Kuidas netis maksad? Vasta


Elektrimõõtmiste konspekt (0)

5 Hindamata
 
ELEKTRIMÕÕTMISED
ELECTRICITY MEASUREMENTS
3. parandatud ja täiendatud trükk

LOENGU KONSPEKT
Koostas: Toomas Plank

TARTU 2005
Sisukord
Sissejuhatus ......................................................................................................................................... 5
MÕÕTMISTEOORIA ALUSED ........................................................................................................ 6
1. Mõõtmine, mõõtühikud, mõõtühikute vahelised seosed.............................................................. 6
1.1. Mõõtmine ............................................................................................................................ 6
1.2. Mõõtühikud ja nende süsteemid .......................................................................................... 6
1.3. Dimensioonvalem................................................................................................................ 8
1.4. Suured ja väikesed ühikud................................................................................................... 9
2. Tõeline väärtus ja mõõdis. Viga ja määramatus ........................................................................ 11
3. Mõõtetulemus kui juhuslik suurus ............................................................................................. 13
3.1. Histogramm ....................................................................................................................... 14
3.2. Dispersioon ja standardhälve............................................................................................. 16
3.3. Ekse ................................................................................................................................... 17
3.4. Aritmeetilise keskmise standardhälve ja A­tüüpi määramatus ......................................... 18
3.5. Usaldusnivoo leidmine histogrammi alusel....................................................................... 19
4. Jaotusfunktsioonid. jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine ................................................ 20
4.1. Normaaljaotus.................................................................................................................... 20
4.2. Ühtlane jaotus .................................................................................................................... 20
4.3. Kolmnurkjaotus ................................................................................................................. 21
4.4. Usaldusnivoo hindamine jaotusfunktsiooni alusel ............................................................ 22
4.5. Jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine........................................................................ 22
5. Kaalutud keskmiste meetod ....................................................................................................... 25
6. Juhuslikud ja süstemaatilised efektid......................................................................................... 26
6.1. Süstemaatilised efektid ...................................................................................................... 26
6.2. Juhuslikud efektid.............................................................................................................. 26
7. Mõõtevahendid ja nende lubatud vigade normeerimine ............................................................ 28
7.1. Normaal- ja töötingimused ................................................................................................ 29
7.2. Täpsusklass........................................................................................................................ 30
7.3. B-tüüpi määramatus........................................................................................................... 31
8. Mõõtetulemuse esitamine koos määramatuse hinnanguga ........................................................ 33
8.1. Näited B-tüüpi määramatuse leidmisest ja vastuse esitamisest......................................... 34
9. Mõõtetulemuse määramatus kaudmõõtmisel............................................................................. 36
9.1. Otsesed ja kaudsed mõõtmised.......................................................................................... 36
9.2. Kaudmõõtmise määramatus sõltumatute sisendsuuruste korral ........................................ 36
9.3. Summa ja vahe määramatus .............................................................................................. 37
9.4. Korrutise ja jagatise määramatus....................................................................................... 37
9.5. Kaudmõõtmise määramatus sõltuvate sisendsuuruste korral ............................................ 38
10. Mõõtetulemuste graafiline töötlemine ....................................................................................... 40
10.1. Katsepunktide lähendamine lähenduskõveraga................................................................. 40
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Elektrimõõtmiste konspekt #1 Elektrimõõtmiste konspekt #2 Elektrimõõtmiste konspekt #3 Elektrimõõtmiste konspekt #4 Elektrimõõtmiste konspekt #5 Elektrimõõtmiste konspekt #6 Elektrimõõtmiste konspekt #7 Elektrimõõtmiste konspekt #8 Elektrimõõtmiste konspekt #9 Elektrimõõtmiste konspekt #10 Elektrimõõtmiste konspekt #11 Elektrimõõtmiste konspekt #12 Elektrimõõtmiste konspekt #13 Elektrimõõtmiste konspekt #14 Elektrimõõtmiste konspekt #15 Elektrimõõtmiste konspekt #16 Elektrimõõtmiste konspekt #17 Elektrimõõtmiste konspekt #18 Elektrimõõtmiste konspekt #19 Elektrimõõtmiste konspekt #20 Elektrimõõtmiste konspekt #21 Elektrimõõtmiste konspekt #22 Elektrimõõtmiste konspekt #23 Elektrimõõtmiste konspekt #24 Elektrimõõtmiste konspekt #25 Elektrimõõtmiste konspekt #26 Elektrimõõtmiste konspekt #27 Elektrimõõtmiste konspekt #28 Elektrimõõtmiste konspekt #29 Elektrimõõtmiste konspekt #30 Elektrimõõtmiste konspekt #31 Elektrimõõtmiste konspekt #32 Elektrimõõtmiste konspekt #33 Elektrimõõtmiste konspekt #34 Elektrimõõtmiste konspekt #35 Elektrimõõtmiste konspekt #36 Elektrimõõtmiste konspekt #37 Elektrimõõtmiste konspekt #38 Elektrimõõtmiste konspekt #39 Elektrimõõtmiste konspekt #40 Elektrimõõtmiste konspekt #41 Elektrimõõtmiste konspekt #42 Elektrimõõtmiste konspekt #43 Elektrimõõtmiste konspekt #44 Elektrimõõtmiste konspekt #45 Elektrimõõtmiste konspekt #46 Elektrimõõtmiste konspekt #47 Elektrimõõtmiste konspekt #48 Elektrimõõtmiste konspekt #49 Elektrimõõtmiste konspekt #50 Elektrimõõtmiste konspekt #51 Elektrimõõtmiste konspekt #52 Elektrimõõtmiste konspekt #53 Elektrimõõtmiste konspekt #54
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 54 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-05-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
39 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
cr1m Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kui mitu kilogrammi vastab ühele tonnile ?
 • Kummas näites saadud tulemus on parem, õigem ?
 • Kuidas ekset ära tunda ?
 • Mis jaotuse kohaselt on jaotunud joonisel 15 kujutatud suurus ?
 • Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus ?
 • Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus ?
 • Kui mitu korda tuleb mõõtmist korrata ?

Mõisted

Sisukord

 • ELEKTRIMÕÕTMISED
 • LOENGU KONSPEKT
 • Koostas: Toomas Plank
 • TARTU 2005
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • MÕÕTMISTEOORIA ALUSED
 • Mõõtmine, mõõtühikud, mõõtühikute vahelised seosed
 • Näide 1
 • Näide 2
 • Näide 3
 • Näide 5
 • Dimensioonvalem
 • NB! Tähised kirjutatakse alati sellises järjekorras
 • Näide 6
 • Näide 7
 • Näide 4
 • Tõeline väärtus ja mõõdis. Viga ja määramatus
 • Mõõdetava suuruse tõeline väärtus
 • Mõõtemääramatus
 • Unsicherheit, die Me unsicherheit
 • A - tüüpi määramatus
 • B - tüüpi määramatus
 • Mõõtetulemus kui juhuslik suurus
 • Mõõtetulemus
 • Katsepunktid
 • Keskmine
 • Üksikmõõtmiste histogramm
 • Mõõdised
 • Mõõtmisi 100000
 • Jaotusfunktsioonid. jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine
 • Gaussi
 • Mõõtmisi 50
 • Mõõtmisi 500
 • Kaalutud keskmiste meetod
 • Juhuslikud ja süstemaatilised efektid
 • Näiteks
 • NB! Tuletame meelde, et ka A-tüüpi määramatus väheneb mõõtmiste arvu kasvades
 • Parandamata
 • Parandatud
 • Parandatud mõõte
 • PARAND
 • Mõõdiste
 • Juhuslik
 • Süstemaatiline
 • Tõeline
 • Mõõtevahendid ja nende lubatud vigade normeerimine
 • Mõõtevahendid
 • Mõõdud
 • Mõõteriist
 • Mõõtemuundur
 • Abimõõtevahendid
 • Mõõtesüsteem
 • Normaaltingimustes
 • Näide
 • Specifications
 • Mõõtevahendi täpsusklass
 • Absoluutviga
 • Suhtviga
 • Taandviga
 • Mõõtetulemuse esitamine koos määramatuse hinnanguga
 • Tähendusega numbriteks
 • Näide 1
 • Mõõtetulemus esitatakse alati määramatuse viimase komakoha täpsusega
 • Näide 2
 • Seega mõõtetulemuse võime kirjutada kujul
 • Näide 3
 • Selle mõõtetulemuse võime kirjutada kujul
 • Näide 4
 • NB! Tähis
 • Näide: Täpsusklass on esitatud absoluutpõhivea kujul
 • Näide: Täpsusklass on esitatud taandvea
 • Mõõtetulemuse määramatus kaudmõõtmisel
 • Otsemõõtmine
 • Kaudmõõtmine
 • Mõõtetulemuste graafiline töötlemine
 • Lähenduskõver
 • Vigane lähenduskõver
 • Korrektne lähenduskõver
 • Määramatus
 • Mudel peab paika
 • Lineaarne regressioon
 • Eksperimendi planeerimise elemente
 • Elektriskeemides kasutatavate tingmärkide tähendus
 • Osutmõõteriist
 • Mõõtediapa
 • Skaala
 • Näit
 • Lugem
 • Testri kasutamine mõõtmisteks, mõõtepiirkonna valik
 • Ületäitumine
 • Pinge, takistuse
 • A piirkonnas voolu
 • Current
 • Common
 • Ühik
 • Ostsilloskoop
 • Laboratoorsed tööd koos juhendite ja indeksitega
 • Kasutatud kirjandus
 • NB! Liitmääramatuse leidmisel valemi

Teemad

 • Mõõtmine
 • mõõtmine
 • mõõtühikuks
 • mõõtmiste põhivõrrandiks
 • Mõõtühikud ja nende süsteemid
 • gallon
 • vaat, tünn
 • Tabel 1. Rahvusvahelise süsteemi põhiühikud
 • Dimensioonvalem
 • Dimensioonvalem
 • Tabel 2. Mõned erinimetusega tuletatud mõõtühikud ja nende dimensioonvalemid
 • Tabel 3. enamlevinud elektriliste ja magnetiliste suuruste mõõtühikud ja dimensioonvalemid SI süsteemis
 • Suured ja väikesed ühikud
 • pour tous
 • les temps, pour tous les peuples, pour tous les pays
 • Tabel 4. Kümnendliited kordsete mõõtühikute moodustamiseks
 • mõõdiseks
 • mõõteväärtuseks
 • leppeliseks tõeliseks väärtuseks
 • mõõtetulemuse viga
 • uncertainty of measurement
 • koos (mõõte)määramatusega
 • liitmääramatuseks
 • Joonis 1. Usaldusnivoo 68%
 • laiendmääramatus
 • Joonis 2. Võrgupinge muutumine ajas
 • aritmeetiline keskväärtus
 • Histogramm
 • Tabel 5. Loendustabel histogrammi joonistamiseks
 • Joonis 3. Histogrammi ehitamine
 • Joonis 4. Histogrammi näide
 • tõenäosuse tihedusfunktsiooniks
 • Joonis 5. Tõenäosuse tihedusfunktsioon on tähistatud sinise joonega
 • Dispersioon ja standardhälve
 • dispersiooniks
 • standardhälbe
 • eksperimentaalset
 • standardhälvet
 • S
 • Joonis 6. Üksikmõõtmiste standardhälve
 • Ekse
 • vale mõõdis
 • Joonis 7. Võrgupinge muutumine ajas, ekse
 • Aritmeetilise keskmise standardhälve ja A–tüüpi määramatus
 • E -3
 • Usaldusnivoo leidmine histogrammi alusel
 • Joonis 8. Usaldusnivoo hindamine histogrammi aluse pindala mõõtmise teel
 • Normaaljaotus
 • normaaljaotusele
 • Joonis 9. Tõenäosuse tihedusfunktsioon normaaljaotuse korral
 • Ühtlane jaotus
 • Joonis 10. Ristkülikjaotus
 • Kolmnurkjaotus
 • Joonis 11. Kolmnurkjaotus
 • Usaldusnivoo hindamine jaotusfunktsiooni alusel
 • jaotus
 • ühtlane
 • kolmnurkja
 • Jaotusfunktsiooni hüpoteesi kontrollimine
 • Joonis 12. Kas see suurus on jaotunud normaaljaotuse kohaselt?
 • Joonis 13. Kas see suurus on jaotunud normaaljaotuse kohaselt?
 • Joonis 14. Kas see suurus on jaotunud ühtlase jaotuse kohaselt?
 • Joonis 15. Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus? Kas ühtlase jaotuse, kolmnurkjaotuse või
 • normaaljaotuse järgi? Vastus – kolmnurkjaotuse alusel
 • Joonis 16. Mis jaotuse kohaselt on jaotunud see suurus? Kas ühtlase jaotuse, kolmnurkjaotuse või
 • normaaljaotuse järgi? Vastus – ligikaudu normaaljaotus
 • Süstemaatilised efektid
 • Juhuslikud efektid
 • juhuslike efektide
 • Joonis 17. Mõistete mõõdis ja mõõdetava suuruse tõeline väärtus, viga, parand ja mõõtemääramatus
 • illustratsioon
 • väärtus
 • Joonis 18. Digitaalnihik. Mitmeväärtuselise mõõdu näitena võime vaadelda nihiku haarade vahele jäävat lõiku
 • Joonis 19. Multimeeter. Mõõteriista näide
 • Normaal- ja töötingimused
 • Põhiviga
 • on maksimaalselt lubatud viga normaaltingimustel
 • Töötingimustes
 • Hoiutingimuste piirkonnas
 • Kahjustavate tingimuste
 • normaaltingimused
 • töötingimused
 • hoiutingimused
 • kahjustavad tingimused
 • Joonis 20. Mõõteriista normaal-, töö-, hoiu- ja kahjustavate tingimuste omavaheline vahekord
 • Näide
 • Täpsusklass
 • absoluutpõhiviga
 • suhtpõhiviga
 • Joonis 21. Suhtviga 0,5%
 • kaudu kujul: näiteks täpsusklass
 • kujul 0.02 / 0.01
 • taandpõhiviga
 • Näide
 • B-tüüpi määramatus
 • Näide 1
 • Näide 2
 • = 73,358(38)
 • Näide 3
 • = 100,35(52)
 • Näide 4
 • on reserveeritud laiendmääramatuse tähistamiseks ja standardmääramatust
 • sellise tähistusega kirja panna ei tohi!
 • Näited B-tüüpi määramatuse leidmisest ja vastuse esitamisest
 • Joonis 22. Osutmõõteriist: volt-apmermeeter
 • kujul
 • kujul: 0,05 / 0,02
 • Otsesed ja kaudsed mõõtmised
 • E I t
 • Kaudmõõtmise määramatus sõltumatute sisendsuuruste korral
 • Joonis 23. Kaudmõõtmise määramatuse arvutamine MathCADi keskkonnas
 • Summa ja vahe määramatus
 • Korrutise ja jagatise määramatus
 • Kaudmõõtmise määramatus sõltuvate sisendsuuruste korral
 • Näide
 • E, I
 • E = I R
 • Katsepunktide lähendamine lähenduskõveraga
 • Joonis 24. Lähenduskõvera leidmine. A) punktist punkti kõver B) eksponentsiaalne sõltuvus
 • Määramatuse ristide lisamine katsepunktidele
 • Joonis 25. Määramatuse rist
 • x – u(x)
 • x + u(x)
 • y + u(y)
 • y – u(y)
 • Teoreetilise mudeli kontrollimine
 • Joonis 26. Teoreetilise mudeli kontroll. A) lineaarne sõltuvus B) eksponentsiaalne sõltuvus
 • Vähimruutude meetodil leitud sirge tõusu ja algordinaadi kasutamine
 • füüsikaliste suuruste mõõtmiseks
 • Joonis 27. Lineaarne regressioon graafiliselt
 • ja lisapingeallika
 • pinge
 • leidmiseks lineaarse regressiooni meetodil
 • Joonis 29. Osutmõõteriist
 • ulatus
 • Joonis 30. Multimeetri M-830B kasutamine voltmeetrina
 • Direct
 • Alternating
 • Testri kasutamine voltmeetrina
 • Joonis 31. Voltmeetri ühendamine elektriskeemi
 • Testri kasutamine oommeetrina
 • Joonis 32. Oommmeetri ühendamine elektriskeemi
 • Testri kasutamine ampermeetrina
 • Joonis 33. Ampermeetri ühendamine elektriskeemi
 • Analoogostsilloskoop
 • Joonis 34. Analoogostsilloskoop GOS-680
 • Joonis 35. Elektronkiiretoru põhimõtteskeem
 • Digitaalostsilloskoop
 • Joonis 36. Digitaalostsilloskoop Tektronix TDS-210
 • LISA
 • t-jaotus
 • ligikaudu normaaljaotusega
 • = n
 • alusel tuleb nii A- kui ka B-tüüpi
 • määramatused valemis võtta standardkujul, s.t ilma t-koefitsiendi või katteteguriga läbi
 • korrutamata
 • Tabel 6. t-jaotuse väärtused t(
 • p) sõltuvalt vabadusastmete arvust
 • sõltumatute suuruste arv
 • nendevaheliste seoste arv) ja soovitavast usaldusnivoost p

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

1072
pdf
937
pdf
990
pdf
343
pdf
477
pdf
816
pdf
638
pdf
161
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto