Elektroenergeetika alused (2)

5 VÄGA HEA
 
1. Mis vahe on võimsusel ja energial? Too näiteid.
Võimsus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui palju tööd mingi jõud ajaühiku
jooksul teeb, ehk töö tegemise kiirust
Energia on skalaarne füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet
teha tööd.
nt panna midagi liikuma, tõsta mingi keha temperatuuri, gaasi rõhku või muuta aine
keemilist struktuuri jne. Energiat võime tinglikult nimetada töö varuks.
2. Mis aastal ning kus alustati Eestis elektrienergia tootmist ning elektrienergia
jaotamist?
Elektrienergia kasutuselevõtu alguseks Eestis loetakse 1882. aastat, mil Tallinnas
F. Wiegandi tehases (hilisem "Ilmarine") ja Narvas Kreenholmi
Manufaktuuris seati ruumide valgustamiseks üles esimesed generaatorid.
1885. a katsetati voolu tootmist tööstusseadmete käitamise tarbeks
Drümpelmanni metallitehases Tallinnas (3 kV alalisvoolu generaator) ja
juba nimetatud Kreenholmis (5 kV alalisvoolu generaator).
Esimeseks tööstuslikuks elektrijaamaks võib pidada siiski 1893. a tööd
alustanud Kunda tsemenditehase kahte generaatorit koguvõimsusega ca
200 kW.
Esimene munitsipaaljõujaam rajati 1907 aastal Pärnus, selle võimsus oli 100 kW,
seda käitas aurumasin ning toodetud elekter läks Pärnu linna tänavate
valgustamiseks.
3. Mis ajal moodusus Eestis ühtne elektrisüsteem ning miks see tekkis?
1940ndate lõpp, 50ndate algus.
1940. a olid elektrienergia ülekandeliinid koondunud suuremate
elektrijaamade ümbrusesse ning moodustasid neli praktiliselt eraldiseisvat
teeninduspiirkonda ­ Tallinn, Ellamaa, Virumaa ja Ulila. Seega ei olnud
võimalik ühendada olemasolevaid jõujaamu paralleeltööle ehk kanda üle
võimsusi sinna, kuhu seda antud hetkel kõige rohkem vajati. ülekande
magistraalliinidest kaugemale elekter ei ulatunud ning maal leidus palju
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Elektroenergeetika alused #1 Elektroenergeetika alused #2 Elektroenergeetika alused #3 Elektroenergeetika alused #4 Elektroenergeetika alused #5 Elektroenergeetika alused #6 Elektroenergeetika alused #7 Elektroenergeetika alused #8 Elektroenergeetika alused #9 Elektroenergeetika alused #10 Elektroenergeetika alused #11 Elektroenergeetika alused #12 Elektroenergeetika alused #13 Elektroenergeetika alused #14
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-02-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
222 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Karel Mägi Õppematerjali autor

Mõisted

Teemad

 • Mis vahe on võimsusel ja energial? Too näiteid
 • Võimsus
 • Energia
 • Mis aastal ning kus alustati Eestis elektrienergia tootmist ning elektrienergia
 • jaotamist?
 • Mis ajal moodusus Eestis ühtne elektrisüsteem ning miks see tekkis?
 • Kus piirkonnas Eestis põlevkivi leidub ja kuidas seda kaevandatakse? Millest
 • sõltub kaevandamisviisi valik?
 • pealmaakaevanamine
 • *Allmaakaevandamine
 • Kui palju põlevkivi aastas kaevandatakse ning kui kauaks seda veel jätkub?
 • Millised on põlevkiviga seotud keskkonnaprobleemid?
 • Kui suure osa moodustab põlevkivist toodetud elektrienergia elektri
 • kogutoodangus? Milleks seda veel kasutatakse lisaks elektri tootmisele?
 • Milline võiks olla sinu meelest põlevkivi kasutusala tulevikus (kui palju võiks
 • seda kaevandada ning milleks seda kasutada)?
 • Kui vanad on tootmisseadmed Narva Elektrijaamades ning milline on nende
 • kasutegur? Kui palju moodustab nende kahe elektrijaama toodangu elektri
 • kogutoodangust?
 • Eesti Elektrijaam
 • 1973
 • _ 2003.a
 • _ Balti Elektrijaam
 • 1966
 • Millest Eestis soojusenergiat põhiliselt toodetakse ning kui suure osa
 • toodangust moodustab koostootmisjaamades toodetud soojus? Nimeta mõni
 • koostootmisjaam
 • Millised on põhilised elektri tootmisel tekkivad atmosfääriheitmed ning
 • millised on nende mõjud keskkonnale? Kuidas mõjutavad atmosfääriheitmed
 • energeetika arengut?
 • Kus kohast jõuab Eestisse maagaas ning kuidas seda transporditakse? Kui
 • suure osa ligikaudu moodustab maagaas toodetud elektrienergia
 • kogutoodangus?
 • Millistest energiaallikatest Eestis peamiselt elektrit toodetakse (ligikaudne
 • võimsus) ning kus? Millistel kütustel ning tehnoloogiatel võiks sinu meelest
 • tulevikus Eestis elektri tootmine põhineda ning miks?
 • Ligikaudu kui palju elektrienergiat aastas Eestis toodetakse ning kui palju
 • protsentuaalselt sellest moodustab lõpptarbimine, elektrijaamade omatarve
 • eksport ning võrgukaod
 • Kui suur osakaal elektrienergia tootmises on taastuvatel energiaallikatel ning
 • millest see elekter toodetakse? Milliseks kujunev taastuvelektri toodang
 • lähimatel aastatel. Kui suur võiks sinu meelest taastuvate osakaal tulevikus
 • olla ning miks?
 • Kui palju ligikaudu maksab kodutarbijale 1 kWh elektrienergiat ning millest
 • see tasu koosneb?
 • Milliste riikidega on ühendatud Eesti elektrisüsteem? Millistesse riikidesse
 • Eestist elektrit eksporditakse ning millistest riikidest imporditakse?
 • Milliseid pikaajalisi energeetikat puudutavaid kohustusi (protsendilised
 • eesmärgid, nimetatud ka arengukavades) võttis Eesti seoses Euroopa Liitu
 • astumisega?
 • keskkonnanõuete täitmine
 • taastuvatest
 • 1% brutotarbimisest
 • koostootmisjaamades
 • soojuse osakaaluks 35
 • %->
 • Millised on soojuselektrijaamade, tuumajaamade, hüdroelektrijaamade ja
 • elektrituulikute sarnasused (nii tehnoloogilised kui ka töö põhimõttelt)?
 • Millised on auruturbiiniga soojuselektrijaama peamised agregaadid ning
 • üldine tööpõhimõte? Kas Eestis on seda tüüpi elektrijaamu, kui jah siis
 • nimeta mõni. Mille poolest erineb kondensatsioonielektrijaam
 • koostootmisjaamast?
 • Millised on gaasiturbiiniga soojuselektrijaama peamised agregaadid ning
 • nimeta mõni? Mille poolest erineb gaasiturbiiniga elektrijaam auruturbiiniga
 • jaamast?
 • Millised on
 • kombijaama peamised
 • agregaadid
 • ning
 • üldine tööpõhimõte?
 • Eestis on seda tüüpi elektrijaamu, kui jah
 • siis nimeta mõni?
 • Mille poolest erineb kombijaam teistest elektrijaamadest?
 • Millised on sisepõlemismootoriga elektrijaama peamised agregaadid ning
 • üldine tööpõhimõte? Kas Eestis on seda tüüpi elektrijaamu, kui jah siis
 • nimeta mõni? Millised on sisepõlemismootoriga elektrijaamade eelised ning
 • kasutusala?
 • Millised on tuumajaama peamised agregaadid? Nimeta meile mõni lähedal
 • asuv tuumajaam. Millised on kaks enamlevinud tuumajaama tüüpi ning mis
 • on nende erinevus?
 • Millised on hüdroelektrijaama peamised agregaadid ning üldine tööpõhimõte?
 • Kui suur on Eestis hüdroelektriaajamade koguvõimsus? Nimeta erinevaid
 • hüdrojaamade tüüpe
 • Millised on elektrituulikute peamised agregaadid ning üldine tööpõhimõte?
 • Kui suur on Eestis üles seatud tuulikute võimsus? Nimeta Eesti mõni suurem
 • tuulepark
 • Millised on tuuleenergia laialdase kasutususelevõtuga seotud probleemid?
 • Millistest taastuvatest energiaallikatest (v.a tuul ja hüdro) veel Eestis
 • elektrienergiat toodetakse või hakatakse tootma ning kus?
 • Milliste Elektrituruseaduses toodud toetustega soodustatakse taastuvatest
 • energiaallikatest elektrienergia tootmist?
 • Millised probleemid on Eesti elektri tootmist ootamas aastal 2016? Millised
 • hetkel kasutatavatest suurematest tootmisüksustest jäävad siis kasutusse?
 • Millised on alternatiivid elektri tootmiseks
 • Mis vahe on energiasüsteemil ja elektrisüstreemil ning elektrisüsteemil ja
 • elektrivõrgul?
 • Mis on põhivõrgu peamine ülesanne? Millised pinged on kasutusel Eestis
 • põhivõrgus? Kui suured on ligikaudu võrgukaod põhivõrgu?
 • Mis on jaotusvõrgu peamine ülesanne? Millised pinged on kasutusel Eestis
 • jaotusvõrgus? Kui suured on ligikaudu võrgukaod jaotusvõrgus( 7-8%)?
 • Millistel juhtudel kasutatakse elektrienergia edastamiseks alalisvoolu liine?
 • Kus Eestis alalisvoolu liine kasutatakse?
 • Millised on õhuliini põhilised osad? Mille poolest erineb kaabelliin õhuliinist?
 • Millisest võivad olla valmistatud elektriliini mastid ning millisel pingel teatud
 • materjalist maste kasutatakse? Nimeta mõni masti tüüp (vastavalt
 • funktsioonile)
 • Millest on valmistatud elektriliini juhtmed ja millised on nad konstruktsioonilt?
 • Millistele tingimustele peavad juhtmed vastama?
 • Millest koosnevad maakaablid ning millisel juhul kasutatakse kaabelliine
 • õhuliini asemel?
 • Millisest võivad olla valmistatud elektriliini isolaatorid ning millist tüüpi
 • isolaatoreid tead?
 • Millised on alajaama põhiosad? Millist tüüpi alajaamu tead?
 • Mis on alajaamas lülitite ülesanne ning millised lüliteid tead?
 • Mille poolest erinevad lahklülitid ja võimsuslülititest? Nimeta mõni
 • võimsuslüliti tüüp
 • Millest võivad olla põhjustatud rikked elektrivõrgus ning mis selle tagajärjel
 • võib tekkida?
 • Millest on põhjustatud atmosfäärilised liigpinged ning kuidas
 • energeetikaobjekte nende eest kaitstakse ?
 • Millest on põhjustatud siseliigpinged ning kuidas energeetikaobjekte nende
 • eest kaitstakse?
 • Nimeta mõningaid võrgukadude põhjustajaid ning nende vähendamise
 • võimalusi
 • Mida määravad elektrivarustuse kvaliteedinõuded?
 • Selgita elektrisüsteemi sünkroonsuse mõistet. Milliste riikidega
 • sünkroniseeritult töötab Eesti elektrisüsteem?
 • Eesti kuulub ühtsesse sünkroniseeritud süsteemi koos Venemaa, Valgevene, Läti ja
 • Leeduga
 • Millisel sagedusel töötab Eesti elektrisüsteem, mis põhjusel võib see muutuda
 • ning kuidas sagedust reguleeritakse?
 • Kuidas reguleeritakse põhiliselt pinget ning kui suur on pinge koduses
 • elektrivõrgus?
 • Pingelisa muutmine
 • Pingekao reguleerimine
 • Kuidas juhitakse energiasüsteemi ning milliste ülesannetega seal igapäevaselt
 • tegeletakse?
 • Milline on automaatika ülesanne energiasüsteemis?
 • Milleks on vaja elektriliinide taaslülitusautomaatikat ning selgita selle
 • tööpõhimõtet?
 • Selgita ebaõigete lülituste blokeeringute vajadust ning too näide lülitite
 • lülitamisreegli kohta
 • Selgita reservtoitele lülitamise automaatika tööpõhimõtet.’
 • Millised on suure energiasüsteemi eelised ja puudused?
 • Eelised
 • Puudused
 • Kuidas ning miks muutub elektrisüsteemi koormus, mis on baas-, tipu- ja
 • pooltipukoormus? Too näiteid erinevate elektrijaama tüüpide sobivusest
 • koormuse katmiseks
 • Baas- ehk põhikoormus
 • Pooltippkoormus
 • Tippkoormus
 • Kui suur on hetkel Eestis tootmisseadmete võimsus ning mis vahemikus
 • muutub elektrisüsteemi koormus?
 • Mille poolest erineb tsentraalne elektritootmine hajutatud tootmisest? Too
 • näiteid tsentraalsete ja hajutatud tootjate kohta

Kommentaarid (2)


Alex Nik: loodan, et abiks ikka
16:58 16-05-2013

Stockmann: oli abiks
22:33 29-12-2015


Sarnased materjalid

1072
pdf
937
pdf
528
doc
990
pdf
113
doc
638
pdf
343
pdf
477
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto