Facebook Like
Hotjar Feedback

Eesti ajalugu (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
AJALOO RIIGIEKSAMIKS 2009 EESTI AJALUGU MIHKEL HEINMAA | RÜG | APRILL 2009
M U I N A S A E G
MUISTNE VABADUSVÕITLUS 1208-1227 1201 ­ rajati Riia linn. 1202 ­ asustati Mõõgavendade Ordu 1210 ­ eestlaste ebaõnnestunud Võnnu piiramine, taganemisel Ümera jõe lahing. 1212 ­ Toreida vaherahu eestlaste ja sakslaste vahel. 1215 ­ alistuvad Sakala ja Ugandi. 1216 teevad venelased vürst Vladimiri juhtimisel retke Ugandisse, millele järgneb vasturetk 1217 . 1217 ­ venelased (ja eestlased) piiramas Otepää linnust. Sakslased andsid alla ja nõustusid Eestist lahkuma . 21.09.1217 ­ Madisepäeva lahing. (Albert pöördub Taani kuninga poole) 1219 ­ Taani kuningas Valdemar II alistab Lindanise. Algab võiduristimine sakslaste ja taanlaste vahel. 1220 suvel saavad rootslased Lihula all saarlastelt lüüa ja nende vallutuskatse nurjub. 1222 taanlased üritavad alistada Saaremad. Saarlased saavad edust innustust ja seavad eesmärgiks kogu maa vabastada. 1223 ­ Tarbatu linnuse piiramine, lõpeb sakslaste võiduga, peagi on jälle kogu maa alistatud. 1227 ­ Mõõgavendade Ordu alistab viimase eestlaste tugipunkti, Muhu linnuse.
Allajäämise põhjused: Vastase treenitus ja tehnoloogiline ülekaal. Mitmel rindel võitlus. Eestlased orienteeritud üksikutele retkedele. Puudus ühtne riik. Ei peetud kinni kokkulepetest.
K E S K A E G
Haldusjaotus pärast vabadusvõitlust (1238 ­ 1343): 1236 ­ Saule lahing Põhja-Eesti Taanile ­ Eestimaa Hertsogkond 1238 ­ Stensby leping Saare-Lääne Piiskopkond 1242 ­ Jäälahing Tartu Piiskopkond 1248 ­ Tallinn saab linnaõigused Liivi Ordu alad | Stensby 1238 leppega läks Järvamaa Taanilt Ordu alla 23/04/1343 ­ puhkeb Jüriöö ülestõus 1346 ­ Taani kuningas müüb Põhja Eesti Saksa ordule. 1242 ­ Jäälahing Ordu ja venelaste vahel. Pannakse paika piir ida ja lääne 1421 ­ Peetakse esimene Liivimaa maapäev 1492 ­ Venelased rajavad Jaanilinna kindluse vahel. 1502 ­ Plettenberg võidab venelasi Smolino lahingus ja 1297 ­ esimene Vana-Liivimaa kodusõda. Ordu vs piiskopkonnad ja Riia peatab mõneks ajaks Moskva ekspansiooni linn Baltikumi suunas. 1248 ­ Tallinn saab linnaõigused 1523 ­ Reformatsioon jõuab Eestisse Linnad 13.saj: Tallinn, Tartu, Vana- ja Uus-Pärnu, Haapsalu, 14/09/ 1524 ­ reformatsiooni toetavad linlased rüüstavad Paide, Viljandi. 14.saj: Narva ja Rakvere. Tallinnas kirikuid ja kloostreid Rahvaarv u 100 000 1525 ­ Lüübekis trükitakse esimene teadaolev eestikeelne raamat 22/01/1558 ­ Algab Liivi sõda JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS (1343-1345) 1583 ­ Pljussa rahu; Tartusse asutatakse Jesuiitide Pärast kodusõda tekkisid Taanil raskused oma alade haldamisega ja kolleegium . otsustas need müüa Liivi ordule. Tekkinud võimuvaakumit ja asjaolu, et orduväed olid 1343 kevadel Pihkvas, otsustasid ära kasutada eestlased. Taheti alustada kevadisi põllutöid juba vabana. Algas 23. Aprillil 1343 märgutulede süütamisega. Mai alguseks oli kogu Harju (peale Tlna) võõrvõimust vabastatud Tallinna vallutamiseks paluti abi Turu foogtilt. Tagasi saabusid ka ordu väed ordumeister Dreilebeni juhtimisel. 1343 4. Mai ordu ja eestlaste nelja kuninga kohtumine Paides. Ordu väed löövad eestlasi mandril . 24. juulil puhkeb ülestõus Saaremaal, kus see suruti maha alles 1345 aasta alul. Tulemused: põlisrahva pärisorjastamine ja mitmeid aastaid tehti Põhja-Eestis karistusretkesid.
Pärisorjastamise tingis ka tööjõu puudus, kui Euroopas suurenes vajadus vilja järele ja siin hakati põlde suurendama . Algas põgenemine linnadesse, kus oli võimalik saada peale aastast varjamist vabaks. 1410 saab Ordu Grünwaldi lahingus leedulastelt lüüa, millest algab ordu allakäik. Alates 1421 hakkas ordu regulaarselt pidama maapäevi, kuhu kuulus 4 seisust : Riia peapiiskop ja teised piiskopid, ordumeister oma kõrgemate käsknikega, vasallidel, linnade (Tln, Trt, Rga) esindajad.
Ajutiselt suutis ordu sõjajõud ühendada ordumeister Plettenberg, kes lõi tagasi venelaste rünnakukatsed. 1503 sõlmiti vaherahu.
Linnavõimuorgan oli raad , kuhu kuulus 14 raehärrat ja 4 bürgenmeistrit. Raad teostas ka kohtumõistmist. Linnavalitsuse ülesanded: kulud/tulud. Kaubanduse ja käsitöö soodustamine. Kirikute ja koolide hoolekanne. Vaeste hoolekanne. Kohtumõistmine. Kodanike julgeoleku tagamine.
1523 jõuab Eestisse reformatsioon. 1524 septembris vallandusid pildirüüste retked.
Haridus . Koolid tekkisid kirikute ja kloostrite juurde. Linnakodanikele andis ilmalikku haridust linnakoolid. Kultuur. 1525 trükiti esimene eestikeelne trükis ­ jumalateenistuse käsiraamat, pole säilinud 1535 ­ Johann Koelli poolt tõlgitud luterlik katekismus , säilinud 11 lehte. 1578 ilmub Balthasar Russowi ,,Liivimaa provintsi kroonika".
LIIVI SÕDA 1558 -1583 Põhjused: Venemaa soov allutada Läänemere idarannik . Vana-Liivimaa sõjaline ja poliitiline nõrkus. Rootsi püüd laiendada oma mõju ida suunas. 1558 I pool ­ venelased vallutavad Ida- ja Lõuna-Eesti. Sügisel edutu Tallinna piiramine. 1559 ­ pooleaastane vaherahu. Saare-Lääne piiskop müüb oma alad Taani kuningale . Liivi Ordu viimane ordumeister Gothard Kettler annab ordu alad Poola kaitse alla. 1560 ­ Saare-Lääne valitsejaks saab kuninga vend hertsog Magnus 2.aug.1560 ­ Härgmäe lahing venemaa ja Liivi ordu vahel. Liivi ordule viimane. 28.11.1561 ­ Liivi ordu laiali minek. 1561 ­ Põhja-Eesti vannub truudust Rootsile. 1570 ­ Luuakse Liivimaa kuningriik (kuningas Magnus)(liit Magnuse ja Ivan IV vahel) 1579 ­ Rootsi ja Poola ühine sõjategevus Venemaa vastu. 1581 ­ rootslased vallutavad Eesti ala. 15.jaan.1582 ­ Jam Zapolski vaherahu Poola ja Venemaa vahel 10.aug.1583 ­ Pljussa vaherahu Rootsi ja Venemaa vahel
Võimuvahetus: Poola ­ Lõuna-Eesti Rootsi ­ Põhja-Eesti, Hiiumaa Taani ­ Saaremaa.
Rahvaarv 16.saj: 250 000
U U S A E G
KOLME KUNINGA AEG (1583-1629) Rootsi: maa jagati seitsmeks linnuselääniks (Tln, Paide, Rkvr, Nrv, Hpsl, 1600-1625 ­ sõjategevus Poola ja Rootsi vahel Koluvere, Lihula). Riigimõisaid valitsesid foogtid . Kuningavõimu esindajaks 1625 ­ Tartu langemisega lõppeb Poola valitsusaeg Lõuna- ja riigimaade haldajaks saadeti kuberner. Talurahva olukorda püüti Eestis. parandada, alustati maksude ühtlustamisega. 1629 ­ Altmargi vaherahu
Poola: keskvalitsus püüdis provintsi poolastada. Sigismund Augusti privileegiga kinnitati aadliõigused ja pärisorjus. Maa jagati kolmeks ­ Tartu, Pärnu, Cesise ­ presidentkonnaks, 1598 nimetati ümber vojevoodkondadeks. Riigimaad (75%) jagati staarostkondadeks (Eesti 10). Majandust püüti ergutada. Koormistest hoiti kinni. Sadamalinnana kerkis esile Pärnu. Arengut piirasid pidevad tülid magistraatide ja staarostite vahel. Talurahva olukord paranes kuni Poola-Rootsi sõjani, mil asi läks veelgi halvemaks. 1584 loodi Tartusse Jesuiitide kolleegium, mille eesmärk oli levitada katoliiklust ja harida kohalikku rahvast, õpe ladina keeles.
Taani: Keskvalitsuse roll oli väga nõrk. Siiski viid läbi reduktsioon . Kohalik aadel moodustas Saaremaa rüütelkonna. Riigimaid haldas asehaldur . Maa jagati ametkondadeks, mis omakorda vakusteks. Kuna Saaremaal oli talurahva olukord parem kui mandril, voolas sinna põgenikke.
POOLA-ROOTSI SÕJAD (1600-1629) Põhjus: kumbki polnud rahul oma valdustega. 1611 ­ Gustav II Adolf sõlmib Poolaga vaherahu, et ühineda sõjategevuseks Venemaa vastu. 1621 ­ Rootsi hõivab Riia 1625 ­ Rootsi hõivab Tartu 1629 ­ Altmargi vaherahu. Poola loovutab kõik Väina jõest põhja pool asuvad alad Rootsile.
ROOTSI AEG Rootsi aja kujunemine: 1583 ­ Pljussa rahu, Põhja-Eesti 1629 ­ Altmargi rahu, Liivimaa 1632 ­ avatakse Tartu Ülikool 1645 ­ Brömsebro rahu, Saaremaa 1645 ­ Brömsebro rahu 1661 ­ Oliwa rahu, Ruhnu. 1656 ­ Vene väed tungivad Liivimaale, vallutades Tartu ja hõivates suure osa Ida-Eestist. 1661 ­ Kärde rahu Venemaa ja Rootsi vahel. Venelased on Kõrgeim võim kindralkubernerile. Saksa aadli võim säilib. Liivimaa sunnitud vallutatud aladest loobuma ja väed välja kiireareng, tänu kindralkuberner Johan Skyttele. 1645 kinnitas Rootsi viima. valitsus pärisorjuse.1680 alustatakse Balti aladel reduktsiooni, millega 1671 ­ tunnistatakse juriidiliselt pärisorjust Eestimaal kärbiti tugevalt aadli võimu ja oli kaudseks ajendiks Põhjasõjale. 1680 ­ Rootsi riigipäev võtab vastu otsuse ulatusliku Reduktsiooniga viidi talupoegade mõisakoormised vastavusse talude reduktsiooni kohta Baltikumis tegeliku majandusliku kandevõimega. Talupoegadele anti võimalus 1684 ­ Tartus alustab Forseliuse juhtimisel tegevust kaevata mõisarentniku, -valitseja peale, kui need rikkusid seadusi, isegi rahvakooliõpetajate seminar . 1695 -1697 ­ Suur näljahäda kuningale. 12/09/1700 ­ venelased alustavad Narva piiramist Algas Forseliuse juhtimisel koolmeistrite väljaõpetamine, selleks loodi 19/11/1700 ­ Rootsi väed Karl XII juhtimisel purustavad Vene Tartusse seminar. Algas koolihoonete ehitamine (seaduse järgi igasse väed Narva all kihelkonda). 1632 avati Tartu Ülikool. 14/07/1704 ­ venelaste kätte langeb Narva Stahl koostas eesti keele grammatika (mis aga ei järginud foneetilist 29/09/1710 ­ Tallinn kapituleerub, venelaste ülemvõim kogu kirjaviisi), Hornungi grammatika oli juba arusaadavam. Eesti Eestis. ajakirjanduse algus. 1721 ­ Uusikaupungi rahu Suurenes sadamalinnade roll. Kaubapartnerid Inglismaa ja Holland
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Eesti ajalugu #1 Eesti ajalugu #2 Eesti ajalugu #3 Eesti ajalugu #4 Eesti ajalugu #5 Eesti ajalugu #6 Eesti ajalugu #7 Eesti ajalugu #8 Eesti ajalugu #9 Eesti ajalugu #10
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-02-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 51 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Mihkel Heinmaa Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

83
doc
Eesti ajalugu
18
doc
Eesti ajalugu
56
doc
Eesti ajalugu
51
doc
Eesti ajalugu - konspekt
18
odt
Eesti ajalugu
27
docx
EESTI AJALUGU
24
doc
Eesti ajalugu
37
odt
EsiajaluguFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun