Kategoorias elementide keemia leiti 35 faili

Keemia >> Elementide keemia
Elementide keemia laboratoorne töö nr 2 - katioonide II rühm
3
docx

Elementide keemia laboratoorne töö nr.2 - katioonide II rühm

KATIOONIDE II RÜHM Cu2+, Cd2+, Bi3+, Sn2+/4+, Sb3+/5+ P2.1 II rühma katioonide sadestamine II rühma katioonide sulfiidide lahustuvuskorrutised on väiksemad kui III rühma sulfiidide omad. Seetõttu piisab sulfiidide sadestamiseks väiksemast sulfiidioonide kontsentratsioonist kui III rühma katioonide saamiseks. Tulenevalt, et sulfiidioonide kontsentratsioon on sõltuvuses lahuse pH-ga, si...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
Elementide keemia esime protokoll
3
doc

Elementide keemia esime protokoll

P1.1 Tõestusreaktsioonid Pb2+ -ioonide tõestusreaktsioonid a) Cl­ -ioonidega moodustub valge pliikloriidi sade: Pb2+ + 2Cl­ PbCl2 Pb(NO3)2 + 2HCl PbCl2 + 2HNO3 b) I­ -ioonidega (lisada 1 tilk) moodustub kollane pliijodiidi sade: Pb2+ + 2I­ PbI2 Pb(NO3)2 + 2KI PbI2 + 2KNO3 Sademe kuumutamisel etaanhappega h...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
Elementide keemia protokollid 2013
0
rar

Elementide keemia protokollid 2013

...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
Elementide keemia praktikum I katioonide rühm
4
doc

Elementide keemia praktikum I katioonide rühm

Esimese rühma katioonide tõestusreaktsioonid Kõigi reaktsioonide puhul võtsin ca 1 ml iga ainet (kui polnud täpsustust kirjas). Pb2+ - ioonide tõestusreaktsioonid 1) Pb(NO3)2 + 2 HCl PbCl2 + 2 HNO3 Kloori-ioonidega moodustus tihe valge pliikloriidi sade, mis kuumutamisel kadus. 2) Pb(NO3)2 + 2 KI PbI2 + 2 KNO3 Joodi-ioonidega moodustus väga intensiivset kollast värvi pliijodiidi sade. Lahusta...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
Elementide keemia protokoll 5 - Katioonide lõputöö
2
doc

Elementide keemia protokoll 5 - Katioonide lõputöö

Lahus oli kollast värvi ning pH=1 . Võis eeldada Fe2+ või Fe3+ -ioone. Sooritasin rea eelkatseid. Lisasin alglahusele 1M väävelhapet ­ sadet ei tekkinud, seega polnud Pb2+ , Sr2+ ja Ba2+ -ioone. Uue katsena lisasin konts.lämmastikhapet. Sadet ei tekkinud, seega polnud lahuses Sn2+ ,Sn4+ ja Sb2+ -ioone...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Elementide keemia praktikum II katioonide rühm
2
doc

Elementide keemia praktikum II katioonide rühm

II rühma katioonide sadestamine Võtsin tsentrifuugiklaasi 1,5ml A-alarühma lahust, hapestasin seda 4 tilga konts. HCl-ga , lisasin 1M tioatseetamiidi (CH3CSNH2 , TAA) lahust ning hoidsin kuumas vesivannis 5 minutit. Keetmine oli vajalik seetõttu, et TAA hüdrolüüs on toatemperatuuril väga aeglane. Sadenemise käigus tekkis must sade, seega olid lahuses tõenäoliselt CuS ja Bi2S3 sademed. Tsentrifuugisin n...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
Al-Sn ja Pb ühendid-Elementide keemia esitlus
8
pptx

Al, Sn ja Pb ühendid. Elementide keemia esitlus

Al, Sn ja Pb ühendid Üldiseloomustus p-metallide ühendites on ioonilise sideme osatähtsus ühendites märgatavalt väiksem kui s-metallide IA ja IIA rühmade metallide ühendites. Vees raskesti lahustuvad. Alumiiniumi ühendid Alumiiniumoksiid Al2O3 Polümeerse struktuuriga valge aine Inertne aine ehk väga vastupidav vee toimele Ei reageeri hapete ja leeliste lahjendatud lahustega Ühend looduses Tuntuim t...

Elementide keemia - Keskkool
5 allalaadimist
Keemia KT - HALOGEENIÜHENDID
2
doc

Keemia KT - HALOGEENIÜHENDID

HALOGEENIÜHENDID. Mõisted: orgaanilised ühendid- keemiliste ainete klass, mille molekulides esinevad lühemad või pikemad süsiniku aatomitestmoodustunud ahelad. -side- ühekordne kovalentne side tetraeedriline süsinik- süsiniku aatom, mille kovalentsed sidemed on suunatud tetraeedri tippudesse. süsivesinikud- keemilised ained, mille molekul koosneb ainult süsiniku ja vesinik...

Elementide keemia - Keskkool
29 allalaadimist
Elementide keemia-Katioonide III rühm
docx

Elementide keemia. Katioonide III rühm

...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
4-praktikumi protokoll-katioonide IV ja V rühm
4
doc

4. praktikumi protokoll, katioonide IV ja V rühm

KATIOONIDE IV JA V RÜHM Ba2+, Sr2+, Ca2+ ja Mg2+, K+, Na+, NH4+ Neljanda ning viienda rühma katioonide vesilahused on värvuseta. P4.1 Katioonide neljanda rühma sadestamise alused Ba2+, Sr2+ ja Ca2+- ioonide eraldamine V rühma katioonidest põhineb nende ioonide rasklahustuvate karbonaatide BaCO3, SrCO3 ja CaCO3 moodustumisel (NH4)2CO3 toimel. Kuna (NH4)2CO3 on nõrga happe ja nõrga aluse so...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
II rühma katioonide tõestamine-protokoll
4
docx

II rühma katioonide tõestamine (protokoll)

Teise rühma katioonide eraldamise ja tõestamise skeem. Punktiirjoonega näidatud analüüsi käik, juhul kui A ja B ­ alarühma uuritakse eraldi. Teise rühma katioonide tõestusreaktsioonid Käesolevas praktilises töös analüüsitakse II rühma katioonide A- ja B- alarühma eraldi. Tsentrifuugiklaasi võetakse 1-1,5 ml I rühma kloriidide sademe tsentrifuugimisel saadud tsentrifugaati või I rühma katioonid...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Kloor - Cl
pptx

Kloor - Cl

Keemilise elemendi kloor (Cl) esitlus...

Elementide keemia - Keskkool
2 allalaadimist
Arseen
18
doc

Arseen

Referaadi kirjutajal oli enne selle koostamist arseeni kui keemilise elemendi kohta tagasihoidlikud teadmised. 2 SISU ARSEEN KUI KEEMILINE ELEMENT, KASUTUSALAD Arseen on keemiline element, mille sümbol keemiliste elementide tabelis on As ja aatomnumber 33. Arseeni nimi tuleb pärsiakeelsest sõnast zarniqa ja süüriakeelsest sõnast zarnikh, mis tähendasid tõlkes arseenimaaki, see laenati kreeka keelde kujul arsenikon, mis tähendab mehelikkust ja tugevust. Arseenil on üks stabiilne isotoop (keemilise elemendi püsiv tüüp). Arseen on omaduselt poolmetall ja ta on puhtal kujul vahataoline kollase värvusega või hallikas metalse läikega. Arseen on lood...

Elementide keemia - Põhikool
4 allalaadimist
Lämmastik ja lämmastikuühendid
16
pdf

Lämmastik ja lämmastikuühendid

● Ei põle ega soodusta põlemist. ● Reageerib kõrgel temperatuuril, mil side laguneb (~1500°C) ● Veel kõrgemal temperatuuril (~3000°C) reageerib lämmastik hapniku, vesiniku ja metallidega. Lämmastikuühendid ● Ammoniaak - mürgine gaas ● Lämmastikoksiidid - lämmastik+hapnik ● Nitraadid-lämmastikhappe soolad ja estrid ● Nitriidid - lämmastik+keemiline element ● Nitritid -lämmastikushappe soola...

Elementide keemia - Keskkool
4 allalaadimist
Hapniku esitlus
pptx

Hapniku esitlus

3 slaidi: Mis on hapnik? Hapniku tähtsus Hapniku ühendid...

Elementide keemia - Keskkool
1 allalaadimist
FOSFOR
22
pdf

FOSFOR

a.). News Center: Berkeley lab. Allikas: Berkeley lab: http:newscenter.lbl.gov20151016is-black-phosphorous-the-next-big-thing-in- materials Lenntetch B. V. (2016). Phosphorus cycle: Lenntech. Allikas: Lenntech: http:www.lenntech.comphosphorus-cycle.htm Lung, D. (29. detsember 2015. a.). Rodenticide Toxicity: Medscape. Allikas: Medscape: http:emedicine.medscape.comarticle818130-overview Mendelejev, D. (2013). Keemiliste elementide perioodilusustabel. Tallinn: Avita. Peltier, K. (26. november 2014. a.). Phosphates: Green cleaning. Allikas: About: http:greencleaning.about.comodGreenCleaningResourcesgPhosphates-What- They-Are-How-Theyre-Used-In-Cleaning-and-More.htm Schmundt, H. (2010). Experts Warn of Impending Phosphorus Crisis. Spiegel . Zimth, B. (2. Juuni 2015. a.). Phosphorus: Prezi. Allikas: https:prezi.com1niyxgsaqt9nphosphorus ZoneChemestry. (2004). Che...

Elementide keemia - Keskkool
5 allalaadimist
Katioonide esimene rühm
4
docx

Katioonide esimene rühm

Esimese rühma katioonide tõestusreaktsioonid. Viia läbi kõik esimese rühma katioonide tõestusreaktsioonid. Selleks võtta pestud ja destilleeritud veega loputatud katseklaasi puhta pipetiga või pipetiga, mis on selle lahuse jaoks ette nähtud, mõned tilgad vastavat katiooni sisaldavat lahust (aniooniks nitraatioon) ning lisada mõned tilgad tõestusreaktiivi. 1.1 Pb2+ -ioonide tõestusreaktsioonid a)...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Katioonide I ruhm
4
doc

Katioonide I ruhm

Laboratoorne töö 1 Töö ülesanne ja eesmärk: tõestada katioonide esimese rühma reaktsioone Kasutatud töövahendid: pipett, puhtad katseklaasid Kasutatud ained: 2M HCl, 0,25M KI, 0,2M K2CrO4 Tõestusreaktsioonid Pb2+ -ioonide tõestusreaktsioonid 1) Cl­-ioonidega moodustub valge tihe pliikloriidi sade: Pb2+ + 2Cl­ PbCl2 Pb(NO3)2 + 2HCl...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
Katioonide III ruhm
4
docx

Katioonide III ruhm

1 Eelkatsed ja vaatlus Lahuse pH, värvus, sademe olemasolu Hüdratiseerunud Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+- ioonide värvuste järgi võib teha vaid esialgseid järeldusi nende ioonide sisalduse kohta lahuses, sest nende ioonide erinevad värvused vesilahustes võivad üksteise värvusi maskeerida. III rühma katioonide lahustuvate soolade vesilahuste i...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
Praktikumi lõputöö protokoll
3
docx

Praktikumi lõputöö protokoll

Lahus võis seega sisaldada ühe või kaks katiooni ja ühe aniooni, kusjuures katioonid pidid olema erinevatest rühmadest. Määrata tuli nii katioonid kui anioonid. Töö käik Uuritavaks aineks oli tahke aine VIII. Kuna tegemist oli sinakasrohelise pulbriga, võis ennustada nikliioonide olemasolu. Valmistasin ainest...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist