Kategoorias eesti loodusgeograafia leiti 30 faili

Geograafia >> Eesti loodusgeograafia
Eesti loodusgeograafia kordamine eksamiks
16
doc

Eesti loodusgeograafia kordamine eksamiks

Vasta lühidalt: (Eksamitöös on 15 analoogilist lühivastust nõudvat küsimust, neist tuleb vabal valikul vastata 10-le küsimusele. ) 1. Mis on maastik? Millest tuleneb selle dünaamilisus/muutlikus? Maastik on geokompleks, mille koostisosad e maastikukomponendid (kliima, reljeef, taimkate, veestik jne) on vastastikku seotud nii oma arengus kui ruumilises...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
70 allalaadimist
Eesti loodusgeograafia küsimused
5
doc

Eesti loodusgeograafia küsimused

Mis on maastik? Millest tuleneb selle dünaamilisus/muutlikus? Maastik on geokompleks (e. geosüsteem), mille koostisosad e. maastikukomponendid (n. kliima, reljeef, taimkate, muldkate, veestik, loomastik jne.) on vastastikku seotud nii oma arengus kui ruumilises paiknemises. Maastikku käsitletakse tavaliselt neljamõõtmelisena: kolmele ruumimõõtmele lisandub ajamõõde. 2. Selgita maast...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
155 allalaadimist
Eesti loodusgeograafia konspekt
57
doc

Eesti loodusgeograafia konspekt

09 Loengukursus jaguneb kolme ossa: 1. Üldosa ­ põhineb suuresti raamatul ,,Eesti. Loodus", Tallinn, 1995 tuleb läbi lugeda Anto Raukas 2. Regionaalosa ­ maastikuline liigestus ja maastikurajoonide iseloomust. Põhineb suuresti raamatul ,,Eesti maastikud", Tartu, 2005 ja loengus räägitul tuleb läbi lugeda 3. Kaarditundmine ­ 300 kohta, eksamil Sõrve p...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
51 allalaadimist
Eesti loodusgeograafia kordamisküsimused
doc

Eesti loodusgeograafia kordamisküsimused

Kordamisküsimuste vastused...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
Harjumaa loodusgeograafia
0
pdf

Harjumaa loodusgeograafia

re Harjumaa loodusgeograafia referaat Juhendaja: Elva 2016/17 Sisukord 1. Aluskord .......................................................................................... 3 2. Pealiskord...

Eesti loodusgeograafia - Keskkool
1 allalaadimist
EESTI TAIMESTIK
19
doc

EESTI TAIMESTIK

Assimilatsioon, dissimilatsioon. Assimilatsioon on toitainete omastamine, dissimilatsioon ära andmine. 2. Taime ja looma põhilised erinevused. Autotroofne ja heterotroofne toitumine. Taime- ja loomaraku erinevused. Taimerakul on olemas rakukest, plastiidid, vakuoolid, need loomarakul puuduvad. Ainevahetuselt on taimed autotroofsed ja loomad heterotroofsed. Var...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
110 allalaadimist
Eesti geoloogiline ehitus
30
pptx

Eesti geoloogiline ehitus

Eesti geoloogilene ehitus Ajalugu  Eesti ala uurimise esimesed geoloogilised vaatlused tehti XVII sajandil. Tõsisemat uurimist alustas TÜ professor Otto Moritz Ludwig von Engelhardt (1779–1842) XIX sajandi algul. Hendrik Bekker  Esimene eesti soost geoloogiaprofessor Geoloogilne ajaarvamine  Nii nagu ajaloolased on jaotanud inimkonna ajaloo etappoideks, nii pn ka geoologid...

Eesti loodusgeograafia - Keskkool
3 allalaadimist
LOODUSGEOGRAAFIA EKSAMIKS KORDAMINE
0
pdf

LOODUSGEOGRAAFIA EKSAMIKS KORDAMINE

(Lõuna-Aasia) ÕHK LIIGUB JAHEDAMALT SOOJEMALE, EHK K(jahedam)M(soojem) FRONDI TÄHISED, KÜLM JA SOE FRONT!! antitsüklon, kõrgrõhuala- õhk pöörleb päripäeva, ülevalt alla tsüklon, madalrõhuala- õhk pöörleb vastupäeva, alt üles MULLAD KESKKONNAPROBLEEMID happesademed- sademed, mille pH on võrreldes looduslike sad...

Eesti loodusgeograafia - Keskkool
1 allalaadimist
Loodusgeograafia-Otepää Kõrgustik
26
docx

Loodusgeograafia: Otepää Kõrgustik

1 Asend..................................................................................................................... 3 Pinnamood ja geoloogilised iseärasused................................................................4 Kliima...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
Soome lahe rannikumadalik
34
doc

Soome lahe rannikumadalik

2 1. MAASTIKURAJOONI ÜLEVAADE......................................................................................3 1.1. Asend...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
Andres Tarand
2
doc

Andres Tarand

jaanuaril 1940. 1963. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli klimatoloogina ja töötas aastail 1965­1968 ning 1970­1990 Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna botaanikaaias, aastail 1978­1982 oli ta botaanikaaia asedirektor ja 1988­1990 direktor. Nõukogude ajal osales ta Antarktika-ekspeditsioonil ja talvitus Molodjoznaja uurimisja...

Eesti loodusgeograafia - Põhikool
5 allalaadimist
Kordamisküsimuste vastused 2011
21
doc

Kordamisküsimuste vastused 2011

Vasta lühidalt: (Arvestustöös on 15-20 analoogilist lühivastust nõudvat küsimust, neist tuleb vabal valikul vastata 10-le küsimusele. ) 1. Mis on maastik? Maastik- geokompleks (e. geosüsteem), mille koostisosad e. maastikukomponendid (n. kliima, reljeef, taimkate, muldkate, veestik, loomastik jne.) on vastastikku seotud nii oma arengus kui ruumilises paiknemises....

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
134 allalaadimist
Vooremaa maastikurajoon
15
pptx

Vooremaa maastikurajoon.

Vooremaa maastikurajoon LU I Tartu 2014 Üldiseloomustus · Voorema maastikurajoon asub Jõgevamaal. Jõgeva, Palamuse, Tabivere ja Saare ning Tartumaal. Tartu vallas. · Vooremaa maastikukaitseala asub Jõgevamaal Palamuse ja Tabivere vallas ning Tartumaal Tartu vallas. · ... on osa Jõgevamaa imelisest loodusest. · Eesti suurim voorestik · Pinda...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist
Karula kõrgustik
42
odt

Karula kõrgustik

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut EESTI MAASTIKURAJOONI ÜLEVAADE KARULA KÕRGUSTIK Koostajad: Kati Markus ja Monika Lõuna Juhendaja: Are Kaasik Tartu 2016 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
2 allalaadimist
Kõrvemaa - maastikurajooni ülevaade
38
pptx

Kõrvemaa - maastikurajooni ülevaade

Kõrvemaa xxx Tartu xxx Kõrvemaa asend  Pindala 3010 km2  Kõrvemaa tähendab muinasaegse väljendina iidset metsaala  Seal asuvad Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala, Kõrvemaa maastikukaitseala ning osa Lahemaa rahvuspargist Maastiku eripära  Rikkalik liustiku- ja liustikusulamisveetekkeliste pinnavormide kooslus  Suur metsasus ja soostumine  Esineb mandrijää sulamise tekkel kujunenud oose ja mõ...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
Kõrvemaa - maastikurajooni ülevaade
docx

Kõrvemaa - maastikurajooni ülevaade

Valitud maastikurajooniks on Kõrvemaa. Harjumaa lavamaa ja Pandivere kõrgustiku vahel paiknev Kõrvemaa ulatub kirdesuunast Soome lahe äärest edelasse kuni Navesti jõeni. Maastikukaitseala pindalaga 3130 km2 hõlmab suuri rabasid ning seal leidub mandrijää tekitatud oosistikke ja mõhnastikke...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
Karula kõrgustik
9
doc

Karula kõrgustik

Karula kõrgustik Karula kõrgustik asub Kagu-Eestis Valga maakonnas, Valga nõo ning Võru-Hargla nõo vahel. Kõrgustikule on omapärane liigestatud reljeef ning pinnakatte vaheldusrikkus. Karula kõrgustik jääb Lõuna-Eesti teistest kõrgustikest Otepääst ja Haanjast maha küll kõrguselt (137 m) ja pindalalt, mitte aga pinnavormide mitmekesisuselt. Järskudel nõlvadel ja kõ...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
55 allalaadimist
Bioloogiline mitmekesisus-Mõisted
10
doc

Bioloogiline mitmekesisus. Mõisted.

MÕISTED. ökosüs.teem-elusorganismidest ja eluta keskkonnast koosnev iseseisev süsteem. Bioloogiline mitmekesisus hõlmab geneetilist, liigilist ja ökosüsteemide mitmekesisust, mis on elu aluseks Maal. Agroökosüsteem-ökosüsteem , mille on loonud inimene saagi kui bioproduktsiooni saamiseks. Agroökosüsteemi iseloomustavad:lühiealisus ·väike kohanemisvõime·mulla toitainete ta...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
41 allalaadimist
Otepää kõrgustik
10
doc

Otepää kõrgustik

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Nimed, Nimed, Nimed Otepää kõrgustik Referaat Juhendaja: lekt. Nimi Nimi Tartu 2010 Sisukord Sisukord...................................................................................................................................... 2 Sissejuha...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
39 allalaadimist
Uurimustöö Tartu-Jõgeva puhkeala
10
doc

Uurimustöö Tartu-Jõgeva puhkeala

1 Sissejuhatus.................................................................................................................. 2 Üldiseloomustus......................................................................................................... 2 As...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist