Eesti kirjanduse ajalugu I (10)

5 VÄGA HEA
 
1. Eestlase ja Eestimaa kuvand vanemates kirjalikes allikates (nt Tacitus, Germaanlaste
päritolust ja paiknemisest; Liivimaa kroonika jt)
Meie ajaarvamise esimese sajandi lõpul on roomlasest ajaloolane Tacitus Läänemere
piirkonnas elanud hõime nimetanud aesti või aestui. Ilmselt pidas Tacitus silmas siiski
muinaspreislaste hõime.
Kroonikad ­ edastavad mõnesuguseid andmeid põlisrahvaste keelest, uskumustest,
kommetest, vaimulaadist, rahvaluulest jm. Ristirüütlitega kaasas olnud Henrik (Läti Henrik)
jutustab oma "Liivimaa kroonikas" eestlaste alistamisest ja ristimisest 13. saj algul, eestlaste
kombestikust, tegevusaladest jm. Eesti keele ajaloo seisukohalt on väga olulised Henriku
esitatud isiku- (Lembitus, Maniwalde jt) ja kohanimed (Tarbata, Odenpe jt) ning laused (Maga
magamas; Laula, laula, pappi). Kroonika on ladinakeelne, trükis ilmunud 1740ndatel aastatel.
Läti Henrik oskas kohalikke keeli, rahvust ei teata, fanaatiline katoliiklane. Vaadeldav Neitsi-
Maarjale pühendatud proosana. Algav värsivormis, lõpeb paganate alistamisega, esitluslaad
kaasakiskuv. Kroonika autor Henricus de Lettis, korduvalt osa võtnud sakslaste sõjakäikudest
Eestisse ja eestlaste ristimisest. Kohalike keelte mõistjana on kroonikut kasutatud tõlgina. Teda
on peetud sakslaseks või lätlaseks, aga ka eestlaseks või liivlaseks. Viimastel arvamustel küll
alus puudub. Kõige kaalukamaid argumente on toodud krooniku saksa päritolu kasuks.
Kroonika tegelased jagab ta jumala- ja kuradiriigi esindajateks, kusjuures esimesse kuuluvad
kõik need, kes mõõga ja ristiga tungisid Liivimaale, teise aga kohalikud põlisrahvad, eriti
kangekaelsed eestlased, kes ei taha kuidagi vastu võtta ristimise sakramenti. Piibli kujud ­
jumal, Neitsi Maarja ja Jeesus Kristus esinevad kroonikas lausa otseste tegelastena ja võtavad
osa paganlike hõimude ristiusku pööramisest. Kroonik kirjeldab ka eestlaste kombeid, toob
teateid ohverdamiste ja ohvriloomade, haldjate ja jumalate kohta.
Olulist keelelist materjali pakub "Liber Census Daniae" (u 1240) oma 500 Põhja-Eesti
kohanimega (Arhukylae), millest saame ettekujutuse eestlaste territoriaalsest paiknemisest.
13. saj lõpust pärinev "Liivimaa vanem riimkroonika" annab teatud läbilõike selle sajandi
sündmustest, kusjuures keskseks on läti hõimude alistamisega seotu. 12 ­ 13 saj, saksa ordu
esimene suurem üleskirjutis. Kirjeldatakse saksa Liivimaa ordu võitlust. Kaheksas murdes, 12
000 värsirida, poeetiline stiil, Autor teadmata, arvatavasti saksa ordu rüütlivend. Ristiusk
tuuakse tule ja mõõgaga. Maarjakultus, misjonikroonika. Algab jumalasõna kuulutamisega,
läheb üle põhilooks. Faktoloogia ei huvita (3 aastaarvu), trubaduurluule.
Vanema riimkroonika autor ei tundnud Läti Henriku ajaraamatut, tema poliitiline suunitlus on
teistsugune, hoopis erinevad on kirjanduslik-kunstilised võtted. Autor seab endale eesmärgiks
jutustada sellest, kuidas ristiusk toodi Liivimaale, valgustades sealjuures ajaloosündmusi
eeskätt sõjanduslikust küljest. Kroonika kirjutatud kesksaksa murdes, Kindel värsimõõt
puudub, autor püüab ainult saavutada tingimata täisriimi. Olles raskustes riimsõnade
leidmisega, ei suuda autor alati kinni pidada faktidest (laseb Jäälahingu kirjeldamisel võitlejatel
langeda rohule). Väga palju trafertseid väljendeid, ülespuhutud fraase ja mitte midagi ütlevaid
sõnakõlkse. Laskub järjest pisidetailidesse, ei suuda kuidagi eraldada olulist ebaolulisest ega
anda hinnangut tähtsamailegi sündmustele. Kroonika oli Liivi ordus, samuti Saksa ordus
ametlikuks "lauluraamatuks", mida ordukonventides loeti ette rüütlite ühistel söömaaegadel.
Bartholomäus Hoeneke "Liivimaa noorem riimkroonika" (1348) käsitleb 14. saj algupoole
sündmusi. Eriti kaaluka tähendusega on selles kroonikas 1343. a Jüriöö ülestõusu kirjeldus.
Hiljem on Eduard Bornhöhe, Aino Kallas jt kirjanikud oma loomingus tuginenud Hoeneke
kroonikale.
Alamsaksakeelne, autor valgustas Jüriöö ülestõusu ühekülgselt saksa feodaalide, esmajoones
Liivi ordu seisukohalt, kuid pakkus rohkesti üksikasjalist faktilist materjali.
Balthasar Russowi kroonika pakub teavet 12. saj alates, kui käsitleb rohkem kaasaega.
Põhitähelepanu Liivi sõjal, alamsaksa keeles. Kirjeldab talupoegade ja linnarahva elu.
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Eesti kirjanduse ajalugu I #1 Eesti kirjanduse ajalugu I #2 Eesti kirjanduse ajalugu I #3 Eesti kirjanduse ajalugu I #4 Eesti kirjanduse ajalugu I #5 Eesti kirjanduse ajalugu I #6 Eesti kirjanduse ajalugu I #7 Eesti kirjanduse ajalugu I #8 Eesti kirjanduse ajalugu I #9 Eesti kirjanduse ajalugu I #10 Eesti kirjanduse ajalugu I #11 Eesti kirjanduse ajalugu I #12 Eesti kirjanduse ajalugu I #13 Eesti kirjanduse ajalugu I #14 Eesti kirjanduse ajalugu I #15 Eesti kirjanduse ajalugu I #16 Eesti kirjanduse ajalugu I #17 Eesti kirjanduse ajalugu I #18 Eesti kirjanduse ajalugu I #19 Eesti kirjanduse ajalugu I #20 Eesti kirjanduse ajalugu I #21 Eesti kirjanduse ajalugu I #22 Eesti kirjanduse ajalugu I #23
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-06-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
439 laadimist Kokku alla laetud
10 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
liisa1000 Õppematerjali autor

Lisainfo

Aine "Eesti kirjanduse ajalugu I" sügis- ja kevadsemestri küsimuste vastused. Vastatud kevadsemestri lõpus tehtava eksami kõigile küsimustele.
eesti , kirjanduse , ajalugu , koidula , juhan liiv , kalevipoeg , tuglas , isamaakõne , bornhöhe , vilde , mõis , küla , realism , alkohol , haigus , orjus , ärkamisaeg , noor eesti , liivimaa kroonika , juhuluule

Mõisted

Teemad

 • Eestlase ja Eestimaa kuvand vanemates kirjalikes allikates (nt Tacitus, Germaanlaste
 • päritolust ja paiknemisest; Liivimaa kroonika jt)
 • Kroonikad
 • Henrik
 • Liivimaa kroonikas”
 • Maga
 • magamas; Laula, laula, pappi
 • Liivimaa vanem riimkroonika”
 • Liivimaa noorem riimkroonika”
 • Balthasar Russowi kroonika
 • Thomas
 • Ehst-, Lyf- undn Lettlaendische Geshichte”
 • Liefländische
 • Historia”
 • Continaution
 • Keskaegne luule
 • Esimesed teated teatrietendustest
 • Androslanna”
 • 16. sajandi eestikeelsed tekstid ja nende keel (nt Kullamaa käsikiri, Wanradti-Koelli
 • katekismus jt)
 • Taani hindamisraamat
 • Meintacus
 • Tonnaewaerae
 • Johannes Kieveli katekismus
 • Lutheri missa
 • Kullamaa vakuraamat
 • Credo
 • Hellemegghe, Szure Kulldmeggi
 • Andres, Claws, Annik
 • Wanradt’-Koell’I katekismus
 • Franz Witte
 • katekismus
 • Thomas Busaeuse
 • Agenda Parva”
 • 17. sajandi kirikukirjanduse ja keele näiteid ( Heinrich Stahl, piiblitõlke probleeme
 • Turu käsikiri
 • Heinrich
 • Stahl
 • Hand und Hauszbuch…”
 • Leyen Spiegel”
 • Kalliweh
 • Joachim Rossihnius
 • Catechismus Herm D. Martin Lutheri”
 • Evangelia vnd Episteln”
 • Jhering
 • Heinrich Göseken, Georg Salemann
 • Reiner Brockmann
 • Neu Ehstnisches Gesangbuch”
 • Wastne Tarto Mah Keele Laulo
 • Adrian Virginiuse
 • Tarto-Ma Kele Laulu-Ramat”
 • Heinrich Göseken
 • Johann Gutslaff
 • Uue Testamendi
 • Fischeri
 • Meije Issanda ja Jesusse
 • Kristusse Wastne Testament
 • Heinrich Gutsleff
 • Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus
 • Testament”
 • Eesti-Ma Kele Koddo- ning Kirko Ramat”
 • Anton Thor Helle
 • J.J. Köhleri trükikojas 1739. a “Piibli Ramat/
 • se on keik se Jummala Sanna”
 • Georg Mülleri jutlused (maailmavaade, teemad, keel jms)
 • 17. sajandi ja 18. sajandi alguse eestikeelne juhuluule
 • Eestikeelseid
 • Käsu Hansu „nutulaulu” teemad ja moraal
 • Mis on nn valgustuskirjandus?
 • 18. sajandi jutukirjanduse poeetika ja teemad Fr. W. von Willmanni „Juttud ja
 • Teggud” näitel
 • J. H. Rosenplänteri ja O. W. Masingu tähtsus eesti kirjandus- ja kultuuriloos
 • Rosenplänter
 • Beiträge zur genauern Kenntniss der
 • ehstnischen Sprache”
 • Masing
 • ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele … “
 • Luggemise lehhed”
 • Pühhapäwa Wahhe-luggemissed
 • Rosenplänteri “Beiträges”
 • Marahwa Näddala-Leht”
 • Fr.R. Faehlmanni pseudomütoloogilised muistendid
 • Kalevipoeg” rahvusmütoloogilise teosena ja tegelasena
 • Fr. Tuglase müüt-novellide poeetika
 • C. R. Jakobsoni „Esimese isamaakõne” uuenduslik ajalookäsitlus
 • Romantiline ajalookujutus E. Bornhöhe ja A. Saali teoste näitel
 • Bornhöhe
 • Andres Saal
 • Realistlik ajalookäsitlus Vilde ajaloolise triloogia näitel
 • Mõisa ja küla kujutamine vanemas eesti kirjanduses: mõisa - küla binaarsus; tsenter
 • ja marginaalia
 • Realistlik küla
 • Religiooni teema 19. sajandi eesti kirjanduses
 • Eesti vanema kirjanduse alkoholinarratiiv ja kõrts
 • Haiguse kujutamise erijooned vanemas eesti kirjanduses: teaduslik (K. E. von Baer
 • Fr. R. Faehlmann, Fr. R. Kreutzwald) ja ilukirjanduslik (Kreutzwald, Vilde jt)
 • Teaduslik käsitlus
 • Orjuse teema vanemas eesti kirjanduses
 • Rahvus kui „kujutletud kogukond” ja „leiutatud traditsioon” (invented tradition)
 • J. Hurda ja C. R. Jakobsoni seisukohad rahvusluse küsimuses
 • C.R.Jakobson
 • L. Koidula isamaaluule
 • Rahvuse ja isamaa kujutamise erijooned ärkamisaja luules
 • Erinevad esteetilised voolud vanemas kirjanduses
 • a) romantismi esteetika ja ärkamisaja eesti luule
 • b) realistliku proosa poeetika E. Vilde ja/või E. Peterson-Särgava näitel
 • Ernst Särgava
 • Milles seisneb „Noor-Eesti” liikumise uuenduslikkus?
 • Millised on „Noor-Eesti” kultuuriideoloogiline platvorm, esteetilised tõekspidamised ja
 • suhtumine keele arendamisse?
 • Juhan Liivi luule põhiteemad ja tähenduslikkus
 • Liivi hullus
 • E. Enno luule põhikujundid ja teemad
 • Ernst Enno
 • Enno põhiteemad
 • Jaan Oksa proosa temaatilised ja stilistilised eripärad

Kommentaarid (10)


Minni Hiis: väga abistav õppematerjal.

aitäh tegijale ja siia üleslaadijale! :)
15:18 25-05-2011

paztacaz: aitas küll, aga osad kordamisküsimuse vastused olid puudu.
04:14 02-06-2011

kristin2769: vajalikud küsimused vastatud. väga hea
18:46 21-05-2012


Sarnased materjalid

54
doc
38
doc
32
doc
18
doc
9
pdf
10
docx
42
docx
9
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto