Facebook Like
Hotjar Feedback

EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millist rolli mängivad motivatsioonis vajadused ?
 • Millised on võimalikud käitumised, kui töötaja tunneb ebaõiglust hüvitamisel ?
 
Säutsu twitteris
EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST
 • Organisatsiooni mõiste. Organisatsioonikäitumise mõiste.
  Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada.
 • Organisatsioon kui süsteem. 3 allsüsteemi, nende omavaheline seos.
  allsüsteemid(Subsystem):
  inimesed ehk sotsiaalne allsüsteem
  struktuur ehk juhtiv allsüsteem
  tehnoloogia ehk tehniline (materiaalne) allsüsteem
  Kõik need osad mõjutavad vastastikku üksteist. Lisaks sellele mõjutab organisatsiooni allsüsteeme ka väliskeskkond, millele ka need avaldavad omakorda mõju
 • Organisatsioon ja keskkond. Mikro ja makrokeskkond.
  Mikro- ehk lähikeskkond: kliendid, konkurendid, koostööpartnerid jt. ning
  makro- ehk üldkeskkond
  , mis mõjutab kõiki sellese kuuluvaid organisatsioone ühesuguselt: üldine majanduslik olukord, valitsuse poliitika, sotsiaalne ja kultuuriline keskkond. Kõik need tegurid mõjutavad üksteist vastastikku, moodustades kompleksse süsteemi.
 • Sotsiaalne tasakaal. Miks lähevad org. tasakaalust välja. Tasakaalust väljas oleva org. tunnused.
  Sotsiaalne tasakaal on dünaamiline seisund, mille puhul on omavahel sõltuvad süsteemi osad tasakaalustatud. Iga suur ja ootamatu muutus on nagu šokk , mis võib süsteemi viia tasakaalust välja. Samuti võivad mõjuda väikesed, kiiresti üksteisele järgnevad muutused. Sotsiaalset tasakaalu soodustavad funktsionaalsed mõjud seda häirivad aga disfunktsionaalsed mõjud.
  Tasakaalust väljasolevale organisatsioonile on omased järgmised tunnused (Symptoms): töötajate rahulolematus , ärritunud õhkkond , konfliktid, võimuvõitlus, keelepeks, kaadrivoolavus jne. Tasakaalust väljasoleva süsteemi osad tegutsevad üksteise vastu kuni uue tasakaalu saavutamiseni.
 • Mc Gregor X - Y teooria.
  Mc Gregor eristas kaht vastandlikku filosoofiat , nimetades seda X-Y-teooriaks.
  X- teooria põhjal
  Inimene ei armasta töötada ja püüab seda vältida kui võimalik
  Inimesel pole vastutustunnet ega ambitsioone ja ta püüdleb kõiges turvalisuse poole
  Inimesed on enesekesksed ja nad hoolivad vähe organisatsiooni vajadustest
  Juhi roll on sundida ja kontrollida oma alluvaid
  Y- teooria põhjal
  Töö on inimesele niisama loomulik tegevus kui mäng või puhkus
  Inimene pole loomupoolest laisk
  Inimesel on potentsiaali. Soodsate tingimuste korral soovib ta vastutada
  Inimesel on kujutlusvõimet, leidlikkust ja loovust
  Juhi roll on arendada oma alluvate potentsiaali ja luua neile selleks vajalikud tingimused
 • Inimloomus ja selle 6 põhikomponenti.
  Inimese kui organisatsiooni osa käsitlemisel eristatakse kuut põhikontseptsiooni:
  individuaalsed iseärasused, tajumine , inimene kui tervik, sekkumise soov ja isiku väärtus.
  Individuaalne eripära avaldub juba tema sündimisel. Temperament, iseloom, võimed, füsioloogiline talitlus ja psüühilised protsessid on inimestel erinevad. Elu käigus omandatud isiklikud kogemused muudavad neid veelgi erinevamaks. Inimene ainulaadne, teistest erinev. Inimeste motiveerimisel ei piisa sellest, kui lähtuda kõigile inimestele omasest tunnustuse saamise vajadusest. Tuleb läheneda individuaalselt, leida õige lähenemistee.
  Tajumine on maailma tunnetamise viis. Inimesed näevad olukordi ja asju erinevalt. Sama töömaailm näib igale alluvale erinev, olenevalt tema isikupärast, vajadustest, rahvusest, kogemustest jne. Olgu olukord milline tahes, inimene püüab tegutseda oma tajumise põhjal, vastavalt oma uskumustele, väärtushinnangutele. ja ootustele.
  Valikuline tajumine inimene kaldub tähelepanu pöörama oma töökeskkonna nendele iseärasustele, mis vastavad tema isiklikele ootustele. Valikuline tajumine ei põhjusta ainult üksiksündmuste väärtõlgendusi, vaid muudab inimese tulevikukogemuste otsimisel paindumatuks.
  Inimese terviklikkus tähendab seda, et ta tegutseb tervikuna . Kuigi mõned organisatsioonid soovivad kasutada ainult inimese oskusi või mõistust, kasutavad nad tegelikult kogu isiksust. Inimese oskused tulenevad tema teadmistest, kogemustest ja võimetest.
  Motiveeritud käitumine eeldab inimese käitumise põhjuste tundmist. Need võivad olla seotud isiku vajadustega või olla mingi tegevuse tagajärjeks. Inimesi motiveerib mitte see, millest meie arvame neid huvituvat, vaid see, mida nad ise soovivad. Inimeste muutuvate vajaduste arvestamine on parim tee nende motiveerimiseks.
  Sekkumise soov on inimese tahe suurendada oma mõjuvõimu, olla "nööritõmbajaks". Inimesed soovivad end tunda hästi, olla enesekindlad. Nad usuvad endal olevat mingi rolli täitmiseks vajalikke võimeid.
  Isiku väärtus eeldab tema eetilist kohtlemist. Inimene väärib muudest tootmisvahenditest erinevat kohtlemist, kuna ta on universumis kõrgemal tasemel.
 • Staatus. Staatusesümbolid. Staatuse allikad.
  Staatus on inimese sotsiaalne asend grupis . See on isikule osaks saava tunnustuse, austuse ja aktsepteerimise kogusumma . Staatuse süsteem ehk - hierarhia , mis määrab ära tema staatuse teiste liikmete suhtes. Eristatakse nelja grupiasendi põhitüüpi:
  1. Liidrid - populaarsed, tunnustatud, autoriteetsed.
  2. Kaaslased - keskmise populaarsusega, agarad kaasalööjad ühistes üritustes, liidrite abilised.
  3. Isoleeritud - liikmed, kelle suhtes ollakse ükskõiksed.
  4. Tõrjutud - liikmed, kellega ei taheta suhelda ega koos tegutseda.
  Staatussümbolid on nähtavad ja tajutavad asjad, mis tõendavad inimese sotsiaalset asendit. Juhi staatuse sümboliteks on kabineti suurus, mööbel, kardinad , vaibad, kunstiteosed , arvuti ja sideaparatuur, töökoha asetus , ametiauto, ametitiitel, otsustamise õigused, oma sekretär, autojuht jm. Staatust võib eristada telefoniaparaadi või isegi prügikasti liigiga! Paljudes kohtades on staatussümboliks ametiriietus .
 • Millist rolli mängivad motivatsioonis vajadused? A. Maslow vajaduste hierarhia.
  Abraham Maslow poolt väljatöötatud inimvajaduste hierarhia viieastmelise mudeli kasutamisel soovitab ta juhtidel pöörata tähelepanu peale alluvate füüsilise heaolu ja majandusliku turvalisuse tagamise ka nende kõrgema astme vajadustele sotsiaalsete suhete, tunnustuse ja eneseteostuse järele.
 • Hertzbergi kahe teguri teooria.
  Hetsberg jõudis järeldusele, et motiveerivateks peetud faktorid ei andnud enamat kui kõrvaldasid rahulolematuse ning nimetas need hügeenifaktoriteks. Inimesi motiveerib motivatsioonifaktorid. Mille puudumine ei pruugi töötajaid veel rahulolematuks muuta, kuid olemas olu on motiveeriv.
 • Millised on võimalikud käitumised, kui töötaja tunneb ebaõiglust hüvitamisel? (S. Adamsi õigluse teooria.)
  Adamsi poolt arendatud teooria väidab, et töötajad tajuvad seda, mida nad saavad töösituatsioonist seoses sellega, mida nad selle jaoks antsid ja seejärel võrdlevad oma sisendit - väljundit teise sisendite- väljunditega.
  Sisend: jõupingutus, haridus tase, tööstaaž, töö raskus
  Väljund: töötasu, kasulikkus, töörõõm, paindlikkus , hüvised.
  Alahüvise tunnetamisel võib töötaja tootlikus langeda. Võib tingida hüvise suhtes või lahkuda töölt. Ülehüvise korral tnneb töötaja tasakaalutust, püüab töötada tõhusamalt või veenda teisi töötajaid hüvist paluma.
 • Motivatsioon . V. Vroomi ootuste teooria. Millist rolli mängib taju ootuste teooria puhul?
  Ootuse teooria- inimene tegutseb kindlal viisil, mis baseerub ootusel, et tegevusele järgneb antud tulemus. Ootuse ehk toimetuleku tõenäosus, hüvituse tõenäosus jaa hüvise atraktiivsus. Motivatsioon põhineb neil kolmel tegevusel. Kui üks neist teguritest on 0 on ka motivatsioon null.
 • Kirjelda Mc Clellandi motivatsiooni tõukejõudusid ja nende tähtsust töötajate motiveerimisel.
  McMlelland arendas välja süsteemi kolmest domineerivast motivatsiooni tõukejõust. Saavutus, kuulumine ja võim
  Saavutusmotivatsioon- tõukejõud, mis sunnib inimesi püstitama ja saavutama väljakutseid, eesmärke. Saavutus on olulisem kui tasu selle eest. Saavutamisvajadusega inimene töötab jõudsamalt.
  Kuulumismotivatsioon- soov sõbralike ja lähedaste inimestevaheliste suhete järele. Eelistavad koostööd ja tiimitööd.
  Võimumotivatsioon- tõukejõuks on mõjutada teiste käitumist, kontrollida ja muuta olukordi.
 • Skinneri tagajärje reegel. Inimeste organisatsioonilise
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #1 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #2 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #3 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #4 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #5 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #6 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #7 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #8 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #9 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #10 EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST #11
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-01-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 2 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Elin Aava Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Organisatsiooni mõiste. Organisatsioonikäitumise mõiste. Organisatsioon kui süsteem. 3 allsüsteemi, nende omavaheline seos.
  25 küsimust organisatsioonikäitumise kohta ja vastused

  organisatsioonikäitumine , turundus , majandus

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  13
  doc
  Eksamiküsimused organisatsiooni käitumises
  13
  docx
  EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST
  20
  odt
  Organisatsioonikäitumine
  15
  docx
  Organisatsiooni mõiste-Organisatsioonikäitumine
  28
  docx
  ORGANISATSIOONIKÄITUMISE EKSAMIKÜSIMUSED 2015
  20
  doc
  Eksamiküsimused vastustega
  15
  docx
  Organisatsioonikäitumine eksamiküsimused ja vastused
  58
  doc
  Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun