Facebook Like
Hotjar Feedback

Ego (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kui te tahaksite ?
  • Mida ta teile kingib. Kas te suudate seda ?
  • Miks on tarvis kõike hukka mõista ?
  • Milline hirm peitub hukkamõistmise soovi taga ?
  • Mida see tähendab ?
  • Kellegi kohta: "Ta on vana hing". Mida te reaalselt silmas peate ?
  • Paljumõõtmelisust tajuda ?
  • Mida need kannavad ja kas teadvustate neid kui omasid ?
  • Miks Vaim või Jumal sellisel moel oma aspekte ilmutab ?
 
Säutsu twitteris
 
Channelling


 
Ješua Teadvuse muutumisest
Pamella Cribbe 04.01.2008
Varem oleme me kirjeldanud Valgusetöölise reisi, egokeskse teadvuse juurest südamekeskse teadvuse juurde, ajaloolisi tagamaid.See osa saab tervenisti pühendatud muutuste psühholoogilistele karakteristikutele. Me jagasime selle protsessi neljaks sammuks või etapiks, mis me siinkohal ära märgime:
1. rahulolematus sellega, mida pakub egokeskne teadvus, “millegi veel” otsing: lõpu algus.
2. egokeskse teadvusega seotuse tunnetamine , enda vabastamine egoga seotud mõtetest ja emotsioonidest: lõpu keskpaik .
3. egoga seotud vanadest energiatest vabanemine , kookoni mahajätmine, uue mina tekkimine: lõpu lõpp.
4. südamekeskse sisemise teadvuse ärkamine , armastuse ja vabaduse motivatsioon , muutumise lõpuga teiste aitamine .
I Etapp:
Ego ei rahulda enam. Teadvuse muutumine egokesksest südamekeskseks algab sisemise tühjuse tunnetamisest. Asjad, mis huvitasid varem, või situatsioonid, mis varem huvi pakkusid , jätavad teid külmaks või ei innusta enam. Jääb mulje, et kõik on kaotanud oma harjumuspärase tähenduse ning eesmärgi. Enne tühjuse tunnetamist viibib teadvus hirmu küüsis ja tahab pidevat ennast maksma panna. Ta otsib kõikjalt välist heakskiitu, kuna ei taha kokku puutuda protsessiga kaasneva hirmuga, ei taha olla kõrvale tõrjutud või üksi jäetud. Sügav hirm ja vajadus välise heakskiidu järgi, võivad pikka aega olla varjatud paljude tegude tõeliste motiividega. Selles seisneb kogu teie elu, kuigi ise te seda ei teadvusta. Võimalik, et te tunnete mingit ärevust või sisemist pinget. Kuid tihti toimub peasündmus, nagu suhete purunemine, armastatud inimese surm või töökoha kaotus, selleks, et võimaldada teil tõeliselt pingeid ja ärevust uurida. Kui olendi kesksel kohal on ego, viibivad tema teadvus ja emotsionaalne elu spasmiseisundis. Tänu hirmule tõmbute te pingesse ja viibite pidevas kaitseasendis. Olles egoetapis, tunnete te kogu aeg millestki puudust, vajadust millegi enama järele. Teie mõtete, tunnete ning tegevuse aluseks on must auk, tühjus, mida ei ole mitte kuidagi võimalik tervenisti täita. See on hirmuauk, mis peidab ennast varjus , kuna te pöörate kogu aeg oma teadvuse sellelt kõrvale. Selles on tühjus, mida te küll tunnetate, kuid minna sinna ei taha. Sellel etapil on teie suhted Jumalaga või Kõigega, Mis On seotud eraldatusetundega. Sügaval sisemuses tunnete te end üksikuna, äratõugatuna. Te tunnete end mõttetu katkise killuna, millel puudub eesmärk. Ja kuigi te varjate pealispinnal oma hirmu, tunnete te seda sisemuses kui varju.Inimesi hirmutab kohtumine sisemise tühjusega, seda tervikuna tunnetades. Neid hirmutab kohtumine sisemise tühjusega ning selle uurimine . Kuid, kui te temaga isegi ei kohtu, on ta ikkagi seal ja selleks, et enamvähem normaalselt elada, peate te välja töötama “võitluse strateegia”. Ego strateegia tegeleb alati perifeersete probleemidega, selle asemel, et tegeleda keskse probleemiga. Ego püüab probleemi lahendada pöörates teadvuse väljapoole. See püüab vähendada valu välise energiaga toitudes. Siin on tema lemmikenergiad: tunnustus, imetlus, võim, tähelepanu ja nii edasi. Just sellisel moel leiab ego libavastuseid hinge sügavale ühtsuse-, ohutuse- ja armastusepüüdlustele.Iseenesest on selline püüdlus igati põhjendatud ja puhtsüdamlik. See on Jumala kutse. Teie poole pöördub teie olemus. Teie oletegi Jumal! Jumal on ühtsuse-, ohutuse- ja armastuseenergia. Iga inimene püüdleb tingimusteta armastuse ja Energia vastuvõtu poole, mida te nimetate Jumalaks . Tegelikult on see püüdlus täieliku mõistmise ja sellega oma jumaliku Mina poole. Jumalikkus on sisenemine tingimusteta armastusse . Ainus moodus seda leida, on minna läbi hirmu ja seda ümbritseva pimeduse . Ja seda saavutatakse pöördudes sissepoole, selle asemel, et pöörduda väljapoole. Teie teadvust kasutatakse kui varje laialiajavat valgust. Teadvus ongi valgus. Tal ei ole tarvis pimedusega võidelda, kuna juba tema juuresolek ajab pimeduse laiali. Imed juhtuvad siis, kui teadvus pöördub sissepoole. Kuid ego tegutseb täpselt vastupidises suunas. Ta kinnitab armastuse ja ohutuse vajadust, kuid soovib seda saavutada ilma kohtumata sisemise pimeduse ning hirmuga. Oma eesmärgi saavutamiseks kasutab ta teatud “trikki”: ta muundab armastusevajaduse heakskiidu- ja tunnustusevajaduseks teiste inimeste poolt. Ta muundab ühtsuse- ja harmooniavajaduse üleolekuvajaduseks, vajaduseks olla teistest inimestest parem. Kohe kui te hakkate mõtlema, et olla armastatud tähendab vaimustust teie saavutuste üle, ei pea te enam minema oma sisemusse armastuse järele, vaid olete lihtsalt sunnitud rohkem tööd tegema! Sedasi töötab ego, et hoida hirmukastrulil kaant peal. Algne armastuse- ja õnnesoov muundub tunnustusesooviks. Te otsite pidevalt ajutist kindlustunnet andvaid väliseid hinnanguid. Põhimõtteliselt on teie teadvus keskendunud välisele maailmale. Te toetute teiste inimeste hinnangutele ning muretsete selle üle, mida teist arvavad teised inimesed. See on teile äärmiselt tähtis, kuna sellest sõltub teie enesehinnang . Samas aga muutub teie enese väärtustamine aina nõrgemaks ja nõrgemaks, kuna te annate oma võimu välistele jõududele, kes hindavad teid välise käitumise järgi, mitte aga selle järgi, kes te tegelikult olete. Samal ajal aga ei kao sügavale peitunud üksinduse- ja eemaletõugatuse tunne. See tugevneb, kuna te keeldute seda vaatamast. See, mida te keeldute vaatamast, muutub teie “varjupooleks”. Hirm, viha ja negatiivsus võivad “laiutada” ja teid mõjutada, suurendades vaid vastuseisu oma sisemusse minemisele.Ego on konkreetsete kahtluste, intuitsiooni ja tunnete mahasurumisel vägagi jäärapäine. Ta ei anna just kergelt juhtrolli käest. See, mida te oma maailmas nimetate kurjuseks, on alati kiindumuse ja isikliku võimu resultaat . Sellega te keeldute vähendamast kontrolli ja oma sisemise hirmu ning pimedusega tööle hakkamast.Esimene samm valgustumisele on lubada olla sellele “mis on”. Valgustumine tähendab, et te lubate oma olemuse kõigil aspektidel siseneda oma teadvuse valgusesse. Valgustumine ei tähenda, et te teadvustate kõike seda, mis teie sees toimub, vaid, et te soovite teadlikult kohtuda kõigi oma aspektidega. Valgustumine võrdub armastusega. Armastus aga tähendab, et sa võtad end sellisena milline sa oled. Sisemine pimedus ja äratõugatuse tunne oma hingesopis, mida te nii väga kardate, on ajutised. Egoetapp on vaid üks samm teadvuse suures arengu ja avardumise protsessis. Sellel etapil lõpeb esimene nihe individuaalse jumaliku teadvuse poole. Individuaalse teadvuse sünd, kui “eraldi hinge” sünd, toimub üheaegselt mahajäetuse tundega, Emast/Isast eraldumise tundega. Teie füüsilises maailmas võib seda võrrelda sündimise traumaga. Emaüsas tunneb lapse ookeanilist emaga ühtsuse tunnet. Sündides muutub ta iseseisvaks indiviidiks. Tänu sündimise traumale – nüüd räägime me hinge sünnist – kannab hing endas eraldatuse tunnet, ta on sunnitud lahkuma kõigest, mida uskus.Vastsündinud hing tahab tagasi poolteadvusetusse ühtsusetundesse, millest ta väljus ja mida peab oma Koduks . Kuna see ei ole võimalik, tunneb ta tohutut hirmu, meeleheidet ja kahtlust. Pidev sisemine valu ning orientatsioonikaotus loovad ego võimuhaaramiseks soodsa pinnase. Hing peab tegelema hirmu ja valuga, ego aga lubab probleemile lahenduse. See toetab hingeteadvuses võimu- ja kontrolliperspektiivi. Hing, mis tunneb jõuetust ning kaotust, annab alla ja võtab vastu ego mängureeglid.Ego on hinge osa, mis on orienteeritud materiaalsele, välisele maailmale. Oma olemuselt on ego hinge tööriist, et väljendada end füüsilise olendina ajas ning ruumis. See annab teadvusele fookuse . ego eraldab teadvuse ookeanilisest, “siin ja praegu” “alati ja kõikjal” asemel. See pakib sisemised impulsid konkreetsesse materiaalsesse vormi. Ego on see osa teist, mis katab sillana tühimiku peenmateriaalse (vaimse) ja teie füüsilise osa vahel. Hingele , kui peenmateriaalsele vaimolendile, on täiesti loomuvastane olla fikseeritud ajas ja ruumis. Hing on sõltumatu ükskõik millisest (materiaalsest) vormist . Kui te näete unes , et lendate, suhtlete te oma sõltumatu ja vaba osaga. Teisalt on aga ego fikseeritud. See laseb tegutseda füüsilises reaalsuses . Oma olemuselt mängib ego tähtsat osa, millel ei ole mitte midagi ühist “hea” ja “ halvaga ”. Tegutsedes tasakaalustatud situatsioonis, on ego neutraalne ja hingele, mis eksisteerib Maal, füüsilises kehas, hädavajalik instrument . Kuid, kui ego hakkab, selle asemel, et olla instrument, juhtima hinge teadvust, läheb hing tasakaalust välja. Kui ego juhib hinge (egokeskse teadvuse iseloomulik omadus), ei muunda ta ainult sisemisi impulsse materiaalsesse vormi, vaid ka kontrollib neid impulsse ja osaliselt allutab neid. Teiste sõnadega – moonutab reaalsust. Tasakaalustamata ego pürgib alati võimule ning kontrollile ja interpreteerib selles valguses kõiki fakte kui positiivseid ja negatiivseid.Me soovitame soojalt: pange oma igapäevaelus tähele kõiki tegusid , mida on motiveerinud kontrolli- ja võimuiha. Pange tähele, kui tihti püüate te allutada asju ja inimesi oma tahtele, isegi kui seda tehakse õilsal eesmärgil. Kui tihti teid vaevab , et asjad arenevad teisiti, kui te tahaksite?Hind, mida te maksate selle eest, et hoida kõike “kontrolli all”, on kramplik ja piiratud ellusuhtumine . Kui te julgeksite elada sisemise inspiratsiooni järgi ja teha vaid seda, mis teile rõõmu valmistab, tekib teie ellu loomulik ja tõeline kord. Te tunnete lõdvestust ja õnne, teil ei ole enam vaja elus vastuvoolu ujuda . See on elu ilma hirmuta, elu, täis absoluutset usaldust selle vastu, mida ta teile kingib. Kas te suudate seda? Noorele hingele on egokeskse teadvuse lõks praktiliselt möödapääsmatu. Ego pakub probleemi (hirmu või eraldatusetunde) lahenduse, ta suunab pilgu sellelt, “mis asub sees”, sellele, “mida võib saada väljaspoolselt maailmalt”. See ei ole probleemi tõeline lahendus, kuigi tundub, et see toob ajutist leevendust. Võim ja kontroll ümbritseva üle võib tuua ajutise rahuldusetunde või “pingelanguse”. See on lühiajaline tunne, et teid armastatakse, tuntakse vaimustust ja austatakse. Ajutiselt tuimestab see isegi valu. Kuid see tunne on lühiajaline ja te peate vastu pidama , olema veel parem, meeldivam ning kasulikum.Saage palun aru, et vaid ego arvates saate te olla meeldiv ja ebameeldiv, võtta ja anda, domineerida ja alluda . Kõik mida antakse, justkui puhtast südamest, on alateadlik soov olla armastatud, saada tähelepanu ja tunnustust. Pidevalt muretsedes või andes, varjate te vaid enda eest seda soovi. Seepärast, et mõista, mis on ego domineerimine , pole üldse mitte tarvis mõelda sellistest julmadest türannidest, nagu Hitler või Saddam Hussein . Kõik on tunduvalt lihtsam – vaadelge omaenda igapäevaelu. Ego domineerimist on võimalik näha vajaduses kontrollida. Näiteks, te tahate, et konkreetsed inimesed käituksid teatud viisil. Et see toimuks , demonstreerite te kindlaid käitumispaterne. Näiteks olete te järelandlik, meeldiv ja püüate teiste tundeid mitte haavata. Selle käitumise taga on kontrollisoov. “Ma ei seisa sulle vastu, kuna tahan, et sa mind armastaksid”. Selline käitumisliin seisneb hirmul. Hirmul olla teisest inimesest sõltuvuses, olla teisest ära tõugatud ja jääda üksi. See, mida kujutatakse ette, kui meeldivat ja toredat, on tegelikult eneseohverdamise vorm. Ego tegutseb.Kuni ego juhib teie hinge, vajate te hea enesetunde jaoks teiste energiat. Tundub, et te olete ära teeninud teiste inimeste tunnustuse või siis mingi välise võimu. Kuid väline maailm ei ole fikseeritud ja stabiilne. Te ei saa arvestada nende pideva truudusega, kellele loodate, olgu selleks siis abikaasa, ülemus või vanemad. Seepärast peate te kogu aeg “töötama”, olema valvel ja pidevalt otsima “heakskiiduportsjonit”. See seletab, miks on mõistus egoetapil pidevalt närviline ja ärevil. Ego ei saa garanteerida tõelist armastust ja enesehindamist. Mahajäetusetrauma ravimoodus, mida ego pakub, on tegelikult põhjatu kaev . Noore hinge tõeline ülesanne on ise muutuda enda kaotatud lapsevanemaks. Palun saage aru, maise elu struktuur, mis tähendab sündida abitu lapsena ja sirguda täiskasvanuks, pakub tihti just seda. Tihti on võti tõelise õnne juurde just selles: olla omaenda emaks ja isaks ning kinkida endale armastust ja mõistmist, mida te ei ole leidnud või saanud teistelt. Laiemal metafüüsilisel tasandil tähendab see: mõistke, et te olete Jumal, mitte aga üks tema väikestest eksinud lambukestest. Just selle mõistmine annab teile tagasi Kodu. See viib teid tagasi sellesse, mis te olete – armastusse ja jumalikku suurusse.Egoetapi lõppu iseloomustab see, et hing mõistab ühtede ja samade tegude ning mõtete tsükli kordamist ikka uuesti. Ego kaotab oma võimu siis, kui hing väsib pidevast võitlusest illusoorse varanduse nimel. Ta hakkab kahtlustama, et mängu lubadused on valed ning tal ei ole midagi võita. Kui hing väsib pidevast püüdest olla egost kõrgemal, lubab ta tasapisi kontrollil lõdveneda. Kuna nüüd läheb kontrolli ja käitumisega seotud mõtete peale vähem energiat, avaneb energeetiline ruum, mis võimaldab uusi ja teistsuguseid kogemusi.Esialgu, liikudes sellesse etappi , võib teid vallata tugevat väsimus ja tühjustunne. See, mis varem oli tähtis, võib teid absoluutselt külmaks jätta. Samuti tulevad, ilma igasugu nähtava põhjuseta, hirmud . See võib olla surmahirm või siis hirm kaotada kallimat. Võib tekkida viha, mis on seotud situatsiooniga töö juures või siis abielus. Kõik, mis oli iseenesestmõistetav tundub nüüd kahtlane.Lõpuks juhtub see, mida püüab egokeskne teadvus ära hoida.Tasapisi tõuseb kastruli kaas ja sealt hüppavad välja kõikvõimalikud kontrollimatud emotsioonid ja hirmud ning tulevad teadvusesse, külvates kahtluseseemneid. Selle hetkeni funktsioneerisite te põhiliselt automaatpiloodil. Paljud mõtete ja tunnete paternid loodi automaatselt, te võtsite nad vastu ilma küsimusi esitamata. See kindlustas teadvusele ühtsuse ja stabiilsuse. Kuid kui teadvus kasvab ning laieneb, jaguneb isiksus kaheks. Üks osa püüab vana kinni hoida, teine osa aga hakkab kahtlema ning on selliste ebameeldivate tunnet küüsis nagu viha, hirm ja kahtlus .Seepärast tundub teadvuse laienemine, egoetapi lõpus, kui mängu rikkuv kutsumata külaline. Uus tunnetus paneb kahtluse alla kõik, mis varem tundus iseenesestmõistetav ja tekitab emotsioone, millega te ei oska hakkama saada. Kui te hakkate egokeskse teadvuse mõtte- ja tegevuspaternides kahtlema, saabub uus osa teist. See on see osa, mis otsib tõde aga mitte võimu.Elada ego diktaadi all väsitab hirmsasti. Te teenite väikest, hirmu täis diktaatorit, kelle eesmärk on võim ja kontroll, mitte ainult ümbritsevate üle vaid eelkõige teie üle. Ješua teadvuse muutumisest egokesksest südamekeskseks IIIosaJešua informatsiooni edastab Pamella GribbeTõlge Ivari Vee Teadvuse muundumise neli etappi See piirab mõtete vaba voolu ja intuitsiooni. Ego kardab hirmsasti spontaansust. Ta piirab tunnete vaba väljendamist, kuna tunded ning emotsioonid on ettearvamatud ning egole ohtlikud. Ego töötab maskidega.Kui ego dikteerib teile “olla meeldiv ja tähelepanelik, et inimestele meeldida”, surute te pidevalt alla rahuldamatusetunnet ja viha. Te hakkate kohe kahtlema selle diktaadi õiguses, kui need emotsioonid pinnale tõusevad. Tunded ei kao allasurumisega. Mida kauem te neid alla surute, seda kauem nad elavad ja jõudu koguvad.Kohe kui hing hakkab tundma tühjust ja kahtlust, mis on egoetapi lõpu tähiseks, saab võimalikuks kohtumine kõigi varem pimedusse peidetud tunnete ja emotsioonidega. Peidetud tunded ja emotsioonid on suurema Mina värav. Uurides seda, mida te tegelikult tunnete, mitte aga seda, mida te arvate , et tunnete, taastate te spontaansuse ja aususe, selle osa endast, mida nimetatakse “sisemiseks lapseks”. Kontakt teie tõeliste tunnete ning emotsioonidega juhib teid vabaduseteele. Ja algab teadvuse muutumine südamekeskseks. Egokesksest südamekeskseks II Sisemiste haavade uurimine Me tõime välja neli egokeskse teadvuse südamekeskseks teadvuseks muutumise etappi:
1. rahulolematus sellega, mida pakub egokeskne teadvus, “millegi veel” otsing: lõpu algus.
2. egokeskse teadvusega seotuse tunnetamine, enda vabastamine egoga seotud mõtetest ja emotsioonidest: lõpu keskpaik.
3. egoga seotud vanadest energiatest vabanemine, kookoni mahajätmine, uue mina tekkimine: lõpu lõpp.
4. südamekeskse sisemise teadvuse ärkamine, armastuse ja vabaduse motivatsioon , muutumise lõpuga teiste aitamine.
Selles osas me räägime etapist number kaks.Lõpetades enda egoga identifitseerimise, olete te algul segaduses, kes te siis tegelikult olete. Selline seisund võib oma olemuselt olla sügav ja filosoofiline . Te hakkate arutlema elu mõtte, hea ja halva üle, teid huvitab see, mida mõtlete ja tunnete teie, selle asemel, kuidas teised teid tundma ja mõtlema õpetavad. Äkki muutuvad need küsimused teie jaoks väga tähtsateks, kuna on otseselt seotud teie poolt tehtavate eluvalikutega. Te vaatate ennast ja mõtlete: kas see olen mina? Kas ma tahan tõepoolest just seda? Praegu on raske valikut teha, kuna enam ei ole mitte miski ilmselge. Põhimõtteliselt teete te sammu tagasi, sammu sügavusse, sammu oma sisemusse. Te hakkate tajuma oma sisemisi osasid, mis ei sõltu niivõrd just kasvatusest ja ühiskonnast. Te hakkate tajuma seda, kes te tõepoolest olete – oma unikaalsust ja individuaalsust. Teile hakkab meenuma, et eksisteerib üks osa teist, mis ei sõltu mitte millestki välisest: teie vanematest ja tööst, suhetest ja isegi kehast. Just siis tajute te häguselt oma jumalikkust, absoluutset, vaba ja igavest osa iseendast.Tegelikult olete te paljumõõtmelised olendid. Te suudate (ja seda te ka teete) väljendada ennast üheaegselt mitmes erinevas reaalsuses. Te ei ole lineaarse ajakontuuriga seotud. Praegune isiksus on vaid selle paljumõõtmelise olendi, kes te praegu olete, üks aspektidest. Kohe kui olete endale teadvustanud, et praegune väljendus, füüsilise inimolendina, on vaid üks teie aspektidest, tõusete te sellest kõrgemale ning kontakteerute suure Minaga, sellega kes te tegelikult oletegi. Kuid enne sinna sattumist on teil tarvis tervendada oma haavatud osad.Elu ego diktaadi all, lõi sisemised psühholoogilised haavad. Egole ehitatud teadvuse vabastamine kutsub eelkõige esile segaduse, kahtluse ja orientatsiooni kaotuse. Pärast esimese etapi lõppu, sisenete te uude etappi: jälgimise,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ego #1 Ego #2 Ego #3 Ego #4 Ego #5 Ego #6 Ego #7 Ego #8 Ego #9 Ego #10 Ego #11 Ego #12 Ego #13 Ego #14 Ego #15 Ego #16 Ego #17 Ego #18
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-07-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 1 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor juniperus Õppematerjali autor

Lisainfo

Varem oleme me kirjeldanud Valgusetöölise reisi, egokeskse teadvuse juurest südamekeskse teadvuse juurde, ajaloolisi tagamaid.See osa saab tervenisti pühendatud muutuste psühholoogilistele karakteristikutele. Me jagasime selle protsessi neljaks sammuks või etapiks, mis me siinkohal ära märgime:
Teadvuse muutumine , ego , inimene , psühholoogia , psüühika

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015
0
docx
A dumas Kolm musketäri terve raamat
343
pdf
Maailmataju uusversioon
477
pdf
Maailmataju
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
87
doc
Filosoofia materjale
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
107
doc
Saatanlik piibelFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun