Eksami kordamisküsimuste vastused (6)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas kaitsta nn ressursivaeste ühiskonnakihtide huvisid ?
 • Keskkonnakaitse huvid ?
 
Säutsu twitteris
 • Ruumiline planeerimine (ruumiplaneerimine) – eri tasanditel ühiskonnaplaneerimine, mille eesmärgiks on tavaliselt mingi keskkonna maakasutuse muutumine ühest seisundist teise, kuid ka olemasoleva situatsiooni säilimise kindlustamine, nt loodus- või kultuuriväärtuste kaitsmine muudatuste (nt ehitustegevuse) eest. Regionaalne/ ruumiline planeerimine peab olema demokraatlik, kõikehaarav, funktsionaalne ning pikaajalisusele orienteeritud.
  Füüsiline planeerimine – Tegeleb looduse ja antropogeense keskkonna säilitamise või muudatuste planeerimisega. Sellele on viimasel ajal sünonüümiks olnud territoriaalne planeerimine.
  Territoriaalne planeerimine – käsitleb kõiki teemasid korraga ja ühe tervikuna mingil haldusüksusel või muud moodi piiritletud territooriumil (nt Noarootsi valla üld- planeering , Supilinna üldplaneering). Tegeleb looduse ja antropogeense keskkonna säilitamise või muudatuste planeerimisega
  Funktsionaalne e. teemaplaneerimine - käsitleb ühiskonna jaoks vaid ühte või mitut antud hetkel olulist (täpsustamist vajavat) teemat, sektorit või funktsiooni käsitletaval territooriumil (nt linna jalgrattateede planeering, valla puhkealade planeering). Teemaplaneeringuga täpsustatakse tavalistelt juba olemasolevat terviklikku territoriaalset planeeringut.
 • Planeerimisprotsessi põhietapid:
  • olemasoleva keskkonna looduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja majanduslike osiste analüüs
  • hinnangu andmine looduslike ja inimtekkeliste ressursside võimalikule jaotamisele ja kasutamisele
  • eri huvide väljaselgitamine


 • Majanduslikud, pluralistlikud, traditsioonilised, marksistlikud argumendid.
 • -

 • 1) kohalik tasand – üldP ja detail, 2) riiklik tasand – maakonnaP ja üleriigiline, kehtestatakse riigikogus.
 • Planeeringute liigid on:
  1) üleriigiline planeering, mille eesmärk on riigi territooriumi ja asustuse arengu üldistatud, strateegiline käsitlemine;
  2) maakonnaplaneering, mille eesmärk on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine;
  3) üldplaneering, mille eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus - ja ehitustingimuste seadmiseks;
  4) detailplaneering , mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.
 • Üldplaneeringu eesmärgid on:
  1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
  2) puhke - ja virgestusalade määramine;
  3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis - ja ehitustingimuste määramine;
  4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool linnu ja aleveid
  5) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste määramine
  Detailplaneeringu ülesanded on:
  1) planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;
  2) krundi ehitusõiguse määramine;
  3) krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid , piiritlemine;
  4) tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine.
 • Asula jaguneb: linnad, alevid , alevikud, külad. Küla on hajaasustusega või tiheasustusega, pole otseselt ära määratud kumba kategooriasse ta kuulub, s.p. on vaja määrangut mis seda täpsustaks.
 • Tiheasustusalaks käesoleva seaduse tähenduses nimetatakse linna ja alevi piiridesse jäävat territooriumi ning aleviku ja küla selgelt piiritletavat kompaktse hoonestusega olemasolevat või planeeritavat territooriumi osa. Olemasoleva tiheasustusala laiendamine rannal või kaldal toimub kehtestatud üldplaneeringu alusel.
 • Planeerimisteooria – käsitleb planeerimise funktsiooni ühiskonnas, protseduurilisi suhteid ja põhilisi vaatenurki planeerimistegevusele.
  Planeerimismetoodika – käsitleb metoodikaid konkreetsetes planeerimissituatsioonides.
 • Teooria võib aidata praktikutel: identifitseerida ja hõlmata teemakäsitlusega keskkonda ja ühiskonda mõjutavaid tegureid. Identifitseerida süstemaatilisi suundumusi muidu häguses ja kaootilises igapäevas. Aru saada komplektsetest seostest konkreetses planeerimissituatsioonis.
 • Planeerimistraditsioonid.
  • Sünoptiline ehk ülevaatlik ehk kõikehõlmav tervikplaneerimine
  • Inkrementaalne ehk järkjärguline parendusplaneerimine
  • Transaktiivne planeerimine ehk planeerimine kui õppeprotsess
  • Advokaatplaneerimine ehk huvigruppide esindusplaneerimine
  • Radikaalne planeerimine ehk ühiskonnakriitiline ja reformiv planeerimine

 • Sünoptiline: tugevused - …. Nõrkused – takistab fundamentaalsete küsimuste tõstatamist; mõjub konserveerivana; mõjub komplitseerituna ja eemaletõukavana takistades avalikkuse kaasamist planeerimisse ja tekitab „planeerijate eliidi“, kes võtab tegeliku võimu.
  Inkrementaalne : tugevused - ….. Nõrkused – miski ei garanteeri et üksikute positiivsete väikeste muudatuste summa annaks ka positiivse terviklahenduse. Põhimõttelised ühiskondlikud mõtteavaldused ja visioonide arendamine on tagaplaanil.
 • Kombinatsioonimudel planeerimises – sisaldab nii vajalikke fundamentaalseid otsuseid, mis annavad peamise arengu suuna, kui ka samm-sammulisi otsuseid, mis annavad vajaliku detailsuse, ja põhjuse eelnimetatud arengu suuna muutmiseks.
 • Võrreldes haldusaparaadi ja planeerijatega on poliitiku tegutsemises rohkem diletantlikku probleemi käsitlemist ja teiste poolt ettevalmistatud argumentatsioonile toetumist. 1. Planeerija ei saa ega tohi omada kindlaid poliitilisi tõekspidamisi ja ilmseid väärtushinnanguid. – planeerijad ei tohtinud end oma töös segada poliitikaga. 2. Planeerija ei saa ega tohi käituda väärtusneutraalselt, hinnangute andmine on iga planeerimisprotsessi osa ning planeerija peab oma intelligentsi ning teadmistega saavutama parima võimaliku planeerimislahendi saavutamiseks.
 • Planeerija kolm missiooni:
  • Kuidas kaitsta nn ressursivaeste ühiskonnakihtide huvisid?
  • Kuidas käsitleda nn ressursirikaste investorite huvisid selliselt, et ühiskonna huvid oleks kaitstud kuid samas ka investoril oleks veel piisav tegevusvabadus kasumlikuks toimimiseks.
  • Kuidas tuua planeerimisprotsessis esile ühiskonna pikaajalised huvid, sh ka keskkonnakaitse huvid? • Sotsiaalsed kohtumispaigad, turuplatsid ja kauplemiskeskkond tänavatel. Domineeriva rolli muutus: kauplemise kohast transpordisooneks. Tänavatevõrk kui sümbol tähistas ühiskonna struktuuri, seoseid : võimuga, religiooniga, sõjaväeliste suhetega. Tänava esteetika. Tänav on ka kui hoonete paiknemise arvestusühik.
 • Kiire tehnoloogia areng ja kaubavahetuse mahu kasv. Tööjõu vajaduse kasv – linnade kiire kasv. Raudtee ajastu. Uued teed ja sillad – malm ja teras konstruktsioonid . Üliliberaalne vabaturumajandus .
 • I keskkonnakriislokaalne reostus ja puudulik planeerimine. Tööstussaast linnas, kanalisatsiooniprobleemid. Lahenduseks – modernism : üksikhoone fookuses , vabapaigutusega hooned, omavahel konkureerivate üksikhoonetega kompleks .
  II keskkonnakriis – sotsiaalne reaktsioon modernismile ja majanduskliima
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eksami kordamisküsimuste vastused #1 Eksami kordamisküsimuste vastused #2 Eksami kordamisküsimuste vastused #3 Eksami kordamisküsimuste vastused #4 Eksami kordamisküsimuste vastused #5 Eksami kordamisküsimuste vastused #6 Eksami kordamisküsimuste vastused #7 Eksami kordamisküsimuste vastused #8 Eksami kordamisküsimuste vastused #9 Eksami kordamisküsimuste vastused #10 Eksami kordamisküsimuste vastused #11 Eksami kordamisküsimuste vastused #12 Eksami kordamisküsimuste vastused #13 Eksami kordamisküsimuste vastused #14
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-01-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 187 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor MCarno Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Ruumilise planeerimise eksami kordamisküsimuste vastused.
  ruumiline planeerimine , eksam , roheala , planeering

  Mõisted

  Sisukord

  • Füüsiline planeerimine
  • Territoriaalne planeerimine
  • Funktsionaalne e. teemaplaneerimine
  • Detailplaneeringu ülesanded
  • Planeerimismetoodika
  • Planeerimistraditsioonid
  • Inkrementaalne
  • II keskkonnakriis
  • III keskkonnakriis
  • Reformaatorid
  • Urbanistid
  • Normatiivne keskkond
  • Funktsionaalne linn
  • Kombinatsioonimudel
  • Asustuse piirkonnatüübid (kolm, nende erinevused)
  • Vastuargumendid
  • Eesmärgid
  • Planeerimise eesmärgid
  • Tiheasula rohestruktuuri maastikulised väärtused
  • Universaalne disain

  Teemad

  • Ruumiline planeerimine (ruumiplaneerimine)
  • Planeerimisprotsessi põhietapid
  • riiklik tasand
  • Planeeringute liigid
  • üleriigiline planeering
  • maakonnaplaneering
  • üldplaneering
  • detailplaneering
  • Üldplaneeringu eesmärgid
  • Asula jaguneb
  • Tiheasustusalaks
  • Planeerimisteooria
  • võib aidata praktikutel
  • Planeerimistraditsioonid
  • Sünoptiline
  • Inkrementaalne
  • Kombinatsioonimudel planeerimises
  • I keskkonnakriis
  • Utopistid
  • Aedlinn
  • Modernistliku linnakäsitluse põhiseisukohad
  • Maakasutustüübid
  • Positiivsed tulemused
  • Keskkonna laiendatud mõiste
  • Normatiivne keskkond
  • Torremolinose harta
  • Ajalooline linn
  • Üldplaneeringuid korraldab ainult KOV
  • Koostöö ja partnerid kohaliku omavalitsuse tasandi planeeringute koostamisel
  • Eesti planeerimisinfo edastamise moodused
  • maakonna planeering
  • Asustuse piirkonnatüübid (kolm, nende erinevused)
  • Hajaasustusega alad, hõreda hoonestusega või hoonestuseta
  • Keskmise tihedusega asustus avatud hoonestuse paigutus
  • Tiheasustusalad (linnad, alevid)
  • Tänav
  • eesmärgid
  • Poolt argumendid
  • Maastikusüsteemi kihtide elemendid ja seosed
  • Looduse- ja kultuurmaastiku väärtuste kaitsetegevuse kriteeriumid
  • Kultuurmaastiku kirjeldamise kriteeriumid
  • Maastikuhooldus
  • Eesmärgid
  • Muutujad
  • Kuus visuaalset muutujat
  • Graafiliste muutujate visuaalne hierarhia
  • Plaanimaterjali esitamise rusikareeglite sisu
  • tee lühidalt
  • ole täpne ja tõene
  • keskendu põhipunktidele
  • näita vana ja uut situatsiooni
  • kasuta sobivat tüüpi illustratsioone
  • tunne visuaalseid muutujaid
  • kasuta värvitoone teadlikult
  • vali sobiv aluskaart
  • kasuta tabeleid ja diagramme kriitiliselt
  • Euroopa maastikukonventsioon
  • Teemavaldkonnad
  • Maastikuplaneerimislikud teemad Eesti planeeringutes
  • Tiheasula loodusalad
  • Rohe-struktuur
  • vajadus
  • Tiheasula rohestruktuuri maastikulised väärtused
  • Looduslikud alad tiheasulates
  • pinna- ja heitvete infiltratsiooni
  • funktsioone on kaks
  • küsimus puudub
  • Relatiivsed
  • omadused
  • Asula alamstruktuurid
  • asula loodus ja maastik
  • asula struktuurid
  • hooned ja teised üksikelemendid
  • Genius loci – paiga vaim
  • Maastikuanalüüsi traditsioonid
  • ajalooline analüüs
  • ruumianalüüs
  • väärtuseanalüüs
  • piirkonnaanalüüs
  • lokaliseerimisfaktorite analüüs
  • keskkonnamõjude analüüs
  • Kevin Lynch’i analüüsimetoodika põhielemendid
  • distrikt
  • landmark
  • Maastikuökoloogilised põhimõisted
  • laikude tekkimise põhjused
  • Jäänuk laigud
  • Inimeste kaasabil loodud uued laigud
  • häirimised
  • Keskkonna tingimuste pikaajaline muutumine
  • Elupaikade vähenemise ja isoleerumise põhjused
  • Ökoton
  • Optimaalse laigu
  • eesmärgiks
  • Turuväliste (keskkonna) mõjude hindamise põhimõisted
  • turuvälised väärtused

  Kommentaarid (6)

  erika23 profiilipilt
  erika23: Superhea , et sa selle alla laadisid ! aitäh !!
  18:50 25-02-2014
  Sininekaru profiilipilt
  Sininekaru: Väga palju oli abi.
  21:10 04-01-2013
  pimpm3sc00t profiilipilt
  At Tam: hea hea, aitas palju
  21:11 13-11-2012


  Sarnased materjalid

  29
  docx
  Ruumiline planeerimine - kordamisküsimused
  82
  doc
  Eksami kordamisküsimuste vastused
  19
  pdf
  Strateegiline juhtimine kordamisküsimused
  32
  doc
  Eksami kordamisküsimused ja vastused
  19
  doc
  Kordamisküsimuste vastused
  56
  doc
  Andmebaaside eksami kordamisküsimuste vastused
  12
  doc
  Sotsioloogia eksami kordamisküsimused vastused
  6
  doc
  Filosoofia eksami kordamisküsimuste vastused

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !