Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Ehitusõiguse lahendatud ülesanded/kaasused (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kui ei rahulda, siis mis motiivil ?
 • Kui mõistab viivise välja, siis kas täielikult või mitte ?
 • Millist nõu saab Karin S-ile anda jurist ?
 • Millise otsuse teeb kohus ?
 • Kui mõistab, siis kellelt ?
 • Kuidas lahendada vaidlus ?
 • Kui on siis mis alusel ja missuguse aja eest ?
 • Millise otsuse teeb kohus ?
 • Kummal või kas mõlemal poolel oli õigus nõuda viivist ja mis alusel ?
 • Millise seaduse säte reguleerib tasu vähendamist ?
 • Kui ümberehituseks puudus KOV luba ?
 • Kui siis millisega ?
 • Kui, siis mille alusel ?
 • Kui ka tundide arv ?
 • Kui, siis mis alusel ?
 • Kes peab hüvitama ostjale kahju, kas tellija või töövõtja ?
 • Kui ta ei keeldunud neid asendamast ?
 • Kes vastutavad varaliselt naaberkrundi omaniku ees ?
 • Kuidas lahendada olukord ?
 • Kes kelle ees ja kuidas vastutavad ?
 • Kuidas lahendada vaidlus ?
 • Kuidas lahendab kohus vaidluse ?
 
Säutsu twitteris
V EHITUSÕIGUS
V-1
Aiandusühistu Kuldnoka liige Mati R. sõlmis OÜ-ga Ehitusmehed lepingu, mida nad nimetasid töökokkuleppeks. Lepingu kohaselt kohustus OÜ ehitama Mati R. aianduskrundile betoonist vundamendiga majandushoone. Osaliselt kasutas OÜ ka oma ehitusmaterjale. Kumb pool milliseid materjale kasutab, oli näidatud lepingule lisatud loetelus. Ehitamise lõpetamise ja hoone üleandmise-vastuvõtmise tähtajaks oli 20. oktoober 2010.a. 18. oktoobril oli ka ehitus põhiliselt valmis, jäid teha vaid mõned maalritööde parandused. 18. oktoobri öösel aga oli tugev äike ja välgulöögist süttis puidust majandushoone ning põles vundamendini maha. OÜ nõudis Mati R-lt tööde maksumuse tasumist, viidates sellele, et nende vahel oli sõlmitud tööleping ja samuti nõudis OÜ tema poolt 200 000 krooni eest tarnitud materjalide tasumist, mis hävisid tules.
Mati R. keeldus tööde eest tasumast motiivil, et tema poolt polnud tööd vastu võetud. Ta keeldus ka OÜ materjalide väljamaksmisest, sest leidis, et materjalid hävisid mitte tema süül.
OÜ otsustas anda asja kohtu lahendada.
Kas kohus rahuldabhagi ?
Ei.
Kui ei rahulda, siis mis motiivil?
Kuna õnnetus ei leidnud aset garantiiajal (hoone üleandmis-vastuvõtmis kuupäev ei olnud saabunud), siis puuduvad tellijal õigused nõuete esitamiseks garantiist lähtuvalt. Isegi, kui õnnetus oleks juhtunud garantiiajal, siis üldjuhul ei loeta garantiijuhtumiteks defekte, mis tulenevad ettenägematute asjaolude või vääramatu jõu (milleks tulekahju välgulöögist ka on) toimest. Vt. VÕS § 103 Rikkumise vabandatavus.
V-2
2010.a. suvel oma puhkuse ajal kaks OÜ Raba ehitustöölist sõlmisid lepingu OÜ-ga Kikas nende büroohoone olmeruumide seinte ja põrandate katmiseks plaatidega. Töö maksumus moodustas lepingu järgi 25 000 krooni. OÜ Kikas tasus ehitustöölistele ainult 50% lepinguhinnast, motiveerides seda põrandate praaktööga. Ehitajad väitsid, et praak ei saanud tekkida nende süül, kuid OÜ Kikase antud plaatidest oli osa praak, mida polnud võimalik kõveruste tõttu sirgelt paigaldada. Ehitajad tõendasid tellijale, et nad juhtisid küll tema tähelepanu vajadusele praakplaadid välja vahetada, kuid tellija keeldus seda tegemast, sest tema väitel sellise mustriga plaate pole võimalik enam kuskilt saada. Ehitajail ei jäänud siis muud üle kui paigaldada praakplaadid.
Kuna tellija ehitajate pretensiooni töötasu kohta ei rahuldanud, otsustasid ehitajad pöörduda kohtusse ja palusid välja mõista koos 25 000 krooni töötasuga ka lepingujärgse viivise, mis moodustas 36 000 krooni.
Millise otsuse teeb maakohus , kas mõistab töötasu välja?
Jah, vt. VÕS § 653 Töö hävimine, halvenemine või teostamatuks muutumine tellijast tulenevatel põhjustel.
Kas mõistab viivise välja?
Jah.
Kui mõistab viivise välja, siis kas täielikult või mitte?
VÕS § 113 lg. 8 kohaselt saab viivist vähendada juhul, kui see on ebamõistlikult suur ja selle nõude on esitanud viivise maksmiseks kohustatud pool. Üldjuhul osutub ülemääraseks ja ebamõistlikult suureks viivis , mis ületab põhivõla ja intressi suurust.
V-3
Reet N. Pöördus kohtusse hagiga OÜ Kiirpuhastus vastu kahju hüvitamiseks. Hagiavalduses ta märkis, et andis puhastusse oma naaritsakasuka. Pärast puhastamist selgus, et naaritsakasukas on nii rikutud, et seda ei saa enam kanda. Kostja vaidles hagile vastu ja toetus sellele, et tellijat hoiatati sellest, et puhastamisel võivad tekkida eriti määrdunud kohtades kerged värvimuutused. Kasukal aga oli ka eriti määrdunud kohti, kuna mõni päev enne kasuka kiirpuhastusse andmist oli Reet N. Läinud tööle tulles üle autode parkimisplatsi ja libastudes kukkunud kohta, kus oli auto karterist välja tilkunud mootoriõli.
Kohus tegi kindlaks, et Reet N. Nõustus OÜ tingimustega ja see oli märgitud ka kviitungil. Kohtu määratud kaubaekspertiisiga tehti kindlaks kasuka kiirpuhastamisel tekkinud vead ja leiti, et kasukas on kaotanud oma väärtusest 35%.
Kohus jättis Reet N-i hagi rahuldamata motiivil, et ta nõustus sellega, et puhastamisel võivad tekkida defektid ja seega ka kasuka väärtuse langemisega 35%.
Kas kohus tegi õige otsuse, jättes Reet N-i hagi rahuldamata?
Ei. Reeta informeeriti, et määrdunud kohtades võivad tekkida kerged värvimuutused, kuid kasuka kiirpuhastamise tulemusena oli kasukas niivõrd rikutud, et selle kandmine ei olnud enam võimalik. TKS § 9 Üldine nõue.
V-4
Karin S. tellis endale moodsa talvepalitu materjalist, mille ta oli ostnud komisjonikauplusest. Esimesel proovil õmblusateljees selgus, et triikimisel tekkiva kokkutõmbumise tagajärjel ei ole võimalik Karin S. fassongi järgi palitut õmmelda. Ateljee tegi ettepaneku valida värskest kataloogist uus fassong , mille järgi saab samuti moodsa palitu .
Karin K. ei nõustunud sellega ja teatas, et jätab materjali ateljeesse ning nõudis, et ateljee hüvitaks talle kahju summas, mis koosneb tema poolt ostetud riidematerjali hinnast ja tasutud ettemaksust. Seejuures tugines tellija veel sellele, et ateljee pidi tellimust vastu võttes hoiatama teda materjali omaduste eest. Kuid ateljee seda ei teinud, võttes tellimuse vastu ning aurutriikrauaga siludes ja lahti lõigates rikkus riide .
Ateljee ei nõustunud tellija pretensioonidega ja tugines sellele, et ta ei saa kanda vastutust materjali eriomaduste eest, mille tõi tellija ise. Nende poolt ei tehtud tööde käigus mingit viga. Seetõttu ateljee annulleerib tellimuse ja annab tellijale tagasi tema materjali, kusjuures nõuab tehtud tööde eest tasumist. Ateljee möönas samuti, et isegi kui ta on mingil määral süüdi, oleks tellijal õigus nõuda vaid palitu õmblemist ateljee samaväärsest riidematerjalist.
Karin S. sellega ei nõustunud ja pöördus õigusabi saamiseks juristi poole.
Millist nõu saab Karin S-ile anda jurist?
Karin S.-ile tuleks soovitada nõustuda ateljee seisukohaga – nõuda palitu õmblemist ateljee samaväärsest riidematerjalist.
V-5
Uno F. sõlmis lepingu OÜ-ga Väikeehitus eramu ehitamiseks. Eramu ehitati valmis ja vastuvõtuakt koostati poolte poolt 20. septembril 2007. a. Vastuvõtmisest 3 kuu möödudes ilmnes , et seintesse olid tekkinud kuivamise ja maja vajumise tõttu praod , tugeva vihmahoo puhul hakkas katus sadevett läbi laskma. Uno F. pöördus pretensiooniga OÜ poole, et garantii korras ehitusvead kõrvaldada. OÜ vastas, et neil on praegu käsil käikuminevad objektid ja ärgu Uno F. muretsegu, puudused saavad kõrvaldatud. Vaatamata lubadustele ehitajad ehitusvigu parandama ei ilmunud ja kui Uno F. lubas anda vaidluse kohtu lahendada, siis väitis OÜ, et nad on valmis katuse parandama ja praod kõrvaldama, kuid ei saa seda teha seetõttu, et maja vajub veelgi ja seetõttu on mõistlik pragusid parandada 2 aasta möödudes. Aga katust nad ka praegu parandada ei saavat, kuna osa katuseplaate vajab väljavahetamist, kuid müügil neid pole ja need tuleb lasta valmistada eritellimusel. Kui plaadid valmis, tulevad nad kohe eramut remontima .
Selliselt parandamist oodates lasi Uno F. mööda ehitusseadusega ettenähtud tähtaja garantiitööde tegemiseks. Kui tellija järjekordselt nõudis ehitusvigade parandamist, teatas OÜ, et nemad mingitest ehitusvigadest midagi ei tea, praod seintes on tekkinud tellija enda süül, kuna Uno F. ei ole hoonet pärast üleandmist kütnud, katus laseb läbi seetõttu, et osa tellija antud plaate olid defektsed ja seega tellija ise on selles süüdi, et katus läbi laseb; lisaks on 2-aastane garantiitähtaeg möödunud.
Uno F. esitas kohtusse hagi temale tekitatud kahju hüvitamiseks ja OÜ kohustamiseks praaktööde parandamiseks.
Kas kohus rahuldab hagi?
Kohus rahuldab, kui on võimalik tõendada, et nimetatud puudused esinesid garantiiaja jooksul ning nendest ka ehitajat teavitati. Sellisel juhul rikkus kohustatud isik oma kohustusi tahtlikult ning kehtib nõuete aegumistähtaeg 10 aastat (TsÜS § 146 lg. 4).
Kas hagi on aegunud või mitte?
Aegumistähtajast tulenevalt ei ole hagi aegunud (vt. eelmist küsimust).
V-6
FIE Mart L. avas kesklinnas kingsepa- ja nahkesemete parandustöökoja ja üüris selle jaoks korteriühistult 30m2 pinda.
Enne töödega alustamist otsustas ta teha ruumi kapitaalremondi ja lasi seinad ja laed värvida, aknad välja vahetada. Põranda katmiseks parketiga tal raha ei jätkunud ja ta otsustas esialgu katta vana puitpõrand tugeva linoleumiga.
Renoveerimistööde tegemiseks sõlmis ta töövõtulepingu OÜ-ga Ehitusmeister. Kõik tööd tegi OÜ valmis õigeaegselt ja kvaliteetselt. Kuid ca 2-3 nädala jooksul hakkas Mart L. tervis halvenema. Tal tekkisid peavalud, mis algul olid nõrgad, siis hakkasid tugevnema, kehale tekkis allergiline lööve, silmad hakkasid vett jooksma . Mart L. ei teadnud , mis oli selle põhjuseks ja otsustas pöörduda abi saamiseks arsti poole. Perearst suunas Mart L. spetsialistide juurde laboratoorsete analüüside võtmiseks. Spetsialistid tegid kindlaks, et Mart L. haigusnähtude põhjuseks on tema organismis kahjulike (kantserogeensete) ainete kuhjumine . Kuna need arstid ei suutnud kindlaks teha mürgistuse põhjust (allikat), pöördus Mart L. sanitaar-epidemioloogide poole. Mart L. töökohas tehti ekspertiisiga kindlaks, et põrandale pandud linoleum eritab kahjulikke aineid.
Mart L. pöördus hagiavaldusega kohtusse OÜ vastu kahju hüvitamiseks, mis tema tervisele tekitati seoses tervisele kahjuliku linoleumi kasutamisega.
Kostja OÜ Ehitusmeister juhatuse esimees selgitas, et OÜ ostis selle linoleumi ehitusmaterjalide kauplusest K- Rauta ja seal kinnitati talle, et materjal on kvaliteetne ja võib põrandale panna.
Kohus tõmbas protsessi kolmanda isikuna K-Rauta. See palkas ennast esindama advokaadi. See selgitas kohtus et materjal on toodetud Eestis tehases OÜ Põrandakate ning tema volitaja ei ole süüdi selles, et linoleum osutus ebakvaliteetseks. Hageja palvel tõmbas kohus kolmanda isikuna protsessi OÜ Põrandakate, kes selgitas kohtus, et nende toodetud linoleum ei ole ette nähtud kasutamiseks elu- ja tööruumides. See on ette nähtud paigaldamiseks lao- ja muudes ruumides, kus inimesed vähe viibivad. Linoleumi kantserogeensetest omadustest ei teadvat ta midagi. Selle sordi katsetused seda küll ei näidanud. Laboratoorsed katsed näitavad ka seda, et 6 kuu pärast kahjulike ainete eraldumine lakkab, töövõtjale olid aga linoleumi esialgsed kahjulikud omadused teada.
Kostja OÜ Ehitusmeister juhatuse esimees palus kohut jätta hagi rahuldamata, kuna ehitustööd olid tehtud tähtaegselt ja kvaliteetselt ja linoleumi kvaliteedi eest tema vastutama ei pea.
Millise otsuse teeb kohus?
Vastavalt Ehitusseaduse prg. 6 lg 3 Ehitustoode peab turule laskmisel olema varustatud informatsiooniga selle omaduste ning kasutusala ja -viiside kohta (kasutus- ja paigaldusjuhend) oleks OÜ Põrandakate pidanud K-Rauta kauplust informeerima selle toote omaduste ja kasutusala kohta. Lisaks – miks paigaldas töövõtja sellise materjali tööruumi, kui teadis selle sobimatutest omadustest? § 3.  Ehitisele esitatavad
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #1 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #2 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #3 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #4 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #5 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #6 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #7 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #8 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #9 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #10 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #11 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #12 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #13 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #14 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #15 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #16 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #17 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #18 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #19 Ehitusõiguse lahendatud ülesanded kaasused #20
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-12-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 131 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Kadri Arike Õppematerjali autor

Lisainfo

Õppeaine Ehitusõigus, õppejõud Enno Oidermaa, kaasused raamatust Ehitusõigus (5 peatükk). Põhjalikult lahendatud, kõik on õppejõu poolt kontrollitud ( ei tea kui põhjalikult, aga hindeks oli 5).
ehitusõigus , kaasused

Mõisted


Kommentaarid (1)

madpop profiilipilt
madpop: on abiks ikka
11:56 09-10-2012


Sarnased materjalid

12
docx
Ehitusõiguse kaasused 1-20
71
docx
Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik
46
doc
Tsiviilkohtumenetluse seminarid
18
docx
Ehituskorraldus Roode Liias
202
rtf
LEPINGUTE-KOGUMIK
47
docx
Äriõiguse konspekt
638
pdf
Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
57
doc
äriõigus konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun