EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused (0)

5 Hindamata
 
EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS
KORDAMISKÜSIMUSED KEVAD 2014
NB! Allolevad kordamisküsimused ei vasta üks-üheselt nendele, mis tulevad eksamil, vaid pigem
annavad ette need teemad-aspektid, millele tuleks materjali läbitöötamisel eelkõige keskenduda.
(1) EUROOPA LIIDU KUJUNEMINE JA LEPINGUD, EL
'IDALAIENEMINE', EESTI INTEGRATSIOON EUROOPA
LIITU, EL ÕIGUSLIKUD ALUSED
EL AJALOOLINE KUJUNEMINE
1. Peale II maailmasõda Euroopa integratsiooni tinginud peamised faktorid
· Poliitilised pinged ja ebastabiilsus; rivaliteet ja vastandlikud huvid; majanduslik madalseis
· EL tekkimise eeldused (vajadus)
o II maailmasõja järgne majanduslik ülesehitustöö
o Vajadus rahu kindlustamiseks ja poliitilise stabiilsuse tagamiseks Euroopas
o Nn "Saksamaa küsimus" (vajadus rahumeelseks kaasamiseks, k.a.
kommunismivastasesse võitlusse; soov välistada Saksamaa varjatud
taasrelvastumine)
o Vajadus vastu seista NSVL ekspansionismile; kartus kommunismi levimise eest
Lääne-Euroopasse
o USA sekkumine: soov ja huvi luua jõukas, rahumeelne ja ühendatud Euroopa
(esialgu Lääne-Euroopa)
LEPINGUTE KRONOLOOGIA
1) Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine
2) (2)Rooma lepingud = Euroopa Majandusühenduse asutamisleping
(vabakaubanduspiirkond)
3) (2)Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamise leping
4) Euroopa vabakaubanduspiirkonna (EFTA) konventsioon
5) Ühtse Komisjoni ja ühtse Nõukogu moodustamise leping
6) Ühtne Euroopa Akt (4 vabadust: kaubad, teenused, isikud, kapital)
7) Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) ( 3 sammast: Uus Eur Ühendus;
ühine välis- ja julgelekupoliitika; Koostöö õigus- ja siseasjades)
8) Euroopa Majandusruumi leping (EEA)
9) Amsterdami leping (uute liikmete vastuvõtt, EL kodan lähemale)
10) Nice'i leping (institut ja otsustustegemiste reform)
11) Euroopa Tuleviku Konvent (pädevuse jagamine EL instit ja liikmesriikide vahel)
12) Lissaboni leping (sambad kadusid)
2. Poliitilise koostöö peamised tähised enne ESTÜ asutamist
· 1946 W. Churchill ja Euroopa Ühendriigid
· 1948 Lääneliidu loomine (UK, FRA, Benelux)
· 1949 NATO loomine
· 1949 Euroopa Nõukogu (The Council of Europe)
3. Majandusliku koostöö peamised tähised enne ESTÜ asutamist
· 1947 Marshalli plaan
· 1948 Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (OEEC) loomine
4. Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamise peamised motiivid
· Majandusliku ja poliitilise koostöö tugevdamine aitas Lääne-Euroopas vältida Prantsusmaa
ja Saksamaa ajaloolist vastasseisu. Riikideülese söe- ja teraseühenduse loomine aitas
pingeid maandada ning Saksamaa võimu üle suhtelise kontrolli saavutada.
· Leping allutas sõjapidamiseks vajalikud tööstusharud ühisele riikideülesele kontrollile, mis
muutis sõdade puhkemise liikmesriikide vahel tulevikus materiaalselt samahästi kui
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #1 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #2 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #3 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #4 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #5 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #6 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #7 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #8 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #9 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #10 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #11 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #12 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #13 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #14 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #15 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #16 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #17 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #18 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #19 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #20 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #21 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #22 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #23 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #24 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #25 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #26 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #27 EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused #28
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-05-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
94 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kkerlii Õppematerjali autor

Lisainfo

EL põhikursuse 2014.aasta kordamisküsimuste vastused.

EL kujunemine ja lepingud, idalaienemine, Eesti integratsioon ELi, EL õiguslikud alused, institutsionaalne otsustetegemise protsess (Euroopa Komisjon, EL Nõukogu, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlament, Euroopa Kohus, Kontollikoda, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee) , EL poliitikavaldkonnad.

Euroopa Liit , Euroopa Liidu põhikursus , kordamisküsimused , poliitika , liikmesriik , komisjon , parlament , ministrite nõukogu , integratsioon

Dokumendis esitatud küsimused

 • Milleks, millised ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Keda/mida esindab ?
 • Milleks, millised ?

Mõisted

Sisukord

 • EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS
 • KORDAMISKÜSIMUSED
 • KEVAD
 • EUROOPA LIIDU KUJUNEMINE JA LEPINGUD, EL
 • IDALAIENEMINE’, EESTI INTEGRATSIOON EUROOPA
 • LIITU, EL ÕIGUSLIKUD ALUSED
 • EL AJALOOLINE KUJUNEMINE
 • Rooma
 • Euroopa
 • Euroopa vabakaubanduspiirkonna (
 • Ühtse Komisjoni
 • Ühtne Euroopa Akt
 • Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping)
 • Euroopa Majandusruumi leping (
 • Amsterdami leping
 • Nice’i leping
 • Euroopa
 • Lissaboni leping
 • EL ÕIGUSSÜSTEEEM
 • EUROOPA LIIDU INSTITUTSIONAALNE SÜSTEEM JA
 • OTSUSETEGEMISE PROTSESS
 • EUROOPA KOMISJON
 • EL NÕUKOGU
 • EUROOPA ÜLEMKOGU
 • EUROOPA PARLAMENT
 • EUROOPA KOHUS
 • KONTROLLIKODA (AUDIITORKOGU)
 • Audiitorkogu)
 • MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE
 • REGIOONIDE KOMITEE
 • Komisjon
 • Euroopa Liidu
 • Nõukogu
 • Ülemkogu
 • Parlament
 • Euroopa Kohus
 • Kontrollikoda
 • Audiitorkogu)
 • TÖÖ
 • Riikideülene
 • *Valitsustevaheline
 • Valitsustevaheline
 • Liikmesriikide
 • EL kodanike huve
 • EL terviku huve / Kodanikuühisko
 • I A
 • President, 7
 • EL liikmesriikide
 • *EL liikmesriikide
 • riigipead)
 • Komisjoni
 • Liikmesriikidest
 • *EUR KOHUS
 • KOHTUNIKU
 • ÜKS IGAST
 • LIIKMESRIIGI
 • KOHTUJURIS
 • *Üld 28
 • *Avalikku 7
 • liiget, üks
 • *VOLINIKE
 • KOLLEEGIUM
 • *Kabinet
 • *Peadirektoriaat
 • TÖÖGRUPID
 • COREPER
 • Ministrite
 • *Poliitilised grupid
 • *Komisjonid
 • *EUROOPA
 • KOHUS
 • *Üldkohus
 • Lissaboni
 • *Euroopa Liidu
 • Avaliku
 • Teenistuse
 • Kohus
 • PEAMINE
 • TÄITEVVÕIM
 • Seadusandlik
 • PRÈAMINE
 • SEADUSANDLIK
 • Täitevvõim
 • Ei ole seadusandlik
 • Seadusandlik organ
 • Eelarved)
 • Kohtuvõim
 • *Komisjon saab
 • direktiive
 • * Jälgida
 • *Poliitika
 • Algatab eelarve
 • *Liikmesriikide
 • *Rahvusvaheliste
 • Eelarvelised
 • Parlamendiga)
 • *Ühine välis- ja
 • *Politsei- ning
 • *Määrab üldise
 • *Uute
 • *Otsustab uute
 • *Otsustab
 • *Otsustab kõige
 • Täidesaatva
 • Komisjoni
 • Järelpärimised
 • Komisjonile
 • Nõukogule ja
 • Ülemkogule, lisaks
 • *Nimetab ametisse
 • *Lahendada
 • *Valvata
 • *Koostab iga
 • *Teeb märkusi
 • *Esitab
 • Parlamendile
 • *Annab
 • EUROOPA
 • KOMISJON
 • ÜLEMKOGU
 • PARLAMENT
 • KONTROLLI
 • EUROOPA LIIDU POLIITIKAVALDKONNAD
 • EELARVE
 • SISETURG
 • EUROOPA MAJANDUS- JA RAHALIIT
 • EL ÜHINE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA
 • REGIONAALPOLIITIKA
 • Keskkonnaprojektid
 • Transpordi infrastruktuuri projektid
 • SOTSIAALPOLIITIKA
 • KESKKONNAPOLIITIKA
 • II JA III SAMMAS – VALITSUSTEVAHELINE KOOSTÖÖ

Teemad

 • EUROOPA LIIDU KUJUNEMINE JA LEPINGUD, EL
 • Peale II maailmasõda Euroopa integratsiooni tinginud peamised faktorid
 • ja Teraseühenduse asutamine
 • lepingud =
 • Euroopa Majandusühenduse asutamisleping
 • vabakaubanduspiirkond)
 • Aatomi
 • vabadust: kaubad, teenused, isikud, kapital)
 • 3 sammast: Uus Eur Ühendus;
 • ühine välis- ja julgelekupoliitika; Koostöö õigus- ja siseasjades)
 • uute liikmete vastuvõtt, EL kodan lähemale)
 • institut ja otsustustegemiste reform)
 • Tuleviku
 • sambad kadusid)
 • Poliitilise koostöö peamised tähised enne ESTÜ asutamist
 • Majandusliku koostöö peamised tähised enne ESTÜ asutamist
 • Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamise peamised motiivid
 • ESTÜ lepingu peamised eesmärgid
 • ESTÜ institutsioonid
 • ESTÜ-ga ühinenud riigid
 • Riikideülesuse (supranational & supranationalism) põhimõte
 • Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) leping: peamised eesmärgid = Rooma leping
 • EMÜ institutsioonid
 • Luxembourgi kompromiss
 • kvalifitseeritud enamushääletuse
 • EL esimesse / teise / kolmandasse / neljandasse laienemisringi kuulunud riigid
 • Ühtse Euroopa Akt: peamised eesmärgid
 • EL (Maastrichti) lepinguga loodud “kolme samba” süsteem
 • Euroopa Ühendus ja Euroopa Liit, nende peamised erinevused (formaalselt ja
 • juriidiliselt)
 • EL (Maastrichti) lepinguga lisandunud peamised uued poliitikavaldkonnad
 • Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) leping
 • Amsterdami leping: peamised eesmärgid ja tulemused
 • Tulem
 • Nice’i (Nizza) leping: peamised eesmärgid ja tulemused
 • EL Tuleviku Konvent: korraldus, lähteülesanded, peamised arutlusteemad ja tulemus
 • Korraldus
 • Lähteülesanded
 • arutlusteemad
 • EL põhiseaduse leping: põhieesmärgid ja –punktid, peamised erinevused võrreldes
 • varasema(te) lepingu(te)ga
 • Erinev
 • Lissaboni leping e reformileping: põhieesmärgid ja –punktid, peamised erinevused
 • võrreldes varasema(te) lepingu(te)ga
 • Käimasoleva/viimase (2004) EL laienemisprotsessi eripärad võrreldes varasematega
 • Kopenhaageni kriteeriumid (kellele, milleks, millised?) - TÄHTIS
 • Kellele
 • Milleks
 • Millised
 • Agenda 2000 - TÄHTIS
 • Liitumisläbirääkimiste: (a) objekt ja eesmärgid; (b) struktuur; (c) põhimõtted
 • acquis communautaire
 • Erinevate riikide peamised motiivid Euroopa Ühenduste asutamisel ja EÜ/EL ühinemisel
 • Liikmesriikide EL ühinemise põhjused
 • Euroopa Liidu eesmärgid
 • Prantsusmaa (1952)
 • Saksamaa (1952)
 • Itaalia (1952)
 • Beneluxi riigid (1952)
 • Ühendatud Kuningriik (1973)
 • Iirimaa (1973)
 • Taani (1973)
 • Kreeka (1981), Hispaania ja Portugal (1986)
 • Austria (1995)
 • Soome (1995)
 • Rootsi (1995)
 • EL esmase õiguse allikad (liigitus)
 • EL teisese õiguse allikad (liigitus)
 • Direktiivid ja määrused (sisu ja õigusjõud)
 • Direktiivid
 • Määrused
 • Kirjutamata õigus e. Pretsedendiõigus
 • Solidaarsuskohustus
 • Mittediskrimineerimise põhimõte
 • Subsidiaarsuse põhimõte
 • Kõik otsused tuleb teha suurel määral liikmesriigi tasandil, sellisel määral kus see on
 • veel mõistlik, põhjendatud ja efektiivne
 • Proportsionaalsuse põhimõte
 • Vahetu kohaldatavuse põhimõte
 • EL õiguse ülimuslikkuse põhimõte
 • EUROOPA LIIDU INSTITUTSIONAALNE SÜSTEEM JA
 • Euroopa Komisjon – keda/mida esindab?
 • Euroopa Komisjoni tasandid: kolleegium ja administratiivaparaat; nende koosseis (NB!
 • Mitte nimeliselt!!!) ja põhiülesanded
 • Kolleegium
 • Administratiivaparaat
 • Functionnaire
 • Temporary Agent
 • Contract Agent
 • Seconded National Expert
 • Volinike bürood e. kabinetid (põhiülesanded)
 • Poliitikaküsimused
 • Poliitika presenteerimine
 • Huvide vahendamine
 • Administratiivsete sidemete arendamine
 • Euroopa Komisjoni roll seadusandlikus (otsusetegemise) protsessis
 • Poliitika kujunadmine-algatusfunktsioon. Komisjon saab ainsana algatada eelnõu
 • direktiive, määruseid)
 • Teatud õigusaktide, otsuste ja reeglite kehtestamie (pms tehnilised või kiireloomulised)
 • Euroopa Komisjoni funktsioonid täidesaatva võimuna
 • EL Nõukogu e. Ministrite Nõukogu – keda/mida esindab?
 • EL Nõukogu tasandid: töögrupid, COREPER, ministrite kohtumised; nende koosseis ja
 • põhiülesanded
 • Nõukogu töögrupi
 • COREPER
 • Ministrite kohtumised
 • Otsusetegemine EL Nõukogus: ühehäälsus ja kvalifitseeritud häälteenamus
 • EL Nõukogu roll seadusandlikus (otsusetegemise) protsessis
 • EL Nõukogu muud (põhi)ülesanded
 • Euroopa Nõukogu”, “Euroopa Ülemkogu“ ja “EL Nõukogu“ mõisted ning suutlikkus
 • neid üksteisest eristada (millega tegelevad, kellest koosnevad jne)
 • Euroopa Nõukogu
 • Euroopa Ülemkogu
 • Euroopa Liidu Nõukogu
 • Euroopa Ülemkogu: koosseis ja põhiülesanded
 • Euroopa Parlament – keda/mida esindab?
 • Euroopa Parlamendi töökorraldus: poliitilised grupid ja komisjonid (NB!!!
 • põhimõtteliselt – gruppide ja komisjonide nimesid ei ole vaja pähe õppida!)
 • Euroopa Parlamendi roll seadusandlikus (otsusetegemise) protsessis: konsultatsiooni
 • koostöö- ja kaasotsustamise menetlus
 • Konsultatsioonimenetlus
 • Koostöömenetlus
 • Kaasotsustamismenetlus
 • Euroopa Parlamendi muud (põhi)ülesanded
 • Osalemine seadusandlikus protsessis
 • Eelaarvelised volitused
 • Täidesaatva võimu kontrollimine
 • Euroopa Kohus: koosseis ja põhiülesanded (või tegevuse eesmärk või vajalikkus)
 • Euroopa Kohtu pädevus (4 põhilist valdkonda, eriti eelotsused)
 • Rahvusvaheliste lepingute ülevaatamine
 • Üldkohtu (I astme kohtu) otsuste edasikaebused
 • Esimese astme kohtu põhiülesanded
 • Kontrollikoda: koosseis ja põhiülesanded (
 • Majandus- ja Sotsiaalkomitee: koosseis ja põhiülesanded
 • Põhiülesanded
 • Regioonide Komitee: koosseis ja põhiülesanded
 • Koosseis
 • institut
 • sioonid
 • Audiitorkogu)
 • KOOS
 • E
 • TÖÖGRUPID
 • ainsana
 • algatada eelnõu
 • direktiive
 • määruseid)
 • eelnõu
 • ÕIGUSAKTIDE
 • VASTUVÕTMINE
 • volitused (koos
 • Aluslepingute
 • muutmine ja
 • täiendamine
 • OSALEMINE
 • US PROTSESSIS
 • volitused
 • võimu
 • kontrollimine
 • TAGADA EL
 • SEADUSANDL
 • KORREKTNE
 • TÕLGENDAMI
 • JÄLGIB
 • LIIDU
 • FINANTSIDE
 • LIIKUMIST
 • NII LIIDU
 • SEES KUI
 • VÄLJASPOOL
 • SELLE PIIRE)
 • EUROOPA LIIDU POLIITIKAVALDKONNAD
 • EL eelarve põhimõtted
 • EL eelarve menetlemine (institutsioonid ja nende roll)
 • Euroopa Komisjon
 • Ministrite Nõukogu
 • EL eelarve kulude struktuur
 • EL eelarve finantseerimine (tulude struktuur)
 • EL siseturg: 4 “vabadust”
 • Kaupade vaba liikumine
 • Isikute vaba liikumine
 • Teenuste osutamisvabadus
 • Kapitali ja maksete vaba liikumine
 • Kaupade vaba liikumise põhimõtted: tolliliit, koguselised piirangud ja samaväärse
 • toimega meetmed, vastastikuse tunnustamise põhimõte
 • Tolliliit (art 23)
 • Art 28-29
 • Vastastikuse tunnustamise põhimõte
 • Mittetariifsed piirangud: füüsilised, tehnilised ja fiskaalsed tõkked
 • Kaupade vaba liikumise erandid
 • Teenuste vaba liikumine: sisu, liigid, erandid
 • Liigid
 • Erandid
 • Isikute vaba liikumine: sisu, liigid, erandid
 • Schengeni konventsioon
 • Takistused isikute vabale liikumisele
 • Kapitali vaba liikumine: eripärad võrreldes teiste “vabadustega”
 • EL transpordipoliitika: põhiaspektid
 • EL ja maksupoliitika: põhiaspektid (milliseid makse EL reguleerib ja milliseid mitte)
 • EL ühine väliskaubanduspoliitika: põhiaspektid
 • CCT = Common Customs Tariff)
 • Generalized System of Preferences)
 • EL konkurentsipoliitika: põhivaldkonnad
 • Riigiabi (mõiste)
 • Majandus- ja Rahaliidu olemus
 • valitsustevaheline koostöö
 • riikideülene koostöö
 • Majandus- ja Rahaliidu etapid (sisu)
 • Esimene etapp
 • Teine etapp
 • Kolmas etapp
 • Lähenemiskriteeriumid e. Maastrichti kriteeriumid (kellele, milleks, millised?)
 • Hindade stabiilsuse kriteerium
 • Riigi rahanduse stabiilsuse kriteeriumid
 • Vahetuskursi stabiilsuse kriteerium
 • Liikmesriigi majandusliku arengu stabiilsuse kriteerium
 • Varase hoiatuse süsteem ja ülemäärase eelarvedefitsiidi menetlus
 • Varase hoiatuse süsteem
 • Ülemäärase eelarvedefitsiidi menetlus
 • Euroopa Keskpank (funktsioon, põhiülesanded) ja Euroopa keskpankade süsteem
 • Eurotsooni ja mitte-eurotsooni riigid, eurotsooni riikide euroalaga ühinemise ajaline
 • järjekord
 • Eurotsooni riigid
 • Mitte-eurotsooni riigid
 • Euroopa võlakriisi üldine / põhimõtteline olemus ja selle leevendamise meetmed
 • Põllumajanduse kui majandusharu erilisus
 • EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärgid ja põhimõtted
 • Eesmärgid
 • Põhimõtted
 • Ühine turg
 • Ühenduse ülimuslikkus
 • Rahanduslik solidaarsus
 • EL ÜPP turukorralduse elemendid e. Meetmed
 • Hinnatoetuste süsteem (põhimõisted)
 • EL ÜPP struktuuri- e. maaelu arengu poliitika: eesmärk ja peamised meetmed
 • EL ÜPP finantseerimine
 • EL ÜPP peamised reformid
 • Mansholti plaan
 • MacSharry reformid
 • Agenda 2000
 • r-kava
 • EL regionaalpoliitika: põhieesmärgid ja vajalikkus
 • EL struktuurifondid (keda/mida toetatakse, suhteline maht)
 • Euroopa Regionaalarengu Fond
 • Euroopa Sotsiaalfond
 • Ühtekuuluvusfond
 • Euroopa Põllumajanduse Nõuande- ja Tagatisfond (EAGGF) – mõeldud
 • põllumajandusstruktuuride ümberkujundamiseks. – 18 %
 • Kalanduse Arendusrahastu (FIFG) – rahastab kalandusektori kaasajastamist ja
 • struktuuride ümberkujundamist. – 3 %
 • Ühtekuuluvusfond (keda/mida toetatakse, valdkonnad, põhimõtted)
 • Toetatakse
 • Valdkonnad
 • EL regionaalpoliitika sihtalad 2000 – 2006 (keda/mida toetati, suhteline maht)
 • Sihtala 1
 • Sihtala 2
 • Sihtala 3
 • EL regionaalpoliitika sihtalad 2007 – 2013 (keda/mida toetatakse, suhteline maht)
 • Konvergents e lähenemiseesmärk
 • Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive
 • Euroopa territoriaalne koostöö
 • Ühenduse algatused 2000 – 2006 (keda/mida toetati)
 • INTERREG III
 • EQUAL
 • LEADER
 • URBAN
 • EL regionaalpoliitika toimimispõhimõtted
 • Kontsentratsioon
 • Lisanduvus
 • Programmeerimine
 • Partnerlus
 • Subsidiaarsus
 • Monitooring ja hindamine
 • PHARE programm (keda/mida toetatakse/toetati, valdkonnad, põhimõtted)
 • Toetati
 • Põhimõtted, eesmärgid
 • ISPA programm (keda/mida toetatakse/toetati, valdkonnad, põhimõtted)
 • transpordi- ja keskkonna
 • toetamiseks
 • SAPARD programm (keda/mida toetatakse/toetati, valdkonnad, põhimõtted)
 • põllumajanduse ja maaelu arengu
 • Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides
 • EL sotsiaal- ja tööhõivepoliitika: põhieesmärgid ja vajalikkus
 • Põhieesmärgid
 • Vajalikkus
 • Euroopa Ühenduse tasandi sotsiaalpoliitika põhivaldkonnad
 • Sotsiaalne dumping (mõiste)
 • Sotsiaalne dialoog (mõiste)
 • EL keskkonnapoliitika: (a) põhieesmärgid ja vajalikkus; (b) spetsiifilised põhimõtted
 • Speetsifilised põhimõtted
 • Keskkonnadumping
 • Valitsustevahelise koostöö (endised II ja III samba poliitikad) olemus ja sisu, loomine
 • mis lepingu(te)ga?) ja peamised muudatused
 • II sammas
 • III sammas
 • Valitsustevahelise koostöö (endised II ja III samba poliitikad) peamised institutsioonid
 • nende roll) ja otsustusprotsess
 • Sekretariaat
 • Peasekretär
 • Poliitiline ja julgeoleku komitee
 • Eesistujariik
 • Ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) vahendid
 • Ühine strateegia (Ülemkogu)
 • Ühine seisukoht (Nõukogu)
 • Ühtne käitumine
 • Deklaratsioon (Nõukogu)
 • Ühismeede (Nõukogu)
 • Otsus (Nõukogu)
 • Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades (peamised eesmärgid);
 • EUROPOL (pädevus)
 • Peamised eesmärgid
 • EUROPOLi pädevus
 • Lissaboni lepinguga tehtud peamised muudatused valitsustevahelise koostöö valdkonnas
 • eelkõige endine III sammas)

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

24
doc
24
doc
50
doc
17
docx
24
doc
36
doc
54
docx
96
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto