Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
TARTU ÜLIKOOL
Magistriõpe

Tamara Karpušina
ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL
Referaat
Õppejõud: Alver Aria


Tallinn 2012

RESÜMEE


Käesoleva referaadi teemaks on „Ettevõtlusvormide võrdlus FIE ja ühe osanikuga OÜ näitel“. Töö uurimisobjektiks on erinevused FIE ja OÜ ainuosaniku-juhataja ettevõtluses teenitud tulu isiklikku tarbimisse võtmisel. Eesmärk on näidata, millised on võimalused ettevõtluses teenitud raha jooksvalt kasutada ja anda ka soovitus, millises vormis oleks lihtsam ja kasumlikum ettevõtjal tegutseda.
Väikeettevõtjatel tihti tekib küsimus, kas tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või asutada osaühing. Varem ei ole FIE ja OÜ ainuomaniku ettevõtluse tulu maksustamist võrreldud.
Autor leidis, et kuigi FIE maksukoormus on OÜ omast mõnevõrra suurem, kaalub FIE võimalus oma raha vabalt igaks otstarbeks aasta jooksul kasutada üles OÜ võimaluse dividendide kaudu kokkuvõttes rohkem puhastulu teenida.

SISUKORD


RESÜMEE 2
SISUKORD 3
SISSEJUHATUS 4
1.TEGUTSEMISE JURIIDILISED ALUSED NING ETTEVÕTLUSTULU MAKSUSTAMINE 6
1.1FIE tegutsemine 6
1.2Ühe osanikuga OÜ tegutsemine 7
2.ETTEVÕTLUSTULU JA SELLEST ISIKLIKKU TARBIMISSE MINEVA RAHAMAKSUSTAMINE 9
2.1 FIE ettevõtlustulu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamine 9
2.2OÜ ainuosaniku - juhataja isiklikku tarbimisse mineva ettevõtluse tulu maksustamine 16
3.KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 21
4.MAGISTRITÖÖGA SEONDUV OSA 23
KIRJANDUSE LOETELU 24

SISSEJUHATUS


Ettevõtluse eesmärk on ennekõike igapäevaseks äraelamiseks raha teenimine . Iseseisvalt raha teenimist alustatakse enamasti üksi, nö iseendale töö andmisest. Sellisel juhul on valida kahe ettevõtlusvormi vahel: kas olla füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või asutada osaühing (OÜ) ja olla selle ainuosanik ja juhataja.
Ettevõtlikke inimesi huvitab kõigepealt, milline ettevõtlusvorm on kasulikum, ja kasulikkuse all mõeldakse reeglina seda, kui palju sama käibe juures raha isiklikku tarbimisse jääb. Seetõttu peaks ettevõtlusvormide võrdlus andma vastuse inimesele, kellel on valida FIE-na või OÜ ainuosaniku-juhatajana tegutsemise vahel, inimese enda seisukohast , ja ennekõike ettevõtluses teenitava raha isiklikus elus kasutamise vaatenurgast.
FIE ja OÜ kui erinevate ettevõtjate üldisele võrdlusele on juba osutatud küllalt palju tähelepanu. Antud töö autor on otsustanud kirjutada praktilisema ja kitsateemalisema töö FIE ja OÜ ainuosaniku-juhataja ettevõtlusest teenitava raha isiklikku tarbimisse võtmise vaatenurgast ning teoreetilise käsitluse põhjal näidata, kuidas FIE ja OÜ ainuosaniku-juhataja tegevuse tulusust mõjutab isiklikku tarbimisse võetud ettevõtluse tulu maksustamine ja millised on võimalused ettevõtluses teenitud raha jooksvalt kasutada.
Autori arvates, võivad just FIE ja ühe osanikuga OÜ osaniku-juhatajat ettevõtlusest saadud tulu isiklikku tarbimisse mineku seisukohalt võrreldes tulla esile need erinevused, mis omavad ettevõtluse juriidilise vormi valikul suuremat tähtsust. Eesmärgiks on ka anda soovitus, millist ettevõtlusvormi on füüsilisel isikul üksi tegutsedes kasulikum isiklikuks äraelamiseks raha teenimiseks valida.
Üldlevinud arvamuse kohaselt, mis arvestab nö raamatupidamisliku tulud-miinus-kulud loogika järgi aasta tulemusena puhtalt kätte jäävat raha, on maksuseadused üldiselt soodsamad osaühingu omanikele dividendide saamise võimaluse tõttu. Kui aga võrrelda FIE ja ühe osanikuga OÜ ettevõtlusest saadud tulu isiklikku tarbimisse võtmise jooksva kasutamise võimalusi ja maksustamist, siis FIE vaba raha kasutamise võimalust arvestades võib FIE-na tegutsemine soodsam olla ehk lubab sama käibe juures seadusi mitte rikkudes vabamalt ära elada. See võiks olla uurimistöö hüpoteesiks.
 • TEGUTSEMISE JURIIDILISED ALUSED NING ETTEVÕTLUSTULU MAKSUSTAMINE


 • FIE tegutsemine


  Äriseadustiku1 (ÄS) §1 kohaselt on ettevõtjaks muuhulgas füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu ja teenuseid ning kellele kaupade ja teenuste müük on püsivaks tegevuseks. Ettevõtluse olemus on samuti kirjeldatud tulumaksuseaduses2 (TuMS) ning selle §14 lg 2 defineerib ettevõtlust nii: ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest , müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud ka loominguline või teaduslik tegevus.
  Lähtudes nendest definitsioonidest on FIE üks olulisemaid tunnuseid see, et ta toodab iseseisvalt kaupa või osutab teenuseid turustamise eesmärgil ja pakub neid oma nimel. Iseseisev tegutsemine tähendab ka seda, et FIE maksab oma ettevõtlustulult kõik maksud ise.
  Äriseadustiku § 3 lg 1 räägib sellest, et FIE-ks võib olla iga füüsiline isik. Teovõimetu isiku puhul teostab tehinguid tema seaduslik esindaja. Samuti on seaduse kohaselt FIE-l lubatud tegutseda kõikidel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud (ÄS § 4 lg 1).
  Äriühingu asutamisega võrreldes on FIE-na ettevõtlusega alustamine lihtsam ja odavam. Tegevuse alustamisel on päris vähe formaalsusi ning äritegevuse korraldamine, raamatupidamisarvestuse ja aruandluse pidamine on suhteliselt lihtsad, kuna need on seadustega reguleeritud minimaalselt. Võrreldes OÜ-ga, kus asutamisel tuleb reeglina teha sissemakset põhikapitali moodustamiseks ning tasuda ka päris kaalukat riigilõivu ja notaritasu asutamislepingu tõestamise eest, on FIE-na tegutsemise alustamine suhteliselt odav: põhikapitali sissemakset teha ei ole vaja, riigilõiv ja notaritasu äriregistris registreerimisel on mitmekordselt väiksemad.3
  Raamatupidamine on FIE puhul lihtsam. FIE võib oma üldist raamatupidamist ja ka käibemaksuarvestust pidada kassapõhisena, mis on suhteliselt lihtne ja seetõttu ei vaja ettevõtja üldreeglina ka raamatupidaja teenust. Siinjuures on oluline ka see, et tulumaksuga maksustamine toimub kassapõhiselt, seega on FIE kassapõhine raamatupidamine ühtlasi tulumaksuarvestus.4
  Kuigi FIE-na tegutseva ettevõtja majandustegevuse aruandlus ja registreerimistoimingud on võrreldes äriühingutega suhteliselt lihtsad ja odavad, tuleb ettevõtlusvormi valides endale teadvustada, et FIE vastutab äri ebaõnnestumise korral võlausaldajate ees kogu oma varaga (ÄS § 78). Seda peetakse tihti üheks suuremaks miinuseks FIE-na tegutsemisel. FIE suureks plussiks on aga võimalus vabalt kasutada kogu oma raha igaks otstarbeks, arvestamata seejuures, kas oli see ettevõtlustuluna laekunud või muul moel saadud5.
 • Ühe osanikuga OÜ tegutsemine


  Äriseadustiku § 1 alusel võib ettevõtjaks olla ka seaduses sätestatud äriühing. ÄS §135 kohaselt on osaühing äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osaühingu võib asutada üks või mitu nii füüsilist kui juriidilist isikut igaks seadusega lubatud eesmärgiks (ÄS § 137).
  Osaühingu tegevust juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmed võivad olla osanikud, aga ei pea seda olema. Kui juhatuses ainult üks liige, nimetatakse teda juhatajaks. (ÄS §180) Antud lõputöös käsitletakse just ühe inimese ettevõtlust, kus OÜ ainuke osanik , kes ühingu asutas,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #1 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #2 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #3 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #4 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #5 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #6 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #7 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #8 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #9 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #10 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #11 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #12 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #13 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #14 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #15 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #16 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #17 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #18 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #19 ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL #20
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-02-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 175 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor tomo4ka7 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Käesoleva referaadi teemaks on „Ettevõtlusvormide võrdlus FIE ja ühe osanikuga OÜ näitel“. Töö uurimisobjektiks on erinevused FIE ja OÜ ainuosaniku-juhataja ettevõtluses teenitud tulu isiklikku tarbimisse võtmisel. Eesmärk on näidata, millised on võimalused ettevõtluses teenitud raha jooksvalt kasutada ja anda ka soovitus, millises vormis oleks lihtsam ja kasumlikum ettevõtjal tegutseda.

  Väikeettevõtjatel tihti tekib küsimus, kas tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või asutada osaühing. Varem ei ole FIE ja OÜ ainuomaniku ettevõtluse tulu maksustamist võrreldud.

  Autor leidis, et kuigi FIE maksukoormus on OÜ omast mõnevõrra suurem, kaalub FIE võimalus oma raha vabalt igaks otstarbeks aasta jooksul kasutada üles OÜ võimaluse dividendide kaudu kokkuvõttes rohkem puhastulu teenida.

  fie , ühe osanikuga oü , ettevõrlusvormide võrdlus , teenitud tulu isiklik tarbimine

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  11
  docx
  Ettevõtlusvormide võrdlus
  4
  docx
  Ettevõtlusvormide võrdlus
  2
  docx
  Ettevõtlusvormide võrdlus tabel
  5
  doc
  Ettevõtlusvormide võrdlus
  8
  docx
  Ettevõtlusvormide võrdlused
  1
  docx
  Ettevõtlusvormide võrdlus
  8
  docx
  Ettevõtlusvormide plussid ja miinused
  4
  xlsx
  Ettevõtlusvormide võrdlus  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun