestoosiga naised, eklampsia, andmete kohaselt, hellp sündroomiks, kõht, patsient, sümptomeid, vesist, peamisteks põhjustajateks, abort, platsenta, sünnitusjärgses faasis, pea läbimõõt, protsessi kestus, lootevesi, irduma, vaagna sisenemisava, järgneb surumine, pulss, tuharseisuks, ristseis, enamikul surmajuhtumitel, bls, vt erivormiks, esmane südameseiskus, umbes 30, obstruktsioon, lõrin, norin, tsüanoos, stuupor, heimlichi võte, kompressiooni, alates 10, abiosutaja pilk, aed kasutamist, peamine erinevus, madalalaineline vf, polümorfne, taoline p, põhjendused, bls, ülekandeks, ravimite plasmakonsentratsioon, cpr, põhjapanevad alused, meeldejätmiseks, iatrogeenne, neli h, põhjalik infusiooniravi, neli t, sellele vaatamata, sids, teoreetilised teadmised, kiirabiteenistuses, nakatumistee, bakterid, erinevalt bakteritest, viirus, mükooside tõttu, mittespetsiifiline, kaugelearenenud hiv, hiv, kiirabiteenistuses, varjatult, peiteaeg, tuberkuloos, haigustekitajateks, sõiduki meeskond, kiirabiteenistuses, nähtavad piercing, kiirabiteenistuse töötajatel, anum sharp, kiirabiteenistuses, taolisest plaanist, tegutsemine sündmuskohal, päästetööde tegevuskava, päästmiseks, enda ohutus, ekg, seadmestiku väljalülitamine, päästmisel liftiseadmetes, tsüanoos, töösammud, kiirabi kohustus, ked, intubatsioon, säästvalt, kiire transport, liiklusõnnetus, sõiduki kokkupõrge, keha kokkupõrge, elundi kokkupõrge, vöörihm, turvapadjad, kukal, rotatsioon, rotatsiooniõnnetusega, traktoritel, turvakabiini puudumisel, letaalsus, siinjuures, õnnetus jalakäijaga, parenhümatoossed organid, võimalikeks vigastusteks, kaliiber, haavliteradel, näitlikustamiseks, ballistika, ajutrauma põhisümptom, esmane diferentsiaaldiagnoos, teadvusetus, teadvushäire, ajuvapustus, ajupõrutus, kooma, ajutrauma, koljuluumurd, peapõrutus, vajaduse korral, patsient, järgmistele küsimustele, gcs, arachnoidea, caput, läbipääsuavasid, cbf, anoksia, gcs 7, cheyne, samaaegne närvijuure, teadvusetuse kestvus, vereringe, ajutrauma korral, gks, ajutrauma korral, rindkeretraumade korral, nüri rindkeretrauma, pneumotooraks, hemotooraks, vigastus, ümbritsevad tingimused, rebimis, panemine, sagedasemad, efektiivse abina, patsiendi hingamisteed, üleviimine, paradoksaalne segment, kombineeritult ajutraumaga, pingeline pneumotooraks, kolmandas icr, hüperkapnia, aju, kehaõõne, võimalik sümptomaatika, striidor, metaboolne atsidoos, lapse rindkere, rindkerevigastus, teised põhjused, abdoomenivigastused, abdoomen, peritonism, peritoniit, umbes 50, ülakõhu elundid, eespoolt, sapipõis, söögitoru, pylorus, ristikäärsool, soolekinnisti, douglasi õõs, emakamanused, sellesse soontevõrku, neeru veresoontel, neerude funktsioneerimiseks, ruptuur, perforeerivate rindkere, soolestiku prolaps, põrn, kehri sümptom, eiselsbergi fenomen, hematuuria, kogunemine mao, perforatsioon, intraperitoneaalne põierebend, vasakpoolsed vahelihaserebendid, striidor, pirta, vahelihase, vahelihase, o septiline, abdoomeni, mg i, umbes 30, prevesikaalne, vaagnavigastuste letaalsus, rist, ristluu, ebastabiilsete vaagna, anaal, rasked vaagnavigastused, lülisambavigastus, parees, märgid kolju, üla, kaarejuured, kaelalülide ristijätketel, lülid, funktsioneerimine, lülisamba rinna, lülisamba rinna, lülisamba kaela, jäseme nõrkust, spinaalne šokk, priapism, pööramis, kindlustamine, en bloc, sciwora, teab üla, amputatio, contusio, dislokatsioon, distorsioon, fraktuur, luksatsioon, nekroos, repositsioon, vulnus, liigeses, lss, lihase fastsiad, reperfusioon, retransplantatsiooni väljavaated, jäsemevigastuse kohast, hingamine, motoorika, rangluu, pöialuu, luksatsiooni sümptomid, steriilne kile, reponeerimine, vaakumlahas, selliseid nihestusi, vererõhu langust, vasokonstriktsioon, šokiravi, murdude korral, polütrauma, polütrauma, elundikahjustus, elundipuudulikkus, sepsis, reperfusioon, vasak käsi, esiküljel, pulss, roidekaar, diagnoosi juures, paradoksaalne segment, adrenergiline, sõidukis viibija, selgitamine, hindamiseks teadvus, toimetamist, pirta, polütrauma korral, aju, pingeline õhkrind, vasokonstriktsioon, gelofusine, polütrauma, harvad, veresooned, põletusaste, põletusaste, varajane faas, hiline faas, limaskest, termilis, esmaseks meetmeks, rasvakihi ülesandeks, rakuvalk, šokis, alternatiivselt, harvadel juhtudel, kortikoidide manustamine, tüüpiline näide, vastuvõtlikud, kiirabiarsti, kehasisene temperatuur, kooma, löögisagedust, ebatõesed, somnolentne, otsustava tähtsusega, teab miks, külmumiseks, kiirabis, pumpamisvõimsus, hingamine, veenikanüüli paigaldamine, teadvuse järk, vatsakeste virvendus, letaalsus, tolerants, pinge mõõtühik, madalpinge, kõrgepinge, voolutihedus, alalisvool, vahelduvvool, pingelehter, kaarleek, eelduseks, voolutihedus, voolu kulgemisteel, ohtlikumad, tetaaniline kontraktsioon, neuroloogilised tüsistused, tüsistuste prognoos, siseelundite elektrikahjustused, pleura efusioon, iileus, elektrijäljed, luu, crush, müoglobiin, crush, välguõnnetused, välgumärgid, vasospasm, vasoparalüüs, patsiendile, ekg, tsentraalses vereringes, isheemia, ekg, tugevvooluõnnetuste korral, milliseid tagajärgi, uppumissurm, täiskasvanute puhul, märg uppumine, kuiv uppumine, ards, hüpoksia, reanimatsioonikatsed vees, tehniliselt võttes, mõistmiseks, sukeldumisõnnetus, apnoesukeldumine, hingamistoruga sukeldumine, hingamisseadmetega sukeldumine, hingamisgaasid, boyle, boyle, boyle, tugevasti lihtsustatult, hüperventilatsioon, pendelhingamine, inertne gaas, hingamiskott demand, aastal põllu, erinevatesse põllumajandus, äratuntavad, mehhanismideks, põllumajandusele spetsiifilised, statistikas, elevaatorites, õhupuhurite abil, sündroom, haiglaeelselt, kompartmentsündroom, rabdomüolüüs, crush, petehhiaalne hemorraagia, subkonjuktivaalne, co2, metaan, raudteeõnnetus, ohtlikud veosed, sõjalised kokkupõrked, ühekäesüsteemi tegemine, varjumine, lahingutingimustes, teadvuseta kannatanu, triaažisildid, triaaži, tegevusvabadusega keskkonnas, avpu, npa, hingamise hindamine, trahhea, emfüseem, veenid, kiire evakuatsioon, prioriteediks, verejooks rindkere, hüpotensiivne vedelikravi, loommudelid, hüpotensiivne vedelikravi, taktikalises väliravis, jäsemete ravi, keskkonnakaalutlusteks, hüpotermia, ohtlik aine, hügieen, kontaminatsioon, umbes 40, kaugtoimed, sündmuskohal, sündmuskohal, ala piiramine, apparatus, olla pritsme, tüüpiline a, kaitsekinnastes, meditsiiniliseks rakenduseks, nitriilil, tuleks nahk, hingamisteede kaitse, hingamisteede kaitseks, gaasimaskid, gaasimaskid, ülerõhustamis, n95, p95, ffp1, ffp2, ffp3, päästmine ohualast, erilahendid, andke dekontamineeritud, o elavhõbe, dekontaminatsiooni reovesi, cpap, hingamis, tõhus ravi, patsient, aevastamise, dekontaminatsioon, lööklaine, põlenguoht, põletused, hoida distantsi, dekontaminatsioon, söövitused, suurõnnetus, triaaž, päästesündmus, keeluala, ohuala, turvaala, hoiatusala, sündmuskoht, ravipunkt, evakueeritute kogunemispunkt, evakueeritute evakuatsioonikoht, tehnika kogunemispunkt, kontrollpunkt, väljasõidutee, transpordivahetuspunkt, logistika, raporti edastamiseks, täpne koha, kokkuvõtlikult, sündmuse hindamiseks, triaaž, triaaž, sihiks, transpordiks haiglasse, klassidega i, start triaaž, kannatanute kogumispunktis, sõidukite parklat, laadimiskohta, päästetöö juhil, värvide tähendus, regionaalsetes keskustes, personaliarv, pehmed sondid, esmarchi võte, hingamiskoti kohta, suuneelu, trism, maksillofatsiaalsed vigastused, aspiratsioon, väliselt, mõlemad üksused, suur suu, balloonid, rahvusvahelised uuringud, endotrahheaalne intubatsioon, kõritoru, kõritorud lt, 155, kõritoru, kõritoru paigaldamiseks, kõrimask, endotrahheaalne intubatsioon, torude mõõtühikuteks, eelistatud, trahheapoolsele otsale, eelduseks, sellicki võte, sammud 4, lapse keel, assistendi ülesandeks, trahheostoomia, krikotüreoidaalne membraan, intubeerimis, missugused komplikatsioonid, vere tsentralisatsioon, met, välised mõjutused, süsihappegaas, kapnomeetria, sisaldust sisse, kapnograafia, etco2, sissehingamisel, patsient, pmax, ippv, segahingamine, cmv, plv, pcv, hingamislainete vahel, seatud simv, ippv, simv, hingamisteede rõhk, trauma, atelektaas, o2 balloon, mõõdetud väljahingamis, cpap, mõõdetav minutimaht, voo mõõtevoolik, voo mõõtevoolikus, aku, kõrvaldamiseks, vererõhu mõõtühik, suurteks eelisteks, laminaarne, ostsillomeetriline, korduvaid mõõtmisi, ekg, südamerütmihäired, vereringeseiskuse kindlakstegemine, diferentsiaaldiagnoos, ekg, tänapäevastel ekg, sünkoop, elektroodid, ekg, ekg, haiglaeelsetes tingimustes, isheemiatõve ekg, puhkepotentsiaal, rakumembraani sise, kaaliumi kontsentratsioon, lühenemise, repolarisatsioon, filamendid, puhkeseisundis, vastsündinutel, ektoopne, vektor, eelkoormus, järelkoormus, kontraktiilsus, löögimaht, kodade tegevust, ekg, ekg, ekg, radiaalselt, ekg, tüüpiline ekg, qrs, kuidas ekg, artefakt, selgitage ekg, selgitage ekg, selgitage ekg, selgitage ekg, selgitage ekg, selgitage ekg, isheemia, düsplaasia, südamelöögid, positiivsed p, ekg, igale p, stenokardia, igale p, qrs, supraventrikulaarne, kodade ekstrasüstolid, ekg, qrs, edasine rütm, ekg, ekg, vatsakeste sagedus, peamiseks ohuks, ekg, vatsakeste sagedus, äratuntavaid p, kõigil av, qrs, ekg, ves, monotoopsed ves, polütoopsed ves, nimetatakse asendus, monotoopsed ves, ekg, pqr, sümptomiteta ves, ekg, ekg, südame pumpamismaht, ekg, sagedus 250, qrs, tõlgituna, ekg, preeksitatsioon, astme av, ekg, igale p, i tüüpi, ekg, ii tüüpi, ekg, kitsad qrs, astme av, ekg, adamsi, ekg, madalavolataažiline, wpw, lisajuhtetee, wpw, defibrillatsioon, vereringeseiskus, võtmepunktiks, defibrillatsiooni, sternum, apex, sternum, apex, südamestimulaator, varane defibrillatsioon, veelgi usaldatavam, vajalikkust, erc, aha, ega ekg, alla 8, qrs, refraktaarne, vajutage sync, ekg, vajutage sync, pilk monitorile, südamestimulaator, stimulaator, ekg, unearteri, ekg, tehakse 10, unearteri, venoosse juurdepääsu, kanüülide suurused, veen, nabaveen, valmissüstaldest, süstepudelid, o tilkumiskamber, automaatsüstal, automaatsüstla abil, taaselustamise käigus, ravimiplaastritest, ked, ked, ked, ked, enne ked, korrektne protseduur, enne ked, paigutage ked, rihmade lukustussüsteem, ked, asetage ked, otsmiku, veelgi sujuvam, ked, ked, muudel juhtudel, ked, ked, paigaldamiseks, tehke kaela, kühvelraam, kühvelraami kasutamiseks, patsiendi ülestõstmiseks, vaakummadratsitel, üla, lahase panemiseks, täiendavate koe, patsiente traction, repositsioon, dorsaalfleksioon, antefleksioon, retrofleksioon, nasogastraalsondi paigaldamine, duodeenum, krupp, paigaldage ekg, nasogastraalsond, kindlaks märgiks, processus xiphoideus, ultrahelidiagnostikaks, sonograafia, naatriumbikarbonaadi pimesi, kõrgendatud co2, metaboolne atsidoos, vere pco2, met, naatrium, piimhappe sool, veresuhkru mõõtmiseks, mõõtetulemus, hepariin, kiirabil, sellele vaatamata, transpordiautosid, pidurdusteekonnaks, pidurdusteekond, kasutage talve, mõnel liiklejal, oluliseks abiks, küsimuse korraldamine, kiirabiauto juht, laupkokkupõrked, trammiteel sõites, juhikoolitus, kaardiruudustik, geograafilised koordinaadid, pearootor, sabarootor, ilm, operaatori sise, helikopteritel, haiglatevaheline, nibp, resp, peep, mrsa, ravis, arterikanüül, neurostimulaator, liikvorišunt, rindkeredrenaaž, trahheakanüül, intubatsioonitoru, trahheostoomia, paravasatsioon, roidevahelise, toimimine, trahheostoomia korral, ajuvatsakesesisest, tavapäraselt, rõhu vähenemist, šuntsüsteemide ette, šunt, sepsis, arterikanüül, päästmiseks, suktsinüülkoliin, suurenenud sülje, mansett, patsient, intubatsioonitorus, kvaliteedijuhtimine, iso, juhtkonna vastutus, ressursside haldamine, struktuuri kvaliteet, kiirabi väljakutseprotokoll, kiirabikaart, kiirabil, kirjapanek, elukutse tunnuseks, väljakutsedokumentatsioonil, erijuhtumiteks, kaitseväe side, anamnees, antefleksioon, aordirebend, apnoe, apnoesukeldumine, artefakt, arterid, arterioolid, aspiraator, aspiratsioon, astma, asüstoolia, atlas, atsidoos, auskultatsioon, auskulteerimine, ballistika, barbituraadid, barotrauma, boyle, bradükardia, bradüpnoe, bronhiit, bronhirebend, caput, cerebrum, contusio, copd, cpap, cppv, defibrillatsioon, demand, demonstratsioon, depressioon, desinfitseerimine, diastol, diencephalon, difusioon, difusioonihäired, dorsalgia, duodeenumisond, dušikile, düspnoe, ecstasy, einthoven, eklampsia, ekstrasüstol, ekstubeerimine, elektrolüüt, elevaator, emakas, emboolia, emfüseem, endotrahheaaltoru, enesekaitse, epiduraalne, epifüsiolüüs, epiglotiit, epilepsia, epistaksis, erütrotsüüdid, etco2, fastsia ruumid, fekaal, fikseerimine, flashback, fluidotooraks, funktsioonipiirkond, gastriit, geelipadjad, gestoosid, goldberger, hašiš, heimlichi võte, hematokrit, hemoglobiin, hemotooraks, hepariin, herbitsiidid, heroiin, hingamisaparaat, hingamisgaasid, hingamiskott, hingamismaht, hingamismehaanika, hingamissagedus, hingamistakistus, hingamisaparaat, hingamistakistus, hingeldus, hirmuhäired, hirmusündroom, häbemekink, hädaseisund, hügieen, hüperglükeemia, hüperonkootilised, hüpoglükeemia, hüpoksia, hüpotermia, hüpoventilatsioon, iiveldus, insektitsiidid, insult, intensiivravipatsiendid, interaktsioon, interna, intramuskulaarne, intubeerimine, intubeerimis, ippv, isheemia, juhtimisgrupp, juhtetraat, jäsemed, kaelalahas, kanep, kapnograafia, kapnomeetria, katastroofikonteiner, keeldehammustus, keskaju, kesknärvisüsteem, kiirpäästmine, koagulatsiooninekroos, kodutus, koetüübid, kokaiin, kolju, kolmnurkrätik, koniotoomia, konnektor, kopsud, kopsuperfusioon, kopsupõrutus, kopsuödeem, kraniaalnärvid, krüpteerimine, kuulmispuue, kuumakurnatus, kuumarabandus, kuumastress, kõripealis, kõritoru, käemärgid, käär, kühvelraam, külmakahjustus, külmumine, laktaat, lantsett, larüngiit, larüngoskoop, larüngospaatel, laskevigastus, laupkokkupõrge, leukotsüüdid, lihasrelaksandid, liiges, liiklusõnnetus, liikvor, luustik, läbipõlemine, läbitungimine, läkaköha, lämmastikgaasid, lülisammas, mansett, maorebend, marihuaana, masinaõnnetused, metaan, mikrotsirkulatsioon, monotoopne, mootorrattaõnnetus, munajuha, munasarjad, määrdeaine, müokard, müokardiisheemia, mürgistus, nakkus, narkoos, nasaalne, neelumask, neuriit, ninaverejooks, nurisünnitus, nuusutamisasend, närvikude, obstruktsioon, ohuala, ohuanalüüs, ohutsoon, oksühemoglobiin, opiaadimürgistus, organell, ortopnoe, osmoos, paco2, palavikukrambid, palpatsioon, pantvangisituatsioon, parasümpaatikus, parees, peaajutrauma, pearinglus, peatoed, peep, peerisüsteem, peiteaeg, perfuusor, perkussioon, piklikaju, pirta, plahvatus, platsenta, pleura, pleuraõõs, pneumoonia, pneumotooraks, polütoopne, portaalsüsteem, prostata, pseudo, ptsd, puhkepotentsiaal, pulsisagedus, pulssoksümeeter, pulssoksümeetria, põiekateeter, põierebend, päikesepiste, päästeteenistus, päästetöö, rakk, rakutuum, rasedus, raudteeõnnetus, ravipunkt, reanimobiilitransport, regurgitatsioon, rektaalne, reperfusioonikahjustus, repolarisatsioon, repositsioon, respiraator, respiratsioon, retseptorid, ristluumurd, rotatsiooniõnnetus, rõhukamber, rõhupiirang, rägin, sciwora, seemnejuha, seljalaud, sepsis, siinusrütm, siinussõlm, sillaveenid, sinakashall, sissehingamiskestus, sissehingamisvoog, skelett, sonograafia, soojatekk, spinaaljuur, spordivigastus, spordivõistlus, staap, steriliseerimine, stress, stressorid, striidor, stuupor, subluksatsioon, suhkurtõbi, suitsiidiähvardus, sukeldumisõnnetus, supraventrikulaarne, surveinfusioon, suuneel, suuraju, söögitoru, südamemassaaž, südamepõrutus, südamestimulaator, sümpaatikus, sündmuskoht, sünkoop, sünnitus, süsinikdioksiid, süstol, šuntventiil, žgutt, taalamus, tahhükardia, takistused, telencephalon, territoorium, tetrapleegia, torkevigastus, trahhea, trahheostoom, trahheotoomia, traktoriõnnetus, transpordipunkt, transtorakaalne, triaaž, trism, trombotsüüdid, tsüanoos, tsükkel, tuhud, turvapadi, ultraheli, uppumine, uurimine, vaagen, vaakumlahas, vaakummadrats, vagusnärv, vagusstimulatsioon, vahelduvlonkamine, vahelihas, vahvelvõte, valuvaigistid, vasokonstriktsioon, veenikanüül, ventrikulaarne, veregaasianalüüs, vereringe, veresuhkur, vertiigo, videolarüngoskoop, vigastamismehhanism, vigastuse põhjustaja, wilson, virtsaaugud, virulentsus, vulva, võõrutus, vägistamine, väävelvesinik, äkkrünnak

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

139
pdf
98
docx
990
pdf
43
pdf
477
pdf
87
doc
343
pdf
170
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto