Eksamikonspekt II osa (6)

5 VÄGA HEA
 
Teine eksam: teemad:
· Loengud: kliiniline psühholoogia; vaimsed võimed; isiksuse psühholoogia
· Iseseisvalt õpitud: sotsiaalpsühholoogia; mõtlemine; tähelepanu
5. Vaimsed võimed
· IQ ja mõõtmine, ajalugu
· olulisemad testid
· IQ vs EQ
· pärilikkuse osakaal, gruppidevaheliste erinevuste probleem
· Gardneri teooria paljudest intelligentsustest, Sternbergi praktiline intelligentsus ja triarhiline teooria
INTELLIGENTSUS
...võime asjadest aru saada, arutleda, lahendada probleeme, planeerida, näha toimuva mõtet ja taibata sündmuste
põhjuslikke seoseid (J.Allik)
Inimeste käitumiserinevused tulenevad peamiselt kahest tegurist ­ individuaalsusest ja intelligentsusest.
Vaimsed võimed:
Üksikvõimed ­ ei saa jaotada osadeks (taju kiirus, lühimälu maht)
Erivõimed ­ andekus konkreetsel alal (ruumiline taju)
Üldvõimed ­ võimete kogumid
Intelligentsuse teooriad
Antud teemaga seostub mitmeid teooriaid, mis on kõik mõnevõrra erinevad ning teineteist täiendavad. Ühest
teooriat, mille kohta kõik ütleksid, et see on see kõige õigem ja katab kõik vaimse võimekuse aspektid, praegu veel
ei ole. Kuid need olulisimad on:
1) Charles E. Spearman (1863-1945)
üldine vaimne võimekus (general intelligence e. g-faktor) ­ on sünnipärane ehk kaasasündinud, püsib
konstantsena läbi kogu elu ning avaldub kõigis vaimse võimekuse testides/ülesannetes
vaimsed erivõimed on spetsiifilised faktorid (s-faktorid) ­ sõltuvad keskkonna võimalustest ja kasvatusest
2) Raimond Cattell (1905-1998)
muutlik ehk fluiidne intelligentsus (fluid intelligence) - üldine vaimne potentsiaal, mille avaldumine on
seotud närvisüsteemi arenguga; väljendab võimet arutleda ja infot kasutada, tajuda suhteid, tulla toime võõraste
olukordadega, koguda uusi teadmisi. Haripunkt 20.eluaasta paiku, hiljem mõningane langus.
kristalliseerunud intelligentsuseks (crystallized intelligence) ­ areneb koostoimes keskkonnaga; omandatud
oskused ja teadmised, nende rakendamine spetsiifilistest asjades. Kasvab kogu elu jooksul kui inimene on terve ja
aktiivne
3) Howard Gardner (snd 1943) mitmese intelligentsuse teooria
6 võrdse osatähtsusega intellektuaalset võimet:
1. Keelealane ehk lingvistiline intelligentsus.
2. Loogilis-matemaatiline intelligentsus ­ abstraktsete probleemide ning matemaatika ja loogikaülesannete
lahendamisel.
1
3. Ruumialane intelligentsus.
4. Kehalis- kinesteetiline intelligentsus- keha tunnetamine ja tajumine, keha kasutamine.
5. Muusikaline intelligentsus. Hõlmab loomist, mängimist ja ka kuulamist.
6. Personaalne intelligentsus jaguneb kaheks.
a. Interpersonaalne (isikutevaheline)- teiste inimeste tajumine ja mõistmine. Oskus suhelda.
b. Intrapersonaalne (isikusisene) ­ enda võimete ja seesmiste seisundite, tunnete ja käitumise põhjuste
tajumine.
92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Eksamikonspekt II osa #1 Eksamikonspekt II osa #2 Eksamikonspekt II osa #3 Eksamikonspekt II osa #4 Eksamikonspekt II osa #5 Eksamikonspekt II osa #6 Eksamikonspekt II osa #7 Eksamikonspekt II osa #8 Eksamikonspekt II osa #9 Eksamikonspekt II osa #10 Eksamikonspekt II osa #11 Eksamikonspekt II osa #12 Eksamikonspekt II osa #13 Eksamikonspekt II osa #14 Eksamikonspekt II osa #15 Eksamikonspekt II osa #16 Eksamikonspekt II osa #17 Eksamikonspekt II osa #18 Eksamikonspekt II osa #19 Eksamikonspekt II osa #20 Eksamikonspekt II osa #21
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2008-12-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
313 laadimist Kokku alla laetud
6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
katsyounow Õppematerjali autor

Lisainfo

Kaidi Kiisi eksami II osa kokkuvõtlik konspekt
psühholoogia

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis põhjustel võib inimene vaimse võimekuse testis saada halvema tulemuse kui tal tegelikult oleks ?
 • Kuidas on olulised F.Galton ja J.Cattell ning A.Binet ?
 • Kus isiksus ajus ?
 • Millised on võimalused tulemaks toime mõtlemisel ilmnevate tõketega/probleemidega ?
 • Kummaline heli... kordub see uuesti ?

Mõisted

Sisukord

 • Teine eksam
 • Loengud: kliiniline psühholoogia; vaimsed võimed; isiksuse psühholoogia
 • Iseseisvalt õpitud: sotsiaalpsühholoogia; mõtlemine; tähelepanu
 • Vaimsed võimed
 • IQ ja mõõtmine, ajalugu
 • INTELLIGENTSUS
 • Vaimsed võimed
 • Intelligentsuse teooriad
 • Vaimsete võimete mõõtmine ja testimine
 • Vaimse võimekuse testid jagunevad
 • Intelligentsuskvoot – IQ
 • Flynni efekt
 • Enamlevinud testid
 • Wechsler Adult Intelligence Scale
 • Raveni progressiivsed maatriksid
 • Emotsionaalne intelligentsus
 • Isiksuse psühholoogia
 • ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA
 • Suur Viisik – isiksusejoonte teooria
 • Isiksuse hindamine
 • Reliaablus
 • Valiidsus
 • Lugemist
 • Psühholoogia gümnaasiumile
 • Kliinline psühholoogia
 • Põhimõisted (häire, psühholoog vs psühhiaater vs terapeut)
 • Üldiselt enamlevinud häiretest (ärevus, depressioon)
 • Ülevaade teraapiate koolkondadest
 • KLIINILINE PSÜHHOLOOGIA
 • Ebanormaalne - Normaalne
 • Kognitiiv-käitumuslikud
 • Kogemuslikud-väljendavad
 • Strateegilised-süsteemsed
 • Lisalugemine kodus
 • Psühhootilise häire näide p.15.4
 • Nõustamine ja psühhoteraapia p.15.5
 • Psühholoogi elukutse p.16
 • Depressioon
 • Sümptomid
 • Põhisümptomid
 • Lisasümptomid
 • Depressiooni põhjuseid
 • Depressiooni ravi
 • Varajane kogemus
 • Ebafunktsionaalsete eelduste väljakujunemine
 • Olen alaväärtuslik
 • Kui ma ei tee, mida teised tahavad, tõrjutakse mind eemale
 • Kriitilised sündmused
 • Abielu puruneb
 • Eelduste aktiveerumine
 • Ma olen väärtusetu
 • Negatiivsed automaatmõtted
 • Ma jäängi eluks ajaks üksi
 • Ma olen rumal
 • Depressiooni sümptomid
 • Sotsiaalpsühholoogia
 • iseseisva õppimise teema)
 • SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA
 • Isiksusesisesed protsessid
 • II Hoiakud
 • Koosneb 3 komponendist
 • Tunnetuslik
 • Emotsionaalne
 • Käitumuslik
 • Isikutevahelised protsessid
 • I Sotsiaalne taju
 • Esmamulje
 • Suhtluspartneri taju
 • Kausaalne atributsioon ehk käitumise põhjuslikkuse omistamine
 • Grupisisesed protsessid
 • IV Grupidünaamika
 • V Üksikisik ja grupp
 • KOGNITIIVSED PROTSESSID: MÕTLEMINE
 • Mõtlemise elemendid
 • Kujundid
 • Mõisted
 • Stsenaarium
 • Teadmiste ja kogemuste mõju mõtlemisele
 • Lugeda veel
 • Psühholoogia gümnaasiumile, J
 • Mõtlemise areng lapsel
 • Probleemide lahendamine
 • KOGNITIIVSED PROTSESSID: TÄHELEPANU
 • Tähelepanu liigid
 • Tähelepanu omadused
 • Kontsentratsioon
 • Tähelepanu
 • Tähelepanu liigid: tahtmatu
 • Mõtlemisena
 • Kujundid
 • Mõisted

Teemad

 • Teine eksam
 • teemad
 • Vaimsed võimed
 • olulisemad testid
 • pärilikkuse osakaal, gruppidevaheliste erinevuste probleem
 • Gardneri teooria paljudest intelligentsustest, Sternbergi praktiline intelligentsus ja triarhiline teooria
 • Spearman
 • general intelligence
 • Cattell (
 • fluid intelligence
 • crystallized intelligence
 • Gardner
 • Vaimse võimekuse testid jagunevad
 • Daniel Goleman
 • Isiksuse psühholoogia
 • mis on isiksus
 • kuidas omadusi liigitatakse
 • kultuur vs pärilikkus
 • analüütiline, humanistlik teooria, joone-teooria, sotsiaal-kognitiivne
 • isiksuse mõõtmine
 • trait approach
 • Minnesota Multiphasic Personality Inventory
 • Isiksusepsühholoogia
 • viiefaktoriline mudel lk 43-44; Isiksusepsühholoogia
 • Kliinline psühholoogia
 • Psüühikahäire
 • Psüühikahäire diagnoosimine, klassifikatsioon
 • Global Assessment of Functioning
 • RHK-10
 • Vaimse tervise alased elukutsed
 • Nõustamine
 • Psühhoteraapia
 • Psühhoteraapia koolkonnad
 • Analüütilis-dünaamilised
 • Kognitiiv-käitumuslikud
 • Kogemuslikud-väljendavad
 • Strateegilised-süsteemsed
 • ebasoodus kõrvutamine õega
 • isa (peamine toetaja) varajane surm
 • käitumuslik
 • motivatsiooniline
 • afektiivne kognitiivne
 • somaatiline
 • Sotsiaalpsühholoogia
 • iseseisva õppimise teema)
 • sotsiaalne taju; sotsiaalne mõju, konformsus
 • hoiakud ja stereotüübid
 • atributsioon
 • Erinevad koolkonnad rõhutavad erinevaid aspekte
 • Koosneb 3 komponendist
 • Tunnetuslik
 • Emotsionaalne
 • Käitumuslik
 • Esmamulje
 • Esmasuse efekt
 • funktsionaalne struktuur
 • emotsionaalne struktuur
 • kommunikatiivne struktuur
 • alluvusstruktuur e. hierarhia
 • Formeerumine
 • Tormamine või ründamine
 • Normaliseerumine
 • Toimimine
 • grupimõtlemine
 • Kohesiivsus
 • Sotsiaalne soodustamine
 • social loafing
 • Konformism
 • Kujundid
 • Mõisted
 • Stsenaarium
 • känkimine
 • metateadmine
 • working backwards, finding appropriate analogy, changing representation
 • seal toas oli mingi
 • kummaline heli… kordub see uuesti? …. Kordus… ma lähen vaatan, mis see oli
 • tahtlik

Kommentaarid (6)


Made5: See on väga ülevaatlik
14:42 27-12-2011

enelin l: väga hea materjal

19:39 24-11-2012

kerdni: Väga hea materjal
17:09 11-05-2011


Sarnased materjalid

88
doc
107
docx
74
docx
36
docx
178
docx
106
pdf
128
docx
34
rtf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto