Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus (15)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
"Ettevõtte majandusõpetus" kordamisküsimused
Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed (,,Ärikorralduse põhiteadmised") ja lisaks ka
Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab!
1. Ettevotte_majandusopetuse_aineII07)
· Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid, subjektid. (lk 20-41,
Sisekeskkond
o Juhid
o Omanikud
o Töötajad
· Väline keskkond on vaadeldav mikro- ja makrotasandil
o Väline mikrokeskkond
Tarbijad
Hankijad
Konkurendid
Inimressursid
Finantsressursid
o Väline makrokeskkond
Poliitiline keskkond
Majanduslik keskkond
Sotsiaalne keskkond
Tehnoloogiline keskkond
Looduslik keskkond
Rahvusvaheline keskkond
Sisekeskkonna märksõnadeks on:
juhtimise kvaliteet, mis määrab ettevõtte edukuse või ebaõnnestumise. Juhtimisotsused
mõjutavad kõiki eteevõtte tegevuse aspekte. Näiteks võivad ühed otsused põhjustada halba
toodangut, viletsaid tooteid või kehva turustust. Juhtimise kvaliteeti on raske defineerida, kuid see
seondub järgmiste teguritega: juhtimisoskused, töötajaga suhtlemise kogemused, teadmised
tootmis- ja teenindusprotsessist, kohustus ja motivatsioon, soov ja võime teha muutusi, otsustus-
ja sihikindlus, initsiatiiv ja vaist.
Finantsseisukord, selle tugevus või nõrkus võib esile kerkida paljudest allikatest. Samas ei sõltu
finantsseisukord mitte ainult sellest , kui palju raha ettevõttel on, vaid ka sellest, kuidas raha
kasutatakse. Finantsseisukorra kujundamisel on tähtsad järgmised asjaolud: võime saada suurt
kasumit, mis edestab kokurentide oma, sularaha pangas, likviidsus, rahavood, varade suurus (maa,
hooned) ja võõrkapitali osa.
Konkurentsipositsioon, mis viitab ettevõtte võimele kokureerida turusektoris, kus ta tegutseb.
Tugeva kokurentsipositsiooniga ettevõttele on omane suur turuosa, kõrge tulusus, suur
reinvesteerimiseks kogutud kasum, madalad tootmiskulud, kaasaegne ja efektiivne tootmishoone,
soodne juurdepääs toormaterjalidele, kvaliteetsed tooted, tugevad kaubamärgid, head
jaotuskanalid, kõrge kasutempo, tarbijate lojaalsus ning olulised intellektuaalsed varad.
2. Ettevõtluse väliskeskkond, iseloomustus (lk 20-41, Ettevotte_vaeliskeskkond)
Jaotus vaata punkt 1.
· Poliitiline keskkond seisneb valitsuse tegevuse peamistes poliitilistes eesmärkides:
o saavutada riigis majanduse kasv,
o tagada madal töötuse määr,
o madal inflatsioon,
o stimuleerida eksporti,
o kindlustada investeeringuid majandusse,
1
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #1 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #2 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #3 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #4 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #5 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #6 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #7 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #8 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #9 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #10 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #11 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #12 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #13 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #14 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #15 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #16 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #17 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #18 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #19 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #20 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #21 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #22 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #23 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #24 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #25 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #26 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #27
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
866 laadimist Kokku alla laetud
15 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Janka Õppematerjali autor

Lisainfo

Materjal hõlmab kõiki selle kursuse vältel võetud teemasid, sisaldab üksikasjalikke vastuseid eksami kordamisküsimustele.
ettevõtte majandusõpetus , ettevõtlus , ettevõte , turg , toode , makroökonoomika , mikroökonoomika , ettevõtja , ettevõtlus , aktsiaselts , osaühing , fie , usaldusühing , äriidee , äriplaan , turu-uuring

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kes? mida? kus? millal ?
 • Kes on Teie klient ja tarbija ?
 • Millised on klientide vajadused ja milles seisneb turunõudlus ?
 • Missuguseid väärtusi loob ettevõte klientidele ?
 • Missuguse kauba/teenusega ettevõte rahuldab kliendi vajadusi ?
 • Miks peaks klient ostma just Teilt ?
 • Miks see on hea idee ?
 • Millisele oletusele see arvamus tugineb ?
 • Miks see idee võiks sobida ja 5 põhjust, miks ei peaks sobima ?
 • Kuhu/kuidas ta sobib tulevikus ?
 • Kuidas hinnata võimalusi ja ohte, kuidas käituda ?
 • Mille vastu võitleme ?
 • Mida väldime? Milleks me ei ole valmis ?
 • Mida teha toote langusfaasis ?
 • Kui palju on võimalik kulutada uute seadmete ostmiseks ?
 • Kui suur on investeeritud kapitali tulukus ?
 • Kui edukas on ettevõte ?

Mõisted

Sisukord

 • Aerirganisatsioon_ja_ettevotete_oiguslikud_vormid)
 • Aerivoimaluste_aeratundmine_ja_hindamine)
 • Majandusarvestus_II._Aruandlus)
 • , KMK_analueues)
 • Aerirahandus._Finantsanalueues)
 • TMJ_Raha_ajavaeaertus)

Teemad

 • Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused
 • Ettevotte_majandusopetuse_aineII07)
 • lk 20-41
 • juhtimise kvaliteet
 • Finantsseisukord
 • Konkurentsipositsioon
 • lk 20-41, Ettevotte_vaeliskeskkond)
 • Poliitiline keskkond
 • Acquis Communautaire)
 • Majanduskeskkonda mõjutavad
 • Mikro
 • Makro
 • Sotsiaalsed tegurid
 • Tehnoloogia
 • Rahvusvahelistumisele
 • Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate ühised jooned ja ettevõtja edutegurid; ettevõtte määratlus
 • lk 10-13, Ettevotlus_ettevotja_ettevoteII06)
 • lk 13-19
 • lk ?, Aeriidee_otsimine)
 • lk ?, Aeriidee_otsimine)
 • lk ?
 • lk 23 ja 49, Aerivoimaluste_aeratundmine_ja_hindamine)
 • Ettevõtte sisetegurid
 • Väliskeskkonna ohud
 • Väliskeskkonna võimalused
 • Tugevad küljed
 • Nõrgad küljed
 • Võimalused
 • lk 42-48, Turundus)
 • lk 45-47, Turundus)
 • Tootmiskontseptsioon
 • Tootekontseptsioon
 • Müügikontseptsioon
 • Turunduskontseptsioon
 • Sotsiaalse turunduse kontseptsioon
 • Suhtlusturundus
 • Väärtuspõhise turunduse kontseptsioon
 • lk 59-62, Turundus)
 • lk ?, Turundus)
 • Toode
 • Turustus
 • Toetus
 • lk 62-70, Turundus)
 • lk 70-73, Turundus)
 • lk 73-77, Turundus)
 • lk 78-88, Turundus)
 • lk 48-54, Turundus)
 • Suur turuosa
 • Väike turuosa
 • Kiire turukasv
 • Tähed
 • Küsimärgid
 • Aeglane turukasv
 • Rahalehmad
 • Koerad
 • lk 54-58, Turu_uurimine)
 • lk 55-58, Turu_uurimine)
 • lk ?, Oliver_Tarbijauuringu_koostamise_alused)
 • lk ?, KaidoVestberg_mueuek)
 • lk 117-118, Majandusarvestus_I)
 • lk 118-121, Majandusarvestus_I)
 • Turundus-ehk müügikulud
 • turuuuringud, reklaam)
 • Lähetuskulud ehk logistikakulud
 • Üld-ja halduskulud
 • Uurimis-ja arenduskulud
 • Finantseerimiskulud
 • lk 121-124, Majandusarvestus_I)
 • lk 130-131
 • lk 131-144
 • lk 124-129, KMK_analueues)
 • lk 125
 • KMK_analueues)
 • Kulukirjed
 • Kokku Ühiku hind
 • Näide
 • lk 150-152
 • lk 152-157
 • Lühiajalise võla kattekordaja ehk maksevõime tase
 • Lühiajalise võla kattekordaja = käibevara/ lühiajalised kohustused
 • Likviidsuskordaja
 • Likviidsuskordaja = käibevara – varud - ettemaksed/ lühiajalised kohustused
 • Varude käibekordaja ehk käibesagedus
 • Varude käibekordaja = müüdud toodangu otsekulud/ varude keskmine maksumus
 • Varude keskmine maksumus = varud perioodi algul + varud perioodi lõpul / 2
 • Varude käibevälde
 • Varude käibevälde = 365 / varude käibekordaja
 • Või: varude käibevälde = varude keskmine maksumus / müüdud toodangu otsekulud * 365
 • just-in-time
 • raha
 • keskmine laekusmisperiood
 • Raha keskmine laekumisperiood = keskmine debitoorne võlg / müügitulu *365
 • Keskmine debitoorne võlg = võlg perioodi alguses+võlg perioodi lõpus/ 2
 • Põhivara käibekordaja
 • Põhivara käibekordaja = müügitulu / põhivara keskmine maksumus
 • Üld- ja juhtimiskulude tase
 • Üld- ja juhtimiskulude tase = üld- ja juhtimiskulude summa/müügitulu*100%
 • Võlakordaja
 • Võlakordaja = kohustused / kogupassiva
 • Omakapitali osatähtsus
 • Omakapitali osatähtsus = omakapital / kogukapital
 • Intressikulude kattekordaja
 • Intressikulude kattekordaja = ärikasum / intressikulud
 • Müügikäibe puhasrentaablus
 • Müügikäibe puhasrentaablus = puhaskasum /müügikäive * 100
 • Kogukapitali puhasrentaablus (ROA)
 • Kogukapitali puhasrentaablus = puhaskasum / kogukapital * 100
 • Omakapitali puhasrentaablus (ROE)
 • Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital * 100
 • omakapitali rentaabluse
 • Omakapitali rentaablus = ärikasum / omakapital * 100
 • Aktsiakasum
 • Aktsiakasum = puhaskasum – eelisdividendid / perioodi keskmine lihtaktsiate arv
 • = aktsia turuhind / aktsiakasum
 • Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarv = aktsia turuhind / lihtaktsia bilansiline väärtus
 • Lihtaktsia bilansiline väärtus = lihtaktsionäride omakapital / lihtaktsiate arv
 • lk 157-166
 • time value of money)
 • interest)
 • simple interest)
 • compound interest)
 • effective interest
 • rate)
 • Ettevõtte strateegiad, turule sisenemise strateegiad, konkurentsieelise arendamine, toimetulek
 • lk ?, ?)
 • lk ?, Entrepreneurship_in_Estonia)
 • lk ?, KKink_Tallinna_toetusmeetmed_ettevotjale)

Kommentaarid (15)


Dreamscaper: Olid olemas kõik vajalikud mõisted äriplaani kaitsmiseks.
01:27 27-03-2010

laura toomiste: Ainult aine kood võiks infos juures olla!
17:55 10-12-2011

YBD: Suur tänu põhjaliku materjali eest!
09:14 18-12-2012


Sarnased materjalid

54
doc
27
doc
58
doc
105
doc
60
doc
50
doc
1072
pdf
15
docx





30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto