Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 (Juhan Teder) (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mille poolest nad erinevad ?
 • Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid töötajate arvu järgi ?
 • Miks mõnel indiviidil on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teisel ei ole ?
 • Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad ?
 • Kes? Mida? Kuidas ?
 • Kui äriühingutel ?
 
Säutsu twitteris
ETTEVÕTLUSE ALUSED
Ettevõtja
 • ettevõtja on novaator , kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid(Schumpeter 1934); oskus murda väljakujunenud tegevuspraktikat
 • ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Seejuures paigutavad nad ressursse ümber vähemtootlikest valdkondadest tootlikumatesse ja kasumlikemasse, aktsepteerides selle tegevusega kaasnevat kõrgemat riski ja ebakindlust. (Burns 2001)

Ettevõtlus
 • protsess, mille abil indiviidid püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on (Stevensoni ja Jarillo 1990)
 • ettevõtlus on loominguline toiming (Schumpeter)

 • Ettevõtja” (entrepreneur) ja “omanik-juht”(owner-manager). Mille poolest nad erinevad?
  Omanik-juht (owner-manager) - iseloomulik elustiiliettevõttele, ta juhib ja korraldab ettevõtte igapäevast tegevust, kuid ei ole orienteeritud uute võimaluste leidmisele, ettevõtte kasvule.
  Teda iseloomustab:
  • Sõltumatuse vajadus
  • Saavutusvajadus (ka tunnustusvajadus)
  • Soov kontrollida oma keskkonda ja saatust
  • Võime elada ebakindluse tingimustes ja võtta mõõdukaid riske

  Ettevõtja - iseloomulik orienteeritus kasvule, uute võimaluste otsingule, innovatsioonile.
  Teda iseloomustab: 
  • Võimalustele orienteeritus
  • Innovaatilisus
  • Enesekindlus
  • Proaktiivsus, kindlameelsus, suur energia
  • Enesemotivatsioon, suurem saavutusevajadus. (Self-motivated)
  • Visioon ja vaist
  • Soov võtta suuremaid riske ja elada suurema ebakindluse tingimustes.

 • Alustavate ettevõtete jagunemine kolme põhitüüpi Barringer´i ja Irelend´i järgi:
  • Salary-Substitute firms - pakuvad omanikule sama suurt sissetulekut nagu tavalises firmas
  • Lifestile firms- pakuvad omanikule võimaluse järgida mingit elustiili ja sellega elatist teenida
  • Entrepreneurial firms- firmad mis toovad turule uusi kaupu ja teenuseid luues ja püüdes võimalusi, hoolimata ressurssidest, mis neil sel hetkel kasutuseks on.

 • Äriseadustiku poolne “ettevõtja” ja “ettevõtte” definitsioon.
  Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.
  Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb.
 • Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid töötajate arvu järgi?
  • mikroettevõtted- 0-9 töötajat
  • väikeettevõtted- 10-49
  • keskettevõtted- 50-249
  • suurettevõtted- 250+

 • Nende (küsimuses 5 nimetatud) ettevõtete orienteeruv osakaal ettevõtete koguarvus.
  • 92% mikroettevõtted
  • 7% väikeettevõtted
  • 0,2% suurettevõtted

 • R. Cantilloni ettevõtjakäsitlus.
  Ettevõtja on isik, kes tegutseb riski tingimustes. Ratsionaalne otsustaja, kes juhib ettevõtet ja lepib riski olemasoluga. Isik, kes leidis mõne seni kasutamata võimaluse ja tegi seejärel selle ära kasutamiseks vajalikke uuendusi . Selleks tuli kokku viia inimesed, raha ja tootmisvahendid ning luua uus organisatsioon . (nn Cantilloni ettevõtja)
 • J. Schmpeteri ettevõtjakäsitlus. Руководство предпринимателя по Шемпетеру.
  Ettevõtja on innovaator, kes kombineerib resursse uutmoodi. Ettevõtjad tagavad innovatsioonide rakendamise abil majandusarengu. Ettevõtja on majandusliku aktiivsuse keskne looja.
  Innovatsioonide põhiliigid. Виды инноваций
  • uue või täiustatud toote juurutamine/Внедрение нового или дополненного товара
  • uut tüüpi tootmismeetodite juurutamine harus/Внедрение новых методов производства
  • uue turu avamine /Открытие нового рынка
  • uute tooraineallikate või pooltoodete kasutuselevõtt/Использование нового сырья/полуфабрикатов
  • uut tüüpi organisatsioonide loomine/Создание нового типа организаций

  Loov hävitus. Творческое уничтожение
  • Innovatsioonid kutsuvad majanduses esile olulisi muudatusi/Инновации несут важнейшие изменения в экономике
  • Heaolu luuakse läbi keerukamate tehnoloogiate kasutuselevõtu ja kõrgema tootlikkuse saavutamise. /Благополучие создают при помощи сложных технологий и достижения высокой производительности
  • “Vana” tuleb hävitada, enne kui “uus” saab koha sisse võtta. /Старое надо разрушить до того, как внедрить новое
  • Protsessi käigus on paljud võidavad, kuid vähemalt lühiajaliselt on ka palju kaotajaid. /В ходе процесса многие выигрывают, но, по крайней мере, кратковременно много и проигравших.

  Mark I süsteem
  • Majandus vähe kontsentreeritud, konkurentsiturg/Экономика менее концентрирована, конкурентный рынок
  • Madalad sisenemisbarjäärid /Низкие входные барьеры
  • Innovatsioonid majandusarengus kesksel kohal /Инновации в экономическом развитии на центральном месте
  • Põhitähelepanu ettevõtjal /Главное внимание у предпринимателя

  Mark II süsteem
  • Kontsentreeritumad turud /Более концентрированные рынки
  • Kõrged sisenemisbarjäärid /Высокие входные барьеры
  • Ettevõtete kasv, mastaabiefekt, väikeettevõtete osakaalu langus /Рост предприятий, эффект масштаба, падение доли мелких предприятий
  • Innovatsioonide keskne roll / Центральная роль инноваций
  • Põhitähelepanu keskendub funktsioonile. /Главное внимание сосредотачивается на функции.

 • Käitumisteaduslik lähenemine ettevõtjatele Стимулирование
  • Ettevõtluse arendamiseks oli oluline stimuleerida indiviide alustama oma äriga ning kiirendada selle abil majandusarengut; tekkis ahvatlus selgitada välja isiksuse-omaduste profiili, mis seostuks ettevõtlus-alase eduga (või läbikukkumisega).
  • miks mõnel indiviidil on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teisel ei ole?

  D. McClellandi ettevõtjakäsitlus. Руководство предпринимателя Мак Клеланда.
  • ettevõtja motivatsiooni-profiilile on omane väga tugev saavutus- motivatsioon ja tugev võimuvajadus. Ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased kõrge saavutusmotivatsioon, eneseusaldus ning probleemide lahendamise oskused. Nad tahavad oma pingutuste tulemust konkreetselt näha ja saada tagasisidet oma töö tulemustest.
  • Предпринимателю свойственно сильная мотивация достижения и жажда власти. Предприниматели это люди, которым свойственно мотивация достижения, вера в себя и умения решать проблемы. Они хотят видеть непосредственно результат своих усилий и получить от результата работы обратную связь.

  Olulisemad motivaatorid ettevõtjana tegutsemisel McClellandi järgi Мотиваторы
  • saavutusvajadus /Нужда достижения
  • kuuluvusvajadus /Нужда принадлежности
  • võimuvajadus /Нужда власти

  Ettevõtja roll McClellandi järgi Роль предпринимателя
  • riigi saavutusvajadus transformeeritakse majanduskasvuks läbi ettevõtjate tegevuse; kui riigis on saavutusvajaduse tase kõrge, on seal rohkem ettevõtjaid /Нужда достижения государства трансформируется экономическим ростом через деятельность предпринимателей: если в стране уровень нужды достижения высок, то там больше предпринимателей

 • D. L. Birch´i panus ettevõtlusuuringutesse (Маленькие предприятия)
  • jõudis oma töös järeldusele, et suurem osa uutest töökohtadest luuakse väikeettevõtetes
  • rahvamajanduse arengu uurijate hulgas märgati uuesti väikeettevõtete tähtsust
  • väikeettevõtlus ei olnud enam majanduses kõrvalnähtuseks vaid peategelaseks
  • võttis kasutusele andmetöötluse ja programmeerimise uuringute tegemiseks

  Gasellettevõtted
  • väga kiiresti kasvav ettevõte
  • üle 70% uutest töökohtadest tekib gasellides
  • kõrge riskiga ettevõtted

 • Rahvusvaheline ettevõtlusuuring GEM (Global Entrepreneurship Monitor) jagab
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #1 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #2 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #3 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #4 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #5 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #6 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #7 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #8 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #9 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #10 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #11 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #12 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #13 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #14 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder #15
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-02-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 7 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Alek Õppematerjali autor

  Lisainfo

  С русскоязычными заметками
  eksam , ettevõtluse alused , Teder

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  28
  doc
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011
  14
  doc
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011
  16
  doc
  Ettevõtluse alused eksam
  32
  doc
  Ettevõtluse alused eksam 2015
  27
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimused
  25
  doc
  Ettevõtluse alused - eksami kordamisküsimused
  32
  docx
  Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine
  46
  doc
  Ettevõtluse aluste kordamisküsimused 2016 ja eksamiküsimused

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun