Eesti keel - sarnased materjalid

riigikeel, emakeel, ilitada, imalik, igesti, andjale, rahvakultuuri, emakeelt, kurtidele, kultuuriga, nega, tteid, helepanu, niimoodi
1
doc

Eesti keele saatus

Eesti keele saatus Me elame küllatki väikese rahvaarvuga riigis, kus valdavaks keeleks on eesti keel. Seda ei saa võrrelda mõne ,,suure" keelega, mida räägivad mitmed miljonid inimesed mitmes erinevas riigis üle maailma, sest meie emakeelt räägib põhiliselt ainult natuke enam kui ühe miljoni suurune...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
1
docx

Saami keel

...a Venemaal u 2 000 saami. Oma kirjakeel on lõunasaami, luulesaami, põhjasaami, inarisaami, kolta ja kildini keelel. Üksnes kildini kirjakeel põhineb kirillitsal, ülejäänud tarvitavad lisamärkidega ladina tähestikku. Soome-ugri keelte hulka kuuluvad saami keeled on läänemeresoome keelte (Eesti ;Soome) kõige lähemad sugulaskeeled. 70% saamidest suurel maa-alal Norras, Rootsis ja Soomes räägib põhjasaami keelt. 1978. kehtestati ühtne põhjasaami kirjakeel, mis hõlbustas eri riikides elavate saamide omavahelist suhtlemist ja elavdas kultuurielu. Enne seda kirjutati igas riigis isemoodi. Norras...

Eesti keel - Põhikool
20 allalaadimist
2
doc

Eesti keele ajalugu

Eesti keel Eesti keelt räägib emakeelena 922 000 inimest Eestis ja 160 000 mujal, peamiselt Rootsis, Soomes, Saksamaal, USA-s, Kanadas ja Venemaal. Lisaks kõneleb eesti keelt veel umbes 168 000 inimest. Sellise kõnelejate arvuga on eesti keel maailma tuhandete keelte hulgas esimese kahesaja seas, uural...

Eesti keel - Keskkool
98 allalaadimist
19
docx

Eesti keele allkeeled

Eesti keele allkeeled 1. Allkeeled, üldpilt Allkeelte süsteem sotsiolingvistikas (+ netikeel) · Põhimõiste on variant (variety), väga üldine termin igasuguste erijoontega allkeelte kohta Jagatakse kolmelt aluselt: · standardkeel ja mittestandardkeeled (Standard ja Nonstandard Variety) · kasut...

Eesti keel - Tartu Ülikool
153 allalaadimist
13
rtf

Eesti

Eesti Vabariik on maa ja riik Põhja-Euroopas. See piirneb põhjast üle Soome lahe Soomega, läänest üle Läänemere Rootsiga, lõunast Lätiga ja idast Venemaa Föderatsiooniga. Eesti pindala on 45 227[5] km². Eestit mõjutab parasvöötme hooajaline kliima. Eesti on demokraatlik parlamentaarne vabariik, mis o...

Kirjandus - Põhikool
13 allalaadimist
25
pptx

Eesti

Eesti Tony Jürisaar PM21 Eesti Vabariik Riigihümn:Mu isamaa, mu õnn ja rõõm Pealinn:Tallinn Pindala:45 227km² Riigikeel(ed):eesti Ametlik(ud) keel(ed):eesti Rahvaarv:1 286 540 (1.01.2013) Rahvastiku tihedus:28,6 in/km² Riigikord:parlamentaarne Vabariiki President: Toomas Hendrik Ilves Peaminis...

Geograafia - Kutsekool
9 allalaadimist
44
docx

Eesti uusaeg

1. Eesti uusaja mõiste Eesti ala mõiste 18.-19. sajandil erineb tänapäevasest. On kolm eraldiseisvat provintsi: Eestimaa, Liivimaa (Põhja-Liivimaa) ja Saaremaa. Tegemist on ühe suure riigi koosseisus oleva kolme provintsiga ning need kolm ala on täiesti erinevad. Läänemereprovintsid. 18. sajandil tuleb ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
6
doc

Somaali keel

... neist on ees ja taga variatsoon, pikk või lühike versioon, mis annab selgelt 20 täishäälikut.Samuti näitab see kolme tooni: kõrge, madal ja langev. (https://en.wikipedia.org/wiki/Somali_language#Morphology 24.10.15 21:30) Arvsõnad ühest kümneni: Nädalapäevad: Eesti Somaali Üks Kow Eesti Somaali Kaks Laba Esmaspäev Isniin Kolm Saddex Teisipäev Talaado Neli Afar Kolmapäev Arbaco Viis Shan Neljapäev Khamiis Kuus Lix Reede Jimco Seitse ...

Üldkeeleteadus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
4
rtf

Milleks meile puhas emakeel?

...mavahel rääkida. Sellejaoks on aga vaja ühist keelt. Järelikult peavad olema kahel rääkival inimesel oma emakeel. Täpselt sama lugu on äriinimestega või tähtsamate isikutega. Nad peavad oskama emakeelt, et asju ajada ja jätta endast haritud inimese kuvand. Kes kasutavad eesti keele asemel inglise keelt? Ütleks nii, et umbes 10-15 aastased kastavad väga palju inglise keelt eesti keele asemel. Mis see nii on? Sellepärast, et meie tehnika on niivõrd arenenud ja enamus asju on tehnika maailmas inglise keeles ning noored kasutavad koguaeg nutitelefone ja mängivad i...

Eesti keel - Keskkool
12 allalaadimist
18
docx

EESTI KEELE VÕÕRKEELENA ÕPPIMINE

SISUKORD SISSEJUHATUS...............................................................................................3 1. Eesti keelest üldiselt.......................................................................................4 1.1. Eesti elanike keeleoskus..............................................................................4 2. Eesti keel välismaal.......................................................................................

Eesti keel -
20 allalaadimist
7
odt

Eesti keele allkeeled-kokkuvõte eksamiks

...etod. D eripära ­ informantide valik, küsimustik, keelekaardid. Informantide valik ­ otsiti puhast murret, mis oleks vanapärane ja teistest allkeeltest puutumata. Informandid ehk mitteliikuvad vanemad meessoost maainimesed. Oluline oli ka vähene haridus, lugemus ja sotsiaalsed kontaktid. Eestis on 4/5 informantidest naised. Ülejäänd vanemad inimesed, väheste kontaktidega, ainult maal elanud. Kuidas vältida teiste allkeelte mõjusid? Küsitletakse mitu korda samu informante, informant ja küsitleja muutuvad sõpradeks, kogujateks tihti kohalikud elanikud, küsimine soovitavalt samas murdes, ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
64 allalaadimist
12
doc

Keeleteaduse alused

...i kanna tähendust. Häälikute grupp mis on selles konkteerses keeles sarnase funktsiooniga . Häälikud on eri foneemid. Foneem võimaldab küll tähendusi eristada, aga ta ise ei tähenda midagi. Foneemidest pannakse kokku keele väikseimad tähendust kandvad üksused ehk morfeemid. Näiteks eesti keele foneemid /e/, /l/, /u/ annavad kokku morfeemi elu. Foneemide liigid : foneem on väikseim keeleüksus, mis võimaldab eristada tähendusi . Igal keelel on oma kindel foneemisüsteem. Eesti keeles on 26 kvalitatiivselt erinevat segmentaalfoneemi: 9 Vokaali /a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü/ ja 17 Kons...

Eesti keel - Keskkool
63 allalaadimist
4
docx

Eesti keele arvestuse kordamine

... keel tekkis erinevatel ajahetkedel ja üksteisest eraldi Monogeneesi teooria ­ keele teke oli ainukordne sündmus, mis sai alguse Aafrikas. Areng erinevates kohtades Keelte liigitamise kaks moodust 1) sarnasuse järgi ­ keeled, mis on kaua aega kontaktis muutuvad sarnaseks (rootsi ja eesti keel) 2) asukoha järgi ­ keeled, mis põlnevad ühest algkeelest, sugulaskeeled (eesti ja soome keel) Isolaatkeel ­ keel, millele puudub või ei ole leitud algkeel, pole suguluses teiste keeltega Lingua franca ­ keel, mida kasutavad suhtluseks mitut keelt valdavad inimesed. Mõni suur keel, nt inglise...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
3
docx

Allkeeled - kordamine eksamiks

MURDED Kohamurded on samas maakohas elavate inimeste ühine keel, mis erineb rammatiliselt, fonoloogiliselt ja leksikaalselt teistest kohamurretest. Kohamurre oli kunagi ainus keel, mida eesti inimene valdas, varieerus sotsiaalselt ja situatiivselt. Murdevorm ehk murdesõna on selles murdes esinev vorm/sõna, mis erineb normikeele sõnast või vormist (nt. -nd on murdevõrm, -nud normikeelne). Keelegeograafia ehk dialektoloogia on meetodite võrk murrete erinevuste uurimiseks, tekkis 19.sajandi...

Eesti keel - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
45
doc

TEKSTID, MIDA LOEVAD MINU EAKAASLASED

...ugemisõpetus. Tallinn: Avita, 1998, lk 13. 7 Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpilaste ilukirjanduse loetavus Rahvas algab raamatust, meenub koolitundides kirjandusõpetaja öeldud eesti luuletaja Hando Runneli mõte. Hea, et tänapäeval, mil räägitakse, et noored inimesed ei loe, nähtub, et nad siiski loevad. See rõõmustab. Nagu diagrammist selgub, loetakse kõige enam jutustusi, ehk siis koolitundide lugemisvaramusse kuuluvat ja romaane ning novelle. Küllap on niisugused eelistu...

Eesti keel -
10 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

...tahan ja kui teie tahate, et meid paari pandaks, nagu peig ja mõrsja. Sest mina olen teie peig Issanda ees ja teie olete minu hinge mõrsja nüüd ja igavesti, nagu on seda seletand oma sõnas Õnnistegija ja meie eest surnud ristisambas. Sellepärast siis, oh kallid hinged Issandas ja armsad eesti vennad ning õed, lähme ära sest roojasest paigast üles pühakotta, et me võiks jumala pale ees üheks saada, sest mis Issand on ühte pand, seda ei lahuta inimene mitte igavesest ajast igavesti." Läinuvadki teised siis kõrtsist kiriku poole, vana Maurus ise eesotsas, kogudus sabas. Aga eks saksad s...

Eesti keel -
3 allalaadimist
4
docx

Nimetu

... see koht, kuhu emigrandid tulevad Punase mere ja Vahemere äärsetest riikidest. Antud hetkel peab selle probleemiga tegelema Euroopa Liit ning ühendus on jõudnud lahendusele, et suurem osa Euroopa riike võtavad vastu teatud hulga pagulasi ning pakuvad neile varjupaika. Kuna Eesti asub Euroopas ning on ka Euroopa Liidu liige, on ta kohustatud võtma vastu pagulasi. Selleks, et mõista, kes on pagulane, on tarvis antud mõiste lahti seletada: pagulane on võõrsil elav isik, kes on oma kodumaalt lahkuma sunnitud poliitilistel, usulistel või rassilistel põhjustel ehk teisi...

Vene keel -
3 allalaadimist
15
ppt

Keeleökoloogia ja eesti keele areng

Keeleökoloogia ja eesti keele areng "Keel ja ühiskond" X klassile 22. ptk Mare Hallop 21.01.2013 KiNG 30.10.2012 Keeleökoloogia ÖKOLOOGIA teadus eluso...

Eesti keel -
3 allalaadimist
10
pdf

Abiks CV koostamisel

...i, mille kaudu tööandjad ka ise endale sobivat tööjõudu otsivad. CV on lühend ladinakeelsest terminist curriculum vitae, mis tähendab tõlkes elulugu. Kuna lühend CV tuleneb ladina keelest, siis on lühendit korrektne hääldada [tseevee], mitte inglisepäraselt [tsiivii]. Eesti keeles võib dokumendi nimetuseks olla ka elulookirjeldus. CV eesmärk on anda tööandjale teada teie sobivusest pakutavale vabale töökohale. Seetõttu on oluline enne kandideerimist läbi mõelda, millised on sellele ametikohale esitatavad nõuded ning millised on teie senised oskused, ko...

Eesti keel - Kutsekool
3 allalaadimist
13
doc

KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS

KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS 1. Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Eesti keel kuulub uurali keelkonna soome-urgi keelerühma läänemeresoome keelte hulka. Kujunes 13.-16. sajandil läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teistest hõimumurretest ristumise teel. 2. Eesti keele ki...

Eesti keel -
36 allalaadimist
5
doc

CV-de liigid

... Uugametsa ooperiteater lavatööline (õhtuti ja koolivaheaegadel) Hariduskäik: 1986 ­ 1997 Uugametsa Gümnaasium, keskmine hinne 4,1 Täiendkoolitus: 08. ­ 09.1998 mustkunsti kursus, Londoni Kõrgem Teatrikool Keeleoskus: emakeel- eesti, valdan inglise, vene ja läti keelt Arvutioskus: Word, elektronpost, Solitaire, Minesweeper Autojuhiluba: A Huvialad: kivipall, kiiking Kuupäev allkiri Isikukeskne CV Isikukeskne CV seab esiplaanile kandidaadi isiku, tema oskused ja võim...

Eesti keel - Kutsekool
95 allalaadimist
2
doc

CV Koostamise näide

Curriculum Vitae Nimi: Vanus: Sünniaeg Sugu: Perekonnaseis: Epost: Kontakt või mobiiltelefon: Emakeel: Haridustase: Töösuhe hetkel: CV uuendamise kuupäev: Lühitutvustus Keeleoskus Inglise Kõnes: hea Kirjas: hea Arusaamine: väga hea Vene Kõnes: vähene Kirjas: vähene Arusaamine: keskmine Saksa ...

Eesti keel - Keskkool
60 allalaadimist
2
docx

Suuline keelekasutus

Keelekasutusest Keel, sealhulgas kirjalik keel, on paljukihiline ja paljude ülesannetega nähtus, mistõttu kõigepealt tuleb hoiatada, et praegu ei ole kõne all (post)modernne kunstilooming, mitteametlik erakirjavahetus, kus igaüks võib olla nii algupärane, kui kaaslased taluda suudavad, ega muud valdk...

Eesti keel - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
2
odt

Curriculum vitae

...elus, üks laps Rahvus eestlane Hariduskäik 2000-2003 Tartu ülikool, pedagoogika osakond bakalauruseõpe, 1998-2000 Kreutzwaldi Gümnaasium Töökaik 2004- 2008 ­ Tallinna Realkool, klassiõpetaja Keeleoskus eesti keel ­ emakeel inglise keel ­ kõnes ja kirjas hea hispaania keel ­ kõnes hea, kirjas rahuldav vene keel ­ kõnes ja kirjas rahuldav Arvutioskus Word, Excel, Powerpoint, foto- ja videotöötlus Juhiluba B-kategooria ...

Eesti keel -
5 allalaadimist
2
odt

CV näidis

...9 Aadress Torni tn. 13, Tallinn ja Carrer Sant Jaume, Calella Telefon 56654514 E-mail karelgeorgnomm@gmail.com Hariduskäik: 2020-2022 Tartu ülikool, Kehakultuuriteaduskond, bakalaureuseõppe eriala: füsioteraapia 2017-2019 Audentese Spordigümnaasium Töökogemus: 2038-2042 Eesti Jalgratturite Liidu president 2033-2037 Eesti Juunioride maanteekoondise peatreener 2030-2032 Pro Cycling Team Astana sõitja 2026-2029 Sky Procycling profitiimi sõitja 2024-2025 Pro-Continental Cycling Team Europcar sõitja 2023 Amatöörklubi Team Pro Immo sõitja Keeleoskus: Eesti Emake...

Eesti keel - Põhikool
5 allalaadimist
2
rtf

CV näidis

Näide kuidas kirjutada cv

Eesti keel - Keskkool
1 allalaadimist
1
rtf

Curriculun Vitae

...jandimaa Telefon : 56226375 E-post : Kaia_mand@gmail.com Perekonnaseis : vallaline Rahvus : eestlane Töökäik : 2012 suvi - maasikakorjamine, 2013 talv - hotellikoristamine, 2013 kevad - lapsehoidmine. Hariduskäik : 2001-2010 Tartu Raatuse Gümnaasium Keeleoskus : emakeel - eesti keel; valdan kõnes ja keeles inglise, vene ja saksa keelt Aruvtioskus : Word, Excel, Powerpoint, fototööt...

Eesti keel -
2 allalaadimist
1
doc

Keelteoskus on rikkus

Keelteoskus on rikkus Igal riigil on oma emakeel, ning lisaks emakeele oskusele õpetatakse koolides juurde veel vähemalt kahte uut keelt. Kuid kas me õpime neid ainult ajaviiteks? Õnneks on tänapäeval meie maailm nii Peale emakeele omandamise õpita...

Eesti keel - Põhikool
6 allalaadimist
1
docx

Kus ja kuidas õppida õeks

Kus ja kuidas õppida õeks? Eestis on võimalus õppida õeks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis js Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksus on Kohtla-Järvel. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppeprotsess kestab 3,6-4 aastat,Kohtla-Järvel 4,6 aastat. 3,5 aastase kestva õppeaja võiksid valida õppijad, ke...

Eesti keel - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
13 allalaadimist
1
docx

Suhtlemine muutub-hea või halb?

...e inglise keelseid filme, loeme Internetist inglise keelseid artiklid ja kuulame inglse keelseid laule. Inglise keeles on saamas justkui kogu maailma ühine keel, aga on see hea? Tõenäoliselt ei oma see väga suurt tähtust suure rääkijate arvuga keeltele, aga need miljon inimest, kes veel eesti keelt räägivad, peaksid tegema kõik, et seda säilitada. Sorryde ja maybede lai levik suhtlemises ohustab meie keelt ning me muutume iga päevaga justkui vähem eeatlasteks. Ka meie tänavakultuur pole võrreldavgi sellega, mis ta oli 10 aastat tagasi. Ükspäev linnas kõndide tuli mulle vastu 7 aastane...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
2
docx

Eesti keele gümnaasiumi I kursuse I kontrolltöö konspekt

... ja tähistatava suhe Tähistava ja tähistatava suhe on mõtteline, pole seotud objektiga. Seos on ka kokkuleppeline. 7) Verbaalne suhtlemine- Verbaalne suhtlemine on sõnaline suhtlus. Mitteverbaalne suhtlemine- Mittesõnaline suhtlus. (Kehakeel, käemärgid, kirjad jne.) 8) Eesti keele murderühmad, murded ja murrakud. Murderühmad: a) Põhja-Eesti murderühm- Murded: saartemurre; läänemurre; keskmurre; idamurre b) Lõuna-Eesti murderühm- Murded: Mulgi murre; Tartu murre; Võru murre c) Ranniku murderühm Murrak põhineb mingil murdel, kuid erineb selles...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

EESTI KEELE KONTROLLTÖÖ

EESTI KEEL KORDAMISKÜSIMUSED JA VASTUSED! 1. Nimeta keelefunktsioonid, lisa ka selgitus. Vastus : Keel kui suhete hoidja – vahendatakse infot ja kujundatakse omavahelisi suhteid. Info vahetamine. Keel kui mõtlemisvahend – tänu sellele toimuvad mõtlemisprotsessid ja inimes...

Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist
2
odt

Lühikirjand teemal "kodu"

...õib väita ,et kodu algab oma maast, vallast, linnast, külast, majast või hoopis millestki muust. Kodu, mis peaks iga inimese jaoks olema turvaline ja mõnus paik, algab sealt, kus on tema sünnimaa. Sündides ning pärast seda samasse riiki elama jäädes, õpime tundma selle riigi keelt, elukorraldust ning kultuuri. See saab meile kalliks ning südamelähedaseks. Kuigi me ei saa valida, kuhu riiki me sooviksime sündida ning selle otsuse teevad meie eest vanemad, peame me õppima olema rahul sellega, mis meil on. Tõelised riigi patrioodid aitavad kaasa kodumaa arengule ning seda m...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !