Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Eesti ajalugu muinasajast 19. sajandini (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes/millal? Miks neid alasid taheti ?
 • Kuidas võim kehtestati ?
 • Millal, kuidas kehtestati ?
 • Millal on venelased siinseid alasid valitsenud ?
 • Millal nad on soovinud seda teha ?
 • Millal ja kuidas kehtestati Vene võim Eesti alade üle ?
 
Säutsu twitteris
AJ3: Eesti ajalugu muinasajast 19. sajandini
 • Eesti muinasaeg – 10 000 eKr (jääpiiri taandumine)- 13. saj
  Kiviajal. Esimesed inimasustused, vanim- Pulli asula, siis Kunda Lammasmägi . Leitud põnevaid leide: potikillud, mammuti purihambad jne. Elati sesoonselt (nt jahimehed ) ja jõgede- järvede ääres ( kalad , vesi!, veeteed ). Tööriistad algelised: kivist, puust, luust.
  Pronksaeg (5 saj. eKr – 13 saj. pKr). Pronksist esemed, tööriistad→ parem saak→ varandus (jäägid kogunesid), kujunes kauplemine→ vajadus vara kaitsta→ kindlustatud asulad.
  Rauaaeg. Põlluharimine + karjakasvatus → paikne eluviis, rahva arvukuse kasv→ asustuse tihenemine, kasutusele mandri sisealad→ talude kujunemine (sh ka mõisad). Kaubandussidemed.
  Eestlaste esivanemate kujunemine. On olemas 2 teooriat: vana teooria (saabusid ca 5000 a tagasi- seos kammkeraamika hõimuga) ja uus teooria (3 hõimu segunemisel). Esimesi inimesi, kes Eesti aladele jõudsid nim Kunda kultuuri esindajateks (ca 10 000 a tagasi, leiud Pullist )→ täpne päritolu teadmata, elanikke mitte üle tuhande. Kammkeraamika kultuuri esindajad (ida poolt, ca 5000 a tagasi), nende vaasidel eriline kammiga tehtud muster; mongoliidne välimus. Eestlased said keele! Venekirves ehk nöörkeraamikakultuuri esindajad (neil olid paadi- ehk venekujulised kirved); algelised põlluharijad- karjakasvatajad; inimesed tulid lõuna poolt→ nendelt europiidne välimus!
  Eestlased muinasaja lõpul. Kogu Eesti oli asustatud, rahvaarv ca 150 000. Eestlased tegelesid karjakasvatuse, põllumajanduse ja veidi ka kaubandusega. Elati rehielamutes. Talumaade suurust arvestati adramaades. Toitu valmistati: nisust , odrast, rukkist , kaerast, hernest , oast ja naerist ( kartul alles 18. saj). Kuna ühiskonna kihistumine algas rauaajal, siis polnud enam võrdsust talupoegade seas. Suuremaid rehielamuid nimetati mõisateks. Eesti oli jagunenud 8 muinasmaakonnaks ( Läänemaa , Revala, Harjumaa , Järvamaa, Virumaa, Saaremaa, Ugandi, Sakala); tehti omavahel koostööd; muinasaja lõpul oli Eestis kokku ca 45 kihelkonda.
 • Eesti allutamine võõrvõimule: vabadusvõitlus ja Jüriöö ülestöus
  Liivimaa ristisõda e. MVV e. Baltimaade ristisõda e. Kirde-Euroopa ristisõda (1208-1227)
  Põhjused: Baltikum viimasena paganlik ning eelnev rahumeelne misjonitöö ebaõnnestud; paavst lubas ristiusuga pattudest vabaks saada; Eesti ei olnud ühtne- lihtne rünnata, sõda toetasid saksa kaupmehed , Taani ning Rootsi kuningakoda. Liivlaste vanem Kaupo- läks kergelt sakslastega liitu; piiskop Albert- energiline , „jõuga tuleb peale minna“
  Murrangulised sündmused: (Sündmused 3 etapis .) I etapp: Jõudude tasakaal (1208-1212). Sakslased ründasid (1208 Ugandi), kuid eestlased suutsid vastu hakata. 1210 Ümera lahing- eestlaste võit kavalusega. 1212- 1215 Toreida vaherahu . II etapp: Uute vaenlaste lisandumine (1215- 1222 ). 1217 Madisepäeva lahing- hukkus eestlaste vanem Lembitu- eestlased oleksid peaaegu alla andnud. 1219 taanlased Tallinnas (lipulugu). 1220: rootslaste katsed. III etapp: meeleheitlik vastupanu ( 1222-1227). 1222- 1223 eestlaste edu (surusid sakslased minema). 1224 alistati Tartu vene vürst Vjatško abiga. 1227 alistati lõpuks Saaremaa.
  Mõju/tulemused: Halb- hukkus 1/3 elanikkonnast; eesti eliidi hävimine (hukkusid, läksid minema, sulandusid); aadekonna kujunemine ((balti)sakslased); maarahvas alistati lepingutega→ koormised , sõjateenistus , kirikute/sildade ehitamine; ristiusu pealesurumine. Eesti jagunes 4 osaks ( Eestimaa Hertsogkond (Taani), Liivimaa Ordu, Saare-Lääne piiskopkond , Tartu piiskopkond). Hea: Eesti seoti Lääne- Euroopa kultuuriga (kirikud, koolid, euroopalik ühiskonnastruktuur, hansaaeg (13-16 saj.)
  Jüriöö ülestõus (1343- 1345)
  Põhjused: eestlaste olukord halb, olid kuuldused Eestimaa müügist, Eestimaa Hertsogkonnas aadlikel suured õigused.
  Sõja käik: Algus 23. aprillil 1343. Esimesed 2 nädalat edukad , kuid siis tapeti 4 eestlaste kuningat Paides . Kutsuti rootslased appi- jäid hiljaks. Ordu palus Saksa ordult abi. Juulis jõudis ülestõus Saaremaale, seal alistuti alles 1345. lepingu alusel.
  Tagajärjed: ränk lüüasaamine : 200 aasta jooksul ei toimunud ühtegi ülestõusu; maa laastati, vanemkond hävitati lõplikult, katk; tugevnes ordu seisund: 1346 müüs Taani Harju-Viru Saksa Ordule, kes omakorda loovutas selle järgmisel aastal Liivimaa Ordule
  Sarnasused:
  Põhjused – ei tahetud võõrvõime, Eesti alad ei olnud ühtsed , eestlastesse ei suhtutud tõsiselt, eestlased tahtsid vabad olla
  Käik – eestlased vs sakslased, alguses saatis eestlasi edu, eestlaste juhid tapeti, mitu erinevat vastast, toimus Eesti aladel
  Tulemused – eestlased kaotasid
  Mõju – Eesti alad laastati, rahvaarv vähenes, Eesti eliidi hävimine, muutus Eesti alade jagunemine erinevatele riikidele, eestlaste olukord halvenes
  Erinevused:
  Põhjused – MV põhjuseks ristiusu toomine, JÜ põhjuseks oma alade tagasivõitmine
  Käik – MV kestis kauem, JÜ alustajateks olid eestlased
  Tulemused - MV järel Eestis 4 feodaalriiki: Eestimaa Hertsogkond (Taani), Liivimaa Orduriik , Saare- Lääne piiskopkond, Tartu piiskopkond, JÜ järel 3 feodaalriiki: Liivimaa Orduriik, Saare-Lääne piiskopkond, Tartu piiskopkond
  Mõju – MV mõjul seoti Eesti Lääne-Euroopa kultuuriruumiga; pärast JÜ tekkis teoorjus ja koormised raskenesid
 • Võitlus ülemvõimu pärast Läänemerel: Liivisõda ja Põhja
  Liivi sõda (1558- 1583)
  Põhjused: tugevad naaberriigid ; pinged naaberriikide vahel; sõja ettekäändeks oli nn Tartu maks
  Sõja käik: sõja algus (piiskopkondade hävimine)
  Venelased rüüstasid Tartu piiskopkonda, vallutasid Narva ja Tartu > Tartu piiskopkonna lõpp, teiste feodaalriikide hirm venelaste ees. Venelased vallutasid väiksemaid linnuseid, eesmärgiks jõuda Tallinna alla. Ordu asus pealetungile → Taani vahendusel vaherahu, Taani kuningas ostis vennale hertsog Magnusele Saaremaa
  Liivi Orduriik alistub Poolale ja Rootsile
  Venelaste pealetung, ordu hävitamine ( Härgmäe lahing 1560 ). Eesti talurahva ülestõus. Aadlikud tundsid hirmu.
  Venemaa & Taani koostöö
  Magnus tahtis suuremat võimu, läks koostööle Ivan IV, vallutasid koos pea kogu Eesti, kuid 1577 Tallinna vallutamine ebaõnnestus. Talurahva rahutused . Koostöö ebaedukas : Magnus otsis uut isandat, sai Poola teenistusse. Venelased likvideerisid Liivimaa kuningriigi
  Sõja lõpp (Poola-Rootsi koostöö)
  Poola uueks kuningaks Stefan Batory, kes alustas ulatuslikku sõjakäiku Venemaa vastu. 1582 Jam Zapolski rahu – Venemaa ja Poola, Lõuna-Eesti Poolale
  1583 Pljussa rahu – Rootsi ja Venemaa, Põhja-Eesti Rootsile
  Sõja tulemused:
  Feodaalriikide lõpp. Algas 3 kuninga aeg: Taanile Saaremaa, Rootsile Tallinn+ Põhja-Eesti, Poolale Lõuna-Eesti. Eesti ala oli veelgi lõhestatum: katoliku ja luterliku maailma piir läks läbi Eesti, oli selge, et nii väike maa-ala ei saa jääde kolmele valitsejale, uued sõjad olid ette näha
  Mõju: hukkus suur osa rahvastikust; tapmine, röövimine , katkuepideemiad kalestasid rahvast ja muutsid kombed metsikuks; kaubandus ja linnad käisid alla
  Rootsi-Poola tülid (Rootsi-Poola sõda (1600-1629))
  Altmargi vaherahu 1629 – Poola ja Rootsi, Lõuna-Eesti (kogu Mandri-Eesti) läks Rootsile.
  Oliwa rahu 1660 – Poola loobus lõplikult Liivimaast
  Rootsi-Taani tülid
  1645 Brömsebro rahu – Rootsi ja Taani, Saaremaa läks Rootsile
  Põhjasõda (1700- 1721)
  Põhjused:
  Aadlike pahameel (reduktsioon). Vene+ Taani+ Poola koostöö Rootsi vastu (Rootsi liitlasteta, riigikassa tühi, näljahäda , noor kuningas Karl XII). Venemaal uus auahne, energiline tsaar Peeter I
  Sõja käik:
  - 1700 Riia – Poola kogus väed Riia lähedale
  - Taani purustamine
  - 1700: Narva lahing (suur lumetorm, venelased kaotavad)
  - 1704 Rootsi alistumine Venemaale
  - 1704 Narva ja Tartu vallutamine
  - 1708 Tartu linna hävitamine, linlaste küüditamine , sõda väljaspool
  - Rootsi suund Poolale (edukas); Rootsi suund Venele (ei olnud edukas)
  > 1709 Poltova lahing (Peeter I võit)
  > 1710 Eesti linnade alistumine
  - alles 1721. a Uusikaupunki rahuleping - Rootsile tagastati Soome, Venemaa sai Eesti- ja Liivimaa
  Sõja mõju:
  Vene aja algus; pärisorjuse taas kehtestamine terveks sajandiks; küüditamine, katk; maa laastatud; üle poole rahvastiku hävis: rahvaarv ca 120 000
  Sarnasused:
  Põhjused – pinged naaberriikide vahel (Venemaa, Taani,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #1 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #2 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #3 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #4 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #5 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #6 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #7 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #8 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #9 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #10 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #11 Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini #12
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-03-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor tuulike96 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  Dea1 profiilipilt
  Dea1: võiduristimine
  06:32 04-10-2017


  Sarnased materjalid

  12
  doc
  AJALUGU 4-11-KLASS Eesti ajalugu muinasajast 19-sajandini
  37
  docx
  Eesti ajaloo kokkuvõte 10 -12-klassini
  72
  docx
  Eesti-ajaloo suur üldkonspekt
  51
  doc
  Eesti ajalugu - konspekt
  24
  doc
  Eesti ajalugu
  83
  doc
  Eesti ajalugu
  18
  doc
  Eesti ajalugu
  56
  doc
  Eesti ajalugu

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun