Eesti keel

Eesti keel on läänemeresoome lõunarühma kuuluv keel. Selle lähemad sugulased on läänemeresoome keeled vadja ja liivi keel
Kategooriad
Faile
7. klassi ajalugu -
10
7.klassi kirjandes ehk kahekõne -
0
9. klassi eesti keel -
1
Akadeemilise kirjutamise alused - Tartu Ülikool
27
Artikli analüüs -
5
Eepose lühikokkuvõte -
0
Eesti keel - Keskkool
2757
Eesti keel - Põhikool
1082
Eesti keel - Kutsekool
134
Eesti keel - Tallinna Ülikool
5
Eesti keel - Eesti Lennuakadeemia
4
Eesti keel - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
10
Eesti keel - Tallinna Majanduskool
3
Eesti keel - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
4
Eesti keel - Tallinna Tehnikaülikool
6
Eesti keel - Tartu Ülikool
24
Eesti keel - Akadeemiline
38
Eesti keel - Keskkool
29
Eesti keel mitte-eesti koolides - Keskkool
8
Eesti keel teise kelena -
0
Eesti keele ajalugu - Tallinna Ülikool
19
Eesti keele allkeeled -
4
Eesti keele lauseõpetus -
8
Eesti keele suuline ja kirjalik väljendamine - Tartu Ülikool
23
Eesti keele sõnamoodustus -
5
Eesti keele sõnavara ja keelekontaktid -
5
Eesti keele vormiõpetus -
1
Eesti keele väljendusõpetus -
17
Eesti keele väljendusõpetus -
0
Eesti kirjakeele ajalugu -
5
Eesti kirjanduse ajalugu II -
5
Eesti murded i -
1
Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus - Tartu Ülikool
11
Eestikultuurilugu -
5
Essee filmist -
1
Essee teemal "Väärtushinnangud" -
0
Keel ja ühiskond -
5
Keele Olemus -
0
Keeleuurimise meetodid -
2
Kirjand -
3
Kirjand teemal kui ma oleksin eesti president -
0
Kreeka -
0
Kõne ja väitlus -
22
Küsimused -
1
Maailm -
3
Maailma keeled -
0
Meedia ja mõjutamine -
12
Nimekorraldus -
1
Praktiline eesti keel -
15
Raamatu arvustus -
3
Riiklikud tähtpäevad -
2
Soome-Ugri rahvad -
3
Tähendusõpetus -
1
Väljendusoskus -
16
eesti keel teise keelena -
1
essee konkursile -
0
essee konkurss -
2
keel ja keeled -
3
lugemiselamus -
0
luuletused -
4
suuline ja kirjalik eneseväljendus -
4
uurimistöö alused -
0
uurimistöö alused -
0


Kategooria eesti keel populaarseimad õppematerjalid

Eesti keel – Käänamismallid A-tüvi on alati omastav kääne (mille? missuguse?) ja annab silpide arvu. B-tüvi on alati sõna osastav kääne (mida? missugust?). Astmevaheldus (AV) on sõna A- ja B-tüve muutus. Laadivaheldus (LV) on astmevahelduse alaliik, mille puhul k, p, t, g, b, d, s tekib või kaob (jalg). Vältevahelduse (VV) puhul muutub sõna rõhk II ja III välte vahel, kirjapildis ei muutu midagi (lill). Kujuvaheldus (KV) on tüvevaheldus, mille puhul sõnatüvi lõppeb mõnes vormis...
... : Kui lisand on omastavas käändes (Kelle ?Mille ? ) , siis pannakse koma ainult ette : Volvo , Rootsi auto – ja masinatööstuskontserni keskus asub Göteborgis Komadega eraldatakse : 2. Omadussõnalised järeltäiendid , kui neid on rohkem kui üks . 3. 30-aastane naine , kena , sale , rõõmsameelne , soovib tutvda haritud ja intelligentse mehega 4. Koondlause korduvad liikmed omavahel : Oma Lõuna – Eesti reisil käisime Viljandis , Võrtsjärve ääres , Otepääl ja Põlvas . 5. Rindlause osalaused üksteisest , kui nende vahel ei ole sidesõnu ja , ning , ega , või Sina küsid , mina vastan . 6. Põimlause osalaused üksteisest : Juba see , et mees automarke ei teadnud , tundus kummalisena . 7. Otsekõne väitlause talle järgnevast saatelausest . 'Mart on päris kõvasti imelik , ' oli Maie arvamus . 8...
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.
Lugupeetud klassikaaslased, meie emakeel on tohutult ilus, see on omapärane, kõlav ning väljapaistev. Kuid meie keele kõnelejaid on tegelikult vähe. Mis siis veel saaks, kui Eesti muutuks ametlikult nii vene kui eestikeelseks? Mina arvan, et meie kauni keele säilitamiseks, peaksime üritama teha kõik, et välitda Eestis ametlikku kakskeelsuse teket! Mitmetes riikides esineb mitmekeelsus. Näiteks Sveitsis on ametlikeks keelteks saksa, prantsuse, itaalia ja retromaani keel. Belgias on hollandi, saksa ja prantsuse keel. Kuid nende keelte kõnelejaid on hulga rohkem kui meie keele. Mis tõttu ei ole väljasuremis oht nii suur. Oletame, et eesti võtab neist riikide...
KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS 1. Mis on eesti keel, millal ja kuidas ta tekkis. Eesti keel kuulub uurali keelkonna soome-urgi keelerühma läänemeresoome keelte hulka. Kujunes 13.-16. sajandil läänemeresoome algkeele hõimumurrete lähenemise ja teistest hõimumurretest ristumise teel. 2. Eesti keele kirjeldamise algus: 17. ja 18. sajandi keelekäsiraamatud. Heinrich Stahl „Anführug zu der Ehstnischen Sprache“ (1637): esimene eesti keele kirjeldus. Raamat saksa keeles, keele õpik i...
Eesti keele sõnauuendused Põltsamaa Ühisgümnaasium 10B Silvia Kutsar ja Sandra Mett Sõnauuendused • Eesti kirjasõna ja kirjakeele lõid sakslased. • Estofiilide eesmärk on harida eestlast, mitte neid allutada. Nad tundsid eesti keele vastu huvi. Uurisid teaduslikult eesti keelt. Johannes Aavik • Johannes Aavik (1880-1973) oli päritolult saarlane, õppinud Tartu Ülikoolis ja Nežinis vanu keeli, Helsingi Ülikoolis keele- ja kirjan...
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.
EESTI KEEL Sõnaliigid MUUTUMISVIISI TÄHENDUSE NÄIDE JÄRGI JÄRGI Käändsõnad 1) nimisõnad Koer , tuul , pilt 14 käänet 2) omadussõnad Puhas , sinine , ilus ainsuses ja mitmuses 3) arvsõnad Neli , neljas põhiarvsõnad Neli , kakskümmend järgarvsõnad Neljas ...
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.
Rapla Ühisgümnaasium Kalle Kaalikas Eesti keele ja kirjanduse õpimapp Juhendaja: Siil Siilikas Rapla 2013 SISUKORD 1.EESTI KEELE kontrolltöö nr 1..................................................................3 2.ESSEE..............................................................................................................
9.klassi töö.2011/2012 õppeaastal tehtud.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
9.klassi kontrolltöö.2011/2012 õppeaasta oma.C variant-et õppida eelnevalt kontrolltööks.
Eesti keele kaitseks Maailmas on umbes 6000 keelt. 200 neist on nii arenenud, et nendes keeltes saab õppida ülikoolis, lugeda raamatuid ning kõike muud sellist. Ka eesti keel kuulub nende 200 hulka. Kõigile on teada tõsiasi, et Eesti on väike ning meie rahvaarv on väike. Kuid see ei ole takistuseks meie keele arengule. Aastate jooksul on eesti keel arenenud tasemini, mida mõni teine keel võibolla mitte kunagi ei suuda saavutada. Hoolimata sellest, et eesti kee...
LISAND TÄIEND Ehk alus Aluse kirjeldus Toomas Hendrik Ilves, EV president, ....... Mitu iseloomustavat sõna -> Pikk kollane rüüsidega seelik Pikk kollane, roosa seelik Rind- ja p...
F.J. Wiedemann ja eesti keel. Oli viimane tähelepanuväärne saksa soost eesti keele uurija, tema eesti-saksa sõnaraamat ja eesti keele grammatika on olulised veel tänapäevalgi. Wiedemann sündis 1805 Haapsalus, teaduslikku tegevust alustas Tallinnas, uurides komi, mari ja udumurdi keelija grammatikaid. Nende tööde eest valiti ta Vene Teaduste Akadeemia liikmeks, kus ta pööras tähelepanu eesti keele uurimisele. Esmalt alustas põhjaliku eesti-saksa sõnaraamatu koostamist, lisaks reisis ta läbi kõik eesti ...
...abasid-kõige vabam Mõningaid näiteid • Mõtle, missugune on nimetav kääne nõdrim, truim, pahim, parim, pühim, kuivim • Mõtle, miks ei saa neist sõnadest i-ülivõrret moodustada roosa, kõrk, kalk, mõru, lahja Vastused • Algvorm on nõder, truu, paha, hea, püha, kuiv, mätlik • Roosa ja mõru - mitm osast lõpp –sid • Kõrk, kalk - keskvõrdes on tüvevokaal juba i, seega saab kasutada kõige-ülivõrret • Lahja-vorm lahjim pole eesti keele pärane Omadussõna võrdlus Eesti keeles on võrdlusel kolm astet: • algvõrre (väljendab omadust selle määra näitamata) • keskvõrre (näitab, et omadus esineb suuremal määral) • ülivõrre (näitab kõige suuremat omaduse määra) Ülivõrdel on kaks kuju: pikk (nt kõige ilusam) ja lühike (nt ilusaim). Lühikest ülivõrret ei saa moodustada kõigist omadussõnadest. Kui sõnal on nii pikk kui ka lühike ülivõrre, siis on nad sõnastikus antud võrdusmärgiga ...
EESTI KEEL POSTMODERNISM Postmodernset (lad. K post- pärast/taga, modernus-nüüdisaegne) maailma iseloomustab veendumus, et teadmine ei pruugigi olla oma põhiolemuselt hea. Modernismi edendamine. Märgib ühtse ja universaalse maailmavaate ammendumist. Postmodernismi võidukäik massiteabeajastuga ( TV, raadio) Kolme omaduse olemasolul nimetatakse postmodernseks teoseks. Postmodernismi tunnused: 1.) Tõdede paljusus 2.) Kaos 3.) Emotsionaalsus 4.) Aut...


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto