Eesti ajalugu (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised olulisemad muutused tõi kaasa 1866.a. vallareform ?
 
Säutsu twitteris
EESTI AJALUGU
 • Rootsi võimu kujunemine Eesti alal, asustus.
 • Lepingud : millal, kelle vahel, millise sisuga
  Pljussa vaherahulõppes Liivi sõda ja algas kolme kuninga periood (Põhja-Eesti Rootsil, Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti Poolal, Saaremaa Taanil (Venemaa tunnustas Rootsi õigust Põhja-Eestile ja Ingerimaale – Soome lahest Rootsi sisemeri)
  • 1583
  • Rootsi-Venemaa
  Altmargi vaherahu - lõpetas Poola-Rootsi sõja; Põhja-Läti, Lõuna-Eesti Rootsile ehk kogu Eesti manner Rootsi käes
  • 1629
  • Rootsi-Poola
  Brömsebro rahu - Taani pidi loovutama Rootsile Saaremaa; Eestis algas Rootsi aeg
  • 1645
  • Rootsi-Taani
  Oliwa rahu - lõpetas Rootsi-Poola sõja; Poola tunnustas Rootsi valdusi Eesti- ja Liivimaal. Rootsi kätte läks Ruhnu saar
  • 1660
  • Rootsi-Poola

 • Rootsi aega iseloomustanud rahvastikuprotsessid – rahvaarvu muutused ja selle mõjurid, sisemigratsioon . Suur näljahäda – millal, miks, tulemused.
  • 1558 – rahvaarv: 250 000 – 300 000 – Liivi sõja algus;
  • 1629 – rahvaarv: 120 000 – 140 000 – Poola ja Rootsi lõpetasid sõjategevuse, palju inimesi surnud;
  • 1695 – rahvaarv: 350 000 – 400 000 – pikk rahuaeg – eesti mehi ei võetud Rootsi sõjaväkke; migratsioon , seega rahvaarv kasvas;
  • 1696-1698 – rahvaarv: umbes 275 000 – näljahädad: viljasaak ikaldus, neile lisandusid haigused (nt tüüfus) ja inimesed surid.

 • Rootsiaegne võimukorraldus.
 • Halduskorraldus – kubermangud, maakonnad
  Halduslikult jagati Eesti kaheks kubermanguks:
 • Eestimaa kubermang - Põhja-Eesti alal 4 maakonda : Harju-, Lääne-, Viru-, Järvamaa.
 • Liivimaa kubermang – Lõuna-Eesti alal 3 maakonda: Tartu-, Pärnu-, Saaremaa.
 • Kindralkuberner, ülesanded
  Kubermangu tööd juhtis kindralkuberner. Kohustused:
  • Sõjaväe juhtimine;
  • Ametisse nimetamine;
  • Riigiametnike töö kontrollimine;
  • Raha laekumise ja kulutamise jälgimine;
  • Postiteenuse, teede, sildade korrashoiu ja avaliku korra eest hoolekandmine.
  • Igapäevastesse asjadesse kindralkubernerid ei sekkunud.

 • Rüütelkond, maapäev
  Rüütelkond – kohaliku aadli omavalitsusorgan.
  • Eestis oli neid 3: Eestimaa, Liivimaa ja Saaremaa.
  • Rüütelkonnad olid kuni 1917. aastani.
  • Ülesanded:

 • kaitsta kohalike aadlike õigusi;
 • osaleda kohalike seaduste koostamisel;
 • valida kohtunikke, politseiametnikke
  Maapäev – rüütelkonna esindusorgan (iga 3 aasta järel).
  • Maapäeva vaheajal tegelesid rüütelkonna asjadega 12 maanõunikku, s.o eluaegne ametikoht .
  • Eestimaa ja Saaremaa rüütelkonnajuhiks – pealik; Liivimaal – maamarssal.

 • Reduktsioon – millal, miks, kelle poolt, tulemused (vakuraamatud)
  Reduktsioon – mõisate eravaldusest riigistamine .
  • Millal? 1680. a, kuningas Karl XI ajal.
  • Miks? Sest riigi sissetulekud vähenesid.
  • Sisu: riigistati kõik maad, mis antud eravaldusesse Rootsi võimu ajal; mõisnikest said rentnikud.
  • Liivimaal kujunes aadli vastasseis, juhiks J. R. von Patkul .
  • Tulemused:

 • Liivimaal võeti kõige rohkem mõisasid tagasi;
 • Rootsi riigi sissetulekute suurenemine;
 • aadlike pahameel Rootsi võimu vastu;
 • talupoegade vakuraamatud, kuhu pandi kirja talupoegade koormised – see puudutas vaid riigimõisate talupoegi.
  • Vana hea Rootsiaeg – tõeline talurahva kuningas Karl XI – edendas talurahva olukorda.

 • Kohtukorraldus
  • Rootsi võimu ajal kehtestati 3-astmeline kohtukorraldus, mis kehtis XIX sajandini.
  • Seisuslik kohus:

  Kohtuaste
  Eestimaa kubermang
  Liivimaa kubermang
  I aste ehk kõige madalam aste
  adrakohus
  sillakohus
  II aste
  meeskohtud
  maakohus
  II aste ehk kõige kõrgem aste
  Eesti Ülemmaakohus
  Liivimaa Õuekohus
  • I astme kohus oli mõeldud talupoegade kergemate süütegude jaoks; vastutasid avaliku korra tagamise eest; otsisid üles põgenenud talupojad.
  • II astme kohus arutas talupoegade, käsitööliste ja kaupmeeste süüasju.
  • III astmes arutleti aadlike kuritegusid.
  • Apellatsioon – edasikaebamise õigus.

 • Mõis ja talu Rootsi ajal.
 • mõisate liigid Eestis
  • Rüütlimõis – eramõis, mis kuulus peamiselt baltisaksa mõisnikele.
  • Kroonumõis – riigimõis, mis renditi välja riigiteenistuses olnud aadlikele, kellel polnud rüütlimõisa.
  • Pastoraat – kirikumõis - rüütli- ja kroonumõisatest väiksemad - andsid elatist kirikuõpetajale.

 • mõisamajanduse areng – Eesti Rootsi viljaait, põllumajandusviisid
  • Eesti oli Euroopas kõige põhjapoolsem maa, kus oli veel võimalik teravilja kasvatada piisavalt palju, et seda ka välja vedada sai.
  • Talude põllud jagati ära ribade kaupa – lapimaade süsteem.
  • Väljasund – kui üks külvas rukist , siis pidid kõik rukist külvama.
  • Kasvatati musta villaga lambaid, kitsi , sigu; kanu , hanesid; härgasid, hobuseid tööloomadena.

 • talurahva olukord: mis on pärisorjus, millal ja miks kujunes; talurahva koormised – mõisategu (rakme-, jala- ja abitegu ), loonusrent , kirikukümnis, vooris käimine, teede ehitus
  • Pärisorjus kujunes Eesti alal välja XVI sajandi alguseks - kuna talupojad hakkasid mõisatest põgenema, oli mõisnikel vaja kuidagi neid enda mõisa küljes hoida, kujunes välja sunnismaisus ehk talupojad ei võinud elukohta vahetada mõisa piires väljapoole.
  • Pärisorjadest talupoegadel:

 • puudus isiklik vabadus – teda võis müüa, osta, vahetada, kinkida , pärandada jne
 • puudus majanduslik vabadus – maa oli mõisniku omand; koormised.
  • Talupoja koormised:

 • Mõisatöö ehk teotöö:
  • Rakmetegu – hobuse ja tööriistaga;
  • Jalategu – mees ilma loomata;
  • Abitegu – hooajaline; lisatööpäevad nt sõnnikuvedu, viljapeks;

 • Mõisavooris käimine – mõisniku vilja ja viina vedamine linna (Pärnu ja Tallinna sadamatest Stockholmi).
 • Loonusrent – kohustus anda maaomanikule osa oma talumajapidamise saagist.
 • Kirikukümnis – Euroopa kirikule korjatud maks – umbes 1/10 saagist.
 • Just Rootsi ajal, 1638 . aastal, viidi Eesti alal sisse riiklik postikorraldus: loodi postiteede ja postijaamade võrgustik ehk teedeehitus . Teedeehitus kuulus kogukondliku koormise alla.
 • Muutused talupoegade õiguslikus olukorras
  • Kroonumõisate talupoegaade hoidmine maaga lahus oli keelatud;
  • Kroonumõisate talupoegade karistamisõigused piiratud;
  • Koormised fikseeriti ja viidi vastavusse talu tegeliku majandusliku kandevõimega;
  • Talude päritav kasutamisõigus;
  • Õigus kaevata mõisarentniku peale

  - Erakätesse jäänud talupoegade seisund ei muutunud.
 • Talupere eluolu – rehetare, vilja ja loomakasvatus, riietus, toit
  • Toit: rukkileib, enamasti aganaleib; soolasilk; jahu- ja tangupuder ; herned ; oad.
  • Joodi kalja ja mõdu, pühade ajal ka õlut.
  • Riietus: linane riie , villased sukad . Soome ja Skandinaavia mõjud, tanu; abielunaistel peakate ja põll.
  • Elamuks rehielamu , mis koosnes rehetoast, eeskambrist, tagakambrist, rehealusest, aganikust ja lahtisest katusealusest.
  • Talude põllud jagati ära ribade kaupa – lapimaade süsteem.
  • Väljasund – kui üks külvas rukist, siis pidid kõik rukist külvama.
  • Kasvatati musta villaga lambaid, kitsi, sigu; kanu, hanesid; härgasid, hobuseid tööloomadena.

 • Linnad, kaubandus ja tööndus Rootsi ajal
 • Rootsiaegsed linnad Eestis, nende olukord Liivi sõja järel
  • 10 linna: Tallinn, Tartu, Viljandi, Uus-Pärnu, Haapsalu, Paide, Rakvere, Narva, Kuressaare, Valga.
  • Viljandi, Paide, Rakvere, Narva - sõjas purustatud ; kaotasid oma senised õigused ja liideti ümbruskonna mõisatega. Vana-Pärnu purustati Liivi sõjas täielikult.

 • Muutused kaubanduses võrreldes eelneva perioodiga: sisekaubandus, kaugkaubandus
  Kaugkaubandus
  • Kaubandus koondus peamiselt sakslastele, hiljem ka inglastele;
  • Aadlikel oli ülemerekaubandusega tegelemine keelatud;
  • Edenes Narva kaubandus – Vene piiril asumise tõttu;
  • Väljaveokaubaks oli teravili, Venemaalt pärit lina;
  • Sisseveokaupadeks jäid Hispaania ja Prantsuse sool, metall (raud ja vask), soolaheeringad ja tubakas ; aga ka veini, klaasi, paberit;
  • Riik kontrollis väliskaubandust tollimaksude
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eesti ajalugu #1 Eesti ajalugu #2 Eesti ajalugu #3 Eesti ajalugu #4 Eesti ajalugu #5 Eesti ajalugu #6 Eesti ajalugu #7 Eesti ajalugu #8 Eesti ajalugu #9 Eesti ajalugu #10 Eesti ajalugu #11 Eesti ajalugu #12 Eesti ajalugu #13 Eesti ajalugu #14 Eesti ajalugu #15 Eesti ajalugu #16
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-09-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 37 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor lottta Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Sisaldab järgnevaid teemasid:1. Rootsi võimu kujunemine Eesti alal, asustus;2. Rootsiaegne võimukorraldus;3. Mõis ja talu Rootsi ajal;4. Linnad, kaubandus ja tööndus Rootsi ajal;5. Vaimuelu ja kultuur Rootsi ajal;6. Põhjasõda ja Balti erikord;7. Asustus; linnad, käsitöö ja kaubandus Vene võimu ajal XVIII saj;8. Asehalduskord; talurahvas ja mõis XVIII saj;9. Vaimuelu XVIII saj;10. Eesti vene võimu all XIX saj I poolel – talurahva olukord, talurahvaseadused;11. Vaimuelu Eestis XIX saj I poolel;12. Eesti vene võimu all XIX saj II poolel;13. Rahvuslik liikumise algus Eestis;14. Rahvusliku liikumise areng. Suur lõhe, juhid;15. Venestusperiood, poliitilised suundumused XX saj algul;16. 1905.a. revolutsioon Eestis. Eesti peale revolutsiooni.
  rahvus , talupoeg , talurahva , koormise , koormised , liivimaa , kubermang , jakobson , pärisorjus

  Mõisted

  Sisukord

  • EESTI AJALUGU
  • Pljussa vaherahu
  • Altmargi vaherahu
  • Brömsebro rahu
  • Rüütelkond
  • Maapäev
  • Reduktsioon
  • Millal
  • Miks?
  • Tulemused
  • Kohtuaste
  • Eestimaa kubermang
  • Liivimaa kubermang
  • II aste
  • Mõisatöö ehk teotöö
  • Rakmetegu
  • Jalategu
  • Abitegu
  • Kaugkaubandus
  • Sisekaubandus
  • Tsunftikord
  • Tsunft
  • Manufaktuur
  • Peaülesanne
  • nõiaprotsessid Eestis
  • aastal asutati Tartu Ülikool Skytte poolt (Academia Gustaviana
  • Teaduskonnad
  • Õppekeel
  • Õppevormid
  • I Narva lahing
  • Erastvere lahing
  • II Narva lahing ja Tartu vallutamine
  • Tartu hävitamine
  • Pärnu ja Tallinna alistumine
  • Harku kapitulatsioon
  • Muutused
  • Positiivsed määrused
  • Pearahamaks
  • Pärisorjadest talupoegadel
  • Loonusrent
  • Kirikukümnis
  • Ideed
  • Hupel
  • Rahvuslik liikumine
  • Etapid
  • Elitaarne
  • Seltsiliikumine
  • Poliitiline
  • Võitlus oma riigi eest
  • Jakob Hurt
  • Carl Robert Jakobson
  • Johann Voldemar Jannsen
  • Liberaalid Tartus
  • Radikaalid Tallinnas
  • Sotsiaaldemokraadid – tööliste huvide kaitsjad

  Teemad

  • Rootsi võimu kujunemine Eesti alal, asustus
  • Lepingud: millal, kelle vahel, millise sisuga
  • Brömsebro rahu
  • Oliwa rahu
  • Rootsi aega iseloomustanud rahvastikuprotsessid – rahvaarvu muutused ja selle mõjurid
  • sisemigratsioon. Suur näljahäda – millal, miks, tulemused
  • Liivi sõja algus;
  • Poola ja Rootsi lõpetasid sõjategevuse, palju
  • inimesi surnud;
  • pikk rahuaeg – eesti mehi ei võetud Rootsi
  • sõjaväkke; migratsioon, seega rahvaarv kasvas;
  • näljahädad: viljasaak ikaldus, neile
  • lisandusid haigused (nt tüüfus) ja inimesed surid
  • Rootsiaegne võimukorraldus
  • Halduskorraldus – kubermangud, maakonnad
  • Liivimaa kubermang
  • Kindralkuberner, ülesanded
  • Rüütelkond, maapäev
  • Reduktsioon – millal, miks, kelle poolt, tulemused (vakuraamatud)
  • Kohtukorraldus
  • Mõis ja talu Rootsi ajal
  • mõisate liigid Eestis
  • mõisamajanduse areng – Eesti Rootsi viljaait, põllumajandusviisid
  • talurahva olukord: mis on pärisorjus, millal ja miks kujunes; talurahva koormised
  • mõisategu (rakme-, jala- ja abitegu), loonusrent, kirikukümnis, vooris käimine, teede
  • ehitus
  • koormised
  • Mõisatöö ehk teotöö
  • Mõisavooris käimine
  • Loonusrent
  • Kirikukümnis
  • teedeehitus
  • Muutused talupoegade õiguslikus olukorras
  • Talupere eluolu – rehetare, vilja ja loomakasvatus, riietus, toit
  • Linnad, kaubandus ja tööndus Rootsi ajal
  • Rootsiaegsed linnad Eestis, nende olukord Liivi sõja järel
  • Muutused kaubanduses võrreldes eelneva perioodiga: sisekaubandus, kaugkaubandus
  • Käsitöö – tsunftikord, tsunftijänesed
  • tsunftijänesed
  • Manufaktuurid – mis on, too näiteid
  • Vaimuelu ja kultuur Rootsi ajal
  • Luterliku kiriku seisund Liivi sõja järel
  • Luterliku kiriku peaülesanne, kuidas seda ellu viidi
  • nõiaprotsessid Eestis
  • eestikeelne tükisõna: millal, millised teosed – H.Stahl, Vastne Testament, J.Hornung;
  • piiblikonverentsid
  • Tartu Ülikooli asutamine – eesmärgid, kes, millal, kuidas, millised teaduskonnad
  • õppekeel, õppevormid – Gustav II Adolf, J.Skytte
  • aastal asutati Tartu Ülikool Skytte poolt (Academia Gustaviana
  • pühendatud Gustav II Adolfile, kes kirjutas alla TÜ asutusürikule, natuke aega
  • enne oma surma);
  • B.G.Forselius – millal, kus ja milleks rajas kooli, tulemused
  • Põhjasõda ja Balti erikord
  • toimumise aeg
  • eeldused
  • põhjused
  • osapooled, Karl XII, Peeter I
  • tähtsamad sõjasündmused – millal, kes võitis: I Narva lahing, Erastvere lahing, II Narva
  • lahing, Tartu vallutamine, Tartu hävitamine, Pärnu ja Tallinna alistumine – Harku
  • kapitulatsioon
  • I Narva lahing
  • Erastvere lahing
  • Tartu hävitamine
  • Uusikaupunki rahu: millal, kelle vahel, milles kokku lepiti
  • Balti erikord - miks kehtestati, sisu, tähendus Eestile
  • Asustus; linnad, käsitöö ja kaubandus Vene võimu ajal XVIII
  • Vene aega iseloomustanud rahvastikuprotsessid – rahvaarvu muutused ja selle
  • mõjurid, sisemigratsioon
  • Venelased Eestis XVIII saj
  • linnad, sise- ja kaugkaubandus ning töönduses võrreldes Rootsi ajaga – sarnasused
  • erisused
  • Asehalduskord; talurahvas ja mõis XVIII saj
  • asehalduskord – millal, miks, millised muutused
  • Muutused
  • talupoegade olukord Põhjasõja järel, õigusliku olukorra muutumine; positiivsed
  • määrused, pearahamaks ja pearaharahutused
  • mis on pärisorjus, millal ja miks kujunes; talurahva koormised – mõisategu (rakme
  • jala- ja abitegu), loonusrent, kirikukümnis, vooris käimine, teede ehitus
  • Pärisorjadest talupoegadel
  • Loonusrent
  • Kirikukümnis
  • Teedeehitus
  • mõisamajandus – viinapõletamine, metsaraie
  • Vaimuelu XVIII saj
  • Põhjasõja mõjud vaimuelule
  • pietism – peamised ideed
  • vennastekoguduste liikumine – peamised ideed, positiivne ja negatiivne mõju
  • ratsionalism – miks levis, ideed, esindaja A.Hupel, Lühike Õpetus
  • Ideed
  • lugemisvara – kalendrid, Piibel – millal, kes välja andis, A.T.Helle
  • arhitektuur - voolud, näited; barokk – Kadrioru loss; klassitsism – Tartu Raekoda
  • Kivisild, mõisahooned
  • Eesti vene võimu all XIX saj I poolel – talurahva olukord
  • talurahvaseadused
  • Talurahvaseaduste vastuvõtmise poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised põhjused
  • iseloomusta 1802.a, 1804.a. ja 1816/1819.a. talurahvaseadusi: sisu, tagajärjed talupoja jaoks
  • uuendused põllumajanduses
  • talurahva omavalitsuse kujunemine – vallakohus, kogukonna ühisvastutus
  • talurahva koormised – mõisa-, riiklikud ja kogukondlikud koormised
  • Vaimuelu Eestis XIX saj I poolel
  • haridus – ühtluskool, õpetajate ettevalmistamine
  • Tartu Ülikool – taasavamine, G. Parrot, teaduskonnad, esimene rektor, õppetöö
  • õppejõud – W.Struwe, M, Jacobi, K.v.Baer
  • Professorite Instituut, Ülikooli hooned – J.Krause
  • Kirjasõna – kalendrid, ajalehed
  • Eesti rahvusliku kirjanduse kujunemine – K.J.Peterson, F.Faehlmann, F.Kreutzwald
  • kiriklikud olud ja usuliikumised
  • Eesti vene võimu all XIX saj II poolel
  • Iseloomusta 1849.a/1856.a. talurahvaseadusi – sisu, mõju talupoegade edasisele
  • tegevusele
  • Passikorralduse seadus - millal võeti vastu, vastuvõtmise tagajärjed
  • Millised olulisemad muutused tõi kaasa 1866.a. vallareform?
  • Tööstuse areng Eestis - millised tööstusharud, kus, Eesti asend Venemaa majanduses
  • Esimene raudtee Eestis – millal, kuidas mõjutas raudtee asustuse, tööstuse, põllumajanduse
  • kaubanduse arengut?
  • Rahvuslik liikumise algus Eestis
  • Rahvusliku liikumise mõiste, etapid
  • periood, kus rahvast saab rahvus
  • Etapid
  • Rahvusliku liikumise eeldused
  • Rahvusliku liikumise olulisemad sündmused 1850. ja 1860.aastatel
  • Iseloomusta juhte: vaated, tegevus – J.Jannsen, C.Jakobson, J.Hurt;
  • Rahvusliku liikumise areng. Suur lõhe, juhid
  • Rahvusliku liikumise olulisemad sündmused 1870. ja 1880. aastatel
  • Iseloomusta juhte: vaated, tegevus – J.Jannsen, C.Jakobson, J.Hurt; lõhe rahvuslikus
  • liikumises
  • Rahvusliku liikumise tagajärjed
  • Venestusperiood, poliitilised suundumused XX saj algul
  • Venestuse mõiste ja põhjused
  • tapmine
  • tähtsamad venestusreformid – balti erikorra tühistamine, asjaajamine, haridus, õigeusu
  • pealesurumine
  • Eesti ühiskond venestamise tingimustes – EÜS, V. Reiman, rahvaluule suurkogumine
  • a
  • Venestusreformide tulemused
  • Iseloomusta 3 suunda Eesti poliitilisel maastikul XX saj algul: liberaalid, radikaalid
  • K.Päts, J.Tõnisson
  • 1905.a. revolutsioon Eestis. Eesti peale revolutsiooni
  • revolutsiooni poliitilised, majanduslikud ja rahvuslikud põhjused
  • tähtsamad sündmused: streigid, 1905.a. oktoober, tsaari manifest, rahvaasemike kooolek
  • mõisate põletamine
  • Revolutsiooni tagajärjed
  • Rahvuskultuuri areng XX saj algul

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  11
  docx
  Eesti ajaloo kontrolltöö
  83
  doc
  Eesti ajalugu
  51
  doc
  Eesti ajalugu - konspekt
  56
  doc
  Eesti ajalugu
  24
  doc
  Eesti ajalugu
  18
  doc
  Eesti ajalugu
  70
  docx
  Eesti Uusaeg
  16
  doc
  Eesti ajalugu-1550-1905

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !