Elektrimõõtmiste konspekt (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris
ELEKTRIMÕÕTMISED
ELECTRICITY MEASUREMENTS
3. parandatud ja täiendatud trükk

LOENGU KONSPEKT
Koostas: Toomas Plank

TARTU 2005
Sisukord
Sissejuhatus ......................................................................................................................................... 5
MÕÕTMISTEOORIA ALUSED ........................................................................................................ 6
1. Mõõtmine, mõõtühikud, mõõtühikute vahelised seosed.............................................................. 6
1.1. Mõõtmine ............................................................................................................................ 6
1.2. Mõõtühikud ja nende süsteemid .......................................................................................... 6
1.3. Dimensioonvalem................................................................................................................ 8
1.4. Suured ja väikesed ühikud................................................................................................... 9
2. Tõeline väärtus ja mõõdis. Viga ja määramatus ........................................................................ 11
3. Mõõtetulemus kui juhuslik suurus ............................................................................................. 13
3.1. Histogramm ....................................................................................................................... 14
3.2. Dispersioon ja standardhälve............................................................................................. 16
3.3. Ekse ................................................................................................................................... 17
3.4. Aritmeetilise keskmise standardhälve ja A­tüüpi määramatus ......................................... 18
3.5. Usaldusnivoo leidmine histogrammi alusel....................................................................... 19
4. Jaotusfunktsioonid. jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine ................................................ 20
4.1. Normaaljaotus.................................................................................................................... 20
4.2. Ühtlane jaotus .................................................................................................................... 20
4.3. Kolmnurkjaotus ................................................................................................................. 21
4.4. Usaldusnivoo hindamine jaotusfunktsiooni alusel ............................................................ 22
4.5. Jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine........................................................................ 22
5. Kaalutud keskmiste meetod ....................................................................................................... 25
6. Juhuslikud ja süstemaatilised efektid......................................................................................... 26
6.1. Süstemaatilised efektid ...................................................................................................... 26
6.2. Juhuslikud efektid.............................................................................................................. 26
7. Mõõtevahendid ja nende lubatud vigade normeerimine ............................................................ 28
7.1. Normaal- ja töötingimused ................................................................................................ 29
7.2. Täpsusklass........................................................................................................................ 30
7.3. B-tüüpi määramatus........................................................................................................... 31
8. Mõõtetulemuse esitamine koos määramatuse hinnanguga ........................................................ 33
8.1. Näited B-tüüpi määramatuse leidmisest ja vastuse esitamisest......................................... 34
9. Mõõtetulemuse määramatus kaudmõõtmisel............................................................................. 36
9.1. Otsesed ja kaudsed mõõtmised.......................................................................................... 36
9.2. Kaudmõõtmise määramatus sõltumatute sisendsuuruste korral ........................................ 36
9.3. Summa ja vahe määramatus .............................................................................................. 37
9.4. Korrutise ja jagatise määramatus....................................................................................... 37
9.5. Kaudmõõtmise määramatus sõltuvate sisendsuuruste korral ............................................ 38
10. Mõõtetulemuste graafiline töötlemine ....................................................................................... 40
10.1. Katsepunktide lähendamine lähenduskõveraga................................................................. 40
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Elektrimõõtmiste konspekt #1 Elektrimõõtmiste konspekt #2 Elektrimõõtmiste konspekt #3 Elektrimõõtmiste konspekt #4 Elektrimõõtmiste konspekt #5 Elektrimõõtmiste konspekt #6 Elektrimõõtmiste konspekt #7 Elektrimõõtmiste konspekt #8 Elektrimõõtmiste konspekt #9 Elektrimõõtmiste konspekt #10 Elektrimõõtmiste konspekt #11 Elektrimõõtmiste konspekt #12 Elektrimõõtmiste konspekt #13 Elektrimõõtmiste konspekt #14 Elektrimõõtmiste konspekt #15 Elektrimõõtmiste konspekt #16 Elektrimõõtmiste konspekt #17 Elektrimõõtmiste konspekt #18 Elektrimõõtmiste konspekt #19 Elektrimõõtmiste konspekt #20 Elektrimõõtmiste konspekt #21 Elektrimõõtmiste konspekt #22 Elektrimõõtmiste konspekt #23 Elektrimõõtmiste konspekt #24 Elektrimõõtmiste konspekt #25 Elektrimõõtmiste konspekt #26 Elektrimõõtmiste konspekt #27 Elektrimõõtmiste konspekt #28 Elektrimõõtmiste konspekt #29 Elektrimõõtmiste konspekt #30 Elektrimõõtmiste konspekt #31 Elektrimõõtmiste konspekt #32 Elektrimõõtmiste konspekt #33 Elektrimõõtmiste konspekt #34 Elektrimõõtmiste konspekt #35 Elektrimõõtmiste konspekt #36 Elektrimõõtmiste konspekt #37 Elektrimõõtmiste konspekt #38 Elektrimõõtmiste konspekt #39 Elektrimõõtmiste konspekt #40 Elektrimõõtmiste konspekt #41 Elektrimõõtmiste konspekt #42 Elektrimõõtmiste konspekt #43 Elektrimõõtmiste konspekt #44 Elektrimõõtmiste konspekt #45 Elektrimõõtmiste konspekt #46 Elektrimõõtmiste konspekt #47 Elektrimõõtmiste konspekt #48 Elektrimõõtmiste konspekt #49 Elektrimõõtmiste konspekt #50 Elektrimõõtmiste konspekt #51 Elektrimõõtmiste konspekt #52 Elektrimõõtmiste konspekt #53 Elektrimõõtmiste konspekt #54
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 54 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-05-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
39 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
cr1m Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kui mitu kilogrammi vastab ühele tonnile ?
 • Kummas näites saadud tulemus on parem, õigem ?
 • Kuidas ekset ära tunda ?
 • Mis jaotuse kohaselt on jaotunud joonisel 15 kujutatud suurus ?
 • Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus ?
 • Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus ?
 • Kui mitu korda tuleb mõõtmist korrata ?

Mõisted

Sisukord

 • ELEKTRIMÕÕTMISED
 • LOENGU KONSPEKT
 • Koostas: Toomas Plank
 • TARTU 2005
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • MÕÕTMISTEOORIA ALUSED
 • Mõõtmine, mõõtühikud, mõõtühikute vahelised seosed
 • Näide 1
 • Näide 2
 • Näide 3
 • Näide 5
 • Dimensioonvalem
 • NB! Tähised kirjutatakse alati sellises järjekorras
 • Näide 6
 • Näide 7
 • Näide 4
 • Tõeline väärtus ja mõõdis. Viga ja määramatus
 • Mõõdetava suuruse tõeline väärtus
 • Mõõtemääramatus
 • Unsicherheit, die Me unsicherheit
 • A - tüüpi määramatus
 • B - tüüpi määramatus
 • Mõõtetulemus kui juhuslik suurus
 • Mõõtetulemus
 • Katsepunktid
 • Keskmine
 • Üksikmõõtmiste histogramm
 • Mõõdised
 • Mõõtmisi 100000
 • Jaotusfunktsioonid. jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine
 • Gaussi
 • Mõõtmisi 50
 • Mõõtmisi 500
 • Kaalutud keskmiste meetod
 • Juhuslikud ja süstemaatilised efektid
 • Näiteks
 • NB! Tuletame meelde, et ka A-tüüpi määramatus väheneb mõõtmiste arvu kasvades
 • Parandamata
 • Parandatud
 • Parandatud mõõte
 • PARAND
 • Mõõdiste
 • Juhuslik
 • Süstemaatiline
 • Tõeline
 • Mõõtevahendid ja nende lubatud vigade normeerimine
 • Mõõtevahendid
 • Mõõdud
 • Mõõteriist
 • Mõõtemuundur
 • Abimõõtevahendid
 • Mõõtesüsteem
 • Normaaltingimustes
 • Näide
 • Specifications
 • Mõõtevahendi täpsusklass
 • Absoluutviga
 • Suhtviga
 • Taandviga
 • Mõõtetulemuse esitamine koos määramatuse hinnanguga
 • Tähendusega numbriteks
 • Näide 1
 • Mõõtetulemus esitatakse alati määramatuse viimase komakoha täpsusega
 • Näide 2
 • Seega mõõtetulemuse võime kirjutada kujul
 • Näide 3
 • Selle mõõtetulemuse võime kirjutada kujul
 • Näide 4
 • NB! Tähis
 • Näide: Täpsusklass on esitatud absoluutpõhivea kujul
 • Näide: Täpsusklass on esitatud taandvea
 • Mõõtetulemuse määramatus kaudmõõtmisel
 • Otsemõõtmine
 • Kaudmõõtmine
 • Mõõtetulemuste graafiline töötlemine
 • Lähenduskõver
 • Vigane lähenduskõver
 • Korrektne lähenduskõver
 • Määramatus
 • Mudel peab paika
 • Lineaarne regressioon
 • Eksperimendi planeerimise elemente
 • Elektriskeemides kasutatavate tingmärkide tähendus
 • Osutmõõteriist
 • Mõõtediapa
 • Skaala
 • Näit
 • Lugem
 • Testri kasutamine mõõtmisteks, mõõtepiirkonna valik
 • Ületäitumine
 • Pinge, takistuse
 • A piirkonnas voolu
 • Current
 • Common
 • Ühik
 • Ostsilloskoop
 • Laboratoorsed tööd koos juhendite ja indeksitega
 • Kasutatud kirjandus
 • NB! Liitmääramatuse leidmisel valemi

Teemad

 • Mõõtmine
 • mõõtmine
 • mõõtühikuks
 • mõõtmiste põhivõrrandiks
 • Mõõtühikud ja nende süsteemid
 • gallon
 • vaat, tünn
 • Tabel 1. Rahvusvahelise süsteemi põhiühikud
 • Dimensioonvalem
 • Dimensioonvalem
 • Tabel 2. Mõned erinimetusega tuletatud mõõtühikud ja nende dimensioonvalemid
 • Tabel 3. enamlevinud elektriliste ja magnetiliste suuruste mõõtühikud ja dimensioonvalemid SI süsteemis
 • Suured ja väikesed ühikud
 • pour tous
 • les temps, pour tous les peuples, pour tous les pays
 • Tabel 4. Kümnendliited kordsete mõõtühikute moodustamiseks
 • mõõdiseks
 • mõõteväärtuseks
 • leppeliseks tõeliseks väärtuseks
 • mõõtetulemuse viga
 • uncertainty of measurement
 • koos (mõõte)määramatusega
 • liitmääramatuseks
 • Joonis 1. Usaldusnivoo 68%
 • laiendmääramatus
 • Joonis 2. Võrgupinge muutumine ajas
 • aritmeetiline keskväärtus
 • Histogramm
 • Tabel 5. Loendustabel histogrammi joonistamiseks
 • Joonis 3. Histogrammi ehitamine
 • Joonis 4. Histogrammi näide
 • tõenäosuse tihedusfunktsiooniks
 • Joonis 5. Tõenäosuse tihedusfunktsioon on tähistatud sinise joonega
 • Dispersioon ja standardhälve
 • dispersiooniks
 • standardhälbe
 • eksperimentaalset
 • standardhälvet
 • S
 • Joonis 6. Üksikmõõtmiste standardhälve
 • Ekse
 • vale mõõdis
 • Joonis 7. Võrgupinge muutumine ajas, ekse
 • Aritmeetilise keskmise standardhälve ja A–tüüpi määramatus
 • E -3
 • Usaldusnivoo leidmine histogrammi alusel
 • Joonis 8. Usaldusnivoo hindamine histogrammi aluse pindala mõõtmise teel
 • Normaaljaotus
 • normaaljaotusele
 • Joonis 9. Tõenäosuse tihedusfunktsioon normaaljaotuse korral
 • Ühtlane jaotus
 • Joonis 10. Ristkülikjaotus
 • Kolmnurkjaotus
 • Joonis 11. Kolmnurkjaotus
 • Usaldusnivoo hindamine jaotusfunktsiooni alusel
 • jaotus
 • ühtlane
 • kolmnurkja
 • Jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine
 • Joonis 12. Kas see suurus on jaotunud normaaljaotuse kohaselt?
 • Joonis 13. Kas see suurus on jaotunud normaaljaotuse kohaselt?
 • Joonis 14. Kas see suurus on jaotunud ühtlase jaotuse kohaselt?
 • Joonis 15. Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus? Kas ühtlase jaotuse, kolmnurkjaotuse või
 • normaaljaotuse järgi? Vastus – kolmnurkjaotuse alusel
 • Joonis 16. Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus? Kas ühtlase jaotuse, kolmnurkjaotuse või
 • normaaljaotuse järgi? Vastus – ligikaudu normaaljaotus
 • Süstemaatilised efektid
 • Juhuslikud efektid
 • juhuslike efektide
 • Joonis 17. Mõistete mõõdis ja mõõdetava suuruse tõeline väärtus, viga, parand ja mõõtemääramatus
 • illustratsioon
 • väärtus
 • Joonis 18. Digitaalnihik. Mitmeväärtuselise mõõdu näitena võime vaadelda nihiku haarade vahele jäävat lõiku
 • Joonis 19. Multimeeter. Mõõteriista näide
 • Normaal- ja töötingimused
 • Põhiviga
 • on maksimaalselt lubatud viga normaaltingimustel
 • Töötingimustes
 • Hoiutingimuste piirkonnas
 • Kahjustavate tingimuste
 • normaaltingimused
 • töötingimused
 • hoiutingimused
 • kahjustavad tingimused
 • Joonis 20. Mõõteriista normaal-, töö-, hoiu- ja kahjustavate tingimuste omavaheline vahekord
 • Näide
 • Täpsusklass
 • absoluutpõhiviga
 • suhtpõhiviga
 • Joonis 21. Suhtviga 0,5%
 • kaudu kujul: näiteks täpsusklass
 • kujul 0.02 / 0.01
 • taandpõhiviga
 • Näide
 • B-tüüpi määramatus
 • Näide 1
 • Näide 2
 • = 73,358(38)
 • Näide 3
 • = 100,35(52)
 • Näide 4
 • on reserveeritud laiendmääramatuse tähistamiseks ja standardmääramatust
 • sellise tähistusega kirja panna ei tohi!
 • Näited B-tüüpi määramatuse leidmisest ja vastuse esitamisest
 • Joonis 22. Osutmõõteriist: volt-apmermeeter
 • kujul
 • kujul: 0,05 / 0,02
 • Otsesed ja kaudsed mõõtmised
 • E I t
 • Kaudmõõtmise määramatus sõltumatute sisendsuuruste korral
 • Joonis 23. Kaudmõõtmise määramatuse arvutamine MathCADi keskkonnas
 • Summa ja vahe määramatus
 • Korrutise ja jagatise määramatus
 • Kaudmõõtmise määramatus sõltuvate sisendsuuruste korral
 • Näide
 • E, I
 • E = I R
 • Katsepunktide lähendamine lähenduskõveraga
 • Joonis 24. Lähenduskõvera leidmine. A) punktist punkti kõver B) eksponentsiaalne sõltuvus
 • Määramatuse ristide lisamine katsepunktidele
 • Joonis 25. Määramatuse rist
 • x – u(x)
 • x + u(x)
 • y + u(y)
 • y – u(y)
 • Teoreetilise mudeli kontrollimine
 • Joonis 26. Teoreetilise mudeli kontroll. A) lineaarne sõltuvus B) eksponentsiaalne sõltuvus
 • Vähimruutude meetodil leitud sirge tõusu ja algordinaadi kasutamine
 • füüsikaliste suuruste mõõtmiseks
 • Joonis 27. Lineaarne regressioon graafiliselt
 • ja lisapingeallika
 • pinge
 • leidmiseks lineaarse regressiooni meetodil
 • Joonis 29. Osutmõõteriist
 • ulatus
 • Joonis 30. Multimeetri M-830B kasutamine voltmeetrina
 • Direct
 • Alternating
 • Testri kasutamine voltmeetrina
 • Joonis 31. Voltmeetri ühendamine elektriskeemi
 • Testri kasutamine oommeetrina
 • Joonis 32. Oommmeetri ühendamine elektriskeemi
 • Testri kasutamine ampermeetrina
 • Joonis 33. Ampermeetri ühendamine elektriskeemi
 • Analoogostsilloskoop
 • Joonis 34. Analoogostsilloskoop GOS-680
 • Joonis 35. Elektronkiiretoru põhimõtteskeem
 • Digitaalostsilloskoop
 • Joonis 36. Digitaalostsilloskoop Tektronix TDS-210
 • LISA
 • t-jaotus
 • ligikaudu normaaljaotusega
 • = n
 • alusel tuleb nii A- kui ka B-tüüpi
 • määramatused valemis võtta standardkujul, s.t ilma t-koefitsiendi või katteteguriga läbi
 • korrutamata
 • Tabel 6. t-jaotuse väärtused t(
 • p) sõltuvalt vabadusastmete arvust
 • sõltumatute suuruste arv
 • nendevaheliste seoste arv) ja soovitavast usaldusnivoost p

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

8
doc
17
docx
108
pdf
19
doc
10
docx
11
doc
18
doc
105
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto