Eksam merepraktikas, 25 piletit ja vastused (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes kannab laevapere liikme tervisekontrolli kulud ?
 • Kuidas hüvitatakse laevapere liikme isiklike asjade hävitamine või kahjustamine ?
 • Milline on vahiteenistuses mitteosalevate laevapere liikmete tööaja reziim ?
 • Milline dokument peab olema roolimadrusel ?
 
Säutsu twitteris
Eksam merepraktikas
Pilet 1
 • Tuletõrjesüsteem. Tuletõrjuja varustus ja tulekahjude vältminine laevas
  Tulekaitse
  Ja
  Tuletõrje
  Süsteemid
  Tulekaitse signalisatsiooni süsteemid
  Suitsuavastussüsteemi
  Elektriline temperatuurijälgimise s.
  Mahulise kustutuse käitamise heli- signaali s.
  Vesikustutussüsteemid
  Vesikustutussüsteem
  Sprinklersüsteem
  Veepiserdussüsteem
  Udutekitussüsteem
  Välise jahutamise (ülekastmise) süst.
  Vesikardina süsteem
  Uputussüsteem
  Mahulised kustutus -
  Süsteemid
  Süsihappegaasi süsteem
  Aurukustutussüsteem
  Inertse gaasi süsteem
  Vahukustutussüsteemid
  Mehhaanilise vahu süsteem
  Keemilise vahu süsteem
  Keemilised kustutussüsteemid
  Pulberkustutussüsteem
  Keemiline vedelik-kustutussüsteem
  Varustus:
  *Isiklik varustus:
  Kaitseriietus ( kaitseb soojuskiirguse ,tule, auru eest )
  Kummist saapad (ei juhi elektrit )
  Jäigast kiivrist (kaitseb pead )
  Taskulamp ( peab põlema vähemalt 3 tundi )
  * hingamisaparaat peab olema
  autonoomne, töötama suruõhul, balloonides peab olema vähemalt 1200 l. õhku, 30min
  Iga hingamisaparaadi juurde käib vähemalt 30m pikkune tulekindel tross .
  Igas laevas peab olema vähemalt 2 komplekti tuletõrjuja varustust (4 inimest )
  Vältimine.
  *Suitsetada ettenähtud kohas.
  *ei tohi vedelema jätta (isesüttimine); Õlist ja värviga määrdunud kaltse, Na ja K- mõlemad reageerivad veega, õliga määrdunud metallaaste, peenestatud kivisüsi, kloori.
  *Tuleb jälgida elektriseadmete korrashoidu; kaablid ja kaitsmed , ajutised juhtmed , lahtised elektripirnid, akuruumid, masinaruumi elektriruumid.
  *Kambüüs; toidu valmistamisel rasvad lenduvad .
 • Trosside tugevus (katkemistugevus, SWL)
  *Töökoormus - suurim koormus, mida tross võib kannatada pikaajalise kasutamise perioodil kindlaks määratud konkreetsetes tingimustes.
  * Katkekoormus - väikseim koormus, mille juures tross katkeb. Töökoormus on tavaliselt 5-6 korda väiksem kui katkekoormus.
 • Juhtimisvõime kaotanud laeva tuled
  Laev mis omab käiku vee suhtes;
  *vaade vöörile (vasakul roheline tuli, keskel üleval kaks punast tuld , üksteise peal ja paremal punane tuli )
  *vaade ahtrile (üksteise peal kolm tuld, alustades alt ülesse; valge, punane, punane.
  *Kui ei oma käiku vee suhtes, siis on mastis kaks punast tuld, üksteise peal

  Pilet 2
 • Mis on tuletõrjevahendid, nende märgistus
  Vahendid:
  *Tuletõrjevoolik joatoruga. Ruumides on vooliku pikkuseks 10-20 m, masinaruumis kuni 15m, tekil kuni 20m. Eriti laiadel laevadel kuni 25 m. voolikud peavad olema sellise pikkusega, et igasse laeva punkti oleks võimalik vett anda kahest voolikust. Joatoru otsikud võivad olla diameetriga 12, 16 ja 19 mm. Joatorud peavad olema kombineeritud tüüpi, andma pihustatud ja kompaktse veejoa.
  *Kantavad pulber - ja süsihappegaasi kustutid erineva mahutavusega.
  *tuletõrjeämber liiniga
  *metallkast liivaga, kühvel
  *pootshaak, raudkang, labidas
  *tulekindel vilt või present mõõtudega 1,5*1,5
  *rahvusvaheline kaldaühendus, tihend , 4polti ja mutrit ning 8 seibi 16mm-se mõõduga
  Tuletõrjevahendite märgistus:
  A-klass. Tahkete, peamiselt orgaaniliste päritoluga ainete tulekahjud .
  B-klass. Põlevad vedelikud ja tahkete sulavate ainete tulekahjud.
  C-klass. Gaaside tulekahju
  D-klass. Metallide tulekahjud.
  E-klass. Elektri seadmed ,pingega 1000W
 • Kes tagab laevapere liikme töö- ja eririietuse
  Reeder tagab omal kulul laevapere töö tegemiseks vajaliku töö- ja eririietuse ning kaitsevahendid.
 • Juhtimisvõima kaotanud laeva päevamärgid
  Mastis kaks musta ümmargust tuld, üksteise peal.


  Pilet 3
 • Võitlus sissetungiva veega kerevigastuse korral
  Vigastuste korral tagavad laeva uppumatuse veekindlad piki- ja põiki vaheseinad ,moodustades laevades üksteisest eraldatud ruume .
  Väiksema kerevigastuseks vajalik varustus.
  *Pehme plaaster 2*2 m või 3*3m , koos sootide, kiilualuste otste ja talidega. puuprussid, lauad, puukiilud, puukorgid ; present 2 *2m, vilt 1*1m, kummiplaat 0,5*0,5m ; kõva plaaster kaarte vahele panekuks; pehme terastraat 3mm, ehitusklambrid; poldid , seibid, mutrid, naelad ; tsement( kõrgkvaliteetne) hermeetiliselt suletavas nõus ,liiv ja vesiklaas ; paks kruntvärv, tõrvatakk; kirves , saag, erinevad tungrauad, plahvatusohutu elektrilamp ; puusepa tööriistade komplekt; lukksepa tööriistade komplekt.
  *avariivarustus markeeritakse sinise värviga. Hoitakse selleks ettenähtud kohas väiksematel laevadel paadi tekil olevas kastis.
 • Kes kannab laevapere liikme tervisekontrolli kulud?
  Laevapere liige läbib eelneva ja perioodilise tervisekontrolli meresõiduohutuse seaduses sätestatud korras.
 • Vee suhtes käiku omava laeva udusignaalid
  Peab vähemalt iga 2 minuti järel andma ühe pika vile .

  Pilet 4
 • Hukkumatuse tagamise organisatsioon , “Muster list”
  See on laeva häireplaan ehk laeva häirete kava. Kus on kirjas iga laevapere liikme kohustused häirete korral.
 • Kuidas hüvitatakse laevapere liikme isiklike asjade hävitamine või kahjustamine ?
  Asjade hävimise või kahjustumise laevaõnnetuse, laevahuku või reederist tuleneva asjaolu tõttu, hüvitab reeder laevapere liikmetele tekkinud kahju.
  Muude asjade hävimise või kahjustumise korral hüvitatakse kahju laevapere liikmetele vastavalt poolte kokkuleppel.
 • Lootsilaeva tuled
  *Omab käiku vee suhtes .Vaade vöörile; paremal roheline tuli ,vasakul punane tuli ja keskel mastitopis kahte tuld üksteise peal, alustades alt ülesse- punane ja valge tuli;
  Vaade ahtrile; all keskel valge tuli ja mastitopis alustades alt ülesse-punane ja valge tuli.
  Ja lisaks veel käigus olles pardatulesid ja ahtrituld.
  *lootsilaev öösel ankrus.
  Laev alla 50 m; vaade külje pealt-valge vöörituli ja mastitopis kaks tuld alustades alt ülesse- punane ja valge
  Ja pikkusega 50m ja enam ,siis on lisaks eelnevale veel valge ahtrituli.
  *Kui lootsilaev ei ole lootsivahis, peab ta kandma tulesid või märke, mis on ettenähtud sama pikkusega laevale.
  Pilet 5
 • Prügi käitlemine laevas
  Prügiks loetakse kõiki toiduainete, majapidamise ja tehnilisi jäätmeid, mis tekivad laeva ekspluateerimisel, välja arvatud värske kala ja kala töötlemise jäägid.
  Kõigil laevadel kogumahtuvusega 400 ja enam ning laevadel, kus on 15 või enam laevapere liiget ning reisijat, peab olema “prügi käitlemise plaan” ja “prügiraamat”
  Prügi kogumiseks peavad laeval olema prügikonteinerid. Tavaliselt on laeval 3 konteinerit ( toiduainele, plastikule ja teistele jäätmetele ). Konteinerid peavad olema pealt kindlalt suletavad. Laeva prügi tuleb sadamates regulaarselt ära anda.
  Prügi põletamise, merel üle parda heitmise ja sadamas ära andmise kohta tehakse “prügiraamatusse” vastav sissekanne. Äraantud prügi hulga ja imetuse kohta saadakse sadamast vastu kviitung .”prügiraamat” koos kviitungitega säilitatakse laevas kaks aastat peale viimase sissekande tegemist.
  Igal pool tuleb jälgida nõuet, et merre ei tohi visata plastmassi, sünteetilisi trosse, sünteetilisi kalapüügi võrke ja jäätmepõletusahju jäätmeid.
  Eriti ranged prügi käitlemise nõuded on nn eripiirkondades- läänemeri, põhjameri, vahemeri , mustal merel jne.
  Eripiirkondades tohib üle parda heita ainult toiduainete jäätmeid ja seda kaugemal kui 12 miili lähimast kaldast.
  Eripiirkondadest on läänemerel ka prügi põletamine keelatud.
  *Väljaspool eripiirkonda võib prügi heita üle parda olenevalt prügi liigist järgmiselt:
  Kaugemal kui 25 miili lähimast kaldast lubatakse üle parda heita ujuvust omavaid separatsioone, vooderdus- ja pakkematerjale; kaugemal kui 12 miili lähimast kaldast lubatakse üle parda heita toiduainete jäätmeid, paberist esemeid, kaltsu , klaasi, metali, toidunõude kilde ja teisi analoogseid jäätmeid; Kaugemal kui 3 miili lähimast kaldast lubatakse üle parda heita sellist peenestatud prügi, mis on märgitud eelmises lauses .
  Prügi peenestaja läbilaske avade suurus ei või olla suurem kui 25 mm.
  Laeval 12m ja enam peavad olema plakatid, mis selgitavad prügi käitlemise korda.
 • Milline on vahiteenistuses mitteosalevate laevapere liikmete tööaja reziim ?
  Nende tööaeg peab olema ajavahemikus kella 6.00-st kuni 20.00-ni, laeva aja järgi ,kui see on töö iseloomu arvestades võimalik.
  Ajavahemikus kella 20.00-06.00-ni ning pühapäeval või riigipühal võib vahiteenistuses mitteosalevaid laevapere liikmeid rakendada tööle üksnes edasilükkamatute tööde tegemiseks, välja arvatud juhul, kui laevapere liikme töö iseloom nõuab töötamist vastaval ajal.
 • Lootsilipp
  H - hotel
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #1 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #2 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #3 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #4 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #5 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #6 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #7 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #8 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #9 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #10 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #11 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #12 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #13 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #14 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #15 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #16 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #17 Eksam merepraktikas- 25 piletit ja vastused #18
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-10-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 104 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor triini14 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Eksamipiletid ja vastused merepraktikas. 18lk
  merepraktika , meri , Vesikustutussüsteemid , Vahukustutussüsteemid , tuletõrjevahendid

  Mõisted

  Teemad

  • Pilet 1
  • Tuletõrjesüsteem. Tuletõrjuja varustus ja tulekahjude vältminine laevas
  • Tulekaitse
  • Tuletõrje
  • Süsteemid
  • Varustus
  • Vältimine
  • Trosside tugevus (katkemistugevus, SWL)
  • Juhtimisvõime kaotanud laeva tuled
  • Pilet 2
  • Mis on tuletõrjevahendid, nende märgistus
  • Kes tagab laevapere liikme töö- ja eririietuse
  • Juhtimisvõima kaotanud laeva päevamärgid
  • Pilet 3
  • Võitlus sissetungiva veega kerevigastuse korral
  • Kes kannab laevapere liikme tervisekontrolli kulud?
  • Vee suhtes käiku omava laeva udusignaalid
  • Pilet 4
  • Hukkumatuse tagamise organisatsioon, “Muster list”
  • Kuidas hüvitatakse laevapere liikme isiklike asjade hävitamine või kahjustamine?
  • Lootsilaeva tuled
  • Pilet 5
  • Prügi käitlemine laevas
  • Eripiirkondadest on läänemerel ka prügi põletamine keelatud
  • Milline on vahiteenistuses mitteosalevate laevapere liikmete tööaja reziim?
  • Lootsilipp
  • Pilet 6
  • Laeva päästevahendid, kasutamine, hooldus
  • Laevapere liikme süüliselt tekitatud kahju hüvitise suurus – kerge hooletus tööülesannete
  • täitmisel
  • Purjelaeva käigutuled
  • Pilet 7
  • Laeva ankruseade, otstarve, hooldus
  • Leavapere liikme süüteo arutamise kord merereisi ajal
  • Kalatraaleri käigutuled
  • Pilet 8
  • Laeva haalamisseade, otstarve, hooldus
  • Milline dokument peab olema roolimadrusel?
  • Topituled laeva pikkusega üle 50 m
  • Pilet 17
  • Luugiseade
  • puidust
  • kattepresendi
  • Mehhaniseeritud luugikatted
  • Eemaldatavad või pontoon-tüüpi luugikaaned
  • Joon. 7.4.2
  • Avatavad või kõrvale tõmmatavad
  • Joon. 7.4.3
  • Mac Gregori luugiseade, kirjeldus, tööpõhimõte
  • MacGregori tüüpi
  • Laevas kasutatavad lakid ja värvid
  • Madalikul oleva laeva päevamärgid
  • Pilet 18
  • Haalamisseade , hooldus, kasutamine, ohutustehnika
  • Pindade ettevalmistamine värvimiseks
  • Ankrus oleva laeva helisignaalid
  • Pilet 19
  • Luugiseade, hooldus, kasutamine
  • Värvimisel kasutatavad instrumendid
  • Madalikul oleva laeva helisignaalid
  • Pilet 20
  • Luugiseadmete tüübid
  • Värvipihustid, nende tüübid
  • Pukseeriva ja pukseeritava laeva helisignaalid
  • Pilet 21
  • Varurooliseade, üleminek varuroolile
  • Värvide hoiuruum, ohutusnõuded
  • Miinitraaleri käigutuled
  • Pilet 22
  • Pürotehniliste vahendite kasutamine
  • Konvensioon MARPOL
  • Rahvusvahelise signaalkoodi lippude tundmine
  • Pilet 23
  • Kollektiivsed päästevahendid
  • Valvepaat
  • Päästepaat
  • FFB
  • Kinnised ja poolkinnised päästepaadid
  • LSA Code
  • Morse tähestik
  • Pilet 24
  • Päästepaadi varustus
  • Talide tõstevõime arvutamine
  • Lateraalne ujuvmärgistuse süsteem
  • vasak pool
  • parem pool
  • ohutu vee märk
  • eraldi asuva ohu poi
  • erimärk
  • Pilet 25
  • Signaliseerimisvahendid laevas
  • Trosside tugevuse arvutamine sõltuvalt materjalist ja mõõtudest
  • Kardinaalne ujuvmärgistuse süsteem
  • kardinaalmärgid
  • Põhjapoi või –tooder
  • Idapoi või –tooder
  • Lõunapoi või –tooder
  • Läänipoi või –tooder

  Kommentaarid (2)

  bandres profiilipilt
  bandres: dokumendis olid täpitähed mingite euroglüüfidena, kuid loodan,et on abiks
  14:41 20-03-2016
  bandres profiilipilt
  bandres: sain õige faili jäin rahule
  14:46 20-03-2016


  Sarnased materjalid

  75
  doc
  Eksamipiletite küsimused ja vastused
  5
  doc
  Laeva ekspluatatsioon eksam
  52
  docx
  Madruse eksami piletid 2016
  32
  doc
  Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  70
  doc
  Exami küsimused ja vastused laevaehituses
  252
  doc
  Merekool praktika aruanne tüürimeestele

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !